Bart Vonck 
Translator

on Lyrikline: 7 poems translated

from: español, francés to: neerlandés

Original

Translation

[En su canción había cuerdas sin esperanza...]

español | Antonio Gamoneda

En su canción había cuerdas sin esperanza : un son lejano de mujeres ciegas (madres descalzas en el presidio transparente de la sal).

Sonaba a muerte y a rocío; luego, tañía cañas negras: era el cantor de las heridas. Su memoria ardía en el país del viento, en la blancura de los sanatorios abandonados.

© Antonio Gamoneda & Ediciones Siruela
from: Libro del Frío
Madrid: Ediciones Siruela, 2003
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[In zijn lied zaten snaren zonder hoop...]

neerlandés

In zijn lied zaten snaren zonder hoop: een verre klank van blinde vrouwen (moeders blootsvoets in de transparante strafkolonie van het zout).


Het klonk als dood en dauw; daarna sloeg hij de maat met zwarte rietstengels: hij was de zanger van de wonden. Zijn geheugen vlamde in het land van de wind, in het wit van verlaten sanatoria.Vertaling: Bart Vonck
Uit: Boek van de kou. Leuven, Uitgeverij P., 2006

Première fois

francés | Laurence Vielle

Holà hoooola
tournez nuages chantez kermesses
tremblez chemins bouches déployez-vous
première fois c’est la première fois
première fois que quoi ?

qu’la poésie déferle assiège
démène rallume et renouvelle
aujourd’hui 150 jeunes poètes
du nord au sud d’ouest en est
trament riment claquent
les mots de leur première fois
‘parfois raté mais jamais faux’
comme écrit Charles Ducal
première fois que tu t’envoles en bécane
première colline que tu grimpes
première fois que tu salues la mer
premier amour première gifle
premier baiser premier déluge
premier deuil retour aux racines premières
première fois que tu quittes
le bout du bout de ta rue
premier taureau dont tu es fier
premier soulèvement du monde
premier livre que tu relis
premier pas première mort
l’horreur se banalise
premier rêve première extase
première rupture première danse
premier jour pour toujours
les jeunes poètes ce matin
soufflent dans ma poitrine
sifflent entre mes lèvres
je marche dans la rue
au vent bouleversé de leurs premières fois
langue en printemps langue étincelle
langue en rage langue en cavale
langue ébranlée agite et veille
le monde qui se terre
à l’air à l’air disent les poètes
pétrie de premières fois
la ville me dévisage
ce qui tombe vient au monde
et se relève après tempête
tombe vient au monde
et nous révèle neufs toujours
et nous relie
beaux trébucheurs
boiteux sublimes
au même arbre de vie.

© Laurence Vielle
from: Poète National(er) Dichter des Vaderlands
Bruxelles
Audio production: Pierre Devalet

Eerste keer

neerlandés

Hola hoooola
draai maar wolken zing maar kermis
beef maar wegen monden ga wijd open staan
de eerste keer het is de eerste keer
de eerste keer dat wat?

dat de poëzie overspoelt belegert
tekeergaat aansteekt en vernieuwt
zo zie je vandaag 100 jonge dichters
van noord en zuid van west en oost
de woorden van hun eerste keer
beramen rijmen spuien
‘soms verkeerd maar nooit fout’
zoals Charles Ducal al schreef
de eerste keer dat je op de fiets wegstuift
de eerste heuvel die je beklimt
de eerste keer dat je de zee groet
de eerste liefde de eerste klap
de eerste zoen de eerste stortvloed
de eerste rouw terugkeer naar je eerste wortels
de eerste keer dat je het eind
van het eind van je straat verlaat
de eerste stier waar je trots op bent
het eerste oproer op aarde
het eerste boek dat je herleest
de eerste stap de eerste dood
de gruwel wordt banaal
de eerste droom eerste extase
de eerste breuk de eerste dans
elke dag de eerste dag
vanochtend ademen
de jonge dichters in mijn borst
fluiten ze tussen mijn lippen
ik loop op straat
in de onthutste wind van hun eerste keer
voorjaarstaal vonkende taal
razende taal vluchtende taal
geschokte taal beroer en waak
over de aarde die zich ingraaft
meer lucht! lucht! zeggen de dichters
gekneed door eerste keren
staart de stad me aan
wat valt komt ter wereld
en richt zich op na de storm
valt komt ter wereld
en openbaart ons als altijd nieuw
en bindt ons
mooie strompelaars
heerlijke hinkepoten
aan dezelfde levensboom.

Vertaald door het Vertalerscollectief van Passa Porta: Pierre Geron, Danielle Losman, Bart Vonck en Katelijne De Vuyst

Sécurité

francés | Laurence Vielle

sécurité
tranquillité
d’esprit
donnez-moi un peu de
tranquillité d’esprit
messieurs dames sans état d’âme
moi j’ai besoin
d’un toit
de quoi manger pour mes enfants
des soins et peut-être un
jardin à cultiver
nommez dans mon pays
un ministre au bonheur
pour ma sécu/sérénité
et coeur ouvert à l’autre
et voyager aussi
guetter biches et nuages
des chemins pour marcher
relier sans boucan
des bancs jolis pour se parler
des arbres à nos côtés
pour nous pousser à demeurer
apprenez-moi musique
apprenez-moi poèmes
avivez nos désirs
de beauté
vous dites chaque jour
« il faut oser encore
faire des économies
le coût de la sécu
il ne fait que grimper
arrêtons cette hausse »
et la sociale sécurité
qui partage bien-être
pour tous, forts et fragiles
qui porte paix à l’âme
s’étrique encore un peu
tandis que meurt de froid
un homme dans ma cité
l’autre sécurité
vous nous la brandissez
tanks tanks sur nos pavés
« citoyennes citoyens
pour votre bien nous débloquons
millions millions d’euros
sécu sécucu sécurrr
sécuritétététététété tétététététététété
c’est pour votre sécucurrritétététététététété »
père mère toute la famille
devant télé a peur
reste chez soi
à cette sécurité-là
messieurs dames qui pour nous gouvernez
je n’y crois pas

© Laurence Vielle
from: Poète National(er) Dichter des Vaderlands
Bruxelles
Audio production: Pierre Devalet

Veiligheid

neerlandés

veiligheid
gemoeds-
rust
geef mij wat
gemoedsrust
heren dames zonder scrupules
ik heb een dak
nodig
eten voor mijn kinderen
verzorging en wie weet een
tuin om in te werken
benoem in mijn land
een minister van geluk
voor mijn veilig/gelatenheid
en een hart open voor de ander
en reizen wil ik ook
reeën en wolken bespieden
wegen om op te stappen
om zonder herrie met elkaar te verbinden
mooie banken om met elkaar te praten
bomen die naast ons staan
die ons aanzetten om te blijven
breng me muziek bij
breng me gedichten bij
wakker onze verlangens
naar schoonheid aan
iedere dag zeggen jullie
“ durf nog meer te
besparen
de kosten van de sociale zekerheid
blijven maar oplopen
die stijging moet gestopt”
en de zekerheid de sociale
die welvaart onder iedereen
verdeelt, onder sterken en zwakken
die rust brengt in de ziel
de zekerheid die bijdraagt
aan mijn zielenrust
wordt nog een beetje ingekort
terwijl een man in mijn woonwijk
van koude sterft
de andere veiligheid
jullie zwaaien ermee
tanks tanks op onze keien
“ burgers vrouwen mannen
voor jullie welzijn maken wij
miljoenen en miljoenen euros vrij
vei veilig veilighei
veiligheidheidheidheidheidheid heidheidheidheid
het is voor jullie veiveiligheidheidheidheidheidheidheid”
moeder vader het hele gezin
zit bang voor de teevee
blijft thuis
in die veiligheid
heren dames die voor ons besturen
neen daar geloof ik niet in

Vertaald door het Vertalerscollectief van Passa Porta: Pierre Geron, Danielle Losman, Bart Vonck en Katelijne De Vuyst

[Vigilaba la serenidad adherida a las sombras...]

español | Antonio Gamoneda

Vigilaba la serenidad adherida a las sombras, los círculos donde se depositan flores abrasadas, la inclinación de los sarmientos.


Algunas tardes, su mano incomprensible nos conducía al lugar sin nombre, a la melancolía de las herramientas abandonadas.

© Antonio Gamoneda & Ediciones Siruela
from: Libro del Frío
Madrid: Ediciones Siruela, 2003
Audio production: 2005 M. Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[Hij bewaakte de rust die aan de schaduwen plakte...]

neerlandés


Hij bewaakte de rust die aan de schaduwen plakte, de kringen waar zich verschroeide bloemen neerzetten, de buiging van de wijnstokken.

Sommige avonden leidde zijn onverklaarbare hand ons naar de plek zonder naam, naar de weemoed van de achtergelaten werktuigen.


Vertaling: Bart Vonck
Uit Boek van de kou
Leuven, Uitgeverij P., 2006


[La infección es más grande que la tristeza...]

español | Antonio Gamoneda

La infección es más grande que la tristeza; lame los parietales torturados, entra en los dormitorios del sudor y el láudano y luego tiembla como un ala fría: es la humedad de los agonizantes.


Viene despacio la paloma impura, viene a los vasos llenos de sombra


y la ceniza capilar se extiende sobre vestigios de mercurio y llanto.


La lente anuncia la mendicidad pero su luz procede del abismo. Ante las córneas abrasadas penden los hilos del silencio. Luego


las desapariciones bajan al corazón.


© Antonio Gamoneda & Ediciones Siruela
from: Libro del Frío
Madrid: Ediciones Siruela, 2003
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[De infectie is groter dan de droefheid...]

neerlandés


De infectie is groter dan de droefheid; ze likt de gemartelde wandbeenderen, dringt door in de slaapkamers van zweet en laudanum en trilt dan als een koude vleugel: de vochtigheid van de stervenden.

Langzaam nadert de onzuivere duif, ze nadert de glazen vol schaduw

en de as van het haar gaat over resten mercurium en tranen liggen.

De lens kondigt de bedelstaf aan maar haar licht komt voort uit de afgrond. Voor de verschroeide hoornvliezen hangen de draden van de stilte. Daarna

dalen de verdwijningen af naar het hart.


Vertaling: Bart Vonck
Uit Boek van de kou
Leuven, Uitgeverij P., 2006


[En la ebriedad le rodeaban mujeres...]

español | Antonio Gamoneda

En la ebriedad le rodeaban mujeres, sombra, policía, viento.


Ponía venas en las urces cárdenas, vértigo en la pureza; la flor furiosa de la escarcha era azul en su oído.


Rosas, serpientes y cucharas eran bellas mientras permanecían en sus manos.

© Antonio Gamoneda & Ediciones Siruela
from: Libro del Frío
Madrid: Ediciones Siruela, 2003
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[In de dronkenschap omringden hem vrouwen, …]

neerlandés


In de dronkenschap omringden hem vrouwen, schaduw, politie, wind.

Hij legde aders op de paarsrode bezemdopheide, duizeling op de zuiverheid; de woedende bloem van de rijp was blauw in zijn oren.

Rozen, slangen en lepels waren mooi zolang ze in zijn handen lagen.


Vertaling: Bart Vonck
Uit Boek van de kou
Leuven, Uitgeverij P., 2006


[Busco tu piel inconfesable...]

español | Antonio Gamoneda

Busco tu piel inconfesable, tu piel ungida por la tristeza de las serpientes; distingo tus asuntos invisibles, el rastro frío del corazón.


Hubiera visto tu cinta ensangrentada, tu llanto entre cristales y no tu llaga amarilla,


pero mi sueño vive debajo de tus párpados.

© Antonio Gamoneda & Ediciones Siruela
from: Libro del Frío
Madrid: Ediciones Siruela, 2003
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[Ik zoek je onuitsprekelijke huid...]

neerlandés


Ik zoek je onuitsprekelijke huid, je huid gezalfd door de droefheid van slangen; ik onderscheid je onzichtbare motieven, het koude spoor van het hart.

Ik zou je lint vol bloed hebben gezien, je tranen in de ruiten en niet je gele wonde,

maar mijn droom leeft onder je oogleden.


Vertaling: Bart Vonck
Uit Boek van de kou
Leuven, Uitgeverij P., 2006