L-Ness 
Translator

on Lyrikline: 6 poems translated

from: swahili to: inglés

Original

Translation

HAKUNA MTU

swahili | L-ness

Vipraco, art ya, social control,
Sociology ya poverty,
na psychology ya the ghetto,
G ako hustle, lakini,
F the five o,
KiKavuludi sharudi police reforms,
Vifo extrajudicial zifike kikomo,
Ashindwe rider wa the
red horse revelations,
Kaboom hakuna mtu
ni hu dem akikam through,
Ni ma fire in the hole!
Hakuna mtu anaconsole
muthii ako parole,
anasisitiza ukweli maishani,
haki street,
na maendeleo gishagi,
hakuna mtu ni mtemi katika kipaza,
hakuna mtu anataka kusimama,
pia hakuna mtu anadai
usawa na raha bila karaha,
ulimwenguni,
ndo kukiulizwa ni nani ako fere
kilinani kuadvocatia ukweli?
Hakuna mtu anajitolea bila kwere,
Kila mtu anapotelea,
hakuna mtu anatokea na kukemea
Injustice kwa society na
brutality ya ma five o,
Especially kwa wale
ma sheikh wa pwani,
Za kumwagia mse acid
kichwani ndo gani?
Hakuna mtu anaweza kukushika
hata ka umagandiza na kubangaiza,
Vina vikiganda skioni
mfano wa gundi.

© L-Ness
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

NOBODY

inglés

Practically, the art of social control,
is about the sociology of poverty,
and the psychology of the ghetto,
gangsters are hustling, but,
fuck the police,
Like Kavuludi, return police reforms,
Let extrajudicial killings come to an end,
defeat the rider of the red horse in the
book of Revelations,
Kaboom, nobody
is this lady, when she comes through,
It is Fire In The Hole!
nobody is consoling
a person on parole
emphasis on truth in life,
justice in the streets,
and development in the countryside,
nobody is a tight Mc on the microphone,
nobody wants to stand,
also nobody is demanding
equality and happiness without turmoil,
on earth,
so when they are asked who is ready
like a giant/ogre to advocate for the truth?
nobody volunteers without question,
everybody disappears,
nobody appears and chants down
injustice in society and
police brutality,
especially for those
Muslin Sheikhs from the coast
how could they pour sulphuric acid
on someone’s head?
nobody is able to catch your mind
even if you are just relaxing and chillin,
rhymes sticking onto your ears
Like super glue.

Translated by L-Ness

KENYA NCHI YETU

swahili | L-ness

Peace, love na unity,
Hip hop mentality,
Amid all the prejudice,
Kuna vitu mob ziko positive,
Uliza Lupita na wakimbiaji
vile ikikam to kutoka teke,
Ni matrophy na mamedali
za ugoro kuzinyongolo,
Na Oliech? Katika futa,
tunawachobo,
Ni watu wetu wanasay katika fame,
Kwenye games ka rugby,
Kutoka kwa single party state
hadi multy-party state,
Sasa tuna new constitution,
Cole mob ni maCampo na maUni
yani ma higher learning institutions,
katika devolution, wamatha na
mayutman, wana representation,
utawapenda utawahate
but huwezi kuwanegate,
itabaki umepraco positive
Kenyanization of the mind.

© L-Ness
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

KENYA OUR COUNTRY

inglés

Peace, love and unity,
Hip Hop mentality,
Amid all the prejudice,
There are many things that are positive,
Ask Lupita and athletes
how when it comes to marathons,
it is trophies and gold medals
on our necks,
And Oliech, when it come to football,
we make the ball pass between the goal keeper’s legs,
when it comes to fame, it is our people who have the say,
especially in games like Rugby,
from a single party state
to a multy-party state,
now we have a new constitution,
most colleges are campuses and universities now,
meaning institutions of higher learning,
during devolution, mothers and
the youth, have representation,
love them or hate them
you can not negate them,
you have to practice a positive
Kenyanization of the mind.

Translated by L-Ness

HIP HOP HALISI

swahili | L-ness

Nimechoose maneno ya kukuconfuse,
Ndani ya ubeti kukulose,
Ndo niko used to,
Full kueneza upendo kwote,
Kiupepo napita sehemu zote,
Sisare kivuli,
Echo imeshaskika toka Soweto,
Mchezo ni on your marks,
Get set, imesikika shot,
Nimekumake ulook,
Hapa hivi bila aibu,
Bila kuwatch out for
Misumaa inasinzia mchana kutwa,
Zisipoeducate,
watafunzwa na ulimwengu,
Ambapo kipofu anasikia
usichokiona,
Na kiziwi anaona,
usichokisikia,
Sasa, inakuwaje?
Sisi tulishatafsiri,
tukafanya mambo,
Na still kiDre chronically
kwenya mic
kuna jambo
mbiu ni ya mgambo,
imebaki kila time ni wakati
wa kuweka senti kwenye beti,
zijaze benki, sura ikiwa,
ni ya kuchora ukutani,
kwa graffiti.

© L-Ness
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

REAL HIP HOP

inglés

I have chosen confusing words,
to lose you in the verse,
that’s what I am used to,
spreading love everywhere,
like the wind I pass everywhere,
and leave no shadow,
the echo is from Soweto,
the game is on your marks,
get set, and hear the shot,
I made you look,
over here with no shame,
without watching out for,
candles dozing during the day,
if your words don’t educate,
they will be taught by the world,
where a blind hears,
what you can not see,
and a deaf can see,
what you can not hear,
So, what is it going to be?
we have already translated,
we have done wonders,
and still like Dr, Dre chronically
on the microphone
we have something to say,
the siren is loud,
so now every time is time,
to put money on the verses,
to fill up banks, the face being,
one to be drawn on the wall,
in graffiti.

Translated by L-Ness

MACHAMPEZ WA WAKS

swahili | L-ness

Kazi kurripen wasanii
Design ya ethylene kwa matunda,
Naadsia rangi ndani ya fani,
Niite beta-carotene,
Kazi ya rebel
kushika kalamu,
Dunia saa hii ni thots
na wasia,
Coast hadi wajia chapa waks,
Kazi ni kuadsia spice kwa rap,
Design ya cinnamon,
Kilingoti kusimama,
kama cedar za Lebanon,
na cypress za Mt. Hermon,
kazi nakutafuta wisdom,
in any form legal,
kusaka legal tender,
kwa Christ nimesurrender,
kazi ni messenger ndani ya manger,
usinione nakula nyasi,
ukadhani ni bull,
ukikaribia utakuta,
ni minotaur, nusu nyati,
nusu mtu jitu,
champez ana zana za mziki
kazi mistari,
kazi mizani,
vina visivyo vinakam
na longterm effects
za gulf war,
kuangusha recital,
kazi ya verbal vocabulary
videtrimental.

© L-Ness
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

CHAMPIONS OF WORK

inglés

Work is ripening rappers,
like ethylene on fruits,
I add color to the game,
call me beta-carotene,
the work of a rebel is
to hold the pen,
the world right now is about thoughts
and wise words,
from the coast to wajia I have worked,
work is adding spice to rap,
like cinnamon,
standing tall,
like cedars of Lebanon,
and the cypress of Mt. Hermon,
work is me looking for you wisdom,
in any form legal,
searching for the legal tender,
to Christ I have surrendered,
work is a messenger in a manger,
so don’t see me eating greens,
and you think it is a bull,
when you come closer you find,
it is a minotaur, half buffalo,
half man giant,
the champion has got tools of music,
work is to rhyme lyrics,
work is to spit metaphors,
lyrics you never thought of are coming
with long term effects
of the gulf war,
to drop recitals,
the works of detrimental verbal vocabulary.

Translated by L-Ness

IMANI YAKO

swahili | L-ness

Kila mtu anataka sehemu mwangazani,
Kwa imani kila usiku ina mchana,
Mashinani gizani
hawakutoss tequila,
Walicross kwa teke na ila,
Kwa imani hatutaki uongizi wa kiimla,
Kila kukikucha nakariri
mashairi toka kichwani,
Imani yako iziguard zako toes,
Wadosi wamekuwa shavu dodo,
Yutman anacomplain
juu ya low wage,
No way wanaeza explain,
tunalipa tax over.
Nikiflow kwa hii pen
ka fountain we know,
Visivyo huwa ndivyo,
Ni kwa imani
Milima ilisonga,
milango ya gereza ikafunguka,
Mkumbuke sila na paulo,
Mi sikufundishi, mi nakubariki,
Kiwiliwili ki yadi na fikira mbali,
Chochote ufanyacho ni juu yako,
Popote upitapo ni bidii yako,
Gaa gaa na upwa usile wali mkavu,
Mbachao upo msala upitao.
Ehe, kama kawa, ni imani yako,
So wachana na pride, greed, envy,
Wrath, sloth, ongezea lust na gluttony,
Basic temptations huleta tension,
Mc namove motion ya imani,
Mp anakandamiza tumaini,
Tunaamini tumajiarmy kwa army,
Ka injili na G3 not forgetting to mention,
Neno ndo ammunition.

© L-Ness
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

YOUR FAITH

inglés

Everyone wants space in the light,
by faith every night has a daytime,
in the countryside, in the dark
they did not toss tequila,
they crossed running at high speed,
by faith we do not want dictatorship,
every dawn I recite
poems off the head,
let your faith guard you toes,
the rich already have fat cheeks,
the youth is complaining
of low wages,
there is no way they can explain,
our over-taxation.
when I flow on this pen like a
like a fountain we know,
what was not to be has come to be
it is by faith
that the mountains moved,
the prison gates opened,
remember paul and silas
am not teaching you, am blessing you
my body is here, my thoughts are far
whatever you do, it is up to you,
anywhere you pass is by hard work
keep it up so as not to sleep hungry,
Do not leave things unfinished.
yeah, as it is, the faith is yours,
so leave pride, greed, envy,
wrath, sloth, add lust and gluttony,
basic temptations bring tension,
Mc am moving a motion of peace,
the Mp is demoralizing hope,
we believe we are armed in the army,
like the gospel with G3 not forgetting
to mention our word is the ammunition.

Translated by L-Ness

KUNA VILE

swahili | L-ness

Utangamano ukiwa nguvu,
utengamano huwa ni undaifu,
Jifya moja tunajua haliinjiki chungu,
Mmoja atafuzu lakini
pamoja tutadumu,
Kukiwa kugumu, si sisi sugu,
Muhimu kumaliza
kile tulichoanzisha,
Kubainisha kati ya
ujenzi na mijengo,
Lengo na utengo,
kiasi cha kutimiza lengo,
chochote unachodo,
fanya mambo kizee,
mob ikimove na pseudopodia,
utasence kuna kitu
inaichocha na si sativa,
ni uyutman kusaka
uchumi bana,
any man asikuletee,
asikulete juu,
ju we ni woman,
na hauyuko ndani ya bar hapa,
we beba yako banner tena juu sana,
hadi misuli istunye
kama ya jiko pepetarer,
we ni hip hop labourer,
unadai nafasi kiveteran,
matamu na mathongo ,
ukiyaelewa u mwangazani,
aletaye maneno ndo yule ako gizani,
kuulizia ni ka
kumpigia mbuzi gitaa,
ona sasa wasee wamekuwa
vichaa machachari,
kila siku kwa habari ,
kuna balaa kiasi flani,
na hata wasee,
hawajajifunika kitalibani,
Chant down Babylon, hii ni vita flani,
baina ya good na evil,
toa O kwa the former inakuwa Sir God,
ukiongeza D kwa the latter,
inakuwa Devil,
si hivyo ndivyo ilivyo.

© L-Ness
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

THERE IS A WAY

inglés

Unity is strength,
disunity is weakness,
we know one finger can’t kill a louse,
one will get there but,
together we will succeed,
when shit is hard, we are hardcore,
it is important to finish,
what we started,
to differentiate between
development and buildings,,
an aim and derailment,
to the level of achieving an objective
whatever you do,
give it all your best,
when a lot of people move in masses,
you will sense there is something
motivating them and it is not sativa,
it is the youth in them as they search
for the better economy,
don’t let any man bring you down,
don’t let him harass you,
because you are woman,
and you are not in the bar here,
carry your banner higher and higher,
until your biceps harden,
like those ones of an oven fan blower
you are a hip hop laborer,
you are getting space like a veteran,
sweetness and bitterness,
you understand them in the light,
the bringer of chaos is in the dark,
asking for them is like
playing guitar to a goat,
look at guys now, they have become
dangerous hardheads,
everyday in the news,
there is some kind of disaster,
and those dudes,
are not even covered up like Talibans,
chant down Babylon, this is some war
between good and evil,
remove O from the former, its God,
add D to the latter,
it becomes Devil,
that is the way it is.

Translated by L-Ness