[Kyrkan en station för psalmuppsändning...]

Kyrkan en station för psalmuppsändning – jag springer utmed soluppgångens mittgång,
 hjärnans bena, följer pilarna i golvet, utopiutgång, sånguttag, externminne, en
science fiction-episod för flera år sedan (till änglars laboratorier bortförda av aliens)


© Albert Bonniers Förlag & Malte Persson
Extrait de: Dikter
Albert Bonniers Förlag, 2007
Production audio: Albert Bonniers Förlag & Malte Persson

[The church a station for psalm transmissions...]

The church a station for psalm transmissions – I run along the aisle of sunrise, the parting of
the brain, following the arrows, an exit sign utopia, a song socket, an external memory, a
science fiction episode some years ago (abducted by angels to their alien laboratories)


Translation: Hildred Crill & Malte Persson