Helena Eriksson 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: allemand, suédois to: suédois, anglais

Original

Translation

ringbahn berlin

allemand | Michael Speier

alles verschwindet glanzvoll
das fünfeck der jahreszeiten, grüner wein
dein mund, alles erscheint
wieder und wir in dieser winterlust
fahren, fahrn langsam (schnell
ist die geschwindigkeit der furcht,
verwüstung läuft auf vollen touren)
rätselhafte allegorien blitzen
wir finden uns langsam ein an der
glückbringenden strecke
der domaine de la folie wo es sich
hinbewegt, wo es gewesen ist
und erneuert stimmt:

wir fuhren in diesem zug
es hatte aufgehört zu schneien und der satz
es hatte aufgehört zu schneien hörte auf
es schneite, wir sahn hinaus, das fenster flog
es war nur kurz, zug um zug
liebten wir dieses vorbei.
alles erlaubte verrauscht, fenster
im volksmärchenschnee, wacklige kreuze,
dicht die lampengardinen im wehen
morgen, dahinter ein licht. welcher art
ist die welt, die du vom fenster aus siehst?
fensteraug‘, und die elemente des zeigefelds:
das gute ist einförmig, das schlechte viel
förmig aristoteles, fahrtausweise
prüfend, scheiben geprüft schon
von kids mit glaschneidern, wir sehn uns
vom fenster im fenster vorübergleiten
erblicken was wir blicken, optische
täuschung: zukunft erscheint wie höhe
geschichte wie fahren

im taubenrauch, in der geschälten frühe
immer die ringbahn, der epische faden
alles erscheint in (schon wieder)
gebrochnen lektüren, man begegnet sich
aber selbst, stablarven stehn
an der strecke fahrend stehn wir
in diesem verwunschenheitszustand
das fenster fliegt in die überstunde
dicht bei dicht stehn wir in diesem gedicht

© Aphaia Verlag
from: welt/raum/reisen
Berlin: Aphaia Verlag, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

[allt försvinner magnifikt...]

suédois

allt försvinner magnifikt
årstidernas femhörning, grönt vin
din mun, allt framträder
och där, i denna vinterfröjd
far vi, far långsamt (snabb
är fruktans hastighet,
ödeläggelsen går på högvarv)
gåtfulla allegorier gnistrar
vi anpassar oss långsamt
till denna lyckobringande sträcka
denna domaine de la folie
dit det rör sig, där det har varit
och på nytt stämmer:

vi for med detta tåg
det hade slutat snöa och satsen:
det hade slutat snöa tog slut,
vi såg ut, fönstret flög,
det var bara helt kort, tåg för tåg
älskade vi detta förbi,
allt tillåtet försvunnet: fönster
i folksagesnö, rangliga kors,
lampornas förhängen tätt
i morgonens smärta, därbakom ett ljus.
av vilket slag är den värld du ser genom
fönstret? fönsteröga, och elementen
i detta fält: det goda är enformigt, det onda
mångformigt aristoteles, färdbevisen
kontrollerande, rutorna redan kontrollerade av
kidsens glasskärare av diamant, upp
knuten framtid, vi ser oss från fönstret
glida förbi i fönstret, varseblir
vad vi ser, optisk förvillelse, framtid
framstår som höjd, historia som färd:

i duvröken, i den avskalade gryningen
alltid ringlinjen, den episka tråden
allting framträder
i (ännu en gång) avbrutna läsningar,
dock är det sig själv man möter.
stavmasker markerar sträckan, resande är vi
i detta förtrollningstillstånd, displaced persons,
fönstret flyger i övertidstimmen,
tätt så tätt står vi i denna dikt

Översättning: Helena Eriksson

MAR 66 – h-hallo!

suédois | Helena Eriksson

fenan sidan nästa sida läser:
RONNY A  H  THC MAR 66 HH J A

P eller R  H  YG  YG

MAR 66  RABIJE eller SABINE
OST   THC MAR 66
u.s. SABINE   OST 66

P eller R YG YG   H frekvent  både fena och sida
leta på fenan nästa fena nästa sida   buk-
omfånget de hittade den   dödade
THC MAR 66   H, som i harpun  HH J A.
sidan, ja, pulsådern  någorlunda GI HI
P eller R  YG   MAR som i MARTIN på den svårlästa
fenan J A som i H som ♥ S

MATS 66 MAR 66 THC MAR 66. M ♥ E
eller P ♥ E   M P. och J.P.  Tydligt D.F
MN  J.S  u.s  LOT eller LO fyrkant  t  RABIJE
eller SABINE
RONNY A H 1986 september  OST MAR 66
ALLO  GI HI EE  J A
sidan tydlig JÖRN. Tydlig.
Tydligt genom man ser genom huden. Som MAR som Mario
ser genom väggen
M som i MATS MARTIN Malm som i MAR Marina
Mario 66 RABIJE    ♥ H H ALLO
13/4 THC Mario inne i valens oläsbarhet
H  u.s.  J.S.  P ♥ E ♥ S

han ropar nej han är stilla harpunerar
i valsidan i sömnen i fenan
fenans sida i buken vid JÖRN vid J.S. vid
vid MAR vid RABIJE     oläsligt
reporna ljuger i den genomlysta sidan om
polerade fernissade putsade  H.W II
finns inte   vid gångjärnen   någon i valen     H H ALLO
RONNY A H  MATS  BERT  MARTIN  Mario  THC MAR 66 de
hämtade den   i stycken
i väggarna   gömmer man texten glömmer man hela kontexten
genomskinlig vaggar vokalen rädda den

vokalens oläsbarhet i vokalrummets dunkel skymmer
läser sidan fenan letar på nästa och nästa och omfånget
dödade THC MAR 66  H  i hjärtana

© Helena Eriksson
Audio production: OEI

MAR 66 – h-hallo!

anglais

the fin the side next side reading:
RONNY A  H  THC MAR 66 HH YES

P or R  H  YG  YG

MAR 66  RABIJE or SABINE
OST   THC MAR 66
u.s. SABINE   OST 66

P or R YG YG   H frequent  both fin and side
searching the fin next fin next side  the size of
the venter they found it  killed
THC MAR 66   H, as in harpoon  HH YES.
the side, yes, the artery  moderately GI HI
P or R  YG   MAR as in MARTIN at the hardly legible
fin YES as in H as ♥ S

MATS 66 MAR 66 THC MAR 66. M ♥ E
or P ♥ E   M P. and J.P.  Legible D.F
MN  J.S  u.s  LOT or LO square t  RABIJE
or SABINE
RONNY A H 1986 September  OST MAR 66
ALLO  GI HI EE  YES
side legible JÖRN. Legible.
Legible through you see through the skin. As MAR as Mario
is seeing through the wall
M as in MATS MARTIN Malm as in MAR Marina
Mario 66 RABIJE    ♥ H H ALLO
13/4 THC Mario inside the illegibility of the whale
H  u.s.  J.S.  P ♥ E ♥ S

he’s shouting no he’s quiet harpooning
into the side of the whale into the sleep into the fin
the side of the fin into the venter beside JÖRN beside J.S. beside
beside MAR beside RABIJE     illegible
the scars are lying in the transilluminated side about
cleaned varnished polished  H.W 11
isn’t there  close to the hinges  somebody inside the whale     H H ALLO
RONNY A H  MATS  BERT  MARTIN  Mario  THC MAR 66 they
took it away   in pieces
in the walls  if you’re hiding the text you’re forgetting the context
transparent rocking the vowel save it

the illegibility of the vowel in the dusk of the vowelroom obscure
reading the side the fin searching the next and the next and the size
killed THC MAR 66  H  into the hearts

Translated into English by Helena Eriksson