Louise Rosengreen 
Translator

on Lyrikline: 10 poems translated

from: anglais to: danois

Original

Translation

A TEXTBOOK ON PSYCHOLOGY

anglais | Marcus Slease

“the best way to study the brain is to
remove it
from the skull
                                 however this approach still
                      has its limitations” (textbook on psychology)


                                             ponder this ass
                                             how it moves
                                             and sometimes not
                                             how it empties
                                             out the eternal
                                             waste of kebabs
                                             and hamburgers
                                             and much vegetation
                                             see how it
                                             bleeds and burns
                                             for you
                                             and when the
                                             sphincter
                                             pokes out
                                             wrap finger
                                             in paper
                                             poke back in


I’m 37 my hair not yet grey
my beard trim my head shaved
my belly full of rumble
and thus I sit
busting the bubbles of my thoughts
on this busy highstreet
in north London
oh literacy
there is my hair in my shoe
and my eyeball twitches
dried sweat crumbles
from my eyebrow
I am such and such
of stuff
that dreams
are made of

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

EN TEKSTBOG I PSYKOLOGI

danois

“den bedste måde at studere hjernen på er at
fjerne den
fra kraniet
                                 imidlertid har denne tilgang stadig
                      sine begrænsninger” (tekstbog i psykologi)


                                             overvejer denne røv
                                             hvordan den bevæger sig
                                             og nogle gange ikke
                                             hvordan den tømmer
                                             det evige
                                             kebabspild
                                             og hamburgere
                                             og meget vegetation
                                             se hvordan den
                                             bløder og brænder
                                             for dig
                                             og når
                                             lukkemuskelen
                                             udstøder
                                             indpak finger
                                             i papir
                                             skub tilbage ind


Jeg er 37 mit hår er ikke gråt endnu
mit skæg trimmet mit hoved barberet
min mave fuld af rumlen
og således sidder jeg
brister mine tankers bobler
på denne travle hovedgade
i det nordlige London
oh skriftlighed
der er mit hår i min sko
og mit øjenæble gibber
indtørret sved smuldrer
fra mit øjenbryn
jeg er sådan og sådan
af det stof
drømme
er gjort af

Oversat af Louise Rosengreen

POCKET RUBBINGS

anglais | Marcus Slease

gums bleeding

fear of falling

TEETH
                                                dentist in Turkey yanked one
out

it
           splintered

           when in stress
                                                                         stick tongue
                                                in hole

*************************************
                                                last night’s dream recollected
                                                in not much tranquility
war between irish
and irish-americans
i in old couples house
in back room
bags packed

teenagers dancing and drinking

real fear not gonna make it out!

*************************************
                                                          a walk in Ali Pali today near Wood Green station North London

dogs there too

drank coffee near duck pond

Ewa there too

first in Q
                                                not sure about this pen must lean
                                                more lightly
lust happy
&
love
tis Sunday
afternoon

Ewa’s
hand
in my

pocket                   rubbing

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

LOMMEGNUB

danois

gummer bløder

frygt for at falde

TÆNDER
                                                tandlæge i Tyrkiet rykkede en
ud

den
           splintrede

           ved stress
                                                                         stik tunge
                                                i hul

*************************************
                                                sidste nats drøm genkaldt
                                                ikke særlig roligt
krig mellem irere
og irsk-amerikanere
i gammelt ægtepars hus
i baglokale
tasker pakket

teenagere danser og drikker

ægte frygt undslipper ikke!

*************************************
                                                          en gåtur i Ali Pali i dag nær Wood Green station i det nordlige London

hunde er der også

drak kaffe ved andedam

Ewa er der også

først i kø
                                                ikke sikker på den her pen må læne
                                                mig lettere
lystglad
&
elskov
denne søndag
eftermiddag

Ewas
hånd
i min

lomme                   gnubber

Oversat af Louise Rosengreen

THE TRAMPOLINE

anglais | Marcus Slease

AMY

Holly you’re on T.V.

HOLLY

I’ve got a BBQ. Peas and chicken for your birthday

CHORUS

Bo-ing! Bo-ing! Bo-ing!

AMANDA

I go pee

AMY

mine

HOLLY

I got you

AMY

I go look how high

CHORUS

B-oing! B-oing! B-oing!

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

TRAMPOLINEN

danois

AMY

Holly du er i TV

HOLLY

Jeg fik en BBQ. Ærter og kylling til din fødselsdag

OMKVÆD

Bo-ing! Bo-ing! Bo-ing!

AMANDA

Jeg går ud og tisser

AMY

Min

HOLLY

Jeg har dig

AMY

Jeg går ud og ser hvor højt

OMKVÆD

B-oing! B-oing! B-oing!

Oversat af Louise Rosengreen

POSSIBLE TITLES FOR THE NEW WORK IN PROGRESS

anglais | Marcus Slease

a) I’m Not Going to Wear That Coat Again
b) The Candy of the Universe
c) Black Shiny Bubble Jacket
d) My Finger in Your Button Hole
e) Cold Potatoes
f) Are you going to eat THAT
g) How Time Stinks of Sand
h) Ping Pong Donkey Kong
i) The Telepathy of All Living Creatures
J) Night Boners
K) The More Men Tabernackle Choir
L) Opal Fruits
M) I Sold My Subbuteo
N) Some People Have Other Things On Their Mind
O) The Milton Keynes Bowl
P) I Wasn't Allowed to See Jesus Christ Superstar
Q) There are 14 Chinese in this Carriage and They Are All Speaking Chinese
R) Jonah and the Whale by Herman Melville
S) It Came from the Gobi Desert
T) Bib EM BOP
U) She Wiggles Her Toes For Me
V) The Hair from My Upper Lip is Falling into my Mouth
W) Kimchee on the Fire Escapes
X) A Mad Dog in Life but a Cowering Rat in His Last Brutal Moments
Y) I Thought This Was Scientifically Done
Z) My Cup Runneth Over

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

MULIGE TITLER PÅ DET NYE ARBEJDE DER ER PÅ VEJ

danois

a) Jeg Kommer Ikke til at Tage Den Jakke på Igen
b) Universets Slik
c) Sort, Skinnende Dynejakke
d) Min Finger I Dit Knaphul
e) Kolde Kartofler
f) Har Du Tænkt Dig at Spise DET dér
g) Hvordan Tiden Stinker af Sand
h) Ping Pong Donkey Kong
i) Alle Levende Væsners Telepati
J) Natrejsning
K) De Mange Mormoners Kor
L) Opalfrugter
M) Jeg Har Solgt Mine Subbuteo-mænd
N) Nogle Mennesker Har Andre Ting I Tankerne
O) The Milton Keynes Bowl
P) Jeg Måtte Ikke Se Jesus Christ Superstar
Q) Der er 14 Kinesere i den her Vogn og De Taler Alle Sammen Kinesisk
R) Jonah and the Whale af Herman Melville
S) Det Kom fra Gobiørkenen
T) Bib EM BOP
U) Hun Vrikker Med Tæerne For Mig
V) Jeg Får Håret fra Min Overlæbe i Munden
W) Kim Chee på Brandudgangene
X) En Gal Hund I Livet men en Kujonagtig Rotte i Hans Sidste Brutale Stund
Y) Jeg Troede Det Her Var Videnskabeligt Udført
Z) Min Kop Kørt Over

Oversat af Louise Rosengreen

THE BIG EGG

anglais | Marcus Slease

women come sailing
for the chinese buffet

at the feast of lamps
on the streets
of Spanish Fork

I wept to
my old umbilical cord

men pipe
and sing the while

with a knife
and a roll of pennies

am I a man or a woman?

I ask for divine pardon
in the solitary season
I am the big egg

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

DET STORE ÆG

danois

kvinder kommer sejlende
til den kinesiske buffet

ved lysenes fest
på gaderne
i Spanish Fork

jeg græd til
min gamle navlestreng

mænd på pibe
synger imens

med en kniv
og en rulle mønter

er jeg en mand eller en kvinde?

jeg beder om syndsforladelse
i den ensomme højtid
jeg er det store æg

Oversat af Louise Rosengreen

ON A TRAIN TO OXFORD SITTING BACKWARDS

anglais | Marcus Slease

Rose where
did you get
that red
the white
horse is in
another world
the polar bear
is in the hands
of Obama
I’m sitting next
to a bald
headed baby
everybody
on this train
needs a neck rub

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

PÅ ET TOG TIL OXFORD I MODSAT KØRERETNING

danois

Rose hvor
fik du
din rød
den hvide
hest er i
en anden verden
isbjørnen
er i hænderne
på Obama
jeg sidder
ved siden
af en skaldet baby
alle
i det her tog
kunne bruge en skuldermassage

Oversat af Louise Rosengreen

ON A TRAIN FROM NORWICH SITTING FORWARDS

anglais | Marcus Slease

I was born on the real birthday
of Jesus I thought I might
have been Jesus or
at least his best friend
but I wasn’t
I read the missionary guide
every morning at 5
my hair wouldn’t part
I got a perm
this was 1995
what is the purpose of life?

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

PÅ ET TOG FRA NORWICH MED KØRERETNINGEN

danois

jeg blev født på den rigtige fødselsdag
Jesu jeg troede jeg måske
havde været Jesus eller
i det mindste hans bedste ven
men det var jeg ikke
jeg læste missionærhåndbogen
hver morgen klokken 5
mit hår ville ikke skille
jeg blev permanentet
det var i 1995
hvad er meningen med livet?

Oversat af Louise Rosengreen

ON A TRAIN FROM DARLINGTON SITTING FORWARDS

anglais | Marcus Slease

be delight call happy
glow all day
white skin
shifting to gray
I don’t want to be clever
I just want to be real
designer ducks
for designer babies
it hurts to be alive

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

PÅ ET TOG FRA DARLINGTON MED KØRERETNINGEN

danois

vær forfrisk ring lykke
strål hele dagen
hvid hud
skifter til grå
jeg vil ikke spille smart
jeg vil bare være ægte
designerænder
til designerbabier
det gør ondt at leve

Oversat af Louise Rosengreen

ON A TRAIN TO LIVERPOOL SITTING BACKWARDS

anglais | Marcus Slease

with Philip Whalen
and Eileen Myles
and Maureen Owen
and Bernadette Mayer
today is the last day
today is the greatest
it’s Ok it’s alright
it’s OK it’s alright
it’s alright it’s alright
it’s OK it’s alright
it’s alright it’s OK
it’s alright it’s alright
flowers fall
squiggly trees
this is my pen
this is my paper
I compose on the road
you can touch it
you can hear it
you can smell it
you can taste it
you can see it
it doesn’t exist
the foreskins
of weeping strangers
they call it a wishbone
a ghost quiver
I’ve got to milk it
or melt it
before I was
a ghost
I was a ghost

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

PÅ ET TOG TIL LIVERPOOL I MODSAT KØRERETNING

danois

med Philip Whalen
og Eileen Myles
og Maureen Owen
og Bernadette Mayer
i dag er den sidste dag
i dag er den bedste
det er Ok det er i orden
det er OK det er i orden
det er i orden det er i orden
det er OK det er i orden
det er i orden det er OK
det er i orden det er i orden
blomster falder
skøre træer
det her er min kuglepen
det her er mit papir
jeg skriver undervejs
du kan røre det
du kan høre det
du kan lugte det
du kan smage det
du kan se det
det findes ikke
de grædende fremmedes
forhude
de kalder det et ønskeben
en spøgelsesskælven
jeg bliver nødt til at malke det
eller smelte det
før jeg var
et spøgelse
var jeg et spøgelse

Oversat af Louise Rosengreen

ON A TRAIN TO EXETER SITTING BACKWARDS

anglais | Marcus Slease

shoplifting at Whole Foods
there were sparks
under my shoes
on the train
with Pussy Riot
and The Raincoats
when it’s morning
it’s afternoon
in my brightly
colored balaclava
daydream nation
and bored walks
in Hyde Park
Cameron and the jackals
saint KGB
the big dream
my ass
two cats
two gerbils
and a pound
which ones are decent
which will knock you up
for next to nothing
inside my head
my dog’s a bear
a meat eating liberal
a homeless hamster
& many other problems
my name is hush puppy
and I live with my daddy
in the bathtub

© Marcus Slease
Audio production: Marcus Slease, 2015

PÅ TOGET TIL EXETER I MODSAT KØRERETNING

danois

tyvetogt i Whole Foods
der var gnister
under mine sko
på toget
med Pussy Riot
og The Raincoats
når det er morgen
er det eftermiddag
i min farverige
elefanthue
en nation af dagdrømmere
og kedsommelige gåture
i Hyde Park
Cameron og sjakalerne
Sankt KGB
den store drøm
min røv
to katte
to løbemus
og et pund
hvilke er ok
hvilke gør dig gravid
for stort set intet
inde i mit hoved
er min hund en bjørn
en kødædende venstreorienteret
et hjemløst hamster
& mange andre problemer
mit navn er hush puppy
og jeg bor sammen med min far
i badekaret

Oversat af Louise Rosengreen