Ida Börjel

suédois

Dmitri Plax

biélorusse

Varans avlämnande, varans avhämtande

8b § Varan är avlämnad när den är i köparens
besittning. Sker det över kassa, se om möjligt till
att bägge parter samtidigt och med öppna sinnen
håller i varan innan dess att säljaren släpper taget,
minimera det tidsförlopp då vara svävar i luften, på
väg bort från sin säljare, på väg fram till sin
köpare, för att således undvika den problematik
som uppstår när varan går sönder, glider mellan
fingrarna, flyr eller på annat sätt går om intet efter
det att säljaren släppt, innan dess att köparen
fångat.

© Ida Börjel and OEI Editör
Extrait de: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
Production audio: Ida Börjel

Выдача прадукту і прыманне прадукту

8b § Прадукт лічыцца выдадзеным, калі ён знаходзіцца
ў валоданні пакупніка. Калі выдача адбываецца праз
касу, трэба імкнуцца да таго, каб абодва бакі адначасова
і з адкрытай душою трымалі прадукт да таго моманту,
як прадавец адпусціць прадукт; трэба звесьці да
мінімуму плынь часу, калі прадукт павісае ў паветры на
шляху ад свайго прадаўца да свайго пакупніка, каб
такім чынам пазбегнуць праблематыкі, якая паўстае,
калі прадукт псуецца, працякае між пальцаў, збягае або
іншым чынам знікае пасля таго, як прадавец адпусціў,
перад тым, як пакупнік злавіў.

Translated by Dmitri Plax