N. Kalyan Raman 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: tamil to: inglés

Original

Translation

இரவு மிருகம்

tamil | Sukirtharani

பருவப் பெண்ணின் பசலையைப் போல
கவிழத் தொடங்கியிருந்தது இருள்.
கதவடைத்துவிட்டு
மெழுகுவர்த்திகளின் மஞ்சள் ஒளியில்
தனியாக அமர்ந்திருந்தேன்.
அப்போதுதான் தினமும் விரும்பாத
அதன் வருகை நிகழ்ந்தது.
நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போதே
என்னை உருவி எடுத்துவிட்டு
இன்னொரு என்னை வெளிக்கொணர்ந்தது.
நான் திகைக்க நினைக்கையில்
அந்தரங்கம் அச்சிடப்பட்ட புத்தகத்தையே
படித்து முடித்திருந்தேன்.
என் கண்களின் ஒளிக்கற்றைகள்
முன்னறையில் உறங்குபவனின்
ஆடை நெகிழ்வுகளில் பதிந்திருந்தன.
கோப்பை நிறைய வழியும் மதுவோடு
என்னுடல் மூழ்கி மிதந்தது.
கூசும் வார்த்தைப் பிரயோகங்களைச்
சன்னமாய்ச் சொல்லியவாறு
சுயப்புணர்ச்சியில் ஆழ்ந்திருந்த வேளை
பறவைகளின் சிறகோசை கேட்டதும்
என்னை என்னிடத்தில் போட்டுவிட்டு
ஓடிவிட்டது இரவுமிருகம்.

© Sukirtharani
Audio production: Goethe Institut, 2015

Night Beast

inglés

Darkness had begun
to decend on the sky
like pallor spreads
on the skin of a girl
come of age.

Shutting the street door
I sat inside, alone
in the yellow light of candles.

It was then that the daily
-unwelcome- visit
came to pass.
Even I was watching
it stripped me away
and brought forth
another version of myself.

Before I could feel astonished,
I had finished reading
the book that bore
the imprint of intimacy.

Light rays from my eyes
settled on the loose folds
of the man’s clothes
as he slept in the front room.
As one drunk on wine cup
brimming,
my body swam 
and rose to the surface.

While I was absorbed
in pleasuring myself, muttering
obscenities in a low moan, hearing
the rustle of bird wings,
the night beast fled, returning
me to myself.

Translation: N. Kalyan Raman

விடுதலையின் பதாகை

tamil | Sukirtharani

என் கிராமத்தின் தேகமெங்கும்
வர்க்கத்தின் இருள் கவிந்திருக்க
அச்சமூட்டும் துரோகியின் குறுவாளைப் போல
பிசிரின்றி
எரிந்துகொண்டிருக்கிறது இரவு
அன்று வானம் நீலமாயும்
நட்சத்திரங்கள் சீம்பாலைப் போலவும்
மின்னிக் கொண்டிருந்தன
மூங்கில் கூடையில் வெளிச்சம் வாரப்பட்ட
வீட்டின் முற்றத்தில்
நிர்வாணமாய்க் கிடத்தப்பட்டிருக்கிறேன்
கால்களும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன
தமையனைக் கூடச்சொல்லும் வக்கிரம்
இரவின் உச்சாடனமாய் ஒலிக்க
ஆதிக்கத்தின் கருந்திரவத்தைப் பருகியவர்கள்
என் யோனியில் பள்ளம் பறித்துப்
பருத்த கம்பொன்றை நிறுத்துகிறார்கள்
என் வலியின் ஓலத்தில்
அரங்கேறுகிறது ஒரு சாதிக்கூத்து
ஆடிக் களைத்தவர்களின் குறியிலிருந்து
வழிந்தோடிய வன்மத்தின் கால்வாயில்
வீசப்படுகிறது என் உடல்
செவிட்டுப் போர்வையிலிருந்தும்
குருட்டுத் தூக்கத்திலிருந்தும் விடுபடாத தேசத்தில்
சட்டையுரிக்கும் சர்ப்பத்தின் உக்கிரத்தோடு
மண்ணுக்குள் புதைகிறேன்
யோனியில் ஊன்றிய கம்பின் உச்சியில்
குருதியின் நிறத்தோடு பறக்கும்
எம் விடுதலையின் பதாகை.

© Sukirtharani
Audio production: Goethe Institut, 2015

The Flag of Freedom

inglés

As the darkness of penury 
spreads all over 
the body of my village, 
the night burns bright 
like a fearsome traitor’s knife. 
The sky was blue that day 
and the stars were glittering 
like fresh milk from a cow. 
In my home’s courtyard 
from which light’s been scooped 
up in a cane basket, I’m stretched 
on the floor, naked, and 
my legs are tied up too. 
As the perverse call to fuck 
one’s brother sounds like 
the night’s ritual chant in my ear, 
louts drunk on hegemnony’s black 
fluids dig a pit in my vagina 
and erect a fat pole in it. 
A dance of caste frenzy gets 
under way as I howl in pain. 
My body is flung in the stream 
of hate flowing out of the penises 
of the exhausted dancers. 
In a country not yet free 
of the mantle of deafness 
and the sleep of the blind, 
I sink into earth with the fervour 
of a serpent shedding its skin. 
At the top of the pole 
planted in my vagina, 
the flag of our freedom shall fly, 
painted in the colour of blood. 
(In memory of Khairlanji)

Translation: N. Kalyan Raman

Untitled

tamil | Sukirtharani

செத்துப்போன மாட்டைத்
தோலுரிக்கும்போது
காகம் விரட்டுவேன்
வெகுநேரம் நின்று வாங்கிய
ஊர்ச்சோற்றைத் தின்றுவிட்டு
சுடுசோறெனப் பெருமை பேசுவேன்.
தப்பட்டை மாட்டிய அப்பா
தெருவில் எதிர்ப்படும்போது
முகம் மறைத்து கடந்துவிடுவேன்
அப்பாவின் தொழிலும் ஆண்டுவருமானமும்
சொல்ல முடியாமல்
வாத்தியாரிடம் அடிவாங்குவேன்
தோழிகளற்ற
பின்வரிசையி லமர்ந்து
யாருக்கும்
தெரியாமல் அழுவேன்
இப்போது
யாரேனும் கேட்க நேர்ந்தால்
பளிச்சென்று சொல்லிவிடுகிறேன்
பறச்சி என்று.

© Sukirtharani
Audio production: Goethe Institut, 2015

Untitled poem

inglés

As they skinned a dead cow
I stood guard,
chasing the crows away.

The leftover rice
gathered as alms
from sundry village homes
after long waits
turned piping hot in
my bragging.

Seeing my father
down the street
with a tell-tale drum 
slung around the neck,
I passed quickly
face averted.
Unable to state 
In the classroom
my father;s vocation
or his annual pay,
I fell victim 
to the teacher’s cane.
Sitting friendless
in the back row,
I broke down and cried, 
my grief invisible to
the world’s gaze.

But now,
Should anyone happen to ask,
I tell them readily:
Yes, I am a pariah girl. 

Translation: N. Kalyan Raman