Janet Blanken 
Translator

on Lyrikline: 18 poems translated

from: néerlandais to: allemand

Original

Translation

Acht, ∞ - V. [Europa, een inwisselbaar landschap]

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

V.

Europa, een inwisselbaar landschap achter het autoraam, ondergeschikt
aan welk nummer er op de radio draait, aan wat er door ons heen glijdt
bij het staren naar de snelweg, in cadans de kerken, de Tsjechen en de verte
het herhaalt zich, zoals wij ons jaar na jaar nu, onbedoeld, maar halsstarrig
                                                                                                                               herhalen
Wenen wordt onze woonkamer, de Donau een geknelde zenuw, zelfs het vrijen
langdradig in de droge hitte, ik slik muggen in, altijd en later
twee tijdstippen die bij de keel grijpen, nu ze vanzelfsprekend en aangebroken
                                                                                                                                         zijn
wij meer dan ooit de gietvorm van ons geluk en niet het geluk zelf, dat glijdt
                                                                                                                                  voorbij
de plaatsnaamborden, voorbij de tinteling en de twijfel, daarna
op de autostopplaats de milde stilstand van elkaars glimlach
waarachter een schreeuw smeekt dat we het steeds van elkaar zullen weten
het heimelijk verbond, wat ons opzweept en de strop

© De Arbeiderspers & Charlotte Van den Broeck
from: Nachtroer
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Acht, ∞ - V. [Europa, eine austauschbare Landschaft]

allemand

V.

Europa, eine austauschbare Landschaft hinterm Autofenster, jedwedem Song
auf dem Radio untergeordnet, dem, was durch uns beim Starren auf die
Autobahn hindurchgleitet, in Kadenz die Kirchen, die Tschechen und die
                                                                                                                            Ferne
immer wieder, wie wir uns jetzt, Jahr um Jahr, ungemeint, aber
                                                                                            hartnäckig wiederholen
Wien wird unser Wohnzimmer, die Donau ein eingeklemmter Nerv, sogar
                                                                                                               der Liebesakt
ist langatmig in der trockenen Hitze, ich schlucke Mücken, immer und später
zwei Zeitpunkte, die einem an die Gurgel gehen, jetzt, da sie
                                                                                            selbstverständlich und
angebrochen sind, wir mehr denn je die Gießform unseres Glücks und
                                                                                                          nicht das Glück
selbst, es gleitet vorbei, an den Ortsschildern, vorbei am Prickeln und am
                                                                                                                         Zweifel
danach auf dem Autorastplatz, der milde Stillstand unseres Lächelns
hinter dem ein Schrei fleht, dass wir es immer voneinander wissen werden
das heimliche Bündnis, das, was uns anheizt und der Strick

Übersetzung der Gedichte aus dem Flämischen von Janet Blanken

Acht, ∞ - I. [Op het veld liggen een jongen en een meisje]

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

I.

Op het veld liggen een jongen en een meisje die aan vroeger doen denken
ik vermoed dat wij het zijn, acht jaar geleden, maar ze lijken zo sterk op
                                                                                                                         onbekenden
dat ik niet naar hen toe loop om te zeggen, dat ze het fout onthouden hebben
die dag trokken geen vogels over, geen sneeuw of ijs op het veld, oktober nog,
het riet rond de vijver verderop stond halfhoog en dor, op de achtergrond
in intervallen het geluid van een trage auto op de steenweg, verder niets
ik zeg hen niet dat zij hier tussen de laatste muggen en de eerste kussen
namen voor de kinderen zal bedenken, niet dat de werf ondertussen
een siliconenfabriek werd, of dat hij haar hand alvast moet loslaten opdat het
                                                                                                                                        went
voor later, wanneer ze elkaar enkel nog per ongeluk en met ongemak
zullen aanraken, ik zeg niets, want precies zo, zoals ze daar liggen, was het ook:
de overgave, het blinde licht in de middag en later daarover de gedichten

© De Arbeiderspers & Charlotte Van den Broeck
from: Nachtroer
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Acht, ∞ - I. [auf dem Feld liegen ein Junge und ein Mädchen]

allemand

I.

auf dem Feld liegen ein Junge und ein Mädchen, die an damals erinnern
ich vermute, dass wir es sind, vor acht Jahren, aber sie ähneln Unbekannten
                                                                                                                       so sehr
dass ich nicht auf sie zugehe, um zu sagen, sie haben es falsch in Erinnerung
an dem Tag zogen keine Vögel vorüber, kein Schnee oder Eis auf dem Feld,
                                                                                                                     Oktober
noch, das Schilfrohr um den abgelegenen Teich stand halbhoch und
                                                                                                          ausgetrocknet
im Hintergrund in Intervallen das Geräusch eines trägen Autos auf dem
                                                                                                        Steinweg, sonst
nichts, ich sage ihnen nicht, dass sie sich hier zwischen den letzten Mücken
                                                                                                                    und den
ersten Küssen Namen für ihre Kinder ausdenken wird, nicht, dass die Werft
                                                                                                               inzwischen
eine Silikonfabrik wurde oder dass er ihre Hand loslassen soll, damit sie sich
schon mal an später gewöhnt, wenn sie einander nur noch zufällig und mit
                                                                                                                 Gegensinn
berühren werden, ich sage nichts, denn genauso, wie sie da liegen, war es auch:
die Hingabe, das blinde Licht am Nachmittag und später darüber Gedichte

Übersetzung der Gedichte aus dem Flämischen von Janet Blanken

Acht, ∞ - II. [al die brieven geschreven]

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

II.

al die brieven geschreven, nachtkastjes vol, wat heeft het bewezen
een zucht naar betekenis, een bede in klamme taal
laat ons steeds zo: zestien en zeventien en aan elkaar verloren
laat ons de oogkleppen en in briefvorm de werkelijkheid
die in zoveel opzichten op de warmte van slapen lijkt
dat we bij de droom kunnen, ondertussen zijn we ouder
en wakker en belet en wie van wie de banneling
nu afstand niet langer verwijdering is, maar in de verwijdering
het nauwe heeft van iets wat niet meer zal keren
achteraf bekeken is het wreed, eenzaamheid en elkaar
te willen meten aan de Melkweg, ik zei tot aan de maan en terug
meen nog elke kilometer, en toch

© De Arbeiderspers & Charlotte Van den Broeck
from: Nachtroer
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Acht, ∞ - II. [diese ganzen Briefe geschrieben]

allemand

II.

diese ganzen Briefe geschrieben, Nachtschränkchen voll, was hat es bewiesen
eine Sucht nach Bedeutung, ein Flehen in klammer Sprache
lass uns immer so sein: sechzehn und siebzehn und aneinander verloren
lass uns diese Scheuklappen und in Briefform eine Wirklichkeit
die in so vieler Hinsicht der Wärme des Schlafens gleicht
dass wir den Traum erreichen können, inzwischen sind wir älter
und wach und verhindert, und wer ist von wem der Verbannte
jetzt, da Distanz nicht länger Entfernung ist, sondern in der Entfernung
die Enge dessen hat, was unumkehrbar ist
im Nachhinein betrachtet ist es grausam, Einsamkeit und sich gegenseitig
an der Milchstraße messen zu wollen, ich sagte, bis zum Mond und zurück
ich meine noch jeden Kilometer, und trotzdem

Übersetzung der Gedichte aus dem Flämischen von Janet Blanken

Acht, ∞ - III. [je naam ondertussen van alles de opmaat]

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

III.

je naam ondertussen van alles de opmaat, van het opstaan, het spreken
en het bewegen, aangeblazen marionet van je adem ben ik, je bent weg
en de dag verandert in iets dat moet worden uitgehouden, missen
een woord met een leiband, ik wacht op dikkere huid en op heerschap
welke biologie schrijft aan de enkeling een symbiose voor?
het is niet uit te houden, de koude helft, het arendsoog dat in me duikt
op zoek naar een tegendeel, tot je thuis komt en weer voortduurt in alles
sluipschutter in een weerloos koninkrijk waar we het slepen
van de weekdagen zonder harnas of kramp verdragen
in het open keukenraam ligt een roodborstje
roerloos in de doortocht, jij neemt me op je schoot 
de dood hebben we nog niet bedacht

© De Arbeiderspers & Charlotte Van den Broeck
from: Nachtroer
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Acht, ∞ - III. [dein Name ist mittlerweile von allem der Auftakt]

allemand

III.

dein Name ist mittlerweile von allem der Auftakt; des Aufstehens, Sprechens
und Bewegens, eine angeblasene Marionette deines Atems bin ich, du bist fort
und der Tag ändert sich zu etwas, das ausgehalten werden soll
fehlen, ein Wort an der Leine, ich warte auf dickere Haut und Herrschaft
welche Biologie schreibt der Einzelperson eine Symbiose vor?
nicht auszuhalten, die kalte Hälfte, das Adlerauge, das in mir auf der Suche
nach einem Gegenteil taucht, bis du nach Hause kommst und wieder in allem
                                                                                                                       fortdauerst
Heckenschütze in einem wehrlosen Königreich, in dem wir das Schleppen
der Arbeitstage ohne Harnisch oder Krampf ertragen
im offenen Küchenfenster liegt ein Rotkehlchen
reglos im Durchzug, du nimmst mich auf deinen Schoß
den Tod haben wir noch nicht erfunden

Übersetzung der Gedichte aus dem Flämischen von Janet Blanken

Acht, ∞ - IV. [buiten buigt de storm de palmbomen om]

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

IV.

buiten buigt de storm de palmbomen om, een bungalow op Lanzarote
vormt zeven dagen lang een cocon voor de kou van thuis in februari
overdag slapen we bij voor de nachten waarin ons kolkend lichaam
− roekeloos en twintig, de vulkanen op het eiland evenaart
we nemen ons een leven voor in de kleuren van Mondriaan
vuurrood de liefde, het water languit, de overdaad van gele bloemen
op de keukentafel, meer niet, een negatiefje van wat werkelijk wordt:
alles is opbouw, neergang en verveling, maar wij ontkomen
aan manieren van ophouden, desnoods kiezen we zelf de stilstand
maar niemand zal het raam van buitenaf aan scherven gooien en ja
de regen kooit ons, maar is minder echt dan de kooi waarover we lezen
in boeken, waarin mensen − in alles grootser dan wij − het niet halen van
                                                                                                                              elkaar

© De Arbeiderspers & Charlotte Van den Broeck
from: Nachtroer
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Acht, ∞ - IV. [draußen beugt der Sturm die Palmen]

allemand

IV.

draußen beugt der Sturm die Palmen, ein Bungalow auf Lanzarote
bildet sieben Tage lang einen Kokon gegen die Kälte von zu Hause im Februar
tagsüber schlafen wir vor für die Nächte, in denen unsere strudelnden Körper
− tollkühn und zwanzig − den Vulkanen auf der Insel gleichkommen
wir nehmen uns ein Leben in den Farben Mondrians vor
feuerrot, die Liebe, das sich aalende Wasser, der Überschwang gelber Blumen
auf dem Küchentisch, sonst nichts, ein Negativ dessen, was Wirklichkeit wird:
alles ist Aufbau, Niedergang und Langeweile, doch wir entkommen
den Spielarten des Anhaltens, zur Not wählen wir selbst den Stillstand
doch niemand wird das Fenster von außen zu Scherben schlagen, und ja
der Regen sperrt uns ein, ist aber weniger echt als der Käfig, von dem wir in
Büchern lesen, in denen Menschen − in allem größer als wir − es voneinander
                                                                                                                     verlieren

Übersetzung der Gedichte aus dem Flämischen von Janet Blanken

Acht, ∞ - VIII. [niet overhellen]

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

VIII.

niet overhellen, nu de avond het licht en ons de adem afknelt
stootblauw het vel, aangeslagen oorlogstrommel van wat faalt in ons
het huis laat zich verdelen in bananendozen en bezittelijke voornaamwoorden
de boekenkast in links en rechts
van jou de landkaarten, de Russen en het oeuvre van Márquez
ik krijg woordenboeken in alle talen, de biografieën van dictators
en ja, de poëzie, die juist nu hardnekkig staat te zwijgen, je vraagt nog:
welke vogel stak alweer de snavel in zijn eigen borst?
ik kan niet op de pelikaan komen
weet nu dat rouw begint bij het stoten van de elleboog
en doortrekt tot in de vingertoppen
om nieuwe aanrakingen vooraf al te verdoven

© De Arbeiderspers & Charlotte Van den Broeck
from: Nachtroer
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Acht, ∞ - VIII. [nicht neigen]

allemand

VIII.

nicht neigen, jetzt, da der Abend das Licht und uns den Atem abklemmt
stoßblau das Fell, angeschlagene Kriegstrommel dessen, was in uns versagt
das Haus lässt sich einteilen in Bananenkartons und Possessivpronomen
den Bücherschrank in links und rechts
dir gehören die Landkarten, die Russen und das OEuvre von Márquez
ich bekomme Wörterbücher in allen Sprachen, die Biografien von Diktatoren
und ja, die Lyrik, die gerade jetzt hartnäckig schweigt, du fragst noch:
welcher Vogel war es gleich noch mal, der seinen Schnabel in die eigene
                                                                                                                     Brust stach?
ich komme nicht auf den Pelikan
weiß jetzt, dass Trauer mit dem Stoßen eines Ellbogens beginnt
und bis in die Fingerspitzen reicht
um neue Berührungen schon von vornherein zu betäuben

Übersetzung der Gedichte aus dem Flämischen von Janet Blanken

Acht, ∞ - VI. [een goochelaar zaagt me in twee stukken]

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

VI.

een goochelaar zaagt me in twee stukken en klapt me open
naar het publiek mijn lege romp onthuld na de nacht, na de slag
waarin ik generaal en sterveling werd, grond en organen verloor
jou vergat door de trompetten van de optocht in mij
bij het achteromkijken al zag ik hoe je je jas van de kapstok zou nemen
een klein, finaal gebaar, de teleurgang tussen schouderbladen
en toch gemarcheerd, verder het diepe in, verder dan de blinde klip
daar in inkeer uiteengevallen – natuurlijk, in wat anders
dan in een kermend geluid? het verraadt me op het podium
iedereen kijkt, ik zeg nog ‘liefste’ en ‘weigering’
en ‘vergeef me’, maar het applaus is eindeloos
na afloop word ik niet gehecht

© De Arbeiderspers & Charlotte Van den Broeck
from: Nachtroer
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Acht, ∞ - VI. [ein Gaukler sägt mich in zwei Teile]

allemand

VI.

ein Gaukler sägt mich in zwei Teile und klappt mich
zum Publikum hin auf, mein leerer Rumpf enthüllt nach der Nacht,
                                                                                                     nach der Schlacht
in der ich General und Sterbliche wurde, Boden und Organe verlor
dich wegen der Trompeten des Umzugs in mir vergaß
schon beim Umsehen sah ich, wie du deine Jacke von der Garderobe nehmen
                                                                                                                     würdest
eine kleine finale Geste, der Untergang zwischen Schulterblättern
und trotzdem marschiert, weiter in die Tiefe hinein, weiter als die blinde
                                                                                                                          Klippe
dort in Einkehr auseinandergefallen – natürlich, wo drin sonst
als in ein stöhnendes Geräusch? es verrät mich auf der Bühne
alle sehen her, ich sage noch ›Liebster‹ und ›Weigerung‹
und ›verzeihe mir‹, doch der Applaus ist endlos
nach dem Ausgang der Vorstellung werde ich nicht genäht

Übersetzung der Gedichte aus dem Flämischen von Janet Blanken

Acht, ∞ - VII. [iets in het vlees]

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

VII.

iets in het vlees, uren na het schot nog, zal pulseren
tot ook dat op is, herinnering aan een hartslag
welk dier hielden we ons voor te willen raken?
we jaagden altijd al op elkaar in onszelf
zijn wij dat werkelijk geworden? ingezouten en opgehangen
rantsoen van onze idealen, luchtfoto van de toenmalige plek
waar we elkaar eindelijk onszelf zouden vergeven, wanneer dan?
zelfs het schrijven is bezig te versterven, mijn handschrift sleept
naar links, sleept me rugwaarts terug de jaren in
in je oksel een bres voor bedenktijd, waar ik de holte vond
waarin mijn hele onvermogen kon, toen heb ik het gedaan
van jou en mij met opzet onderdelen uit een modelbouwpakket gemaakt

© De Arbeiderspers & Charlotte Van den Broeck
from: Nachtroer
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2017
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Acht, ∞ - VII. [etwas im Fleisch]

allemand

VII.

etwas im Fleisch, noch Stunden nach dem Schuss, wird pulsieren
bis auch die Erinnerung an einen Herzschlag vorbei ist
welches Tier hielten wir uns vor, treffen zu wollen?
wir jagten uns schon immer gegenseitig in uns selbst
sind wir wirklich so geworden? eingesalzen und aufgehängt
Ration unserer Ideale, Luftfoto des Ortes, damals
an dem wir einander endlich uns selbst vergeben würden, wann denn?
sogar das Schreiben stirbt, meine Handschrift schleppt
nach links, schleppt mich rückwärts in die Jahre hinein
in deine Achsel, eine Bresche für die Bedenkzeit, in der ich diese Höhle fand
in die mein ganzes Unvermögen passte, da habe ich es getan
von dir und mir absichtlich Teile aus einem Modellbaupaket gefertigt

Übersetzung der Gedichte aus dem Flämischen von Janet Blanken

Stierenkop

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

Sinds ik geboren ben, woedt er in de onderbuik van mijn moeder
een enorme stierenkop. Hij raast door haar verlaten lijf

en maakt littekens in de braakliggende moeder, soms
weet ze niet zo goed wie ik ben, dat is verontrustend

want ooit paste ik helemaal in haar, gelukkig
ben ik volgens de astronomische constellatie van de Kreeft

genotzuchtig, betrouwbaar en creatief. Hierin vindt ze houvast,
een godsbewijs tussen vruchtwater en heelal.

Als we witlof met hesp in de oven aten, kreeg ik het kaaskorstje.
Helemaal. Omdat ik het wilde.

Liefde is iets wat ik ken uit een kookpot,
altijd twee extra scheppen op een vol bord

een tweede koekje in de gele pudding verstopt.
Dat is een veelvoorkomende vorm van moederlijk gedrag:

‘De opvulling van het jong’.
Door de holte die ik in haar naliet, wilde ze mij vol en rond.

Op een ochtend kondigde ik haar dan de komst van de kleine borsten aan.
Ze was daar dagenlang kapot van.

Uiteindelijk kreeg ik een bh,
één met Hello Kitty erop.

Vanuit haar buik bonkte de briesende stierenkop.
Een holte is pas een leegte als er niets meer in past.

Langzaam fossiliseerden we in twee aparte wezens.
Het is niet zeker

wie van ons het insect en wie
de barnsteen werd.

© Charlotte Van den Broeck
from: Kameleon
Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 2015
ISBN: 9789029538435
Audio production: Charlotte Van den Broeck, 2016

Stierkopf

allemand

Seit ich geboren bin, wütet im Unterbauch meiner Mutter
ein riesiger Stierkopf. Er rast durch ihren verlassenen Körper

und macht Narben in der brachliegenden Mutter, manchmal
weiß sie nicht so recht, wer ich bin, das ist beunruhigend

denn einst passte ich ganz in sie hinein, zum Glück
bin ich der astronomischen Konstellation des Krebses zufolge

genusssüchtig, vertrauenswürdig und kreativ. Das gibt ihr Halt,
ein Gottesbeweis zwischen Fruchtwasser und All.

Wenn wir Chicoréeauflauf mit Schinken aßen, bekam ich die Käsekruste.
Ganz. Weil ich sie wollte.

Liebe ist etwas, das ich aus einem Kochtopf kenne,
immer zwei extra Löffel auf einen vollen Teller

einen zweiten Keks, in  gelbem Pudding versteckt.
Das ist eine verbreitete Form mütterlichen Verhaltens:

‘Die Füllung des Kindes’.
Wegen des Hohlraums, den ich in ihr hinterließ, wollte sie mich voll und rund.

An einem Morgen kündigte ich ihr dann die Ankunft der kleinen Brüste an.
Tagelang musste sie sich davon erholen.

Schließlich bekam ich einen BH,
einen mit Hello Kitty drauf.

Aus ihrem Bauch heraus stieβ der schnaubende Stierkopf.
Ein Hohlraum ist erst eine Leere, wenn nichts mehr hinein passt.

Langsam fossilisierten wir zu zwei getrennten Wesen.
Es ist nicht sicher,

wer von uns beiden das Insekt und wer
der Bernstein wurde.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Janet Blanken

Hvannadalshnúkur

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

Vingertoppen, zuignappen, vooral niet slapen nu
als je niet gaat slapen nu, dan zullen we praten nu
dan kunnen we praten, hier, boven deze lakens
over de bleke heuvels aan de andere kant van het water
de zoden van het gras waarin we zaten
waarin we nog niet samen zaten, zomers
die we afzonderlijk meemaakten, het lichter van onze haren
en het langer van de dagen, hier, boven deze lakens

vooral niet breken nu, de schorpioenen in mijn boekenkast
zijn op reis vannacht, het is veilig nu, de warmte
op de ramen, de damp op je verhalen, het is bijna
ochtend boven deze lakens nog een laatste uur, hier
in mijn lome lendenen, blijf, nog even praten nu
in de lome lendenen van mijn lijf

over: buikholtes, komkommertijd, het verre land in mijn oren
de takken van robuuste bomen langs de klanken van de woorden
hier, koortsdromen, hier, boven deze lakens knoesten van handen
en kommen van dorst, witte lelies voor de woonkamer, de wanden
vergeten blauwdrukken, de onschuld van regenwormen
in een kindermond, we kunnen praten hier, boven deze lakens.

© Charlotte Van den Broeck
from: Kameleon
Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 2015
ISBN: 9789029538435
Audio production: Charlotte Van den Broeck, 2016

Hvannadalshnúkur

allemand

Fingerspitzen, Saugnäpfe, bloß nicht schlafen jetzt
wenn du nicht schlafen gehst, jetzt, dann werden wir reden jetzt
dann können wir reden, hier, auf diesen Laken
über die bleichen Hügeln auf der anderen Seite des Wassers
die Soden des Grases, auf denen wir saßen,
auf denen wir noch nicht gemeinsam saßen, im Sommer,
den wir einzeln erlebten, das Leichtere unserer Haare
und das Längere der Tage, hier, auf diesen Laken

bloβ nicht zerbrechen jetzt, die Skorpione in meinem Bücherschrank
sind heute Nacht auf Reisen, es ist sicher jetzt, die Wärme
auf den Fenstern, der Dampf auf deinen Geschichten, es ist fast
Morgen auf diesen Laken, noch eine letzte Stunde, hier,
in meinen matten Lenden, bleibe und rede noch eine Weile
in den matten Lenden meines Leibes

von: Bauchhöhlen, Saure-Gurken-Zeit, das ferne Land in meinen Ohren,
die Zweige robuster Bäume entlang der Klänge von Worten
hier, Fieberträume, hier, auf diesen Laken, Knebel von Händen
und Schalen aus Durst, weiße Lilien für das Wohnzimmer, die Wände,
vergessene Blaupausen, die Unschuld von Regenwürmern
in einem Kindermund, wir können reden, hier, auf diesen Laken.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Janet Blanken

Växjö

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

Er heerst hier een lichtheid die tegenwringt.
We lijken uitgespeelde kinderen in de hoek
van de speelkamer, die met hun vuisten op de mat
schreeuwen dat hun lichaam niet langer in hun omtrek past.

In het middaguur staren we met dikke kameleonogen in de zon.
De wereld veegt in grove wascolijnen.
Er is geen merkbaar verschil tussen de hand en de tafel
enkel de overgang van materie.

In de uitvergrote korrels van dansende pixelbeelden
zwiert het meisjeshaar in lange staarten, meisjeshaar
dat nog geen troef is, maar een last bij het spelen
bij het lopen zijn het net zwepen.

De loomheid drukt alles naar beneden:
meer massa op evenveel oppervlakte
waardoor er ergens aan de zijkanten van de wereld
dingen over de randen vallen.

Er heerst hier een lichtheid die tegenwringt.
Alsof het allemaal maar een knikkerbaan is
een weg van boven naar beneden
tot iemand ons weer optilt.

© Charlotte Van den Broeck
from: Kameleon
Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 2015
ISBN: 9789029538435
Audio production: Charlotte Van den Broeck, 2016

Växjö

allemand

Hier herrscht eine Leichtigkeit, die sich sträubt.
Wir gleichen ausgespielten Kindern in der Ecke
eines Spielzimmers, die mit ihren Fäusten auf der Matte
schreien, dass ihr Körper nicht länger in ihre Kontur passt.

In der Mittagsstunde starren wir mit dicken Chamäleonaugen in die Sonne.
Die Welt wischt in groben Wachskreidelinien.
Es gibt keinen merkbaren Unterschied zwischen der Hand und dem Tisch,
nur den Übergang von Materie.

In den vergrößerten Körnern tanzender Pixelbilder
schwingt das Mädchenhaar in langen Zöpfen, Mädchenhaar,
das noch kein Trumpf ist, sondern eine Last beim Spielen,
beim Gehen gleichen sie Peitschen.

Die Mattigkeit drückt alles hinunter:
mehr Masse auf ebenso viel Oberfläche,
wodurch irgendwo an den Seiten der Welt
Dinge über die Ränder fallen.

Hier herrscht eine Leichtigkeit, die sich sträubt.
Als sei alles nur eine Murmelbahn,
ein Weg von oben nach unten,
bis jemand uns wieder hochhebt.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Janet Blanken

Sisjön

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

Bij het meer staan een naakte grootvader en een kind.
We besluiten dat dat natuurlijk is
kijken beleefd naar onze tenen bij het uitkleden.

We dringen onze wangen op tot een glimlach
met één blik verdwijnt de onschuld van mijn badpak.
Zo glijden we het water in, schalks.

We zwemmen naar de overkant, schoolslag
voelt vreemd zonder de contouren van een zwembad.
Ik vertel over de borsten van mijn moeder, drijvend
op het badwater en hoe dat in strijd lijkt met de zwaartekracht.

Op je slaapzak roken we sigaretjes, ik voor het eerst.
Mijn tandvlees voelt als een gedroogde abrikozenpit,
maar ik zeg dat ik het lekker vind.

’s Ochtends brandt de zon ons naar buiten,
vinden we naast de tent het dode kuiken.
Wat het ook was, het was weerloos.

© Charlotte Van den Broeck
from: Kameleon
Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 2015
ISBN: 9789029538435
Audio production: Charlotte Van den Broeck, 2016

Sisjön

allemand

Beim See stehen ein nackter Großvater und ein Kind.
Wir beschließen, dass das natürlich ist,
blicken beim Ausziehen höflich auf unsere Zehen.

Wir schieben unsere Wangen hinauf zu einem  Lächeln,
mit einem Blick verschwindet die Unschuld meines Badeanzugs.
So gleiten wir ins Wasser, schelmisch.

Brustschwimmen zur gegenüberliegenden Seite fühlt sich
komisch an ohne die Konturen eines Schwimmbads.
Ich erzähle von den Brüsten meiner Mutter, treibend
auf dem Badewasser und wie das der Schwerkraft zu widersprechen scheint.

Auf deinem Schlafsack rauchen wir Zigaretten, ich zum ersten Mal.
Mein Zahnfleisch fühlt sich wie ein getrockneter Aprikosenkern an,
aber ich sage, dass es mir schmeckt.

Morgens brennt die Sonne uns ins Freie,
finden wir neben dem Zelt das tote Küken.
Was es auch war, es war wehrlos.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Janet Blanken

Boekarest

néerlandais | Charlotte Van den Broeck

Sommige plaatsen zijn zo klein
dat ze in een vingertop passen.
Ik probeer te wijzen waar alles is geweest
maar ik weet het zelf nog amper.

Tussen  het puin van het vergeten staat de boekenkast
van mijn grootvader en de zondagmiddag
waarop we samen de atlas lazen, zijn vinger
op de hoofdstad van Roemenië.

Dat men daar ‘een schitterende verzameling hoertjes’ had
en dat ik dacht, dat een hoer zoiets als de Eiffeltoren was
en hem verweet dat hij daarvan nooit
een miniatuurversie voor mij meebracht.

Later bleken landsgrenzen en grootvaders relatief
enkel die middag staat in reliëfalfabet
in de pagina’s van de atlas, als de middag
waarop ik in hem nog een uitstekende gids zag.

© Charlotte Van den Broeck
from: Kameleon
Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 2015
ISBN: 9789029538435
Audio production: Charlotte Van den Broeck, 2016

Bukarest

allemand

Manche Orte sind so klein,
dass sie in eine Fingerspitze passen.
Ich versuche zu zeigen, wo alles gewesen ist,
aber ich weiß es selbst kaum noch.

Zwischen den Trümmern des Vergessens steht der Bücherschrank
meines Großvaters und der Sonntagnachmittag,
an dem wir gemeinsam den Atlas lasen, sein Finger
auf der Hauptstadt Rumäniens.

Es gebe dort ‘eine wunderbare Sammlung Huren’
und ich dachte, dass eine Hure etwas wie der Eiffelturm sei
und warf ihm vor, davon nie
eine Miniaturversion mitgebracht zu haben.

Später erwiesen sich Ländergrenzen und Groβväter als relativ,
nur dieser Nachmittag steht in Relieflettern
in den Seiten des Atlanten, wie der Nachmittag,
an dem ich in ihm noch einen ausgezeichneten Führer sah.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Janet Blanken

HADDEN WIJ MAAR EEN HOED DIE KON GAAN VLIEGEN

néerlandais | Maarten Inghels

Iedereen stelt lijstjes op aan het einde, zo ook
wanneer we lopend door de stad bij nacht boksers zijn,
met kromme schouders huilen in de wind,
en moeten vragen waar het misging:


de stilstand in onze gang
klonk nog nooit zo wrang.


Zijn wij zwemmers op het strand,
met de hand alert boven het oog zien
we de zeehonden met droeve ogen aanspoelen,
luid zoeken wij onze stem voor een beter leven.


Bedenken we wel of alles nog wegwast
nu de zee geen eb meer kent.


Vaak imiteren wij de stuurse snelwandelaar
met een pamflet van aanbevelingen op de borstkas
geschilderd, paraat om iedereen te intimideren
die van zijn pad afwijkt.

Waar gal een emotie wordt
is iedereen malcontent.


Hadden wij maar een hoed die kon gaan vliegen
alsof we een ballonnetje met een klachtenbrief aan
oplieten in de opstekende storm,
maar al onze ledematen zitten aan de leiband.


Blijven wij op onze hoede
of zijn we gewoon bang?

© De Bezige Bij
from: Waakzaam
Antwerpen: De Bezige Bij, 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

HÄTTEN WIR NUR EINEN HUT, DER FLIEGEN KÖNNTE

allemand

Jeder erstellt zum Schluss hin Listen, auch
wenn wir bei nächtlichen Wanderungen durch die Stadt Boxer sind,
mit krummen Schultern im Wind weinen,
und fragen müssen, wo es misslang:


der Stillstand in unserem Gang
klang nimmer so bitter.


Sind wir Schwimmer auf dem Strand,
mit der Hand aufmerksam über dem Auge, sehen
wir die Seehunde mit traurigen Augen anspülen,
laut suchen wir unsere Stimme für ein besseres Leben.


Fragen wir uns zwar, ob alles noch fort spült
jetzt, da das Meer ohne Ebbe ist.


Oft imitieren wir den unwirschen schnellen Wanderer,
mit einem Pamphlet Empfehlungen auf dem Brustkorb
gemalt, parat jeden einzuschüchtern,
der seinen Weg verlässt.


Wo Galle zur Emotion wird
ist jeder unzufrieden.


Hätten wir doch nur einen Hut, der fliegen könnte,
als würden wir einen Ballon mit einem Beschwerdebrief
im sich erhebenden Sturm steigen lassen,
doch unsere Gliedmaßen gehen am Gängelband.


Bleiben wir auf der Hut,
oder haben wir einfach Angst?

übersetzt von Janet Blanken

IK VERTEL JOU NOG WEL DAT KLEINE GEHEIMPJE OF

néerlandais | Maarten Inghels

Ik vertel jou nog wel dat kleine geheimpje of
beantwoord getrouw je vragen maar eerst dien ik
nog de dons te verlaten en te dwalen rond ons huis:


je kent het Indische vrouwtje van de nachtwinkel dat zelden gelukkig is
met haar man (waarom heeft ze geen rode bol op haar voorhoofd?
ze werkt te hard voor mijn pakje blauwe Pall Mall, negentien sigaretten,
per dag & haar diepgevroren pizza's hebben geen prijs naar waarde),
misschien is er een verklaring te zoeken in haar onverstaanbare
telefoontjes naar haar thuisland met de hoorn ver van de mond,
have a nice day, zei ik.


Ik kom stilaan bij je terug
als een boemerang zal ik in je gezicht kletsen
maar eerst nog tijdschriften en de krant kopen bij
dagbladenhandel Sonia, Sonia
is altijd vriendelijk maar ik durf te wedden bij elke klant.
Sonia kloeg over de werken in de straat, Sonia kloeg
over de graffiti, ik kloeg over mijn zesde fiets die is gestolen.
Een slot doet wonderen, zei zij. Ik zei: ik heb/ik had een slot.


Onze praatjes
worden steeds korter.


Schoenmaker Marino berispte me met mijn kapotte hak,
waarom ik mijn schoenen op de verkeerde manier uittrek, er zijn
wel zeven manieren om je schoen uit te doen, wist je dat?,
& wel honderden om er mee te lopen. Maar zelfs onze straat
is voor mij te lang om doorheen te wandelen
op elke stap keer ik terug.


De bouwvakkers fluiten, de bouwvakkers fluiten de hele dag door
maar nooit naar mij, ik heb geen rokje.

© De Bezige Bij
from: Waakzaam
Antwerpen: De Bezige Bij, 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

ICH ERZÄHLE DIR WOHL NOCH DAS KLEINE GEHEIMNIS ODER

allemand

Ich erzähle dir wohl noch das kleine Geheimnis, oder
beantworte treu deine Fragen, doch zunächst muss ich
noch das Daunenbett verlassen und um unser Haus schweifen:


Du kennst die indische Frau vom Abendladen, die selten mit ihrem Mann
glücklich ist (warum hat sie keinen roten Punkt auf der Stirn?
sie arbeitet zu hart für mein Päckchen blaue Pall Mall, neunzehn Zigaretten,
am Tag & der Preis ihrer tiefgekühlten Pizzas steht in keinem Verhältnis zu ihrem
Wert),
vielleicht gibt es eine Erklärung dafür in ihren unverständlichen
Telefonaten in ihr Heimatland, mit dem Hörer weit vom Mund entfernt,
have a nice day, grüßte ich.


Ich kehre langsam bei dir zurück.
wie ein Bumerang werde ich dir ins Gesicht plaudern,
doch zunächst Zeitschriften und die Zeitung bei der
Händlerin Sonia kaufen, Sonia
ist stets freundlich, aber ich wette, zu jedem Kunden.
Sonia beklagte sich über die Werke in der Straße, Sonia beklagte sich
über den Graffiti, ich beklagte mich über mein sechstes gestohlenes Fahrrad.
Ein Schloss tut Wunder, bemerkte sie. Ich erwiderte: Ich habe/ich hatte ein Schloss.


Unsere Unterhaltungen
werden immer kürzer.
Der Schuster Marino wies mich wegen meines kaputten Absatzes zurecht,
warum ich meine Schuhe falsch ausziehe, es gäbe
gewiss sieben Arten, sich die Schuhe auszuziehen, wusstest du das?,
& bestimmt hunderte, damit zu gehen. Doch sogar unsere Straße
ist für mich zu lang, um hindurch zu spazieren,
mit jedem Schritt kehre ich zurück.


Die Bauarbeiter pfeifen, die Bauarbeiter pfeifen den ganzen Tag,
doch nie wegen mir, ich trage keinen Rock.

übersetzt von Janet Blanken

BEZOEK NR 12 620

néerlandais | Maarten Inghels

Ik tref haar aan als een zwarte hond in de nacht, hoe ze
met de kromming in haar rug het ijskoude water uit de

lekkende kraan likt en vergat dat ik het gat van de deur
ook ken. Ze maakt zich zachtjes recht zonder me te verlaten,

we zijn de slapelozen van dit koude land. Ooit hadden we
onze kiertuin in het klad bedacht, maar de faalangst maakt

van ons de sluipende nachtwacht. Ik vraag of er nog steeds
plaats is in haar bloed, of ik me mag vlechten met haar knoken,

of ze me nog moet, nu in deze kamer het behang spreekt, het
plafond alles weet. Daar, in de keuken, tussen het aanrecht en

de oven, de spoelbak en de ijskast, gaan we zitten. Onder de tafel
wintert het bij haar, erboven durven onze lippen niet meer

te synchroniseren. Maar wat weten het bestek, de klok, de borden
of de lekkende kraan, wat weet dit afgevlakte land, van het afscheid?

© De Bezige Bij
from: Waakzaam
Antwerpen: De Bezige Bij, 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

BESUCH NR 12 620

allemand

Wie ein schwarzer Hund in der Nacht treffe ich sie an, wie sie
mit der Krümmung im Rücken das eiskalte Wasser aus dem


tropfenden Wasserhahn leckt und vergaß, dass ich die Öffnung der Tür
auch kenne. Sie richtet sich leise auf, ohne mich zu verlassen,


wir sind die Schlaflosen dieses kalten Landes. Einst hatten wir
unser Wochenendhaus als Entwurf erfunden, doch die Angst zu versagen macht


aus uns die schleichende Nachtwache. Ich frage, ob es immer noch
Platz in ihrem Blut gibt, ob ich mich mit ihren Knochen verflechten darf,


ob sie mich noch will, jetzt, da in diesem Zimmer die Tapete spricht, die
Decke alles weiß. Dort, in der Küche, zwischen der Anrichte und


dem Ofen, der Spüle und dem Kühlschrank, setzen wir uns. Unter dem Tisch
wintert es bei ihr, darüber trauen sich unsere Lippen nicht mehr


zu synchronisieren. Doch was wissen das Besteck, die Uhr, Teller
oder der tropfende Wasserhahn, was weiß dieses eingeebnete Land, vom Abschied?

übersetzt von Janet Blanken

WAAKZAAM

néerlandais | Maarten Inghels

De dichter moet immer waakzaam
blijven, vooral teder te zijn.
Elke dag voor haar uit de hemel willen vallen,
zorgen dat de jazz zijn spieren minder stram maakt.


Hij moet immer waakzaam
blijven, dat er genoeg verstrooiing
is voor ons hart, wij de dichter zijn verzen
nog kunnen prevelen in het oor van een vrouw.


Hij moet immer waakzaam
blijven, soms zwak te zijn.
Opdat de wind zal winnen van zijn gehoor, hem
zinnen influistert waarmee hij een lichaam


rond zijn vinger bouwt.
Waarna de dichter kan zeggen: o, omarm mij,
ik ben nog niet gauw voorbij.

© De Bezige Bij
from: Waakzaam
Antwerpen: De Bezige Bij, 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

ACHTSAM

allemand

Der Dichter sollte stets darauf achten,
vor allem zärtlich zu sein.
Täglich für sie aus dem Himmel fallen zu wollen,
dafür zu sorgen, dass der Jazz seine Muskeln lockert.


Er sollte stets darauf achten, dass
es ausreichend Ablenkung für
unser Herz gibt, wir die Verse des Lyrikers
noch in das Ohr einer Frau flüstern können.


Er sollte stets darauf achten,
manchmal schwach zu sein.
Damit der Wind von seinem Gehör gewinnt, ihm
Sätze zuflüstert, womit er einen Körper


um seinen Finger baut.
Wonach der Dichter sagen kann: Oh, umarme mich,
so bald bin ich noch nicht vorbei.

übersetzt von Janet Blanken

ER ZIJN GEEN BLAFFENDE HONDEN MEER

néerlandais | Maarten Inghels

Jongen, ik zou willen weten: wat maakt het de moeite waard,
het navelstarende zwijgen bij de waakvlam van je badkamerboiler,
bij elk niezen de liefde preken, piekeren over de potsierlijkheid van
voornamen want vandaag sprak ik een bassende albinohond op straat
die de wratten op zijn ballen als braille las en daarna nog steeds niet wist
of we gedichten over de maan mogen schrijven.


Jongen, ik zou willen weten: wat maakt het de moeite waard om dit leven
te blijven leiden, te volharden in boosheid en door te blijven schrijven;
brieven, opstellen, gedichten, waarin je jezelf aanprijst en de wereld
verguist, vecht tegen onverschilligheid, de dagen van faits divers.


Jongen, ik zou willen weten: wat maakt het de moeite waard verder
te blijven schrijven tot men je debuut vergeet wanneer
onze vinger niet meer dient om naar de maan te wijzen maar je vier
lezers liever knuffeljunks googelen.


Alle hoop is ijdel wanneer je vanuit de fermette kwetterverzen de
wereld in kweelt, je gedachten comprimeert in een statusbalk of twee,
een essay schrijft in honderdveertig tekens. (Ik ken een dichter
die van zijn baard een strop vlecht — er zijn geen blaffende honden meer.)


Jongen, mijn droom is onmogelijk en nefast, alle blaaskaken zijn op drift
in deze nep-aan-neprace en wat overblijft is een riem papier!
met het hopeloze gehengel, maar ik beloof:


ik haal het hoofd uit de borstkas, gun de ribben ruimte, blijf
schrijven: brieven, opstellen, gedichten et cetera.


Die hond, vergeef hem niet.

© De Bezige Bij
from: Waakzaam
Antwerpen: De Bezige Bij , 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

ES GIBT KEINE BELLENDEN HUNDE MEHR

allemand

Junge, ich würde gerne wissen: Wofür lohnt sich
das Nabelschau treibende Schweigen bei der Sparflamme deines
Badezimmerboilers,
bei jedem Niesen die Liebe zu beschwören, zu grübeln über skurrile
Vornamen, denn heute redete ich mit einem bellenden Albinohund auf der Straße,
der die Warzen auf seine Hoden wie Brailleschrift las und hinterher immer noch nicht
wusste, ob wir über den Mond Gedichte schreiben dürfen.


Junge, ich würde gerne wissen: Wofür lohnt es sich, dieses Leben
weiterzuführen, an Zorn festzuhalten und weiterzuschreiben;
Briefe, Aufsätze, Gedichte, in denen du dich selbst anpreist und die Welt
heruntermachst, gegen Gleichgültigkeit kämpfst, die Tage von faits divers.


Junge, ich würde gerne wissen: Wofür lohnt es sich weiter
zu schreiben, bis man dein Debüt vergisst, wenn
unser Finger nicht mehr auf den Mond weist, sondern deine vier
Leser lieber Schmusejunks ergoogeln.


Alle Hoffnung ist eitel, wenn du aus dem Ländlichen Plapperverse in
die Welt hinein trällerst, deine Gedanken zu einen oder zwei Ladebalken
komprimierst,
einen Essay in hundertvierzig Zeichen schreibst. (Ich kenne einen Dichter,
der aus seinem Bart einen Strick flechtet – es gibt keine bellenden Hunde mehr.)


Junge, mein Traum ist unmöglich und verhängnisvoll, alle Schaumschläger driften
in diesem Fake-an-Fake-Rennen ab und was übrig bleibt, ist ein Streifen Papier
mit hoffnungslosem Angeln, doch ich verspreche:
ich nehme den Kopf aus den Brustkorb, gönne den Rippen Raum, schreibe
weiterhin: Briefe, Aufsätze, Gedichte undsoweiter.


Den Hund, verzeih ihm nicht.

übersetzt von Janet Blanken