Sonett från Underjorden

Men bland så många sånger, vad är ”sången”?
Här skärmar någon av sig från trafiken
med svarta lurar varifrån musiken
kan klättra nedåt genom hörselgången.
 
Säg, skall det inte sägas att det sades
att de minst tusen överklivna liken
av döda toner fyller alla diken
på sångens långa väg till hjärnans Hades?
 
Hur skiljs den falska tonen från den sanna?
Kan sången överleva i det fria
eller blott fångad bakom någons panna?
 
Den store Pan är död, står det i DN,
och Pythian har tystad slutat sia.
Om någon ändå tror på sången – ve den!

© Albert Bonniers Förlag & Malte Persson
Extrait de: Underjorden
Albert Bonniers Förlag , 2011
Production audio: Albert Bonniers Förlag & Malte Persson

Sonnet from the Underground

But which is ‘the song’ amongst all songs here?
Someone shies from all that noise around
with black headphones without, from where the sound
can travel down the tunnel of his ear.

So, shall we not say what was being said
of the dead notes littering the wayside,
a thousand corpses to cross on the ride
from here down to the Hades of his head?

How is the true note from the false distinguished?
How will the song escape these human shells,
survive outside and not be extinguished?

Great Pan is dead, the mourning headlines claim,
the Pythia no further future tells.
Those few who still in song believe – the shame!

Translation: Anna Tebelius