Roald Dobrovensky 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: letton to: russe

Original

Translation

Poga

letton | Knuts Skujenieks

Kā ķirsis, kas galotnē sargā
Pēdējo pārpalikušo ogu, –
Tā es sargāju sadilušajā kreklā
Vienu vienīgu pogu.

Kad vairs nav ne suvenīru, ne cerību
Un kad nasta kļūst aplam grūta,
Es azotē paknibinos gar pogu,
Kura ir tevis šūta.

Par spīti gadiem un badiem,
Par spīti sniegiem un miegiem,
Tu mani piediegusi caurumainajai dzīvei
Ar mīlestības un mūžības diegiem.

Nakts dienu pieveikusi. Es raugos
Vienā vienīgā gaišā logā.
Tas nav logs. Mūžs mans uz krūtīm deg
Tevis iešūtā pogā.

© Knuts Skujenieks
from: Poga
Rīga: Neputns, 2011
ISBN: 978-9984-807-83-6
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

Пуговица

russe

Как вишня упорствует: – Не оброню
Последнюю ягоду лета! –
Так я до сих пор ту рубаху храню,
А с нею и пуговку эту.

Когда в безысходность упрётся житьё
И нет от ненастий отбою,
За пазухой трону тихонько ее,
Пришитую крепко тобою.

Спасибо – годам и невзгодам назло,
Напастям, напавшим оравой,
Пришила ты вечною ниткой любви
Меня к этой жизни дырявой.

Сквозь ночь, одолевшую день, не окно
Светило мне. Так уж случилось,
Что в пуговке малой, пришитой тобой,
Жила моя жизнь и лучилась.

перевод: Roald Dobrovensky. Knuts Skujenieks. Poga. Rīga:Neputns, 2011