Georgiy Eremin  (Георгий Ерёмин)
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: lituanien to: russe

Original

Translation

Du kisieliai

lituanien | Jurgita Jasponytė

                                            Laime, Laimele, kuo užlėmei?
                                           "Mergaujentiai — uogų skaistiu,
                                            Martaujentiai — gulbės balčiu,
                                            Užgemantiai — pieno balčiu."

                                                            Sutartinė nuo Zarasų

Du kisieliai –

raudonas ir baltas
kūčių rytą áušta
ir aũšta diena

traukinio ratai
rieda vaizdai pro langą
ties pasienio riba
minčių ir
parpeliukų
                minkymas,
kisieliaus virimas, virtimas
aušra.

Du kisieliai –
raudonas ir baltas,
begalybės
trumputė diena –
vis maišau ir
traukia prie dugno
tamsa

(rodos, apskritai neišaušta)
vis maišau –
susirinkę seneliai
klausos amerikos radijo
ir manęs dar iš viso
nėra.

Begalybės dugne
taip maišomas avižinis kisielius
mano ranką per mamą
vedžioja babcės ranka
ir šviesa avižinė
raudonai spanguolei tekant
ilgėja.
          Ilgėja diena.

Namų traški ugnis
mintį išdega
ir tada išsipildo –

mano kūnas užmiega ramus
kituos namuos
                     prie geležinkelio
skaisti ilgėja šviesa.

V. 2017 12 29 – 1918 12 07

© Jurgita Jasponytė
from: Vartai Auštrieji
Vilnius: Lithuanian Writers' Union Publishers, 2019
Audio production: Lithuanian Culture Institute, 2022

Два киселя

russe

Лайма, судьбинушка, что кому предначертано?

" Девицам - яркость ягодная.

Жёнам - белизна лебяжья.

Младенцам - белизна молочная".


            Сутартине из Зарасай


Два киселя —

красный и белый

остывают утром в сочельник

и день рассветает


колёса поезда

бегут пейзажи за окном

у самой границы

мыслей и

клёцок

         смешение,

киселя варение, претворение

в зарю.


Два киселя —

красный и белый,

бесконечности 

коротенький день —

я всё мешаю и

тянет ко дну

темнота


(будто вообще не светает)

я всё мешаю — 

собравшиеся дедушки 

слушают «Голос Америки»

и меня до сих пор

нет как нет.


На дне бескрайнем

овсяные кисели мешают так

бабушки рука моей рукой

ведёт через маму

и свет овсяный

с потоком красной клюквы

разливается.

               Разливается день.


Очага трескучее пламя

мысль выжигает

и тогда сбывается —


моё тело засыпает спокойно

в доме другом

                у железной дороги

яркий разливается свет.

перевод: Georgiy Eremin

Švytėjimas

lituanien | Jurgita Jasponytė

Išlįsk, vilke, iš beržyno
Rūta žalioj
Tavo akys kaip žvakeles
Rūta žalioj
Tavo dantys kaip šukeles
Rūta žalioj

Tampu aušra
ir deglą švytintį praryja
dar ryto varpo
nenugąsdinta tamsa
dar viską reikia tyliai palaikyti
kol miestas bunda
bastėjos, miesto sienos ribose
kol bunda
mano sąmonė
ir kūnas
susijungia
ir aš tampu visa

dar viską reikia tyliai palaikyti
kol vilko žiotys veriasi –
galugerkly
šviesos įstrigęs kamštis švyti
kol mano lūpos atsivers
jau viską viską
kuo tiku ką myliu ko bijau
sakyti
staugimas gausiai išsiverš
į jaunaties mėnulio blizgę
dantys kaip šukelės švyti
glaudžiu glaudžiuosi ir
matau
kad vartai atkelti
lyg atplėšta žaizda

juos pamatyti
galiu tiktai kitam atleidus
leidus pamatyti
kuo tikiu ką myliu ko bijojau
nebijau
mėnulio blizgėj baimės dantys
kaip šukelės. Švyti.

V. 2015 10 17

© Jurgita Jasponytė
from: Vartai Auštrieji
Vilnius: Lithuanian Writers' Union Publishers, 2019
Audio production: Lithuanian Culture Institute, 2022

Сияние

russe

Вылезай, волче, из березника

Рута зелёная.

Твои глаза как свечки

Рута зелёная.

Твои зубы как гребешок

Рута зелёная.


Зарёю становлюсь

и глотает сияющий факел

тьма ещё не вспугнутая

колоколом утра

ещё всё нужно придержать

пока просыпается город

бастеи на границах городских стен

пока просыпаются

мои разум

и тело

соединяются

и я становлюсь целой


ещё всё нужно придержать

пока волчья пасть открывается —

в гортани

света застрявшая пробка сияет

пока раскроются мои уста

уже всё всё

во что верю

          что люблю

                  что сказать боюсь


вой неистово вырвется

на блесну молодой луны

гребешок зубов сияет

прижимаю прижимаюсь 

и вижу

ворота открыты

как вскрытая рана


увидеть их

могу лишь другого простив

позволив ему увидеть

во что верю что люблю чего боялась

не боюсь

на блесне луны зловещий

гребешок зубов. Сияет.


перевод: Georgiy Eremin

Alkakalnis. Vilkaduobės pieva

lituanien | Jurgita Jasponytė

                                   Dijūta kolnali
                                   Aštrusai kolanali
                                   Dijūta kolnali
                                   Aštrusai kolanali
kažkas nutraukia
geriančios šaltiny
stirnos gyslą
kažkas atslūgsta
lyg vanduo
lyg kraujas
lyg gyvybė
bebrų užtvankos gerklėj
pasibaigė
ir nuo
mąių er jaūisubar skaiūis

(tik vyksmas nesustojo tekančioj gamtoj)

nuskilusi
molinio indo šukė –
gyventa
žiesta
dirbta
stirnelės griaučiai prie šaltinio –
buvo vilkas

(ar ji spėjo atsigerti?)

kažkas supylė kalną kepure
kažkas surado kalno viršuje duobelę
ir pasidėjęs vakare
kepurę ten
sėdėjo

kaukė tolumoj
ir temo

iš kalno gilumos
nugrimzdusiais varpais aidėjo.

© Jurgita Jasponytė
from: Vartai Auštrieji
Vilnius: Lithuanian Writers' Union Publishers, 2019
Audio production: Lithuanian Culture Institute, 2022

Священная гора. Луг волчьей ямы

russe

Диюта - горушка,

Острая горушка.

Диюта - горушка,

Острая горушка.

кто-то рвёт

жилу косули

пьющей из родника

что-то спадает

словно вода

     словно кровь

          словно жизнь

в горле запруды бобровой

закончилась

отныне

наступает наша эра 


но продолжается процесс в изменчивой природе


осколок

глиняной посуды —

кто-то жил

       гончарничал

                 трудился

скелет косуленьки у родника —

                               был волк


успела ли напиться та косуля?


кто-то гору насыпал шапкой 

кто-то ямку нашёл на вершине горы

и вечером шапку

сложив там

сидел


вой вдалеке

стемнело


и из недр той горы

колоколами затонувшими звенело.


перевод: Georgiy Eremin

mėnulis yra tabletė

lituanien | Aušra Kaziliūnaitė

mėnulis yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

pyktis yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

mindaugo tiltas yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

vasara yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

sausra afrikoje
galinti nusinešti
500 tūkstančių vaikų gyvybes
yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

mylima moteris yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

mentai mušantys protestuotojų šunį
yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

užleisti vietą autobuse
yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

dainuoti iš laimės
palaidojus save
yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

tyla yra tabletė
su grioveliu
per vidurį

tame griovyje gulėdamas
kažką vapa
girtas laikas

niekada neklausk
kas iškasė šitą griovį
kas iškasė mums šią dieną
kas sukalė jos dantyse
spurdantį paukštį
PERLAUŽK

vieną pusę nuryk
kitą –
abiem rankom atvėręs paukščio dangtį
įdėk ir vėl uždaryk

tada pagaliau
pamatysi –

dienos dantimis
rieda
kraujo lašai

© Aušra Kaziliūnaitė
from: Mėnulis yra tabletė
Vilnius: Lithuanian Writer's Union Publishers, 2014
ISBN: 9789986398158
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

луна — это таблетка

russe

луна — это таблетка
с бороздкой
посередине

злость — это таблетка
с бороздкой
посередине

мост миндовга — это таблетка
с бороздкой
посередине

лето — это таблетка
с бороздкой
посередине

засуха в африке
способная унести
500000 детских жизней —
это таблетка
с бороздкой
посередине

любимая женщина — это таблетка
с бороздкой
посередине

менты бьющие собаку протестующих —
это таблетка
с бороздкой
посередине

уступить место в автобусе —
это таблетка
с бороздкой
посередине

петь от счастья
похоронив себя —
это таблетка
с бороздкой
посередине

тишина — это таблетка
с бороздкой
посередине

лёжа в той канаве
что-то лепечет
пьяное время

никогда не спрашивай
кто выкопал эту канаву
кто добыл нам этот день
кто загнал в его зубы
трепещущую птицу
РАЗЛОМИ

одну половинку проглоти
другую —
открыв обеими руками крышку птицы
вложи в неё и снова закрой

тогда наконец
увидишь —

по зубам дня
стекают
капли крови

Translated from Lithuanian by Георгий Еремин

patvoriuose dar augs šalpusniai

lituanien | Aušra Kaziliūnaitė

kada nors visi mano draugai numirs
numirs giminaičiai ir mylimieji
numirs priešai ir nuo žemės paviršiaus
dings visi kaimynai ir praeiviai
kuriuos bent kartą buvau sutikusi
gatvėje

numirs klasiokai grupiokai
mokytojai dėstytojai
bendradarbiai

paskutinį kvapą išleis
visi žmonės
su kuriais dėl
nesuvokiamų priežasčių
dėvėjau tokią pat
laiko uniformą
nors taip ir neteko kariauti
jo mūšiuose

numirs paukščiai kurie anksčiau skraidė
virš mano aukštai iškeltos galvos
ir amžiams nutils šunės kuriuos išvykusi iš miesto
girdėdavau staugiant
šiurpulingomis naktimis

patvoriuose dar augs šalpusniai
ant pavėsinių ilsėsis nuvargusios vynuogės
bet niekas daugiau nevadins manęs vardu
o ir manęs pačios jau nebus

ir tuomet
atsargiai
šiek tiek pakreipusi galvą
stebėsiu svetimus šunis
vynuoges ir šalpusnius

ir tuomet
pirmą sykį iš tiesų regėsiu
paukščio skrydį

o pro šalį skubanti porelė
supratingai
žvilgsniais aplenks
suolelį
ant kurio sėdžiu

jie žinos
kad kitaip nei jie
aš iš tiesų matau
paukščio skrydį

kad
esu
visi man nepažįstami
šunės vynuogės
ir šalpusniai

© Aušra Kaziliūnaitė
from: esu aptrupėjusios sienos
Vilnius: kitos knygos, 2016
ISBN: 978-609-427-246-2
Audio production: Lithuanian Culture Institute, recorded at dropaudio studio, 2019

ПОД ЗАБОРАМИ ЕЩЁ БУДУТ РАСТИ МАТЬ-И-МАЧЕХИ

russe

когда-нибудь все мои друзья умрут
умрут родные и любимые
умрут враги и с лица земли
исчезнут все соседи и прохожие
которых я хотя бы раз встречала
на улице

умрут одноклассники однокурсники
учителя профессоры
коллеги

последний вздох испустят
все люди
с которыми по
непонятным причинам
носила одинаковую
униформу времени
хотя так и не пришлось сражаться
в его битвах

умрут птицы что прежде летали
над моей высоко поднятой головой
и навек замолчат собаки чей вой я слушала
жуткими ночами
выехав из города

под заборами ещё будут расти мать-и-мачехи
на беседках будет отдыхать уставший виноград
но больше никто не назовёт меня по имени
да и меня самой уже не будет

и тогда
осторожно
чуть повернув голову
я буду созерцать чужих собак
виноград и мать-и-мачехи

и тогда
я впервые ясно увижу
летящую птицу

а спешащая мимо парочка
разумеется
даже не заметит
лавочку
на которой сижу

они будут знать
что я в самом деле вижу
летящую птицу
иначе

что я
это
все незнакомые мне
собаки виноград
и мать-и-мачехи

Translated from Lithuanian by Георгий Еремин