Beate Smandek 
Translator

on Lyrikline: 8 poems translated

from: tchèque to: allemand

Original

Translation

Starý slova

tchèque | Jáchym Topol

Dnes spí pod svým snem už to neunese. Bojí se
kol náklaďáku hromad štěrku zvířat nože nemoci.
Aleje v ní je u ní
jsou spolu budou se chránit.
Silný city. A on je bojovník v aréně
i za svý dědečky v krematoriu.
To ten B. je vytáh na rampu.
A jak se jim to stalo? Nebyli dost silný?
Ať já je Hun je zabiják proti Ďáblovi
říká si.
Někdy potom se sestra zdvihne na lokti
a řekne: Hele už je bílej den!
A je. Je den je po noci. To je ta věc
kterou vidí každej.
Den s lidma jako vždy
a jestli je léto
tak něco roste. Je leden
a tady pořád ta samá špinavá
ulice kurev. Obchodu. Teď tu nic jiný ho neni.
A možná se ti celý město změní v noci
jako dávkou odepsanej mozek.
Pro jistotu se znovu a rychle
učí starý slova lásky.

© Jáchym Topol
from: Sestra
Atlantis, 1994
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Alte Wörter

allemand

Heut schläft er unter seinem Traum er erträgt's nicht mehr.
                                                                           Hat Angst
vor Lastwagenrädern Schotterhaufen Tieren dem Messer
                                                                  der Krankheit.
Er ist aber in ihr ist bei ihr
sie sind zusammen und werden sich beschützen.
Starke Gefühle. Und er ist der Fighter in der Arena
kämpft auch für seine Großväter im Krematorium.
Der B. da hat sie auf die Rampe gebracht.
Und wie ist ihnen das passiert? Warn sie nicht stark genug?
Das Ich muß ein Hunne sein ein Teufelskiller
denkt er.
Irgendwann später stützt sich die Schwester im Bett auf
und sagt: Mensch is ja schon hellichter Tag!
So ist's. Tag ist's die Nacht ist vorbei. Das ist
was jeder sieht.
Ein Tag mit Menschen wie immer
und wenn es Sommer ist
dann wächst auch was. Is aber Januar
und hier immer noch die gleiche schmutzige
Straße der Huren. Ihr Geschäft. Was andres läuft hier nicht.
Vielleicht verwandelt sich für dich die ganze Stadt über Nacht
so wie dein Hirn wenn du’s mit ner Dosis abschreibst.
Sicherheitshalber lernt er von neuem und fix
die alten Wörter der Liebe.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová und Beate Smandek

Ráno, pořád

tchèque | Jáchym Topol

Muj hrdina ten chlapík
já zabil krysu zabil člověka no jo v jiný době
jinde ležel v písku mořský pouště pláže
s nahou ženou.
Chlapík se směje
a pak mu někdo odpustí
možná
přišli jsme o víc a je vůbec ten B. tady?
Teď? Napadlo ho ráno a myslel na soud.
Na ten co zasedá nepřetržitě od první vteřiny
od první buňky od rána Země
asi jo řekl si a sledoval zrcadlo
když se holil tim starým věčně
špínou a rzí zasraným
strojkem s žiletkama.

© Jáchym Topol
from: Sestra
Atlantis, 1994
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Morgens, immer

allemand

Mein Held das Früchtchen von der Sorte
die Ratte hab ich umgebracht ein Menschenleben ausgelöscht na
                                                                  und was soll's? Der lag
zu andrer Zeit am andren Ort im Sand der Meereswüste Strand
zusammen mit 'ner nackten Frau.
Er lacht
und dann verzeiht ihm jemand
vielleicht
wir ham noch mehr verloren als nur das und glaubste diesen B.
                                                                                 gibt's echt?
Bei uns? Das fiel ihm morgens ein und er dachte ans Gericht.
An das das unaufhörlich tagt schon seit der ersten Stunde
seit der ersten Zellteilung seit der Morgendämmerung der Welt
wahrscheinlich schon! hat er gedacht und ließ die Augen dabei
                                                                       nicht vom Spiegel
bei der Rasur mit diesem alten ewig
mit Dreck und Rost versifften
Instrument mit der Gilette.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová und Beate Smandek

Do města

tchèque | Jáchym Topol

V noci nespavosti
někdy ve tmě plavou obličeje
tu a tam se vyloupne tvář
někoho kohos znal.
Všichni pak mizí s ranními tramvajemi.
Tohle znají všichni blázni.
Takže dnes v noci zas v tomhle domě
plném Čechů v jejich v našem
vlastním skutečném státě.
Asi je to lepší než bombardování
určitě.
Spát nemusíš umřít jo říkáš si říká ti potichu
do mozku. Ale ani to neni jistý.
Pomalu se po zdech sune stín a už hodiny
je tam měsíc. Je to jak minulý životy.
Kdybys šel do města
cítil bys ho se střepama.
To se dá stihnout.
Tu a tam ve větru
popelnice vrzne jako něco živýho.

© Jáchym Topol
from: Sestra
Atlantis, 1994
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

In die Stadt

allemand

Nachts wenn du nicht schlafen kannst
schwimmen manchmal im Dunkeln Gesichter an dir vorbei
da und dort erkennst du eins
von jemand den du mal gekannt hast.
In der Frühe verschwinden sie alle mit der ersten Straßenbahn.
Verrückte kennen das.
Also heut nacht wieder in diesem Haus
mit nur noch Tschechos in ihrem in unserm
eigenen wirklichen Staat.
Immerhin noch besser als 'ne Bombardierung
bestimmt.
Schlafen mußt du nicht sterben schon denkst du gibt sie dir leise
in dein Hirn. Aber nicht mal das ist sicher.
Langsam klettert der Schatten über die Mauern schon seit Stunden
scheint der Mond. Es ist wie frühere Leben.
Wenn du in die Stadt gehst
könntest du sie in den Scherben spüren.
Das kannst du schaffen.
Da und dort im Wind
scheppert 'ne Mülltonne du denkst sie lebt.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová und Beate Smandek

Kdykoli

tchèque | Jáchym Topol

V kterémkoli svém příštím pohybu
zruší Bog divadlo i herce.
Anebo je nechá v jejich barvách
svíjet se plazit přecházet
nechá je mluvit. Doma. Mezi ostatními.
V pokoji se stěnama. Bude tam vzduch.
Bude tam nějaká láska jako rostlina.

© Jáchym Topol
from: Sestra
Atlantis, 1994
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Jederzeit

allemand

Mit jeder nächsten Bewegung wann auch immer
kann BOG das Theater und die Schauspieler abschaffen.
Oder er läßt sie in ihren Farben
sich drehen und wenden hin und her gehn
läßt sie sprechen. Zu Hause. Mit den anderen.
In einem Zimmer mit Wänden. Mit frischer Luft.
Die Liebe wird dort wachsen wie eine Pflanze.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová und Beate Smandek

Jiný příběh

tchèque | Jáchym Topol

To jsem cejtil
nějaký tření budoucnosti
a ve tvý tváři svůj obličej lásku.
Osud jeho tíhu. Vlny života
opravdu štěstí atd.
S pomocí B.o.g.
ze mě snad ještě letos bude poměrně obratný obchodník.
s ojetejma auťákama
rychlejma jak orel
jako prase
jako někdo jinej.
Z něčeho člověk žít musí
když chce.
Já jsem taky někdo jinej.
Dal jsem hlavu do tvýho lokte
byla trochu velká ale byla to ona.
Pak jsem potkal dvojníka doříkával
mý věty město hřálo tobě B. zemřel bratr
šel pryč a mou ženu v 7.00 den zastih
na požárním cvičení tóny ladily
pekelná kapela
hrála všem stejně pěkně a důležitá schůzka byla
v kavárně Tchibo ve 14.00
ale to už je jiný příběh.

© Jáchym Topol
from: Sestra
Atlantis, 1994
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

'n andere Geschichte

allemand

Da hab ich 's gespürt
so was wie das Knirschen der Zukunft
und in deinem Gesicht mein eigenes die Liebe.
Das Schicksal sein Gewicht. Den Wellenschlag des Lebens
das wahre Glück usw.
Mit Hilfe von G. O.T.T.
wird aus mir vielleicht noch in diesem Jahr ein verhältnismäßig
                                                      geschickter Geschäftsmann
Gebrauchtwagenhändler
meine Karren sind schnell wie der Adler
schnell wie Sau
wie wer anders.
Von irgendwas muß der Mensch ja leben
wenn er denn will.
Ich bin auch wer anders.
Ich hab meinen Kopf in deine Armbeuge gelegt
bißchen groß vielleicht aber mein Kopf.
Dann hab ich meinen Doppelgänger getroffen der hat
meine Sätze zu Ende geredet die Stadt war warm B. kann dir
                                                gestohlen bleiben dein Bruder
ist weg und meine Frau hat um 7.00 der Tag
mitten in einer Feuerwehrübung angetroffen in schönster
                                                                           Harmonie
die Höllenkapelle
spielte für uns alle gleich schön und das wichtige Treffen war
im Tchibo-Cafe um 14.00 Uhr
aber das ist 'ne andre Geschichte.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová und Beate Smandek

Je tam

tchèque | Jáchym Topol

Pořežu si záda
abych věděl že to jsem já.
Když to bolí není to herec
chůzi upravenou náplastma.
Na náplavce byly stromy
a v korunách se ukládala vlhkost
teď je tam díra.
Je tohle pořád to samé město ty zdi
ulice moje teritorium? Řekl bych já
jemu sobě dítěti Ahoj Buď zdráv Dobrou noc
minul bych ho jak tam stojí
s klíčem na krku v odrbaným svetru
s psíkem? Doved bych ho domu? Anebo
je tam ten spratek pořád?
A míjej ho chodci nějaký lidi? Drzky? Ano.
Pořád tam stojí a je sám. Ztratil se. Nohama propaluje
pořád tu samou tu jednu tu ďábelskou asfaltovou kostku

© Jáchym Topol
from: Sestra
Atlantis, 1994
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Er ist da

allemand

Ich schlitze mir den Rücken auf
damit ich weiß ich bin 's.
Wenn's weh tut kann's kein Mime sein
der seinen Gang mit Pflaster korrigiert.
Am Ufer standen früher Bäume
und in den Kronen hing die Feuchtigkeit
jetzt bleibt ein Loch.
Isses denn immer noch dieselbe Stadt die Mauern
Straßen mein Territorium? Würde ich
zu ihm zu mir dem Kind denn sagen hallo Wie geht's guten
                                                                                  Abend
würd ich an ihm so wie er dasteht
den Schlüssel um den Hals im abgerissenen Pullover
mit dem Hündchen drauf vorbeigehn? Ihn nach Hause bringen? Oder
steht der Knirps noch immer da?
Und gehen die Passanten an ihm vorbei irgendwelche Leute?
                                                                           Visagen ? Ja.
Da steht er immer noch allein. Hat sich verlaufen. Und seine
                                                                 Füße brennen sich
immer tiefer in denselben den einen teuflischen Quader aus
                                                                                  Asphalt.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová und Beate Smandek

Já, to mně a B. a obrana

tchèque | Jáchym Topol

Mně se změnil v B.
říkám mu Bogu a ty Bogu a myslim na srdce a na kůži.
Někdo se jen tak líbal hladil nemyslel na nic
a někdo šel sám do tunelu s mrtvolama
mám už jen B.
a některý slova vůbec nejsou pěkný.
Sen může bejt hrůza někdo křičí a je tu
ve snu bajonetu a někdo žije svůj život a úplně mu patří.
Něco sleduješ očima dozvíš se
od ostatních něco
už je napsaný. Je to jasný.
Musíš tomu všemu trochu věřit.
Aby ses neztratil
aby tě nenapadli bezbrannýho
velký psi
nepřejelo kolo
nedostala černá vdova svině doma
na konci světa potmě.

© Jáchym Topol
from: Sestra
Atlantis, 1994
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Ich, resp. für mich, und B. und die Verteidigung

allemand

Für mich ist er zu B. geworden
ich nenn ihn BOG und sag du BOG und denk an Herz und Haut.
Einer hat einfach so geküßt gestreichelt hat sich nichts dabei
                                                                                  gedacht
und einer ging alleine in den Tunnel voller Leichen
mir bleibt nur B.
und es gibt Wörter die sind überhaupt nicht schön.
Ein Traum kann Horror sein einer schreit und ist drin
im Traum des Bajonetts und einer lebt sein Leben und er ist ganz
                                                                                               seins.
Das siehst du mit deinen eigenen Augen du hörst
andres von andren
schon alles aufgeschrieben. Alles klar.
Du mußt das alles schon ein bißchen glauben.
um dir nicht selbst verlornzugehn
und um nicht -wehrlos dazustehn vor großen Hunden
damit dich nicht das Rad nach unten drängt
damit dich nicht die Schwarze Witwe Drecksau hei dir zu Haus
                                                                                    erwischt
am Arsch der Welt im Dunkeln.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová und Beate Smandek

Cestou

tchèque | Jáchym Topol

Dva malí ptáci seděli na větvích
bylo to jako v pravěku.
I krev vypadá stejně
možná byla hustší. V sítěné kleci nad hlavama
u žárovky se svíjela zavazadla.
Nahoře pod pavučinou.
Měl jsem to v mozku.
V hale nabízeli noviny letáky květiny
kuchyňské věci hadříky děvku a já mezi spolucestujícími
poznal ďábla muže který chce zabít a muže
který jde neví kam a nebylo možné ukrýt se
mezi odpadkovými koši ani v bezinkovém keři.
Snad jsem pomalu začal milovat pavouka už jsem věděl:
jemu o něco jde.
Tehdy nad špenátovou pizzou v baru jsem řekl
nejkrásnější ženě světa svoje vnitřnosti všechno
a žilka v mozku ta spojka s vesmírem
málem praskla.
Ona se usmívala protože věděla o životě
a co dělá: tak to je.
Na stěnách byly obličeje zpěváků herců a boxerů
některé jsme znali.
Trochu jsme se usmívali lesk po ksichtech házel světlem
a venku chodili ostatní.
Kdybych obrátil dlaně byly by plné světla
ale to nebylo nutný.
Dotýkal jsem se jejích boků a byl jsem jemnej.
Sahali jsme na sebe. Řekl jsem to nejhorší ze mě
a pak se šklebil ven. Tam kde jsme stáli.
Bylo všechno za sklem. A bylo to tajemný.

© Jáchym Topol
from: Sestra
Atlantis, 1994
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Unterwegs

allemand

Zwei kleine Vögel saßen auf den Zweigen
es war wie zu Urzeiten.
Das Blut sieht auch genauso aus
vielleicht war's früher dicker. In seinem Netzkäfig über unsren
                                                                                      Köpfen
unter der Glühbirne schaukelt das Gepäck.
Da oben unter dem Spinnennetz.
So hatte ich's im Hirn.
In der Halle warn im Angebot Zeitungen Werbezettel Blumen
Küchenartikel Klamotten eine Nutte und unter all den Reisenden
erkannte ich den Teufel einen Mann der töten will und einen
                                                                                      Mann
der geht und weiß nicht wohin und es gab keinen Platz zum
                                                                             Verstecken
nicht zwischen den Papierkörben und nicht im Holunderbusch.
Vielleicht fing ich langsam an die Spinne zu lieben ich wußte
                                                                                    schon
der geht 's um was.
Damals über der Spinatpizza in der Bar hab ich
der schönsten Frau der Welt mein Innerstes erzählt alles
und die Ader im Gehirn die Verbindung zum Weltall
wäre beinahe geplatzt.
Sie lächelte denn sie kannte das Leben
und was es anstellt: So ist das eben.
An den Wänden hingen die Konterfeis von Sängern Schauspielern
                                                                                      und Boxern
einige haben wir erkannt.
Wir lächelten ein bißchen der Glanz warf Licht auf andere
                                                                           Gesichter
und draußen ging man hin und her.
Wenn ich die Handflächen nach oben gedreht hätte wären sie voll
                                                                                 Licht gewesen
aber das war nicht nötig.
Ich faßte ihre Hüften an und war sanft.
Wir berührten uns beide. Ich sagte das Schlimmste von mir
und machte Grimassen nach draußen. Da wo wir standen
war alles hinter Glas. Und war geheimnisvoll.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová und Beate Smandek