Dr. C. S. Venkiteswaran 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: malayalam to: anglais

Original

Translation

ദിഗംബര

malayalam | Anitha Thampi

അറ്റമില്ലാതെഴുന്ന ഭൂമിക്കുമേൽ
ഒറ്റ ഞാണായ്
വലിഞ്ഞുമുറുകി ഞാൻ
വിട്ടുപോരാതിരുകൈത്തലങ്ങളാൽ
കെട്ടിനിർത്തുമീ
ആകാശവില്ലിനെ
വന്നെടുത്തു നിവർത്തി
സ്വപ്നാവിഷ്ടജീവിതത്തിനെ
കാലം തൊടുന്നപോൽ
പേടിയോടെ
അഗാധസ്നേഹത്തോടെ
വന്നെടുത്തു നിവർത്തി
അപാരത ലക്ഷ്യമാക്കി
തൊടുക്കുകയാണിതാ
രാത്രിയിൽ
അവൻ
നക്ഷത്രകോടികൾ

© Anitha Thampi
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Digambara*

anglais

A lone  bow-string
I stretch taut
above  the endless earth,
.
Taking in  his two hands
this sky’s bow
strung tight,
raising it
like time
touching life
possessed by dreams,
with fear,
with intense love,
he holds  the bow
targetting infinity
and shoots into the night
millions of stars.*Digambara(n) is one who is clad in the sky, the naked one.

Translated By C.S.Venkiteswaran

കായ്ച്ച പടി

malayalam | Anitha Thampi

പടം വരപ്പുകാരി
ചക്കപ്പഴങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു
പ്ലാഞ്ചില്ലയിൽ, വേരിൽ,
കായ്ച്ച പടി.
പെൺതടിയിൽ മുലകളായ്
രൂപകൽപന ചെയ്തല്ല.

മുറിവും തുറവുമായ്
മെയ്പ്പിളർപ്പുകളായല്ല,
ര­് നിമിഷം മുൻപ്
അമ്മച്ചി വാക്കത്തിയാൽ
മുറിച്ചു വച്ച മട്ട്,
വെറും തറയിൽ.

മടൽ, ചകിണി,
ചുളകൾ, കുരു
തെന്നുന്ന പോള,
വേറേ വേറേ വരച്ചിട്ടില്ല.

മുള്ളിൽത്തന്നെ പണിത മുഴുവൻ മെയ്യ്
പെണ്ണൊരുത്തി പേറി നിവരും ചുവട്,

തുടച്ചാൽ നീങ്ങാതൊട്ടിപ്പിടിക്കും കറയായി
പ്ലാഞ്ചോട്ടിൽ വീണഴുകി മുളയ്ക്കും വിത്തായി
എല്ലാടവും പരക്കും മണമായി

കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്ന വയറുമായി
പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ
നോക്കുന്നേരം
ശരിക്കും
പ്ലാന്തടിയിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന പഴങ്ങളായി.

© Anitha Thampi
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Fruit, As it is

anglais

She who paints, 
draws jackfruits
on the branches of the jackfruit tree
and on the roots
just as they are
not fashioned as breasts on the female trunk

Not as split body parts
as openings and wounds
but
as if two minutes ago
Mother had
cut it in two with a knife
and laid it on the bare floor

Its skin, innards
flesh, seeds
the slippery seed–husks
each not drawn separately

The body fully built in thorns
the burden a woman straightening herself bears.

The sticky stain
that refuses to be erased -
the seed that falls at the foot of the jackfruit tree
that rots and sprouts –
the smell that spreads all around-

When women who do not paint, look
with babies growing inside their bellies,
they see fruits

for real,
stuck to the jackfruit tree trunk.

Translated by C.S. Venkiteswaran

[Sickle, Star, Hammer]

malayalam | Anitha Thampi

അരിവാൾ
ആകാശത്തിലെ
മുറിച്ചന്ദ്രനോട് ചേർന്നു

നക്ഷത്രം
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക്
മടങ്ങിപ്പോയി

ചുറ്റികമാത്രം
തന്റെ
അകാൽപനികമായ ഉത്ഭവത്തിൽ
നൊന്ത്,
ചരിത്രം പടങ്ങളായി
തൂങ്ങാനിരിക്കുന്ന
ഇരുമ്പാണിത്തലപ്പുകൾക്കുമേൽ
ആഞ്ഞടിച്ചുതുടങ്ങി.

© Anitha Thampi
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

[Sickle, Star, Hammer]

anglais

Sickle
joins the crescent
in the heavens.

Star
returns
to the eyes of children.

Hammer alone,
aching from
an unromantic genesis,
starts pounding
the iron nail heads
on which history
is yet to hang
as pictures

Translated By C.S.Venkiteswaran

എഴുത്ത്

malayalam | Anitha Thampi

കുളിക്കുമ്പോൾ 
പൊടുന്നനെ
ജലം നിലച്ചു

തുരുമ്പിച്ച
കുഴൽ, ചൂളം
വിളിച്ചു നിന്നു

ജലം വാർന്ന്
നഗ്നമാകും
ഉടൽ ചൂളുമ്പോൾ

ജനൽ വഴി
വിരൽ നീട്ടി
വിറയൻ കാറ്റ്

ഒരു മാത്ര
തണുക്കും പോൽ
എനിക്കു തോന്നി

നനവിന്റെ
ഉടയാട
പറന്നു പോയി

വെറിവേനൽ 
ചുറ്റി, നാണം
മറന്നും പോയി

മരം പെയ്യും
പോലെ, മുടി-
യിഴകൾ മാത്രം

ഉടലിന്മേൽ
ഓർമ്മയിൽ നി-
ന്നെഴുതുന്നുണ്ട്

ജലം കൊണ്ട്
രണ്ട് മൂന്ന്
വരികൾ മാത്രം.

© Anitha Thampi
Audio production: Goethe Institute, 2015

writing

anglais

Bathing,
the water stopped
all of a sudden

Whistling,
the rusted pipe
came to a stop

Draining,
the body shivered,
naked

Stretching
through the window
its fingers,
a shivering wind

For a moment
I felt like
being cold.

And off flew
the garment
of wetness.

Draped
in a wild summer,
I forgot
modesty.

The strands of   hair
dripping like a tree
in the rain

From memory
they write
on the body

just a line
or
two
with water.        

Translated by Dr. C. S. Venkiteswaran

മൊഹീതൊ പാട്ട്

malayalam | Anitha Thampi

നാലഞ്ച് തളിർ പുതിന
രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര
മൂന്ന് നാരങ്ങാനീര്
രണ്ടര വോഡ്ക
സോഡ
ഐസ്


നാക്കിലമണ്ണിൻ
രാവൂടുവഴിയൂടെ

ആടിയാടിപ്പോകുന്ന പൂനിലാവേ നീ
ആണാണോ പെണ്ണാണോ?
അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് തൂവുന്ന പൂനിലാവേ നീ
വെയിലിന്റെ ആരാണോ?
പാടിപ്പാടിപ്പരക്കുന്ന പൂനിലാവേ നീ
നേരാണോ പൊളിയാണോ?

പച്ചിലകൾ തോറും തപ്പിത്തടഞ്ഞു വീഴും
രണ്ടരത്തലമുറ നീലച്ച വാറ്റുചോരപ്പൂന്തെളിനിലാവേ നീ
ഞാനാണോ നീയാണോ?

© Anitha Thampi
Audio production: Goethe Institute, 2015

Mohito Song

anglais

Mint - Four or five leaves 
Sugar - Two tea spoons 
Juice - from three lemons
Two and a half Vodka
Soda 
Ice


In the plantain-leaf land
Along narrow paths, pitch dark 

The moonlight that sways hither thither, enchanted
You, a man or a woman?
The moonlight that spreads like a wild song, brimming over
Who are you to sunlight?
The moonlight that showers without respite, exuberant
Are you true ?
or false?

The crystal clear moonlit, vatted red 
And matured blue for two and a half generations
That stumbles and falls all along the green leaves
Me?
You?
Me-you?

Translated by Dr. C. S. Venkiteswaran