Chenjerai Hove 
Translator

on Lyrikline: 1 poems translated

from: ruso to: shona

Original

Translation

УРОК ПЕНИЯ

ruso | Wjatscheslaw Kuprijanow

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Chidzidzo Chokuimba

shona

Vanhu vakatanga
Kuvaka
Chizarira
Vasina mapapiro.

Muzvizarira umu
Vane mapapiro
Vanoshaura
Chishuvo chokubhururuka.

Mberi kwezvizarira zvose
Vasina mapapiro
Vokurukura
Nezverusunguko rwezvizarira.

Translation: Chenjerai Hove, Zimbabwe