Ieva Lešinska 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: letton to: anglais

Original

Translation

LV – Arvis Viguls

letton | renshi.eu [GR-LV-UK-CZ-MT-HR-GR]

vēlāk tās visas pārvērtās akmenī
vārdi šņirkst starp marmora dzirnakmeņiem

es pieceļos no galda
piedurknēm nosmērētām miltos

patiesība ir bāla un neglīta
un tai pietiek ar atslēgas caurumu

es izvēlos melus –
seklu spoguli, kas neatšķir sejas
vārdus, kas tik tikko turas uz papīra

liekas, kaut kur mājā kāds atvērs logu
un vējš tos nopūtīs nost

neko, kas tik viegli pārvērstos akmenī

bet vārdi nāks ar savu gravitāciju
tā būs tik stipra, ka mēs nevarēsim pakustēties
katrs savā grāmatplaukta pusē
un vidū stingri iesietas šaubas
neziņa cietos vākos

mīlestība noskūs mūsu pakaušus kailus
un ieliks ieročus rokās
ticība mūs noliks ar sejām pie sienas

© Arvis Viguls
Audio production: renshi.eu @ poesiefestival berlin 2012

Latvia – Arvis Viguls

anglais

later they all turned to stone
words screech between marble grindstones

I get up from the table
my sleeves all covered with flour

the truth is pale and ugly
it will fit through a keyhole

but I choose lies  –
a shallow mirror that's failing faces
words that barely hold on to the paper

all it will take is for someone to open a window
and the wind will blow them away

nothing that will turn into stone so easily

yet words will come with their own gravitation
so strong that we'll find ourselves unable to move
each on our own side of the bookcase
with tightly bound doubt in between
and hardcover ignorance

love will shave our heads bare
it will put arms in our hands
faith will make us stand facing the wall

Translation from Latvian by Ieva Lešinska

[Par cenām nerunāsim...]

letton | Amanda Aizpuriete

Par cenām nerunāsim.
Tev ir skaistas acis.
Par tām var nopirkt
pusi pasaules.

Mans zibens sašķīdis
Simttūkstoš dālderos.
Par tiem var arī
dabūt diezgan daudz.

Viens otru nepirksim,
bet uzdāvini
man vienu skatienu
bez aizdomām.

Man nākotne
ir sadegusi zibenī.
Es tiešām negaidu
no tevis it neko.

[Let us not talk of the price...]

anglais

Let us not talk of the price.
You have beautiful eyes.
Such eyes can buy
half the world.

My lightning has shattered
into thousands of coins.
Such coins can also
come in handy enough.

Let us not buy one another.
Just make me a gift
of a single glance
without mistrust.

My future
was burnt by the lightning.
I really expect
from you nothing at all.

Translated by Ieva Lešinska. All birds know this. Selected Contemporary Latvian poetry. Rīga: Tapals, 2001

[Auksti ir mājokļi mūsu...]

letton | Amanda Aizpuriete

Auksti ir mājokļi mūsu, mēs nevaram gulēt kaili.
Aukstas ir mūsu miesas, kā kaunēdamās no vārdiem,
kuri nu aizlaidušies uz siltām zemēm.
Tavas rokas ir ziema. Mani pirksti kā zivis
sitas pret ledu. Žēl, ka mēs neprotam runāt.

[Our homes are cold...]

anglais

Our homes are cold, we cannot sleep naked.
Our bodies are cold, as if ashamed of words
that have flown south for the winter.
Your hands are winter. My fingers are fish
beating against the ice. Pity we don't know how to speak.

Translated by Ieva Lešinska. All birds know this. Selected Contemporary Latvian poetry. Rīga: Tapals, 2001

[cilvēki ir caurstaigājami pavasarī...]

letton | Jānis Rokpelnis

cilvēki ir caurstaigājami pavasarī
balta puķe kavējas tavā sejā
bet drīz viņa dosies tālāk
bezdelīgas mērc spārngalus tavās acīs
neviļus
ierastā steigā

bet piesargies
drīz pienāks laiks
kad tu nebūsi vairs caurstaigājams
un tevī uz veselu gadu
var iestrēgt kāds tauriņš vai zieds
un viņi lauzīsies ārā
izmisīgi tik izmisīgi
ka viņu izmisumu tu uzskatīsi par savējo

© Jānis Rokpelnis
from: Zvaigzne, putna ēna un citi
Rīga: Liesma, 1975
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

[in Spring people are walk-through passages...]

anglais

in Spring people are walk-through passages
a white flower lingers on your face
but will soon move on
swallows dip their wing tips in your eyes
by chance
hasty by habit

but watch out
soon will come a time
when you no longer are a walk-through passage
and for a whole year you'll carry around
a butterfly or a flower entrapped
and they will try to break out
desperately oh so desperately
that you will mistake their despair for your own

Translated by: Ieva Lešinska. All birds know this, Selected Contemporary Latvian poetry. Rīga: Tapals, 2001

Poga

letton | Knuts Skujenieks

Kā ķirsis, kas galotnē sargā
Pēdējo pārpalikušo ogu, –
Tā es sargāju sadilušajā kreklā
Vienu vienīgu pogu.

Kad vairs nav ne suvenīru, ne cerību
Un kad nasta kļūst aplam grūta,
Es azotē paknibinos gar pogu,
Kura ir tevis šūta.

Par spīti gadiem un badiem,
Par spīti sniegiem un miegiem,
Tu mani piediegusi caurumainajai dzīvei
Ar mīlestības un mūžības diegiem.

Nakts dienu pieveikusi. Es raugos
Vienā vienīgā gaišā logā.
Tas nav logs. Mūžs mans uz krūtīm deg
Tevis iešūtā pogā.

© Knuts Skujenieks
from: Poga
Rīga: Neputns, 2011
ISBN: 978-9984-807-83-6
Audio production: Latvijas Literatūras centrs, 2015

The Button

anglais

A cherry-tree trying to cover
Its very last berry –
That is me watching over
My ragged shirt’s single button.

When hopes and souvenirs are all gone,
When the burden’s too heavy to bear,
I make sure the button’s still on,
The one that you stitched there.

In spite of years and fears,
In spite of snows and rows,
To this hole-riddled life I am wed
By the stitch of your love’s endless thread.

Day has succumbed to night. I gaze
At a single lit window.
A window it’s not: there on my chest, ablaze,
A life sewn in by you.

Translated by: Ieva Lešinska. Knuts Skujenieks. Poga. Rīga: Neputns, 2011.