Katharina Narbutovič 
Translator

on Lyrikline: 10 poems translated

from: bielorruso to: alemán

Original

Translation

палімпсэсты

bielorruso | Anatol Ivashchanka

накладаюцца новыя імёны
запісваюцца новыя назовы
слой за слоем
паўзьверх старых…
мы – палімпсэсты
і хто цяпер скажа
калі была тая tabula rasa

© Anatol Ivashchanka
Audio production: PEN - Centre Belarus

palimpseste

alemán


neue namen werden eingetragen
neue bezeichnungen notiert
schicht für schicht
über den alten ...
wir sind palimpseste
und nun sage mal einer
wann es sie gab, diese tabula rasa

aus dem Belarusischen von Katharina Narbutovič

* * * [Я – слуп...]

bielorruso | Anatol Ivashchanka

Я – слуп,
прыбіты да ганебнага чалавека.
І мы абодва адчуваем
безвыходнасьць гэтае сітуацыі:
я хутка пушчу карані
празь яго мачу ды пот,
а ён чакае,
калі я вырасту настолькі высока,
каб нехта накіраваў у мяне
пасажырскі лайнер.

© Anatol Ivashchanka
Audio production: PEN - Centre Belarus

* * * [Ein Pranger, ich]

alemán

Ein Pranger, ich,
genagelt an einen schändlichen Menschen.
Beide spüren wir
die Ausweglosigkeit der Situation:
Ich schlage bald Wurzeln
von seinem Harn und Schweiß,
während er darauf wartet,
daß ich hoch aufschieße
und wer lenkt in mich hinein
ein Passagierflugzeug.

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič

маё

bielorruso | Anatol Ivashchanka

высьлізгвае
бы шчупак
пакідаючы сьлізь
у далонях
у валасох
ува мне.
да ванітаў знаёмыя радкі
складаюцца ў некралог.
адзіная паэтка
падобная да нязьменнай цыгарэты
ў яе рукох.
паветра вакол
крыху хістаецца
гэта тарпэды
лятуць на сьвятло сьвечак
у нашых вокнах
у нашых вачох...
лепім налепкі
на ранак на іх
сьляды кіпцюроў.
лайно выцякае
з тэлескрыні
на шпалеры, на фіранкі
і вось мы таксама
у сыстэме.
уганараваныя сэрцамі птахаў
хварэем на H5N1.
дыктарка цэліць у твары
сваёю жоўтай сьлінай.
дворнікі што змываюць пляўкі з экрану
працуюць у найхуткім рэжыме.
маё сядае на паперу
курчыцца й шыпіць...

а ў швайцарскіх гарах
у позе воіна
сядзіць чалавек
і ўлагоджвае свой Акіян.
як бы я хацеў
зазірнуць яму ў вочы!

© Anatol Ivashchanka
Audio production: PEN - Centre Belarus

DAS MEINIGE

alemán

es entgleitet
wie ein hecht
hinterläßt schleim
in den händen
den haaren
in mir.
zum erbrechen bekannte zeilen
fügen sich zu einem nekrolog.
die einzige dichterin
gleicht der steten zigarette
zwischen ihren fingern.
die luft ringsum
flirrt leicht
torpedos
umschwirren das kerzenlicht
in unseren fenstern
in unseren augen ...
wir kleben zettel an
morgens tragen sie
krallenspuren.
mist ergießt sich
von der glotze
auf die tapeten, die gardinen
nun sind auch wir
im system.
mit vogelherzen ausgezeichnet
haben wir H5N1.
die sprecherin zielt mit ihrem gelben
speichel auf die gesichter.
vom bildschirm schieben scheibenwischer
 den geifer im akkord.
das meinige pflanzt sich aufs papier  
es windet sich, es zischt ...

in den schweizer bergen aber
in kriegerpositur
dahingepflanzt ein mensch
der besänftigt seinen Ozean.
wie gerne würde ich
ihm in die augen schauen!

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič

Суфійскі танец

bielorruso | Anatol Ivashchanka

Калі чэзлыя думкі, бы вужакі,
выпаўзаюць з-пад камянёў памяці,
якія нельга раскідаць,
і нахлынаюць у шыпеньні далёкага прыбоя,
яна пачынае свой танец…
І нехта побач руйнуе сьцены,
а нехта проста імкнецца стаць празрыстым –
яна ж вынаходзіць новыя рухі,
і разам зь ёй танцуе яе хараство.
З задымленага кута назірае настаўнік.
Ён чакае, калі зьнікне танцорка
і застанецца Танец.

© Anatol Ivashchanka
Audio production: PEN - Centre Belarus

SUFITANZ

alemán

Wenn sieche Gedanken wie Schlangen
hervorgleiten unter den Steinen der Erinnerung,
die man nicht verrücken darf,
sie herbeigeschlängelt kommen beim fernen Brandungsfauchen,
dann hebt sie an mit ihrem Tanz ...
Und jemand reißt Wände nieder, nahebei
und jemand trachtet einfach, durchsichtig zu sein,
sie hingegen erfindet neue Figuren
und ihre Schönheit tanzt mit ihr.
In einer vernebelten Ecke der Lehrer. Er sieht zu
und wartet, wann die Tänzerin verschwindet
und nichts bleibt als der Tanz.

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič

Студня

bielorruso | Uladzimir Arlou

Нахілюся над студняй,
каб убачыць самога сябе.

Глядзяць на мяне
з глыбіні
то сьветлагаловы хлапчук,
то сівабароды стары,
а часам
няма адлюстраваньня,
быццам не нахіліўся ніхто
над студняй.

Няўжо гэта я — хлапчук?
Няўжо гэта я — стары?
Няўжо гэта я —
адсутнасьць адлюстраваньня?

© Uladzimir Arlou

DER BRUNNEN

alemán

Über den Brunnen beuge ich mich
um mich selbst zu sehen.

Es schauen mich
aus der Tiefe an
bald ein Bürschlein mit blondem Schopf
bald ein graubärtiger Greis
bisweilen aber
ist da kein Abbild
als hätte niemand sich
über den Brunnen gebeugt.

Bin das wirklich ich – das Bürschlein?
ich – der Greis
ich –
das fehlende Abbild?

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič

Сачу твае знакі, Свабода

bielorruso | Uladzimir Arlou

У спакоі тваіх вачэй,
у смутку тваіх сьлёз,
у таемнасьці тваіх слоў,
на дне твайго маўчаньня,
на ўзьмежках спатканьняў і ростаняў,
у плыні рэк і аўтастрадаў,
на вуліцы Ніжнепакроўскай у Полацку
і на бэрлінскай Unter den Linden,
на старонках старых фаліянтаў
і пад вокладкамі новых кніг,
у палёце птушак
і ў сьпевах марцовых катоў,
у вершах і нэкралёгах,
у водары тваёй парфумы
і ў глыбінях твайго лона —
паўсюль
сачу знакі таго,
што павінна зьдзейсьніцца
ў гэтым стагодзьдзі,
паўсюль —
дзень пры дні —
сачу твае знакі,
Свабода.

© Uladzimir Arlou

DEINE ZEICHEN SUCHE ICH, FREIHEIT

alemán

In der Ruhe deiner Augen
in der Wehmut deiner Tränen
in dem Rätsel deiner Worte
auf dem Grunde deines Schweigens
und dem Grenzstreifen von Wiedersehen und Scheiden
im Strome der Flüsse und Autobahnen
in der Nishnepakrouska-Straße zu Polack
und Unter den Linden Berlins
auf den Seiten alter Folianten
unter neuen Buchumschlägen
im Vogelflug
und der Märzkatzenmusik
in Gedichten und Nekrologen
im Duft deines Parfüms
und den Tiefen deines Schoßes –
überall
suche ich nach den Zeichen dessen
was sich erfüllen muß
in diesem Jahrhundert
überall –
Tag für Tag –
suche ich deine Zeichen
Freiheit.


<7pre>

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič

Разбуральнік

bielorruso | Anatol Ivashchanka

прамаўляе словы
што праходзяць празь мяне
рыхтык празь мясарубку

значэньні іх забытыя
інтанацыя гвалтуе
у іх – уціск
у іх – разбурэньне

яго дзейнасьць
стымулюе да дзеяньня
яго позіркі
дадаюць мне люстэркавасьці

калі клічуць мяне
называюць і яго імя

гэта ён стварыў мяне

© Anatol Ivashchanka
Audio production: PEN - Centre Belarus

DER ZERSTÖRER

alemán

er artikuliert worte
die sich durch mich mahlen
wie durch einen fleischwolf

vergessen ihre bedeutungen
die intonation ein akt der gewalt
in ihnen ist knechtung
in ihnen ist zerstörung

seine tätigkeit
treibt an zur tat
seine blicke
geben mir spiegeleigenschaft

ruft man mich
nennt man auch seinen namen

er ist es der mich schuf

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič

Пакой

bielorruso | Uladzimir Arlou

Прахожыя
ідуць праз наш пакой
і аддаляюцца,
робячы жаданьне яшчэ вайстрэйшым.
Галасы гораду
гаснуць
адзін за адным
у нашых целах.
Музыка
гасьне апошняю —
на вуснах
і кончыках пальцаў.

Сьвет
нараджаецца зь ціхага ўскрыку
і сьмеху.
Дыханьне
творыць пэрсікавы пушок
на шчацэ.
Музыка
прачынаецца
ў анфілядах гарачых прасьцінаў.

Новая радзімка
зьяўляецца
на худзенькім плячы.

© Uladzimir Arlou

DAS ZIMMER

alemán

Passanten
spazieren durch unser Zimmer
und entfernen sich
fachen zusätzlich Begehren an.
Die Stimmen der Stadt
verklingen
allmählich
in unseren Körpern.
Die Musik
verklingt zuletzt –
auf den Lippen
den Fingerspitzen.

Die Welt
entsteht aus einem stillen Schrei
und aus einem Lachen.
Der Atem
pflanzt Pfirsichflaum
auf die Wangen.
Musik
erwacht
in heißen Lakenfluchten.
Ein neues Muttermal
zeigt sich
auf der schmächtigen Schulter.

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič

Падарожнікі

bielorruso | Uladzimir Arlou

Трое мужчын
ідуць паўзь мяне
па чыстым сьнезе —
тры ланцужкі сьлядоў
цягнуцца за імі.
Трое маіх сяброў
ідуць па белай нерушы,
і ланцужкі іх сьлядоў
абрываюцца.
Спачатку за адным,
потым за другім,
потым за трэцім.
Трое маіх сяброў
ідуць па сьнезе,
не пакідаючы сьлядоў.
Чаму за вамі няма сьлядоў? —
спалохана крычу я.
Я маўчаў,
калі трэба было гаварыць,
адказвае першы.
Я гаварыў,
калі трэба было маўчаць,
адказвае другі.
А ты, мой самы дарагі сябра,
чаму ты не азірнуўся?
Ён глухі,
адказвае першы.
Ён нямы,
адказвае другі.
Трое падарожнікаў
ідуць паўзь мяне
па чыстым сьнезе.

© Uladzimir Arlou

WANDERER

alemán

Drei Männer
ziehen an mir vorüber
durch den reinen Schnee –
drei Stapfenspuren
ketteln sich hinter ihnen her.
Drei Freunde von mir
ziehen durch den Neuschnee
und ihre Spuren
reißen ab.
Zuerst hinter dem einen
dann dem zweiten
dann dem dritten.
Drei Freunde von mir
ziehen durch den Schnee
und hinterlassen keine Spuren.
Weshalb sind keine Spuren hinter euch?
schreie ich erschrocken.
Ich schwieg
als es zu sprechen galt,
erwidert der erste.
Ich sprach,
als zu schweigen galt,
der zweite.
Und du, mein teurer Freund,
weshalb hast du dich nicht umgesehen?
Er ist taub,
erwidert der erste.
Er ist stumm,
der zweite.
Drei Wanderer
ziehen an mir vorüber
durch den reinen Schnee.

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič

Вучыла бабуля

bielorruso | Uladzimir Arlou

Ня сьпі, калі сонца сядае,
бо засьнеш зь ім разам,
а ўраньні ўжо не прачнесься.
Не глядзі ў люстэрка апоўначы,
бо растанеш у ім,
як солі драбінка
ў студні.
Не любіся зь дзеўкамі ў жыце
і ў красках не любіся,
бо колькі каласоў зломіш —
столькі людзей
ад голаду сканае,
а колькі красак зьвяне —
столькі дзетак
на сьвет не народзіцца.

Пажатае жыта даўно,
і поплаў мой
скошаны.
Сонца сядае.
Глыбее ў дубовай асадзе
бабуліна люстра.

© Uladzimir Arlou

GROSSMAMAS MAHNUNGEN

alemán

Schlaf nicht, wenn die Sonne sinkt,
sonst schläfst du ein mit ihr
und wachst nimmer auf des Morgens.
Schau nicht in den Spiegel um Mitternacht,
sonst löst du dich auf in ihm
wie ein Körnchen Salz
im Brunnen.
Geh mit den Mädchen nicht ins Korn
nicht in die Blumenwiese
denn soviel Ähren du zerknickst
so viele Menschen
werden Hungers sterben
so viele Blumen du zerdrückst
so viele Kinder
bleiben ungeboren.

Das Korn ist schon lange geschnitten
und meine Wiese
gemäht.
Die Sonne sinkt.
Tiefe gewinnt im Eichenholzrahmen
Großmamas Spiegel.

Aus dem Weißrussischen von Katharina Narbutovič