Ida Börjel

suédois

Paul Berf

allemand

Varans avlämnande, varans avhämtande

8b § Varan är avlämnad när den är i köparens
besittning. Sker det över kassa, se om möjligt till
att bägge parter samtidigt och med öppna sinnen
håller i varan innan dess att säljaren släpper taget,
minimera det tidsförlopp då vara svävar i luften, på
väg bort från sin säljare, på väg fram till sin
köpare, för att således undvika den problematik
som uppstår när varan går sönder, glider mellan
fingrarna, flyr eller på annat sätt går om intet efter
det att säljaren släppt, innan dess att köparen
fångat.

© Ida Börjel and OEI Editör
Extrait de: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Production audio: Ida Börjel

Lieferung der Ware, Abholung der Ware

8b § Die Ware gilt als geliefert, sobald sie im Besitz des Käufers
ist. Geschieht dies als Kassengeschäft, achte man tunlichst darauf
dass beide Partner gleichzeitig und bei klarem Verstand
die Ware festhalten, ehe der Verkäufer loslässt,
man minimiere den Zeitraum, in dem Ware in der Luft schwebt,  
unterwegs von ihrem Verkäufer, unterwegs zu ihrem
Käufer, um dergestalt die Problematik zu vermeiden,
die entsteht, wenn eine Ware zerbricht, durch
die Finger rutscht, flieht oder auf andere Art zunichtewird, nachdem
der Verkäufer sie losgelassen, bevor der Käufer sie
gefangen hat.

Aus dem Schwedischen von Paul Berf