Adam Zdrodowski 
Translator

on Lyrikline: 9 poems translated

from: anglais to: polonais

Original

Translation

A TEXTBOOK ON PSYCHOLOGY

anglais | Marcus Slease

“the best way to study the brain is to
remove it
from the skull
                                 however this approach still
                      has its limitations” (textbook on psychology)


                                             ponder this ass
                                             how it moves
                                             and sometimes not
                                             how it empties
                                             out the eternal
                                             waste of kebabs
                                             and hamburgers
                                             and much vegetation
                                             see how it
                                             bleeds and burns
                                             for you
                                             and when the
                                             sphincter
                                             pokes out
                                             wrap finger
                                             in paper
                                             poke back in


I’m 37 my hair not yet grey
my beard trim my head shaved
my belly full of rumble
and thus I sit
busting the bubbles of my thoughts
on this busy highstreet
in north London
oh literacy
there is my hair in my shoe
and my eyeball twitches
dried sweat crumbles
from my eyebrow
I am such and such
of stuff
that dreams
are made of

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

PODRĘCZNIK PSYCHOLOGII

polonais

„najlepiej zabrać się do badania mózgu
usuwając go najpierw
z czaszki
                                 jednakże podejście to wciąż
                      ma swoje ograniczenia” (podręcznik psychologii)


                                             rozważ ten tyłek
                                             jak się porusza
                                             a czasem nie
                                             jak wyrzuca
                                             z siebie wiecznie
                                             odchody po kebabach
                                             i hamburgerach
                                             i masie zieleniny
                                             patrz jak
                                             krwawi i piecze
                                             dla ciebie
                                             a kiedy
                                             zwieracz
                                             wysuwa się
                                             owiń palec
                                             papierem
                                             i wsuń go z powrotem


mam 37 lat włosy wciąż bez śladu siwizny
brodę przystrzyżoną ogoloną głowę
brzuch w którym burczy
i siedzę tak
przebijając bańki myśli
na tej ruchliwej głównej ulicy
w północnym Londynie
och, dar czytania i pisania
mam włos w bucie
i drga mi gałka oczna
płaty zaschłego potu osypują
mi się z brwi
więc jesteśmy
sen i ja
z jednych
złożeni pierwiastków

Przełożył Adam Zdrodowski

THE TRAMPOLINE

anglais | Marcus Slease

AMY

Holly you’re on T.V.

HOLLY

I’ve got a BBQ. Peas and chicken for your birthday

CHORUS

Bo-ing! Bo-ing! Bo-ing!

AMANDA

I go pee

AMY

mine

HOLLY

I got you

AMY

I go look how high

CHORUS

B-oing! B-oing! B-oing!

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

TRAMPOLINA

polonais

AMY

Holly jesteś w telewizji

HOLLY

Robię barbecue. Kurczak z fasolą, na twoje urodziny

WSZYSCY

Hop! Hop! Hop!

AMANDA

Muszę siku

AMY

o jejku

HOLLY

Mam cię

AMY

Teraz ja patrz jak wysoko

WSZYSCY

Hop! Hop! Hop!

Przełożył Adam Zdrodowski

POSSIBLE TITLES FOR THE NEW WORK IN PROGRESS

anglais | Marcus Slease

a) I’m Not Going to Wear That Coat Again
b) The Candy of the Universe
c) Black Shiny Bubble Jacket
d) My Finger in Your Button Hole
e) Cold Potatoes
f) Are you going to eat THAT
g) How Time Stinks of Sand
h) Ping Pong Donkey Kong
i) The Telepathy of All Living Creatures
J) Night Boners
K) The More Men Tabernackle Choir
L) Opal Fruits
M) I Sold My Subbuteo
N) Some People Have Other Things On Their Mind
O) The Milton Keynes Bowl
P) I Wasn't Allowed to See Jesus Christ Superstar
Q) There are 14 Chinese in this Carriage and They Are All Speaking Chinese
R) Jonah and the Whale by Herman Melville
S) It Came from the Gobi Desert
T) Bib EM BOP
U) She Wiggles Her Toes For Me
V) The Hair from My Upper Lip is Falling into my Mouth
W) Kimchee on the Fire Escapes
X) A Mad Dog in Life but a Cowering Rat in His Last Brutal Moments
Y) I Thought This Was Scientifically Done
Z) My Cup Runneth Over

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

MOŻLIWE TYTUŁY NOWEGO DZIEŁA W TOKU

polonais

a) Nigdy więcej nie włożę tego płaszcza
b) Uniwersalny słodziak
c) Czarna błyszcząca puchówka
d) Mój palec w twojej butonierce
e) Zimne ziemniaki
f) Masz zamiar t o c o ś zjeść
g) Jak czas dmie piaskiem
h) Ping Pong Donkey Kong
i) Powszechna telepatia istot żywych
J) Nocne wzwody
K) Jeszcze liczniejszy chór męski Tabernakulum
L) Cukierki opal fruits
M) Sprzedałem swoje piłkarzyki
N) Niektórzy co innego mają na głowie
O) Stadion Milton Keynes
P) Nie dali mi obejrzeć Jesus Christ Superstar
Q) W tej karocy jest 14 Chińczyków i wszyscy rozmawiają po chińsku
R) Jonasz i wieloryb Hermana Melville’a
S) To przyszło z Pustyni Gobi
T) Bib EM BOP
U) Ona właśnie dla mnie rusza palcami stóp
V) Wąsy wpadają mi do ust
W) Kimchi na schodach pożarowych
X) Za życia wściekły pies, w ostatnich dramatycznych chwilach – tylko przestraszony szczur
Y) Sądziłem, że to sie robi z naukową precyzją
Z) Moja czara się przelała

Przełożył Adam Zdrodowski

THE BIG EGG

anglais | Marcus Slease

women come sailing
for the chinese buffet

at the feast of lamps
on the streets
of Spanish Fork

I wept to
my old umbilical cord

men pipe
and sing the while

with a knife
and a roll of pennies

am I a man or a woman?

I ask for divine pardon
in the solitary season
I am the big egg

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

WIELKIE JAJO

polonais

kobiety tłoczą się
przy szwedzkim stole z chińszczyzną

w święto palących się lamp
na ulicach
Spanish Fork w Utah

płakałem po
mojej pępowinie

mężczyźni palą fajki
i śpiewają mimo wszystko

z nożem
i rulonem jednocentówek

jestem mężczyzną czy kobietą?

proszę Boga o przebaczenie
w porze samotności
jestem wielkim jajem

Przełożył Adam Zdrodowski

ON A TRAIN TO OXFORD SITTING BACKWARDS

anglais | Marcus Slease

Rose where
did you get
that red
the white
horse is in
another world
the polar bear
is in the hands
of Obama
I’m sitting next
to a bald
headed baby
everybody
on this train
needs a neck rub

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

W POCIĄGU Z OKSFORDU TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

polonais

Różo dlaczego
się tak
zaczerwieniłaś
biały
koń jest w
innym świecie
niedźwiedź polarny
jest w rękach
Obamy
siedzę obok
łysego
niemowlaka
każdemu
w tym pociągu
przydałby się masaż szyi

Przełożył Adam Zdrodowski

ON A TRAIN TO LIVERPOOL SITTING BACKWARDS

anglais | Marcus Slease

with Philip Whalen
and Eileen Myles
and Maureen Owen
and Bernadette Mayer
today is the last day
today is the greatest
it’s Ok it’s alright
it’s OK it’s alright
it’s alright it’s alright
it’s OK it’s alright
it’s alright it’s OK
it’s alright it’s alright
flowers fall
squiggly trees
this is my pen
this is my paper
I compose on the road
you can touch it
you can hear it
you can smell it
you can taste it
you can see it
it doesn’t exist
the foreskins
of weeping strangers
they call it a wishbone
a ghost quiver
I’ve got to milk it
or melt it
before I was
a ghost
I was a ghost

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

W POCIĄGU DO LIVERPOOLU TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

polonais

z Philipem Whalenem
i Eileen Myles
i Maureen Owen
i Bernadette Mayer
dziś jest ostatni dzień
dziś jest dzień najlepszy
wszystko dobrze wszystko w porządku
wszystko dobrze wszystko w porządku
wszystko w porządku wszystko w porządku
wszystko dobrze wszystko w porządku
wszystko w porządku wszystko dobrze
wszystko w porządku wszystko w porządku
deszcz kwiatów
krzywe drzewa
to mój długopis
to moja kartka
piszę w drodze
poczuj
posłuchaj
powąchaj
posmakuj
zobacz
to nie istnieje
napletki
łkających nieznajomych
z nich wróżą
fantomowy dreszcz
wydoić ile się da
albo spadać
zanim zostałem
duchem
byłem duchem

Przełożył Adam Zdrodowski

ON A TRAIN TO EXETER SITTING BACKWARDS

anglais | Marcus Slease

shoplifting at Whole Foods
there were sparks
under my shoes
on the train
with Pussy Riot
and The Raincoats
when it’s morning
it’s afternoon
in my brightly
colored balaclava
daydream nation
and bored walks
in Hyde Park
Cameron and the jackals
saint KGB
the big dream
my ass
two cats
two gerbils
and a pound
which ones are decent
which will knock you up
for next to nothing
inside my head
my dog’s a bear
a meat eating liberal
a homeless hamster
& many other problems
my name is hush puppy
and I live with my daddy
in the bathtub

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

W POCIĄGU DO EXETER TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

polonais

kradliśmy w Whole Foods
iskrzyły
podeszwy
w pociągu
z Pussy Riot
i The Raincoats
a rankiem
jest popołudnie
pod moją jaskrawo-
-kolorową kominiarką
daydream nation
i spacery od niechcenia
po Hyde Parku
Cameron i szakale
święte KGB
wielkie marzenie
nic z tego
dwa koty
dwa myszoskoczki
jeden funt
kto jest w porządku
a kto cię urządzi
za półdarmo
wyobrażam sobie, że
mój pies jest niedźwiedziem
mięsożerny liberał
bezdomny chomik
& inne problemy
jestem pączusiem
i mieszkam z tatusiem
w wannie

Przełożył Adam Zdrodowski

ON A TRAIN FROM DARLINGTON SITTING FORWARDS

anglais | Marcus Slease

be delight call happy
glow all day
white skin
shifting to gray
I don’t want to be clever
I just want to be real
designer ducks
for designer babies
it hurts to be alive

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

W POCIĄGU Z DARLINGTON PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY

polonais

chwile które łączą
dziś możesz więcej
biel skóry
przechodząca w szarość
nie chcę się wymądrzać
chcę się otrząsnąć
designerskie kaczuszki
dla designerskich niemowląt
życie boli

Przełożył Adam Zdrodowski

ON A TRAIN FROM NORWICH SITTING FORWARDS

anglais | Marcus Slease

I was born on the real birthday
of Jesus I thought I might
have been Jesus or
at least his best friend
but I wasn’t
I read the missionary guide
every morning at 5
my hair wouldn’t part
I got a perm
this was 1995
what is the purpose of life?

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

W POCIĄGU Z NORWICH PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY

polonais

Przyszedłem na świat w prawdziwe urodziny
Jezusa myślałem że mogłem
być Jezusem a
przynajmniej jego najlepszym przyjacielem
lecz nie byłem
czytałem podręcznik misjonarza
codziennie od 5 rano
nie miałem przedziałka
zrobiłem sobie trwałą
był rok 1995
o co tutaj chodzi?

Przełożył Adam Zdrodowski