Livio B. Wilcock 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: catalan to: italien

Original

Translation

Pedra

catalan | Josep Palau i Fabre

Dura com l'aigua dura.
Arrel d'ella mateixa. 
En èxtasi perenne 
la pedra perenne 
la pedra perpetua 
la pedra, imatge pura, 
i la idea de pedra 
se'ns fa del tot madura.  

© Fundació Palau
from: Poemes de l'Alquimista
Audio production: Fundació Palau

Pietra

italien

Dura come acqua dura.
Radice di se stessa.
In estasi perenne
La pietra fa perpetua
La pietra, immagine pura,
E l’idea di pietra
Diventa in noi matura.

Traduzione: Livio B. Wilcock

Comiat

catalan | Josep Palau i Fabre

Ja no sé escriure, ja no sé escriure més.
La tinta m’empastifa els dits, les venes...
—He deixat al paper tota la sang.

¿On podré dir, on podré deixar dit, on podré inscriure
la polpa del fruit d’or sinó en el fruit,
la tempesta en la sang sinó en la sang,
l’arbre i el vent sinó en el vent d’un arbre?
¿On podré dir la mort sinó en la meva mort,
morint-me?
La resta són paraules...
Res no sabré ja escriure de millor.
Massa a prop de la vida visc.
Els mots se’m moren a dins
i jo visc en les coses.

© Fundació Palau
from: Poemes de l'Alquimista
Audio production: Fundació Palau

Commiato

italien

Non so scrivere, non so scrivere piú.
L’inchiostro mi imbratta le dita, le vene...
— Ho lasciato sulla carta tutto il mio sangue.

Dove potrò dire, dove lasciar detto, dove iscrivere
La polpa del frutto d’oro se non nel frutto,
La tempesta del sangue, se non nel sangue,
L’albero e il vento se non nel vento di un albero?
Dove potrò dire la morte se non nella mia morte,
Morendo?
Il resto sono parole...
Non saprò mai scrivere niente di meglio.
Troppo vicino alla vita vivo.
Le parole mi muoiono dentro
E io vivo nelle cose.

Traduzione: Livio B. Wilcock