Uljana Wolf 
Translator

on Lyrikline: 180 poems translated

from: amárico, bielorruso, inglés, esloveno, árabe, francés, polaco, búlgaro to: inglés, alemán

Original

Translation

አቃጅ

amárico | Mihret Kebede

ቢሆን ባይሆን ብሎ …..ማቀድ ለምንድነው?
ሰው መሆን በራሱ …..ያቃጁ እቅድ ነው
አቀጁ ካለበት…. እቅዱን እስኪያጸድቅ
አልያም ተጸጽቶ ….. ዶሴውን እስኪቀድ
እንደ ጅረት ውሀ ዝ….ም ብሎ መፍሰስ ነው
አፈሳሰስ ደግሞ….. ፍቺው ለየቅል ነው
አንድም ቋጥኝ መዝለል….. መ ፈ ነ ጣ ጠ ር ነው
አልያም ጎዳና ላይ ….. ድንጋይ ስር መቅረት ነው ::

© Mihret Kebede
Audio production: Haus für Poesie, 2022

The Planner

inglés

Why do we even make plans?

Being human is like being the plan

of another planner/planet,

so that in some way you are always

a plant in some-one else’s plan

and so until the planner decides to

change the plan

or unless the planner decides to

dismiss the plan

you are beautifully sitting there,

plain plan man.

Like the flow of the river, determined

by the shape of the land in any situation. But

how to flow

is a very different question.

You can either carefully step on the rocks

or you can simply decide to flow under

the rocks and be forgotten forever.

Two rocks, still out there—

to shape your flow and course.

Translated by Uljana Wolf

የሀገሬ ባሎች

amárico | Mihret Kebede

እስኪ ሀገሬ …..ልግጠምልሽ
የኔ መግጠም….. ከጠቀመሽ፤
እንደ ባለቅኔ …. ባልገጥምልሽ እንኳን
እንደ’ክት ባሎችሽ …. ባልሆንልሽ እንኳን
ያልራሰውን መሬት…… በላቤ እንዳለማ
ባ’ጥር እየሾለኩ….. ልሁንሽ ውሽማ፤
እንጂ በርሽማ
የላይ የላዩማ
ላይገጥምሽ ተዘግቶ
ላይሆንሽ ተጣብቶ
ማንን አስገብቶ?
ቢሆንም ቢሆንም ….. ላግባሽ ባልልሽም
እስኪ ሀገሬ ልግጠምልሽ
የኔ መግጠም ከጠቀመሽ ፤
መች ይቀራል…. መግጠሜማ
ሰባስቤ ….የቃል ማማ
የህዝብ ግጥም…. የህዝብ ዜማ፤
ግና እኔ ደርሼ …..ቶሎ እስክገጥምልሽ
ሀረግ ጠማጥሜ ….ቤት እስክመታልሽ
ቀለበት አጥልቄ …. የሁሉ እስካደርግሽ
ሰምሽ እዜህ ማዶ….ወርቅሽ እዚህያ ማዶ
ህብረ-ቃልሽ ሁሉ…. ከባእድ ተሰዶ
የድስትሽ ክዳኑ…. ሳይገጥም ተንከርፍፎ
በኔ እገጥም ……በኔ እገጥም…. ገላሽ ብርድ አትርፎ
ወጥሽ እኮ አለቀ ….. ተጨልፎ ተጨልፎ ::

© Mihret Kebede
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Husbands of My Dear Country

inglés

Let me have a polite conversation with my country

Let me write a poem to benefit my country,

even if I’m not able to write a poem for my country like the wise poets write,

even if I’m not the legal husband of my country or a leader

let me still water the dry land with planted sweat

let me slip in by the fence as a lover.

By the front by the top by the upper upper door

they closed the gate open but the gate never fits,

it never fitted you, probably it never properly

fit the bowl

either way either way…

I don’t want to ask you to marry… Instead, let me write you a poem

Let me fit a poem… to benefit my country.

My writing of poetry will never stop… my writing of poetry will never cease

collecting the hill of words,

The poetry of the people… is the melody of the people

until I grow vines I will… fit you with my poetry,

until I twist lines here I will… build a rhyming house here for you,

Because the lid doesn’t fit and the leaders don’t fit

and they always leave the door open,

and they always leave the lid of the pot open

so the raider can scoop things out and scoop things out and scoop things out…

Translated by Eric Ellingsen, Uljana Wolf and Jorga Mesfin

гульня ў памяць

bielorruso | Julia Cimafiejeva

                                                 Ад сябра і аднавяскоўца
                                            дзед атрымаў у падарунак
                                                           самаробную копію
                                                 свайго пакінутага дома.

на шырокай як поле далоні
ільсніцца золатам
                            саломы
                                          дом

у глыбокіх разорах далоні
некалі спела жыта пшаніца ячмень
жоўты бурштын кукурузы
цёплая яшма бульбы
пчолы
              гушкаліся
                            на канюшыне
тоўстыя губы коней
                                     уздрыгвалі
                                                    ад козыту пырніку
цяпер
на парэпанай ссохлай далоні
толькі дом:

сцены
       кардонная скрынка
дзверы
               выразаныя з паперы
вокны блішчаць
               пакамечанай фольгай
на выпрасаванай
                       саломе даху
праступае клей
                              Фенікс

у гэтыя дзверы не ўвайсці
у гэтыя вокны не зазірнуць
дом гэты -- цацка
якую нельга даваць дзецям
дарослая цацка
               для гульняў
                              у памяць

белы гадзіннік
               дзедавай галавы
                                    адлічвае
за месяцам месяц

засыпаюць падлогу
                              сняжынкі
                                      састрыжаных
                                             валасоў
зімнія дзедавы вочы
неадчэпна ўзіраюцца
ў бляклую копію
                    кінутай хаты

сухія дзедавы думкі
хаваюцца ў цень
                              сіняга
                              летняга
                              ганку

© Julia Cimafiejeva | Юля Цімафеева
from: ROT.
Янушкевіч і Vesna Books, 2020
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Spiele mit Erinnerung

alemán

Von einem Freund aus dem gleichen Dorf

erhielt Großvater als Geschenk

eine selbstgemachte Kopie

seines verlassenen Hauses.


auf der hand groß wie ein feld

glänzt golden

strohbedeckt

das haus


in den tiefen furchen der hand

reiften einst roggen gerste weizen

gelber bernstein aus mais

warmer jaspis kartoffel

bienen

schaukelten

überm klee

die dicken lippen der pferde

zuckten

vom kitzeln der quecken.


jetzt

auf der aufgerissenen trockenen hand

nur das haus:


die wände

pappkarton

die türen

aus papier geschnitten

die fenster blitzen

zerknitterte folie

durchs gepresste

stroh des dachs

leuchtet der klebstoff:

Phönix


durch diese türen tritt man nicht ein

durch diese fenster schaut man nicht hinein

dieses haus – ein spielzeug

nicht für kinder gedacht

ein erwachsenes spielzeug

für spiele

mit erinnerung


die weiße uhr

des großvaterkopfes

vermisst

monat um monat


den boden bedecken

schneeflocken

abgeschnittener

haare

winters großvateraugen

starren unablässig

auf die blasse kopie

des verlassenen hauses


trockene großvatergedanken

versteckt im schatten einer

blauen

sommer

veranda

Ins Deutsche übertragen von Uljana Wolf. VERSschmuggel / Кантрабанда паэзіі 2021 - Poesie aus Belarus und Deutschland

MOTHER TONGUE

bielorruso | Julia Cimafiejeva

У мяне мамін чырвоны язык.
Гутаперчавы хлопчык.
Ён
             гнецца ва ўсе бакі.
Ён
             скача праз кола зубоў.
Ён
             узлятае

з мокрай арэны сківіцы
             да паднябеннага купала.
(Зноў гэты цырк!..)

Мама, у мяне ў роце
твой чырвоны язык.
Ты бачыла,
як я вучылася
на ім гаварыць,
 як аблізвала
твае салодкія словы,
як прагна смактала
твой грудны голас,

як вымагала: яшчэ.

Мама, у мяне ў роце
твой чырвоны язык.
Я піла тваё малако,
 каб ён рос,
каб набіраў кілаграмы,
каб вучыўся трымаць галоўку
ў сваёй слінявай калысцы,
каб пачаў поўзаць
ад шчакі да шчакі.

Каб урэшце пачуўся
яго дзіцячы лепет.

Мама, у мяне ў роце
твой чырвоны язык.
Ён так і не вырас,
ён так і не стаў сапраўдным
мужчынам. Хлопчык,
які ў людзі адзяваецца
дзяўчынкай.

Мама, я вучуся гаварыць
штодня. Я вучуся гаварыць
чужымі для цябе
мовамі, пра чужыя для цябе
рэчы. Ты падарыла мне жыццё —
а я адкрыла ў ім школу
замежных моў.

Але язык ў маім роце
ўсё роўна адзін.
І ён твой.

© Julia Cimafiejeva | Юля Цімафеева
from: ROT.
Янушкевіч і Vesna Books, 2020
Audio production: Haus für Poesie, 2022

MOTHER TONGUE

alemán

Ich habe Mutters rotes Zünglein.

Ein gelenkiges Jünglein

es

           biegt sich nach allen Seiten

es

           springt durch die Zahnreifen

es

           fliegt


aus der feuchten Arena der Kiefer

           hoch zur Gaumenkuppel

(schon wieder: der Zirkus…!)


Mama, ich habe im Mund

dein rotes Zünglein.

Du sahst zu

wie ich lernte

mit ihm zu sprechen

wie ich deine süßen

Worte leckte

wie ich durstig deine

Bruststimme saugte


wie ich verlangte: mehr.


Mama, ich habe im Mund

dein rotes Zünglein.

Ich trank deine Milch

damit es wächst

und Gewicht gewinnt

und das Köpfchen halten lernt

in der Speichelwiege

und zu krabbeln beginnt

 von Wange zu Wange.


Damit wir endlich

sein kindliches Brabbeln hören.


Mama, ich habe im Mund

dein rotes Zünglein.

Es wurde nie erwachsen.

Es wurde kein ordentlicher

Mann. Ein Jünglein

das sich lieber anzieht

wie ein Mädchen.


Mama, ich lerne jeden Tag

sprechen. Ich lerne

sprechen in Sprachen

die dir fremd sind, über Dinge

die dir fremd sind. Du gabst mir das Leben –

ich eröffnete drin eine Schule

für Fremdsprachen.


In meinem Mund aber bleibt

allein eine Zunge.

Es ist deine.

Ins Deutsche übertragen von Uljana Wolf. VERSschmuggel / Кантрабанда паэзіі 2021 - Poesie aus Belarus und Deutschland

не кіно

bielorruso | Julia Cimafiejeva

Маленькай
я нават думаць баялася
пра фізічныя катаванні,
ужо не кажучы пра тое,
каб іх бачыць.

Закасаны па локаць
              рукаў гімнасцёркі,
бізун,
              нагайка, дручок ці палка
                                                        ў руках.
Белыя
              напятыя
                            мускулы
                                          прагнулі ўдару,
шалам ашчэраныя
                            чорныя пашчы
                                                        аўчарак
шукалі спажывы.

І калі на экране
рука ўздымалася над бедаком,
                            прыкутым да крэсла,
калі люты сабака рваўся наперад,
                            раскрыўшы зубатую ляпу,
калі адпускалі курок аўтамата,
                            нацэленага на бяззбройныя постаці
                                                                                    ў снезе
і з тэлевізара неслася
                            няўмольнае тра-та-та-та,

я з крыкам выскоквала
                                          за дзверы,
заплюшчвала вочы,
закрывала далонямі вушы,
і, упаўшы на ложак, спрабавала
адплакацца і аддыхацца

ад страшных непабачаных
карцін.

Часам мне хлусілі
са шкадавання:
гэта ж толькі ў кіно.

Але я адчувала падман --
так шмат
              было гэтых фільмаў,
так шмат
              было гэтых кніг.

Ідзі і глядзі.
Сядай і чытай.
Каб ніколі зноў.

І вось я зноў
сяджу і гляджу,

не разумеючы,
чаму адзін чалавек
наўмысна чыніць боль
іншаму.

Я чую, брэх
                            раз’ятраных аўчарак
я бачу ўзнятыя рукі карнікаў.
Я выскокваю за дзверы
                                          краіны.
Але гэта кіно ні пераключыць,
ні выключыць.

Наперадзе бясконцыя снягі
і чорная паласа
                            далягляду.

люты 2021

© Julia Cimafiejeva | Юля Цімафеева
from: ROT.
Янушкевіч і Vesna Books, 2020
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Kein Film

alemán

Als Kind

fürchtete ich mich davor

an physische Folter zu denken

und erst recht,

sie zu sehen.


Hochgerollt

        die Armel der Feldbluse

Peitsche

        Riemen, Knuppel oder Stock

                                in der Hand.

Bleiche

        angespannte

                Muskeln:

                        schlaglüstern

rasend gefletschte

        schwarze Rachen:

                        Schäferhunde

auf der Jagd nach Beute.


Als auf dem Bildschirm

die Hand sich hob über dem Opfer

                das an den Stuhl gekettet war

als der gräßliche Hund vorsprang

                und spannte sein zahngespicktes Maul

als das Maschinengewehr zielte

                auf die unbewaffnete Gestalt

                                im Schnee

und aus dem Fernseher schoss

                das unerbittliche Rat-tat-tat


sprang ich schreiend

        hinter die Tür

schloss meine Augen

presste Hände auf Ohren

warf mich aufs Bett und wollte

fortweinen, fortatmen


die furchtbaren Bilder

die ich nie sah.


Manchmal belogen sie mich

aus Mitleid:

das ist doch nur ein Film.


Doch ich spürte den Betrug –

so viele

        Filme wie diese

so viele

        Bücher wie diese.


Komm und sieh.

Setz dich und lies.

Damit: nie wieder.


Und darum geh ich

zu lesen, zu sehen


und verstehe nicht

warum ein Mensch

einem anderen

Leid zufügt.


Ich höre das Gebell

        der aufgehetzten Schäferhunde

ich sehe die erhobenen Hände der Henker.

Ich springe hinter die Tür

                        des Landes.

Doch diesen Film kannst du

nicht umschalten, nicht abschalten.


Vor uns endlos flackernder Schnee

und der schwarze Streifen

                        des Firmaments.


Februar 2021

Ins Deutsche übertragen von Uljana Wolf. VERSschmuggel / Кантрабанда паэзіі 2021 - Poesie aus Belarus und Deutschland

паслядоўнасць

bielorruso | Julia Cimafiejeva

1

а пасля
яны елі клубніцы з малаком
пасыпалі іх цукрам і лыжкай лавілі
пунсовыя цвёрдыя цельцы
ягад у жоўтых радзімках зярнятаў

а перад гэтым…

а пасля на алавяных лыжках
клубніцы
ляжалі як дзеці
ў белых пялюшках
малака
сцішаныя і малыя

а перад гэтым…

а пасля
яны раскрывалі вусны
яны расшчаплялі зубы
яны клалі клубніцы з жоўтымі зоркамі
зярнятаў у яміны ратоў

а перад гэтым…

а пасля
яны рухалі сківіцамі
слодыч сачылася пад язык
чырвань цукровага соку
сцякала ў глотку
рука замірала на імгненне
і ажыўшы зноў цягнулася
да збялелых ягад
сканчаўся доўгі ліпеньскі дзень

а перад гэтым… а пасля
а перад гэтым… а пасля

2

Калі я прыбыў на месца,
ужо была выкапаная вялізная яма,
гэта мог быць стары супрацьтанкавы
роў.

Да ямы іх вялі групамі па 15 чалавек
і выстаўлялі ў шэраг тварамі да стралкоў.

Было загадана, каб адзін стралок
цэліў у грудзі, а другі адпаведна
ў галаву.

Калі сёння ў мяне пытаюцца
пра іншыя дэталі, мушу сказаць,
што, акрамя гэтай паслядоўнасці,
пра той дзень я больш нічога не памятаю.

Па вяртанні з задання я бачыў, як
салдатам 2-га ўзводу на вячэру далі
клубніцы з малаком.

а пасля

© Julia Cimafiejeva | Юля Цімафеева
from: ROT.
Янушкевіч і Vesna Books, 2020
Audio production: Haus für Poesie, 2022

Anordnung

alemán

1


und danach

aßen sie erdbeeren mit milch

streuten zucker und fischten

die hochroten harten körperchen

der beeren mit gelben muttermalen


und kurz davor…


und danach, die erdbeeren

lagen auf zinnlöffelchen

wie babies

im weißen windeltuch

der milch

leis und klein


und kurz davor…


und danach

rissen sie ihre münder auf

spreizten sie ihre zähne

legten erdbeeren mit gelben sternen

aus kernen in die gruben

ihrer münder


und kurz davor…


und danach

mahlten ihre kiefer

sickerte süßes unter zungen

ronn der zuckersaft

rot in ihre kehlen

ruhte die hand

und reckte sich erneut

nach den bleichen beeren

endete ein langer julitag


und kurz davor… und danach

und kurz davor… und danach


2


Als ich dort ankam

war die riesige Grube schon ausgehoben.

Vielleicht wars auch ein alter

Panzergraben.


Sie führten immer 15 Menschen zur Grube

und reihten sie auf, die Gesichter zu den Schützen.


Der Befehl lautete, ein Schütze

zielte auf die Brust, ein zweiter

auf den Kopf.


Fragt man mich heute

nach anderen Details, antworte ich,

dass ich außer dieser Anordnung

von diesem Tag nichts erinnere.


Nach der Rückkehr sah ich die Soldaten

des 2. Zuges, sie aßen zum Abendessen

Erdbeeren mit Milch.


und danach…

Ins Deutsche übertragen von Uljana Wolf. VERSschmuggel / Кантрабанда паэзіі 2021 - Poesie aus Belarus und Deutschland

[Woman with antlers]

inglés | Alice Notley

Woman with antlers, deer-headed antlered woman in black against black
lace, black-headed deer woman, Lady of the mountains whose antlers melt
into lace. Lady of the mountains, emerges from my right side and all the
lacy scars there, why is she a deer? Because l'm not anthropomorphic, soul
of the mountain night. This is my echo from before, from what I had made
for you vocally, and from before we acceded to the time line never like lace.
Lady the mountain middle of no spatial universe. I have the antlers she says
which extend from the deer head in the middle of our echo. Lady of Wild
Animals, for whom the animals return, the deer with the heart or breath
line, through the mouth to the center echoing. Do you hear the words of the
conquerors or do you hear the voices of deer? echoes, can you find a center
in an echo? I'm finding, with the finder, the antlers paths leading from my
head. I am the center of it, the center of the lady. 

© Alice Notley
from: Songs and Stories of the Ghouls
Wesleyan University Press, 2011
ISBN: 978-0-8195-7153-3
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

[Frau mit Geweih]

alemán

Frau mit Geweih, hirschköpfig geweihige Frau in Schwarz vor schwarzer Spitze, schwarzköpfige Hirschfrau, Herrin der Berge, deren Geweihe verschmelzen mit Spitze. Herrin der Berge, bricht aus meiner rechten Seite und all die fein verspitzten Narben dort, warum ist sie ein Hirsch? Weil ich nicht menschenähnlich bin, Seele der Bergnacht. Das ist mein Echo von damals aus dem was ich euch schuf mit der Stimme, von damals noch bevor wir uns ergaben der Zeit eine Linie niemals wie Spitzenstoff. Herrin die Bergmitte keines räumlichen Universums. Ich habe das Geweih sagt sie das sich ausstreckt aus dem Hirschkopf in der Mitte unseres Echos. Herrin der Wildtiere, für welche die Tiere wiederkehren, das Wild mit der Herz- oder Atem-Linie, das Echo durch den Mund zur Mitte. Hört ihr die Worte der Eroberer oder hört ihr die Stimmen der Hirsche? Echos, könnt ihr im Echo ein Zentrum finden? Ich finde, mit dem Sucher, die Geweihpfade, die von meinem Kopf wegführen. Ich bin ihr Zentrum, das Zentrum der Lady.

Übersetzt von Patrick Klösel, Şafak Sarıçiçek, Sula Textor und Lilith Tiefenbacher.Die Übersetzung entstand im Rahmen einer 'translate-together' Übersetzerwerkstatt, geleitet von Uljana Wolf.

[Like a scratchy record]

inglés | Alice Notley

     Like a scratchy record—my documents are recorded on old equipment.
     If there is nothing to do but enfold you in transparent plastic and watch
you breathe, you, baby, so I can get better, it's because it's all I was born for.
     If none of the new words are true to you, the old ones each spread out,
into scratchy encirclings, she said to attack the center of the note, but the
note could be anywhere I implore.
     The pattern ripped where we won't weave it so she walks here stalking the
role which she still wants to sing in no light but that inside the record. Isn't
that story all gone, itself
     and you believed
     she was a murderer, not a magician: as soldiers slip inside us and tell no
spell but unilingual chant along the blade
     I am the scratchy spell
     document not inside words but centers of notes to disappear through
black sequins. She's still alive
     does she know it?
     They want us to know what they said; they all want us to recognize them.
     I only recognize baby breathing
     each note. They want me to leave her the new Medea. They're afraid
because they don't know these words though words familiar as ghouls along
the shore sing I am beauty to the ghoul chant sister.
     Accept this magic note.
 

© Alice Notley
from: Songs and Stories of the Ghouls
Wesleyan University Press, 2011
ISBN: 978-0-8195-7153-3
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

[Wie eine zerkratzte Platte]

alemán

Wie eine zerkratzte Platte – meine Dokumente liegen auf altem Gerät.

Wenn nichts zu tun ist, außer dich einzuhüllen in durchsichtiges Plastik und zu sehen,

wie du atmest, du, Baby, damit es mir besser geht, dann weil ich nur dafür geboren bin.

Wenn keins der neuen Wörter für dich stimmt, die alten auseinandertreiben

in kratzende Kreise, das Zentrum des Tons müsse man angehen, sagte sie, aber der

Ton könnte überall sein flehe ich.

Das Muster ist gerissen wo wir es nicht weben werden also geht sie hier hinter der

Rolle her die sie immer noch singen will in keinem Licht außer dem im Innern der Platte. Ist nicht

diese Geschichte selbst ganz verschwunden

und du hast geglaubt

sie sei eine Mörderin, keine Magierin: wie Soldaten in uns hineinschlüpfen und sprechen keinen Bann

nur einsprachigen Gesang entlang der Klinge

Ich bin der zerkratzte Bann

Dokument nicht in Wörtern sondern Zentren von Tönen ein Verschwinden durch

schwarze Pailletten. Sie ist noch am Leben

weiß sie es?

Sie wollen dass wir wissen was sie sagten; sie alle wollen dass wir sie erkennen.

Ich erkenne nur ein Baby das atmet

jeden Ton. Sie wollen, dass ich sie verlasse die neue Medea. Sie fürchten

sich weil sie diese Wörter nicht kennen obwohl Wörter so vertraut wie Ghule

entlang der Küste singen schön bin ich für die Ghulsingschwester.

Nimm an diesen magischen Ton.

Übersetzt von Clara Heinrich, Patrick Klösel, Regina Menke, Şafak Sarıçiçek, Konstantin Schmidtbauer, Sula Textor und Lilith Tiefenbacher. Die Übersetzung entstand im Rahmen einer 'translate-together' Übersetzerwerkstatt, geleitet von Uljana Wolf.

[I stand here in whose eyes]

inglés | Alice Notley

I stand here in whose eyes
the name of light is audience
burning into my forehead
waitresses' voices along the spine
if what was once light
     isn't
     my audience
what are you doing to me?
who was I broken for
was it worth it to be?


If l'm a shade
     acting
what once will occur
it must be for the song I wore
hear what they all said to you
a gesture or tone: someone lies
in the intentional tongue
betraying you again and again
     the one
     or the many
whose thoughts I stand here before


Because there's no light, what an
     outrage
was made of the science
of definitions
like what happened to me
performing here in a mad scene
     not
     and never mad
I hadn't seen clearly until I enacted her

© Alice Notley
from: Songs and Stories of the Ghouls
Wesleyan University Press, 2011
ISBN: 978-0-8195-7153-3
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

[Ich stehe hier in deren Augen]

alemán

Ich steh hier in deren augen

der name von licht publikum ist

brennen sich in meine stirn

stimmen von kellnerinnen den rücken entlang

wenn was einst licht war

    jetzt nicht ist

    mein publikum

was tust du mir an?

für wen wurde ich gebrochen

war es wert das zu sein?Wenn ich ein schatten bin

    und spiele

was mal geschehen wird

muss es für den song sein, den ich trug

hör was sie dir alle sagten

eine geste oder ein tonfall: jemand lügt

mit vorsätzlicher zunge

betrügt dich wieder und wieder

   die eine

   oder die vielen

vor deren gedanken ich hier stehWeil da kein licht ist, welche

    schande

wurde um die lehre

der begriffe

so wie das, was mir passierte

performe hier in einer verrückten szene

    nicht

    und nie verrückt

ich hatte nichts verstanden bis ich sie spielte

Übersetzt von Clara Heinrich, Regina Menke und Konstantin Schmidtbauer. Die Übersetzung entstand im Rahmen einer 'translate-together' Übersetzerwerkstatt, geleitet von Uljana Wolf.

Elke Allowing the Floor to Rise Up Over Her, Face-Up

inglés | Christian Hawkey

Alone in a room with a video camera
means you’re not alone, but lonely.
The floor closed around my lips.
I spoke from a knot. All bodies
are flexible, interlace. A forest
sliced into sections & rearranged
on a horizontal plane: go ahead,
walk on me. I have a wind-up windpipe
vulcanized by the luggage I
arrived with, which is nothing,
nothing special. Swab
my armpits for explosives.
I was never decked out in hairlessness.
The Queen of Spades has the deepest grave.
In the security chute where all passengers
are X-rayed—blue liver, red heart,
white bones—I did a little dance.
I was taken aside. It was a random check.
Yes, by strangers I have received
these hands, unclaimed, these eyes,
unmonitored, these lips
with no return address
in speaking. & those who are shy
would never commit suicide with a gun
because the sound alone
would kill them. Let’s
get a peacock on the squawk box.
Let’s oscillate between
ocelots, one spot at a time.
You can strap a camcorder on the back
of a humpback & all one sees,
at a certain depth, are stars
& beyond the stars, a green, fluorescent mud,
& beneath the mud
a handful of bones, the bones
of a right hand
clutching a flag, the first flag
ever recorded, the flag of the Elamites, from Elam,
whose language remains indecipherable
& whose flag, significantly,
was too small to ever wave
& therefore only waved in private, in praise.

© Wave Books
from: Citizen of
Seattle: Wave Books, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Elke Allowing the Floor to Rise Up Over Her, Face-Up

alemán

Allein in einem Raum mit einer Kamera
heißt, du bist nicht allein, nur einsam.
Der Boden umschloss meine Lippen.
Ich sprach aus einem Ast. Alle Körper
sind biegsam, verschränkt. Ein Wald,
in Scheiben geschnitten & als Fläche
ausgelegt: nur zu, lauf auf mir.
Ich habe eine aufziehbare Zunge
vulkanisiert von dem Gepäck
mit dem ich ankam, das ist: nichts,
nichts Besonderes. Durchkämm
meine Achseln nach Sprengstoff.
Ich habe nie haarlos getrumpft.
Die Schippendame hat das tiefste Grab.
In der Schleuse, wo man jeden Fluggast
röntgte – blaue Leber, rotes Herz, weiße
Knochen – führte ich ein Tänzchen auf.
Man nahm mich beiseite. Stichprobe.
Ja, diese Hände erhielt ich von Fremden,
ungewollt, diese Augen,
ungescannt, diese Lippen
ohne Absender
beim Sprechen. & wirklich Schüchterne                   
würden sich nie erschießen:
das Geräusch allein
brächte sie um. Lass uns
Pfauen in Lautsprecher bauen,
uns erden unter
Pferden, Huf zu Huf.
Bindet man eine Kamera auf einen
Finnwal, ist alles, was man sieht,
ab einer bestimmten Tiefe, Sterne
& hinter den Sternen grün leuchtender Schlamm
& unter dem Schlamm
eine Handvoll Knochen, die Knochen
einer rechten Hand,
eine Fahne umklammernd, die erste Fahne
von der je berichtet wurde, die Fahne der Elamiter, aus Elam,
deren Schrift unentzifferbar bleibt
& deren Fahne, bezeichnenderweise,
zu klein war, um je zu wehen
& darum im Geheimen wehte, im Gebet.

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Hour

inglés | Christian Hawkey

I was lying on my side, in a ditch,
soaking my flanks in bog water
with my head propped up, on an elbow,
highway a few inches from my nose.
Semis thundered past. The grass
flattened its ears. My body shook.
I was humming a song. This was my spot.
Tadpoles are a form of punctuation.
Frogs hide inside commas. A whooping crane
landed & began showing off its legs.
Birds go for the eyes, I thought,
so I looked away, humming a song
about looking away, about looking back,
about fingers wrapped around the flesh
that holds the ribs down to the hips
& hot mangoes rotting, the ground littered
with yellow suns, drainpipe
where the field ends, its dark ooze
the greenest earth. A man walks by
with a giant crucifix on his back
—ALASKA BY SPRING!—cars
speed up to pass him, which makes sense,
even the whooping crane leaves without a sound.
My jaw is wired shut. I’m humming a song
about cleaving, the body drifting apart & what
keeps us from dissolving at the first
drop of rain, my left flank almost
marinated, a sprig of rosemary between my lips,
robots have been dispatched to remove me,
all fruit mirrors the sun, a black seed
against my heart, a black car
driving past, buffeting my chest
& a cell phone lands, right in front of my face:
“It’s alright,” I whisper into it, “a French donkey,
called a Poitou, whose long ropes of fur
drag along the ground,
was also used, in the mid-to-late 18th century, to polish floors.”

© Wave Books
from: Citizen of
Seattle: Wave Books, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Stunde

alemán

Ich lag, in einem Graben, auf der Seite,
weichte meine Flanke in Sumpf ein,
den Kopf auf eine Hand gestützt
die Autobahn vor meiner Nase.
Laster rasten vorbei. Das Gras legte
die Ohren an. Mein Körper zitterte.
Ich summte ein Lied. Hier war mein Ort.
Kaulquappen sind eine Zeichensetzung.
Frösche kommen aus Kommas. Ein Schrei-
kranich landete & prahlte mit seinen Beinen.
Vögel gehen auf Augen, dachte ich,
und schaute weg, summte ein Lied,
vom Wegschauen, vom Zurückschauen,
von Fingern, die greifen, was
Rippen und Hüften verbindet
& glühende Mangos, modernd, der Boden
übersät von gelben Sonnen, Abflussrohre
wo das Feld endet, dunkler Schlamm
die grünste Erde. Ein Mann läuft vorbei,
ein riesiges Kreuz auf dem Rücken
– Alaska ich komme! – Autos
beschleunigen, überholen, verständlich,
sogar der Schreikranich hebt lautlos ab.
Mein Kiefer ist verdrahtet. Ich summe ein Lied
vom Zerbrechen, Körper driften & was
hält sie, warum zerfließen sie nicht
beim ersten Regen, meine Flanke: fast mariniert,
zwischen meinen Lippen ein Zweig Rosmarin,
Roboter wurden gesandt, mich zu räumen,
jede Frucht mehrt die Sonne, ein schwarzer
Stein neben meinem Herz, ein schwarzer
Wagen fährt vorbei, meine Rippen summen
& ein Telefon landet direkt vor meinem Gesicht:
„Schon gut“, flüstere ich ihm zu, „ein französischer Esel,
genannt Poitou, mit langen, auf der Erde
schleifenden Zotteln, wurde
im mittleren bis späten 18. Jh. auch zum Polieren von Böden verwendet.“

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Report From the Undersecretary of Inquests

inglés | Christian Hawkey

Gender: indeterminate. Age:
ancient. Eyes: undersized.
Nose: broken. Neck: connected.
Hair: mostly air. Chest: at rest.
Gender: pending. Forehead: dented,
perhaps by stars or star-shaped devices
such as a Phillips head, although
the tongue, twisted, recently located
inside the right cheek
salutes you, clearly
as shadows salute the sun’s love
of late afternoons in winter trees
leafless as the word branches.
I’m awake. I’m awake. Minutes
more a few minutes more &
a face the morning twitches into
movement is blinking. Where’s
my war bonnet. Birdlessly the sky.
Blue is a hole in my head you
fly into, whispering, questioning.
A cat’s feathered tongue. Its patiences.
Spring. Coiled sources. They pulled
the river out of the body
called today, Tuesday,
did you know her wide, flat gaze
& the way it moved
or certain things move, as if
from beneath, unseen the earth, like
a bull’s shoulder must flow suddenly sideways
for a fly. Flecknoe
is his name. He lives under the sign
of The Sad Pelicans, which are easy
to find since their leathery,
weather-beaten distensible gular pouches
unfold with a little wind
as gray, overcast skies. & what’s with
I lost my thought. You are
a coy mistress. A jade-gray chalcedony
curtains your neck which is long,
& curving, & carries
like a column of flesh-colored liquid
your head through rooms, windows, walls
made of mist, backlit. Can anyone
tell me who Phillips was. Each life
is a tool. We’re holding
our own hands. We’re turning in slow motion
held together by a few screws,
this wrist, a Tuesday, light
allowing all the patterns
& how they blur into you, as you.

© Wave Books
from: Citizen of
Seattle: Wave Books , 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Rapport eines Untersekretärs für Untersuchungen

alemán

Geschlecht: unbestimmbar.
Alter: antik. Augen: staubig.
Nase: dran. Ohren: verloren.
Haupt: bar. Herzschlag: rar.
Geschlecht: geschätzt. Stirn: von Sternen
zerschrammt, oder sternähnlichem Gerät,
vielleicht von Torx, & doch die Zunge,
verknotet, lokalisiert
in der rechten Wange,
grüßt dich, klar & deutlich, wie
Schatten Sonne grüßen, ihr Faible
für fahle Tage in Winterbäumen,
blattlos wie das Wort Ast. – Ich
bin wach. Ich bin wach. Ein paar
Minuten noch ein paar Minuten &
der Morgen runzelt ein Gesicht
ins Feld, es blinzelt. Wo ist mein
Kriegskäppi. Vogellos der Himmel.
Blau ein Loch in meinem Kopf
in das du flüsternd, fragend flogst.
Dornenzunge einer Katze. Ihr Lauern.
Frühling. Blaue Bänder. Den Fluss
zog man aus einem Körper
namens Heute, Dienstag,
kanntest du seinen uferlosen Blick
& wie er sich regte,
oder sich gewisse Dinge regen,
wie von unten, unsichtbar die Erde, wie
eine Bullenschulter plötzlich seitwärts wogt
aus Fliegenperspektive. Flecknoe
ist ihr Name. Sie wohnt unterm Zeichen
der Traurigen Pelikane, die leicht
zu finden sind, ihre wetterharten,
ledernen, elastischen Kehlsäcke
entfalten sich bei wenig Wind
in trübe Himmel. & was ist mit
wo ist er, mein Gedanke. Scheu
bist du, Geliebter. Jadegrauer Chalzedon
umspielt deinen Hals,
der schmal ist & Spirale ist,
weiche, fleischfarbene Säule,
die deinen Kopf durch Räume, Fenster,
Nebelwände trägt, im Gegenlicht. Weiß
jemand wer Torx ist. Jedes Leben
Gerät. Jede Hand greift die eigene
Hand. Wir drehen uns in Zeitlupe,
gehalten von wenigen Schrauben,
diesem Gelenk, Dienstag,
Licht, das alle Muster zulässt
& wie sie verschwimmen in dich, wie du.

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Unwritten Poems

inglés | Christian Hawkey

One was tied to a fence post, bawling.
Another was little more than a smudge
left behind by a forehead resting
on a pane of glass. A third
was traumatized, during childhood,
by a water pick, while another formed
a deepening fetish for the rudders
of submarines. One had a bloodshot eye,
one eyelash left, while another poem
was a cell phone, hurled into a toilet.
One poem was arrested for excessive
public prayer; another,
excessive pubic hair. One
fell in love with the word “prong.”
One was a necklace of living bees.
One moved like a grasshopper
trying to outrun a lawnmower.
Another bushwhacked in the nerve-factory.
One spent the entire poem holding,
out of boredom, a socket wrench
up to its eye socket, while another
argued vision is a kind of invisible
suction action. This particular poem was unable
to pull its eyes away from the TV.
This poem had a round, golf-ball-sized hole
in the back of its head. This poem the light
shining, when it sleeps face down, from that hole.

© Wave Books
from: Citizen of
Seattle: Wave Books , 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Ungeschiebene Gedichte

alemán

Eins schluchzte, an einen Zaunpfahl gebunden.
Das nächste war höchstens ein Fettfleck
am Fenster, hingelehnt
von einer müden Stirn. Das dritte
hatte ein Kindheitstrauma von einer
Munddusche, derweil ein anderes
seinen Fetisch für U-Bootruder
vertiefte. Das vierte trug ein blutrotes Auge
& nur eine Wimper, während das nächste
ein in der Toilette verendendes Handy war.
Ein Gedicht wurde wegen exzessiver
schamanischer Praxis verhaftet; ein
anderes wegen exzessivem Schamhaar.
Eins verfiel dem Wort „Strunk“.
Eins war ein Halsband summender Bienen.
Eins benahm sich wie ein Grashüpfer
auf der Flucht vor einem Rasenmäher.
Das nächste malochte im Nervenwerk.
Eins hielt sich, solange es dauerte,
vor Langeweile einen Steckschlüssel
ans Auge, während ein anderes
behauptete, Sehen sei eine Art
unsichtbares Saugen. Dieses Gedicht
kam nicht vom Fernseher los. Dieses Gedicht
hatte ein rundes, golfballgroßes Loch im Hinterkopf.
Dieses Gedicht das Licht, wenn es mit dem                                                 
Gesicht nach unten schläft, aus diesem Loch.

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Hour of Secret Agents

inglés | Christian Hawkey

The code word, he whispered, just before
letting go, was code word. Asshole,
I thought, watching his head
get smaller and smaller until it ended
in a puff of dust. Where it began,
I thought again, and spun around.
The landfill stretched on for miles.
I heard the voices of lost products beneath me.
My wheelbarrow was missing a wheel. A red bird
flew by, as if on a mission to flee this landscape
as soon as possible. The charred body of an infant
crawled out from a plastic bag. I stepped back,
covering my mouth. It crawled
a little further, then collapsed.
A pre-recorded voice announced it was feeding time.
I masticated my last handful of brazil nuts
but it took forever; by the time I finished
I’d forgotten what I was doing and swallowed.
Nobody wanted you anyway, I shouted,
when it began to cry. My wheelbarrow
was missing a wheel. I’ll never get out of here.
It was just a barrow. I flipped it over
on top of the infant. “Ancient graves,”
I wrote in my notebook, “are where the living
feel most alive.” A bulldozer
started up, two mounds over. Seagulls
swarmed its yellow bucket raising
piles of blue surgical gowns
to the sun. The skin on my face tightened.
The bird with the red breast flew by again
precisely in the same direction, which confused me.
The rubber soles of my shoes were burning.
Coils of smoke rose between fissures.
From the tip of a far-off mound
a CD repositioned the sun
straight into my eyes, although it could have been
a signal, the permission I was waiting for,
the sign I was clear to return, was once again
unknown, or no longer known, a night sky,
the honesty of stars, a bowl of glass oranges
centered on a table, centered in a room,
a room that had never been opened
or if it had, by a trembling, white glove.
The infant was still crying in its makeshift grave.
The red bird flew by again, this time in my mind.

© Wave Books
from: Citizen of
Seattle: Wave Books , 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Stunde der Geheimagenten

alemán

Das Codewort, flüsterte er, bevor seine Hände
sich lösten, war Codewort. Arschloch,
dachte ich, sah seinem Kopf nach,
der klein und kleiner wurde, bis er
mit einem Knall in Staub verschwand. Wo
er begann, dachte ich, und fuhr herum.
Die Deponie dehnte sich endlos.
Ich hörte entsorgte Produkte unter mir singen.
Meiner Karre fehlte der Sack. Ein roter Vogel
flog vorbei, als sei sein Auftrag, diese Gegend
sofort zu verlassen. Aus einer
Plastiktüte kroch ein verbranntes Kind. Ich
taumelte zurück, die Hand vorm Mund.
Es krabbelte ein Stück, und brach zusammen.
Eine künstliche Stimme meldete: Fütterzeit.
Ich kaute meine letzten Paranüsse vor,
das dauerte, als ich fertig war, hatte ich
vergessen warum ­– und schluckte.
Dich wollte eh keine Sau, schrie ich,
als es losheulte. Meinem Sack
fehlte die Karre. Ich komm hier nie raus.
Er war bloß ein Sarg. Ich stülpte ihn
über das Kind. „In lausigen Gräbern“,
notierte ich, „fühlen die Lebenden sich
am lebendigsten“. Zwei Hügel weiter
sprang eine Planierraupe an. Möwen
umkreisten ihre gelbe Schaufel, die Bündel
blauer OP-Kittel ans Licht hob. Meine Haut spannte.
Der Vogel mit der roten Brust flog wieder vorbei,
in dieselbe Richtung, das verwirrte mich.
Die Gummisohlen meiner Schuhe brannten.
Rauchfäden stiegen aus Rissen.
Von der Spitze eines fernen Hügels
lenkte eine CD die Sonne
direkt in meine Augen, vielleicht
ein Signal, die lang erwartete Erlaubnis,
das Zeichen, dass ich zurückkehren konnte,
unbekannt, nie gekannt, Nacht, Echtheit
der Sterne, eine Schale Glasorangen
auf einem Tisch, in einem Zimmer,
einem Zimmer, das nie geöffnet wurde, und wenn,
von einem weißen, zitternden Handschuh.
Das Kind weinte noch immer in seinem Grabbehelf.
Der rote Vogel flog vorbei, diesmal in meinem Kopf.

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Interlude With Gypsies and Tambourines

inglés | Christian Hawkey

Wait a minute. We're not finished with you.
We were discussing the Indefatigable Ones
at a time of Maximum Perforation and Wonders,
the bodies of crows plummeting earthward,

stiffly, thudding onto your porch and you,
you were wearing your Silence Helmet as if it
were a crown, as if it were a kind of prayer.
You can't pay attention to this world on your knees.

And desire isn't a tin can taken into the woods
and shot at; it's a tin can shot to hell
and swallowed, piece by piece, while a crow
laughs—bouncing through the limbs—insanely.

You were checked for explosive residue.
You spread your legs. You emptied your days
into a white plastic bucket. You removed your belt.
You removed your shoes. You removed your heart,

a fistful of shrapnel. You were asked to step aside,
you were asked to step outside, onto the tarmac,
onto a plane—you were being deported,
although no ships were within sight,

and the others that were with you began
to hold hands, began to stammer a song, whoso
list to hunt, in the bee-loud glade,

drowned out by turbines, shifting metal flaps,

along a string of lights the plane taxied,
it made a right and kept moving, it made a right
and kept moving, it made another right
and kept moving—we never left the ground.

We were growing old. We started families.
We call ourselves a nation. We have many children.
This is our flag. It will fit in your pocket.
Thank you for the coffee. Can we go now?

© Wave Books
from: The Book of Funnels
Seattle: Wave Books, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Zwischenspiel mit Zigeunern und Tamburin

alemán

Warte mal. Wir sind noch nicht fertig mit dir.
Wir diskutieren gerade die Unermüdlichen
in Zeiten Größter Durchdringung und Wunder,
Krähenkörper stürzen stocksteif zur Erde,

schlagen auf deine Veranda und du,
du trägst deinen Stille-Helm
wie eine Krone, eine Art Gebet.
Du wirst die Welt nicht raffen, wenn du kniest.

Und Lust ist keine Bierdose für Schießübungen
im Wald, Lust ist eine in die Luft gesprengte
Bierdose, deren Fetzen man schluckt, während
eine Krähe kichert – durch Bäume – verrückt.

Man durchsucht dich nach Sprengstoff. Du
spreizt die Beine, schüttest deine Stunden
in eine Plastikschale. Du legst deinen Gürtel
aufs Band, deine Schuhe. Du legst dein Herz ab,

eine Faustvoll Schrapnelle. Man bittet dich
zur Seite, man bittet dich nach draußen,
auf die Rollbahn, in ein Flugzeug – du wirst
deportiert, obwohl kein Schiff in Sicht ist.

Alle um dich herum halten sich jetzt
an den Händen, stammeln ein Lied, whoso
list to hunt, in the bee-loud glade, übertönt
von Turbinen, scheppernden Bordklappen,

neben einer Lichterkette fährt das Flugzeug an,
biegt nach rechts, rollt weiter, biegt nach rechts,
rollt weiter, biegt wieder nach rechts
und rollt weiter – wir heben nie ab.

Wir werden älter. Wir gründen Familien.
Wir nennen uns eine Nation. Wir haben viele Kinder.
Das ist unsere Fahne. Sie passt in deine Tasche.
Danke für den Kaffee. Können wir jetzt gehen?

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Not Yet by Lightning

inglés | Christian Hawkey

Whatever cloud—however charged—
& loud with yellow fingers
was in your brain. There were two clouds.
Consciousness

not yet struck by an I
wants to know, wants upon waking
a face, something to face,
a window & reflection’s window
into spruce trees, snow-covered

or green, forever green as long
as a red cardinal, descending
the way birds descend
in trees, limb by limb
& lightly, a controlled fall

upon waking—it was raining. Lovingly
no one’s hands, imaginary, undressed you
but your own, & the limbs
mirrored knew what you knew:

they belong only to the genderlessness
of birds, how each puts on one side
of the same air & hinges upwards. I
can’t even say I am, when I am,
with you, since reading
begins in gaze & a gaze never

your own in a book, its pages.
One page is never turned
but over. There were two pages.
Syllable a word in you a self
with three syllables: wordlessly,

surrender. A red dot. A low harm
in the trees. A falling art
or the art of following without need
of knowing what may, given distance,
break into wakefulness, its endless addresses
to which we, reading, barely return.

© Wave Books
from: Citizen of
Wave Books , 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Vom Blitz noch nicht...

alemán

Egal welche Wolke – wie geladen egal –
& mit gelben Fingern lärmend, sie war
in deinem Kopf. Sie war zwei Wolken.
Ein Geist,

vom Ich noch nicht getroffen,
will wissen, will ein Gesicht
beim Erwachen, eine Sicht,
ein Fenster & das Fenster Spiegel
auf Fichten, schneebedeckt

oder grün, grün immer solange
ein roter Kardinal hinabsteigt,
wie Vögel in Bäumen eben
hinabsteigen, Zweig für Zweig
& leichthin, ein kontrollierter Fall

beim Erwachen – fiel Regen. Erfunden
zogen dich niemandes Hände zärtlicher
aus als deine eigenen, & im Spiegel
wusste jeder Finger was du wusstest:

sie sind geschlechtslos, sind Vögel,
wie jeder eine Seite derselben Luft
anzieht & auffliegt. Ich kann nicht
einmal sagen dass ich bin, wenn
ich bei dir bin, denn Lesen

beginnt im Blick & kein Blick im
Buch, seinen Seiten, ist dein.
Keine Seite wird geblättert,
nur um. Sie war zwei Seiten.
Silbe ein Wort in dir ein Selbst
mit zwei Silben: wortlos,

Verzicht. Ein roter Punkt. Ein kleiner
Schmerz in den Bäumen. Eine Fallkunst
oder die Kunst, zu folgen, ohne zu wissen
was, wenn Abstände sind, in Wachheit
ausbricht, ihre endlosen Orte, zu denen wir,
lesend, nie wirklich zurückkehren.

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Fraulein, can you

inglés | Christian Hawkey

sometimes, when I can’t sleep, I drag my sleeping bag
into the meadow’s precise center
& crawl inside, head first. Fraulein, there is the stars’
ceaseless drilling. I close my eyes. Somewhere below me
a star-nosed mole cuts its webbed hand
on a shard of glass. I close my ears
& over my body the current of a young doe
eddies, ripples across the field, a low-lying midnight fog
swirling after her, falling back, suspended. I know you are close.
The scar across my cheek burns. I think of re-entering
your atmosphere,
your long, burning hair

Don’t move. The slightest motion

& this landscape, erased by floodlights

© Wave Books
from: The Book of Funnels
Wave Books , 2004
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Fräulein, könnten Sie

alemán

manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, zerre ich meinen Schlafsack
in die genaue Mitte der Wiese
& krieche hinein, den Kopf voran. Fräulein, da ist der Sterne
endloses Bohren. Ich schließe die Augen. Irgendwo unter mir
greift ein sternnasiger Maulwurf mit seiner zarten Grabhand
in Glas. Ich schließe die Ohren
& der Hauch einer jungen Hirschkuh streift meinen Körper
verwirbelt, kräuselt über das Feld, ein niedriger Abendnebel
zieht mit ihr, fällt von ihr ab, nachhängend. Ich weiß, Sie sind nah.
Die Narbe auf meiner Wange brennt. Ich denke daran, Ihre Sphäre
                          erneut zu betreten,
                          Ihr langes, brennendes Haar

Rege dich nicht. Die geringste Bewegung

                          & diese Landschaft, ausgelöscht von Flutlicht

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Slow Waltz Through Inflatable Landscape

inglés | Christian Hawkey

At the time of his seeing a hole opened—a pocket opened—
and left a space. A string of numbers plummeted
through it. They were cold numbers.
They were pearls.

And though they were cold the light they cast was warm,
and though they were pearls he thought they were eyes.
They blinked. He blinked back.
Anything that blinks

must be friendly, he thought, until he saw the code
—a string of numbers—carved into their sides
and grew afraid. He tried to close
the space

but it was no longer his own. He tried to close his eyes
but they were no longer his. He tried to close
his mouth, his hands, his ears
but they were no longer

his, were never his to begin with: this was the time of his seeing.
The world opened. A line began. A tree grew above him
and he thanked it. A sun dawned over the line
and he thanked it.

A building unfolded abruptly and blocked the sun
and he put his hand on its side and thanked it
for the shade, he put his hand
on the sidewalk

and gave thanks to the cement—it was cool and wet and
took the shape of his hand into it—he put his eyes
at the feet of a woman
and she lifted them,


to her own, and he thanked her, from the inside, and she understood.
Wires swirled above him, straightened out along an avenue
and the lights came on. One moon rose.
A second moon

rose on the windshield of a car and he thanked them both.
This was the time of his seeing. This was the time.
An electric green beetle shuttled out
of the darkness

and landed on his forearm, pulsing, he didn't remove it.
It seemed relieved. Some things work very hard
to leave the ground. Somewhere an infant
called out, sharply,

was comforted into silence. The deep note of an owl opened a tunnel
in the air. He was growing tired. He didn’t want to stop.
The world opened.
A line began.

It traveled out ahead of him and returned, tracing a wave,
white foam gathering, gathering the moonlight,
black water rising into a wall
and he held up his hand:

the wall froze, trembling, the head of a seal
poked through, looked around, withdrew,
he liked the way its whiskers
bent forward

as it withdrew and he liked the way his hand had stopped a wave
so he thanked his hand and moved on,
into the outskirts, the taste
of salt on his tongue,

the taste of brine, it made him thirsty although he had no thirst.
This was the time of his seeing. This was the time.
And the skeletal shadow of a radio tower
loomed to the right of him,

creaking, a red gleam, then nothing, he thought he heard music
passing through him and he was right:
he was humming something
from a song,

but he couldn't remember the words, which was fine,
they were sentimental anyway so he
thanked the radio tower
and kept moving,

the road turning to gravel, the gravel turning to dust,
the ditches sang with frogs, the ditches were silent,
a pair of yellow eyes waited for him
to pass and so he passed,


calmly, since the beetle was with him, trying to refold its wings,
and the tree was with him, unfolding its leaves,
and a man was with him, walking at his side
—he didn't need to ask

who he was, so he didn't, but in the corner of his eye
he caught a glimpse: he seemed familiar,
he looked like him
and he was,

although a string of numbers was carved into his side.
He asked if he could touch them and he said Yes,
touch them. They were cold numbers.
They were pearls.

He asked if he could kiss him and he said Yes, kiss me, and so he did.
It was a strange kiss. It was a beautiful kiss.
It seemed to last a long time.
It seemed to last a lifetime.

© Wave Books
from: The Book of Funnels
Wave Books , 2004
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

Langsamer Walzer durch eine aufblasbare Landschaft

alemán

Zu der Zeit als er sah tat sich ein Loch auf – eine Nische –
und hinterließ einen Raum. Eine Zahlenkette stürzte
hindurch. Es waren kalte Zahlen.
Es waren Perlen.

Und obwohl sie kalt waren, gaben sie warmes Licht,
und obwohl sie Perlen waren, hielt er sie für Augen.
Sie blinzelten. Er blinzelte zurück.
Alles was blinzelt

ist freundlich, dachte er, bis er den Code sah
– eine Zahlenkette – in ihre Seiten geritzt
und sich zu fürchten begann. Er wollte
den Raum schließen

aber der gehörte nicht länger ihm. Er wollte seine Augen schließen
aber sie gehörten nicht länger ihm. Er wollte seinen Mund
schließen, seine Hände, seine Ohren, aber sie
gehörten nicht länger

ihm, hatten ihm nie gehört: das war die Zeit als er sah. Die Welt
begann. Eine Linie entstand. Ein Baum überwuchs ihn
und er dankte dem Baum. Eine Sonne stieg
über die Linie und er dankte ihr.

Unerwartet stand ein Gebäude auf, verdeckte die Sonne
und er legte seine Hand daran und dankte ihm
für den Schatten, er legte seine Hand
auf die Straße

und bedankte sich beim Zement – der war kühl und feucht
und nahm seine Hand auf – er legte seine Augen
einer Frau zu Füßen
und sie hob sie

zu ihren eigenen, und er dankte ihr, von innen, und sie verstand.
Leitungsgewirr über ihm, entwirrte sich auf der Chaussee,
die Lichter gingen an. Ein Mond stieg auf.
Ein zweiter Mond

stieg auf, in einer Windschutzscheibe, und er dankte beiden.
Dies war die Zeit, als er sah. Dies war die Zeit.
Ein grüner Leuchtkäfer schaukelte
aus der Dunkelheit

und landete auf seinem Unterarm, pulsierte, er blies ihn nicht fort,
das Tier schien erleichtert. Manche Wesen kämpfen sehr
um sich vom Boden zu lösen. Irgendwo schrie
ein Kind, schrill,

und wurde in Stille gewiegt. Ein dunkler Eulenruf tunnelte
die Luft. Er wurde müde. Er wollte nicht
aufhören. Die Welt begann.
Eine Linie entstand.

Die Linie reiste voraus, kehrte zurück, als Kamm einer Welle,
weißer Schaum sammelte sich, sammelte Mondlicht,
schwarzes Wasser wuchs zu einer Mauer
und er hob seine Hand:

die Mauer erstarrte, zitterte, der Kopf einer Robbe
schaute heraus, sah sich um, verschwand,
ihm gefiel wie beim Verschwinden
die Barthaare

nach vorn knickten, und ihm gefiel wie seine Hand die Welle angehalten hatte,
also dankte er seiner Hand und ging weiter,
Außenbezirke, der Geschmack
von Salz auf der Zunge,

Salzwasser, das ihn durstig machte, obwohl er nicht durstig war.
Dies war die Zeit als er sah. Dies war die Zeit.
Und das Schattenskelett eines Funkturms
ragte zu seiner Rechten,

knarrend, ein roter Schimmer, dann nichts, er glaubte Musik zu hören,
die ihn durchströmte, und es stimmte:
er summte etwas,
ein Lied,

aber die Worte fielen ihm nicht ein, was gut war,
sie waren ohnehin gestellt, also
dankte er dem Funkturm
und ging weiter,

die Straße wurde Schotter, der Schotter wurde Staub,
die Gräben sangen mit Fröschen, die Gräben waren
still, ein gelbes Augenpaar wartete auf ihn,
sein Vorübergehen, also ging er vorüber,

ruhig, der Käfer war ja bei ihm, mühsam Flügel faltend,
und der Baum war bei ihm, Blätter faltend,
und ein Mann war bei ihm, an seiner Seite,
– er musste nicht fragen

wer er war, also fragte er nicht, aber im Augenwinkel
erhaschte er einen Blick: er schien vertraut,
er sah aus wie er,
und er war er,

obwohl eine Zahlenkette in seine Seite geritzt war.
Er fragte, ob er sie berühren dürfe, und er sagte
ja, berühre sie. Es waren kalte Zahlen.
Es waren Perlen.

Er fragte, ob er ihn küssen dürfe und er sagte ja, küss mich, und er tats.
Das war ein seltsamer Kuss. Das war ein schöner Kuss.
Er dauerte, schien es, sehr lang.
Er dauerte, schien es, ein Leben.

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

& then the miniature sheep

inglés | Christian Hawkey

sighed, turning their nervous eyes
from the sleeting wind, & then the sleeting wind
formed an ice-helmet around their fist-sized, fluffy heads,
& then their heads were heavy, & hung low on their small shoulders,
& then their helmets fused with the snow gathering over the field. . . .
& when they sighed for the last time their breath filled
the helmets, & turned to snow, & the snow worked its way
inside the pink chambers of their tiny ears
until it leaked, slowly, onto their miniature, shivering brains.
Then they were truly deaf, & truly blind,
unable to see
the one arriving

On enormous snow shoes

wielding a tire iron. . . .

© Wave Books
from: The Book of Funnels
Wave Books , 2004
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

& dann die Miniaturschafe

alemán

seufzten, wandten ihre huschigen Augen
ab von dem eisigen Wind, & dann formte der eisige Wind
Eishelme um ihre faustgroßen, flauschigen Köpfe,  
& dann waren ihre Köpfe schwer, & hingen sehr von ihren kleinen Schultern
& dann verschmolzen ihre Helme mit dem Schnee, der das Feld bedeckte ....
& und als sie zum letzten Mal seufzten, füllte ihr Atem
die Helme, & wurde Schnee, & der Schnee grub seinen Weg
durch die rosigen Kämmerchen ihrer Ohren nach innen
bis er, sachte, zuletzt, ihre zitternden winzigen Hirne ergriff.
Dann waren sie wirklich taub, & wirklich blind,
                                      unfähig, ihn zu sehen
                                      der herankam

Auf gewaltigen Schneeschuhen,

                                      einen Reifenhebel schwenkend

Aus dem amerikanischen Englisch von Steffen Popp und Uljana Wolf

aus: C. H.: Reisen in Ziegengeschwindigkeit. Gedichte. Englisch-Deutsch. Idstein: kookbooks 2008
© 2008 kookbooks, Idstein

Ghost Stories - The Ghost Orchid

inglés | Cole Swensen

There really is one.    The proper name                of an excised space a suddenly
arboreal egret                                    in pieces                                for instance


there=s a tune                      a four-year-old sings                       that he calls his
angel song, composed         of the single word "window"          again and again


because the dead                            unlike us                            do not live alone

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Geisterorchidee

alemán

Es gibt sie wirklich.  Einer Lücke         eigen Name, ein plötzlich
baumartiger Reiher         in Stücken       zum Beispiel


die Melodie   die ein Vierjähriger singt       und sein Engellied
nennt, gebaut  aus dem einen Wort  „Fenster“       wieder und wieder


denn die Toten leben anders als wir           nicht allein

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

Ghost Stories - If

inglés | Cole Swensen

If the horse was white           and the green hill opened out                an animal                the lamp
of any landscape         where the angle             of incident light is an index           and the grey fence


on the other side                or any animal so largely domestic             a large white dog, for instance
coming out of the sea alone           would be alarming            with its head in your lap like a window

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Wäre

alemán

Wäre das Pferd weiß und der grüne Hügel aufgefächert jedes Tier         eine Lampe
in der Landschaft     wo der Einfallswinkel des Lichts ein Index         und der graue Zaun


auf der anderen Seite oder ein Tier wäre vor allem Haus                     z.B. großer weißer Hund
der aus dem Meer kommt, allein alarmierend            sein Kopf in deinem Schoß ein Fenster

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

Ghost Stories - The Ghost Dance

inglés | Cole Swensen

Emile Berliner, one of the first developers of the gramophone, recorded numerous Arapaho,
Commanche, and Caddo ghost dances, as well as a Paiute gambling song, and published
them in July,1894.

                         When from the door I saw him coming

The Ghost Dance dates to 1888, when, based on a vision he had during a solar eclipse, the
Paiute mystic Wovoka claimed the earth would soon end, and therefore inherited, especially
through dancing, in which one dies for a minute

                           Then saw I               the many plainly

Wovoka’s vision of non-violent resistance was shared by Tolstoy: To you can no damage be,
who turns again

   And saw that they, in numbers entering

The ghost dances were recorded by the ethnologist James Mooney, who may in some cases
also have played them.

Tolstoy published The Kingdom of God is Within You in 1894, in which the other cheek in
which one sees

the Ghost Dance movement largely died out after Wounded Knee (December 29, 1890) in
which some had believed

the Ghost Dance shirt is impervious to bullets

a rag flies around the sun at specific intervals

Thomas Edison filmed a Sioux ghost dance on September 24, 1894—or more precisely, he
filmed a dance that featured true ghost dance costumes, but the documentation carefully
states that it is not an authentic ghost dance bending as the light will not

It is 1894, and the gramophone is being sold in a shop in Baltimore. In fact, by fall, they will
have sold over 1000 playing machines, and some 25,000 records    ashless   the voices; we
have come no closer

that blank that stills and faces fast                 in which they turn and slowly halt

and latch you in the glance. The dance, brief and the ghost

lived within                   whatever we were
was photographed with the lights out.

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Geistertanz

alemán

Emile Berliner, einer der ersten Grammophon-Entwickler, nahm zahlreiche
Geistertänze der Arapaho, Caddo und Comanche auf, sowie einen
Spielersong der Paiute, die er im Juli 1894 veröffentlichte.

Als ich von der Tür ihn kommen sah

Der Geistertanz stammt aus dem Jahr 1888, als der Paiute-Schamane
Wovoka nach einer Vision während einer Sonnenfinsternis behauptete, die
Welt würde bald aufhören, und darum geerbt, zumal durchs Tanzen, bei
dem man für Sekunden stirbt

Dann sah ich deutlich die Mengen

Wovokas Vision eines gewaltfreien Widerstands wurde von Tolstoi geteilt:
Dir kann kein Schaden sein, der du dich wieder drehst

Und sah dass sie in Scharen Eingang

Aufgenommen wurden die Geistertänze von James Mooney, Ethnologe,
der sie in manchen Fällen auch gespielt haben mag.

Tolstoi veröffentlichte Das Himmelreich in euch im Jahre 1894, darin
die andere Wange, darin man sieht

der Geistertanz verschied weitgehend nach Wounded Knee (29.
Dezember 1890), darin manche glaubten

das Geistertänzerhemd ist kugelsicher

ein Fetzen umrundet zu gewissen Zeiten die Sonne

Thomas Edison filmte am 24. September 1894 einen Sioux-Geistertanz,
genauer gesagt filmte er einen Tanz mit echten Geistertanzkostümen, ein
echter Geistertanz dagegen ist laut Angaben gebeugt anders als Licht

Wir schreiben das Jahr 1894, ein Laden in Baltimore verkauft
Grammophone. Tatsächlich wird man bis zum Herbst über 1000 Geräte los,
etwa 25.000 Platten   Asche los     die Stimmen; wir kamen näher nicht
heran

die Lücke die sich stillt und einstellt schnell darin sich alles dreht
und später steht

und hebt dich ganz in ihren Blick. Der Tanz ist kurz, der Geist

hat darin überlebt   und was wir waren
wurde ohne Licht geknipst.

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

Ghost Stories - James’ Story

inglés | Cole Swensen

In Henry James' version, an unnamed narrator discovers she has two good friends who’ve had the
same experience—a woman whose father came to her in a gallery in Italy as he was dying in New
York, and a man whose mother showed up in his rooms in Cambridge just after she'd died.
Determined that her two similarly-gifted friends should meet, she makes numerous plans, but
oddly, something always comes up to thwart them. Finally, after she has become engaged to the
male friend, our narrator decides that she really must arrange this meeting, so she fixes up
something so simple that it cannot fail. However, at the last minute, she finally gets it: these two
are destined to fall in love—there's really no other possibility—and so she herself, and through
subterfuge, prevents this last attempt. Last because, by sheer coincidence, her female friend dies
that night. In the morning, overcome with guilt and remorse, the woman tells her lover what she
has done, but he declares, “That’s not possible! She came to my rooms just before midnight!” The
woman insists that it must have been her ghost, while the man insists that she was alive. They
finally agree to disagree and get on with their lives. Except that the woman notices a change in
him, and one week before their wedding, gently declares that she knows that he has been keeping
up a liaison with her dead friend ever since that fatal night, and though he denies it, he doesn’t do
so very vigorously, and allows her to break off their engagement.

Needless to say, neither ever marries.

And as it so often is with James, we are never sure if the ghost occurred, or if the woman was not
simply eaten up by a jealousy engendered by her guilt, or, much more likely, by a different
jealousy, a jealousy for that other world, which her obsession with that detail of her friends' lives
tells us she preferred to her friends all along.

James' version is unusual, too, in that it is the only ghost story I know in which a ghost is genetic,
a kind of corner-of-the-eye that just can't stop in time       and heard the other arrive        though way
across town                     or felt a line drawn taught                         and could not respond

although a light comes on             all on its own            every day at just that time             time,
they say, is stone. I once had a heart           made of string                and hung myself, my love

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

James’ Geschichte

alemán

In der Version von Henry James erfährt eine namenlose Erzählerin, dass
sie zwei enge Freunde hat, denen das Gleiche zugestoßen ist – eine Frau,
die ihren Vater in einer Galerie in Italien traf, just als er in New York
verstarb, und ein Mann, dessen Mutter in seinem Zimmer in Cambridge
auftauchte, kurz nachdem sie gestorben war. Die Erzählerin ist überzeugt,
dass diese ähnlich begabten Freunde sich treffen müssen und macht
verschiedene Pläne, die seltsamerweise stets vereitelt werden. Endlich –
sie ist bereits mit diesem Freund verlobt – beschließt sie, dass jenes
Treffen unbedingt stattfinden muss, und arrangiert eine einfache
Zusammenkunft, bei der nichts schief gehen kann. Im letzten Moment aber
wird ihr klar, dass es ohne Zweifel das Schicksal dieser beiden Menschen
ist, sich zu verlieben, und so verhindert sie, durch eine List, dieses letzte
Treffen selbst. Das letzte, denn in der Nacht stirbt ihre Freundin. Als die
Frau, überwältigt von Schuld und Reue, am nächsten Morgen ihrem
Liebsten erzählt, was sie getan hat, erklärt er: „Das ist unmöglich! Sie kam
ja vor Mitternacht auf mein Zimmer!“ Die Frau insistiert, dass dies der Geist
ihrer Freundin gewesen sein muss, der Mann beharrt: Sie war am Leben.
Sie kommen überein, in diesem Fall uneins zu sein, und setzen ihre Leben
fort. Allerdings bemerkt die Frau Veränderungen an ihm und verkündet
eine Woche vor ihrer Hochzeit leise, sie wisse, dass er seit dieser fatalen
Nacht eine Affäre mit ihrer toten Freundin unterhalte – was er verneint,
wenn auch nicht sehr nachdrücklich, und ihr gestattet, die Verlobung zu
lösen.

Natürlich wird keiner von beiden je heiraten.

Und wie so oft bei James sind wir nicht sicher, ob der Geist erschien oder
die Frau von einer Eifersucht verzehrt wurde, die ihrem Schuldgefühl
entsprang, oder – was wahrscheinlicher ist – sie anders eifersüchtig war,
eifersüchtig auf jene andere Welt, die sie, wie man an der Obsession für
dieses Detail aus dem Leben ihrer Freunde ablesen kann, dem Leben ihrer
Freunde von Anfang an vorzog.

Diese Geschichte ist auch deshalb ungewöhnlich, weil ich keine andere
kenne, in der ein Geist genetisch ist,  ein Augenwinkelwesen, das nicht
still steht in der Zeit           und hörte wie er ankam  am
anderen Ende der Stadt oder fühlte eine Linie die einer führen
lernt   und antworten             konnte ich nicht

wo doch ein Licht angeht von allein jeden Tag zu
dieser Zeit Zeit,
sagt man, ist Stein.  Ich hatte ein Herz     aus Bast        und
bands mir, Liebes, um den Hals

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

Ghost Stories - Le Fanu's Story

inglés | Cole Swensen

Sheirdan Le Fanu offers a variation on this story in which the whole family hears a carriage arrive
late at night, just at the time that (they later learn) their older daughter has died miles away. Even
the dogs start barking, and they all clearly hear the folding down of the carriage stairs, but when
they open the door, the courtyard is empty, and the dogs recoil in fear.               So that the sight

of anyone in an unexpected place        so that the voice          now traveling alone out on its own
on a quiet day           I saw a friend I knew to be in Japan              I once saw my sister on a train

Sometimes it=s only a strong resemblance, and you wonder if the person in question hasn’t had a
close call, crossing the street with an absent mind, or walked out of a building just moments
before it blew up. Caught a cab on the corner & never knew. It happens every day.  We are made

in a thin thread                   or of the line incised into the pane                   which may be only a
photograph,  she said, whenever I look at a photograph,  I see not the man who died years ago

but the one who will      or in a window       turned       and touched        his fingertips to the pane

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Le Fanus Geschichte

alemán

Bei Sheridan Le Fanu findet sich eine Version, in welcher die ganze Familie
nachts eine Kutsche ankommen hört, gerade als ihre ältere Tochter (wie
sie später erfahren) Kilometer entfernt verstirbt. Sogar der Hund schlägt
an, sie hören deutlich das Ausklappen der Kutschtreppen, als sie aber die
Tür öffnen, liegt der Hof verlassen, die Hunde schrecken ängstlich
zurück.          So dass der Anblick

eines Menschen am falschen Ort so dass die Stimme      jetzt
allein reist, fort
eines stillen Tages sah ich Freund, der eigentlich in
Japan            meine Schwester, im Zug

Manchmal bloß eine verblüffende Ähnlichkeit, als hätte es den
Betreffenden eben fast erwischt, wie er zerstreut über die Straße huschte
oder aus einem Haus trat, Sekunden bevor es in die Luft ging. Ein Taxi an
der Ecke nahm & nie davon erfuhr. Es passiert täglich.                 
Wir sind nur

aus diesem dünnen Garn oder in die Scheibe geritzt, eine
Linie             könnte bloß ein Foto
sagte sie, wenn ich ein Foto sehe ich nicht den toten Mann       
sondern den Mann    

oder im Fenster  der sich umdreht  und legt               die
Fingerspitzen an die Scheibe

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

Ghost Stories - Defoe's Story

inglés | Cole Swensen

It took place in London at the end of the 17th century—a man was spending the evening at home,
thinking often of a friend of his, a woman who was very ill, worrying about her, hoping she would
live, when there was a knock on the door, and she entered, looking fine, thriving in fact, and sat
down in a normal way and began a normal conversation, though she seemed a little more serious
than usual until he began to cry, at which she continued quietly, discussing things of the soul,
aspects of time, and he began to sob, and she continued speaking quietly, as he sobbed and
sobbed, and when he finally looked up she was gone.

This story is not unusual and belongs to a subgenre in which the dead person seems to drop in on
a few old friends on the way out, giving no indication that he or she has died, but stays and
speaks, saying the clear water at the bottom of my hand will make a turn and my hand will go
bottomless like a mirror forgets my face at the slightest glance     there was a man   standing beside

the clear water       pooled in the rock beneath a tree. The bright leaves       tore up the light

you would have seen       that he was part of the light       and asked him to help me climb down

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Defoes Geschichte

alemán

Dies ereignete sich in London, Ende des 17. Jahrhunderts – ein Mann
verbrachte den Abend daheim, in Gedanken bei einer Freundin, die sehr
krank war; er sorgte sich und hoffte, dass sie durchkommen würde, als es
an der Tür klopfte und sie eintrat, blendend aussah, blühend fast, sich wie
immer zu ihm setzte und wie immer anfing, mit ihm zu reden, dabei aber
ernster schien als sonst, bis er zu weinen begann, worauf sie leise
weitersprach, über Seelenfragen, Belange der Zeit, und er zu schluchzen
begann, sie aber leise weitersprach, während er schluchzte und
schluchzte; als er schließlich aufsah, war sie fort.

Die Geschichte ist nicht ungewöhnlich, sondern gehört zu einer
Untergattung, in welcher der Tote auf dem Weg hinaus bei alten Freunden
vorbeischaut, sie nicht wissen lässt, dass er gestorben ist, stattdessen
sitzt und spricht, sagt das klare Wasser am Grund meiner Hand wird
kippen und grundlos werden meine Hand ein Spiegel vergisst mein Gesicht
beim flüchtigsten Blick  ein Mann stand dabei

das klare Wasser   gesammelt im Fels unterm Baum. Helle
Blätter       zerrissen das Licht

du hättest gesehen  dass er ein Teil des Lichts        gefragt
dass er mir heil hinunter hilft

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

What Ghosts

inglés | Cole Swensen

What ghosts want has greatly changed across the ages.                      They used to
                                                                                                         want forgiveness
or understanding    how the prayers worked down     into the interstices; they once


stood beside insomniacs                 speaking softly almost chanting             bring me
who's demanding                               another entry                                but our own


ghosts, the recent ones,   don't ask much;  they just waver on the verges,  a doorsill
                                                                                                                             can
empty them,   and the room beyond,   they do not want,    and this is the cause of
                                                                                                                  great pain

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Was für Geister

alemán

Was Geister wollen hat sich über lange Zeit verändert.            Früher wollten sie Vergebung
oder Verstehen wie Gebete eindrangen         in Zwischenräume; sie standen


einst bei Schlaflosen   sprachen leise sangen fast                   bring mir
wer verlangt das einen anderen Zugang            unsere eigenen Geister


aber, die jüngeren, fragen wenig; zaudern nur an Zäunen,               eine Schwelle kann sie
entleeren    und dahinter den Raum,  sie wollen kaum  und das verursacht große Schmerzen

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

I Was Walking Through

inglés | Cole Swensen

I was walking through my grandfather called it was a long way across he
said I ran like mad it was his I knew the house was alone I knew the face
that held I had opened the door I had known I had wanted I heard his
voice and ran back up the hill I slammed the door and then I slammed the
door

I am something heard. And/or a herd. As in, do come too, and the voices
from the walls. When the heart breaks, it refuses to fall. Any ghost is a
crowd and every gesture increases the within into its own, so larger grow
the mansion and larger grow the wind; untethered walker: unthread

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Ich ging hindurch

alemán

Ich ging hindurch mein Großvater rief ein langer Weg hinüber sagte er war
das ich rannte wie verrückt wars seins ich kannte das Haus war allein ich
kannte das Gesicht was darin stand ich hatte die Tür geöffnet die ich
gekannt gewollt ich hörte seine Stimme rannte wieder hügelan ich warf die
Tür ins Schloss und dann warf ich die Tür ins Schloss

Ich bin etwas Gehörtes. Und/oder eine Herde. Wie in: Komm du
dazu, und Stimmen von den Wänden. Wenn das Herz bricht, wills nicht
enden. Jeder Geist eine Horde, jede Geste hortet Räume in sein eigenes
Innen, so wachse das Haus und wachse der Wind, ungezäunter
Wanderer: entspinne

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

Who Only Living

inglés | Cole Swensen

lived alone                an image held, owned,                           and so on we thought


of the image as it solely       presented the soul in perpetuity          fifteenth century
and because he was invisible, a tracery                             and they in the circle felt


on the backs of their necks      and the signs made of hands            stood in a circle
which prevented the fire       from reaching the mind           the all-of-a-flying, there


in the image of a man alive         who nonetheless died              all over our hands

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Wer nur lebt

alemán

der lebt allein ein Bild, fixiert, ein eigen Heim           und weiter dachten wir


das Bild stellt einzig      Seele dar, ungestundet         fünfzehntes Jahrhundert
weil er unsichtbar      ein Flechtwerk, eine Fährte war      und sie im Kreis das fühlten


in den Nacken           und die Zeichen nackte Hände        aufgereiht im Kreis
damit das Feuer  nicht den Kopf erreicht              das immer Fliegende im


Bild des Mannes, der am Leben  dennoch ablebt    über unsere Hände hin

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

Empty Body

inglés | Cole Swensen

If I sat on an edge              the gate clicked shut         and the world thus recalled


If a man had walked           into a churchyard, if a man       closed his hand, you'd
call it a fist, but that was not              the fence              immense, the single note


upon note                     that breaks in the sun                 because what walked on
across the burning stones            opening the wind                or shadowed troupe


into the whole was seen                 and so it was                            made of them

© Cole Swensen
from: Gravesend. Unpublished manuscript
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2010

Leerkörper

alemán

Säß ich ganz am Rand       fiel das Tor ins Schloss    und rief die Welt zurück


Rannte ein Mann   auf den Kirchhof, ballte ein Mann        die Hand, du sagtest
Faust, doch war das kaum      der Zaun              so groß, die eine Note


wiederholte        die in der Sonne zerbricht                    denn was so fortschritt
über Steine, glühend dass der Wind aufging      oder eine Truppe, beschattet


ward im Ganzen gesehen             und ward so              aus ihnen gemacht

Aus dem Amerikanischen Englisch von Ulijana Wolf

From A Place

inglés | Titilope Sonuga

I come from a place
where mothers go to battle each day
with a baby strapped across their backs
another still clinging from their breast
childcare at its finest

A place of street business men
who don’t need a white collar to makes deals
they sign contracts with handshakes
shirtless
sometimes shoeless
they’ll show you how to make money
make money

You will find anything in these streets
from hub caps to toilet seats
and it’s been said:

If you leave home naked
find yourself caught in the gridlock traffic
of Lagos roads
they will have you dressed
boardroom sharp
briefcase in hand
between the mainland and the island

I come from a place of jaw dropping mansions
and face me – I face you rooms
where a child hawks goods in the blazing sun
next to an air conditioned Mercedes Benz
there are dichotomies here
abject poverty chewing at the seams that bind us
but we are the same people who built a city
on water
who bent fire and metal to give you art
built empires before the world’s first breath

Check your textbooks
better yet
check your encyclopedia
read between the lines
you will find us there

You will find us everywhere
every continent
every country
every climate
speaking
Portuguese
French
Italian
yet they call us uncivilized

We’ll show you how to perfectly pair
your caviar and wine
and still get down
fingers deep in a plate pounded yam

I come from a place
where the worlds best storytellers first spoke
who told you:

You must set forth at dawn
be No Longer At Ease
with that
Thing Around Your Neck
before Things Fall Apart

So when you ask me where I’m from

There are things I want to tell you
that are louder than my bright green passport
things heavier than the failed explosive
cradled in Mutalab’s underpants
things more colorful than a well crafted 419 email

and you will never understand who I am
until you know exactly
where I come from

© Titilope Sonuga
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Wo ich herkomme

alemán

Wo ich herkomme
ziehen Mütter morgens ins Gefecht
ein Baby sitzt auf dem Rücken, fest
ein zweites hängt noch an der Brust
Kita de luxe

Wo ich herkomme
brauchen die Geschäftsmänner der Straße
keine strahlend weißen Hemden für ihre Deals
sie unterzeichnen Verträge mit Handschlag
ohne Hemd
manchmal ohne Schuhe
sie zeigen dir wie man hier Schotter macht
sie wissen wie man Schotter macht

Hier wirst du alles finden
Toilettensitze oder alte Spinde
und man erzählt seinen Kindern:

Falls du mal nackt aus dem Haus musst
und im Superstau von Lagos
Straßen stecken bleibst
kleiden sie dich komplett ein
zwischen Festland und Insel
tip-top für den Vorstand
Aktenkoffer in der Hand

Wo ich herkomme
stehen schwindelerregende Villen
neben Face me – I face you Hütten
wo ein Kind unter sengender Sonne hausiert
daneben der Mercedes ist voll klimatisiert
hier gibt es diese Gegensätze
bittere Armut nagt an dem was uns zusammenhält
aber wir sind ein und dasselbe Volk das eine Stadt
auf Wasser baute
das Feuer und Metall zu Kunst verband
das Reiche baute als die Welt noch in den Windeln lag

Schaut noch mal in eure Schulbücher
nein besser
schaut in eure Enzyklopädien
lest zwischen den Zeilen
dort werdet ihr uns finden

Ihr findet uns überall
auf jedem Kontinent
in jedem Land
in jedem Klima
wir sprechen Portugiesisch
wir sprechen Französisch
Italienisch
aber man nennt uns unzivilisiert

Wir zeigen euch wir man
Kaviar und Wein genießt
und trotzdem seinen Finger
durch Süßkartoffelstampfe zieht

Wo ich herkomme
gibt es die ersten
und die besten
Geschichtenerzähler der Welt
und sie mahnen euch:

Brecht im Morgengrauen auf
zur „Heimkehr in ein fremdes Land“
mit diesen
„Heimsuchungen“
bevor „Alles zerfällt“

Wenn ihr mich also fragt woher ich komme

gibt es Dinge die ich euch sagen will
lauter als mein schreiendgrüner Pass
schwerer als die nicht detonierte Bombe
in der Unterhose Abdulmutallabs
schillernder als eine Nigeria-Scam-Mail

und ihr werdet nie verstehen
wer ich bin bis ihr nicht genau
wisst woher ich komme

Übersetzt aus dem Nigerianischen Englisch von Uljana Wolf

I Am

inglés | Titilope Sonuga

I am
gap tooth black girl
back corner of class
scribbling left-handed
poetry on blank paper
save the school’s
curriculum for later

I am
overflowing tales by moonlight
trickling off the tip
of my grandmothers tongue
you will find my mother
tongue here

fast and fluent Yoruba
criss crossing English
hidden messages in
prose and proverbs
call it Yorubanglish

I am
the miracle of melody
nestled deep in the groove
of rich hi-life rhythms
a child
of the marriage
of hip-hop and afro beats

you can hear our voices
pulsing beneath the skin
of a talking drum
commanding hips to move
without caution
but caution
this is where a woman is born
where she learns the infinite
connection between her waist line
and the baseline

I am
sky high gele
bold and beautiful
meets stretch skinny jeans
we redefine style
wear our stories around our necks
and from our ears
so we never forget
the voices of ancestors

I am
what they never
taught you in history books
legacies of age old traditions
incantations of ancient griots
a nation of story tellers
the beautiful and the broken
the struggling and the surviving
the ones they said
would never make it

this is who
I am

© Titilope Sonuga
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Ich bin

alemán

Ich bin
schwarzes Zahnlücken-
mädchen hinterste Bank
kritzle mit der linken Hand
Gedichte auf leeren Bogen
verschiebe den Schulstoff
immer auf morgen

Ich bin
Mondlichtgeschichten
endlos sickernd von der Spitze
meiner Großmutterzunge
dort findest du auch
meine Muttersprache

schnell, fließend: Yoruba
zick zackt durch Englisch
versteckt Botschaften in
Sprichwörtern und Prosa
nenns Yorubanglish

Ich bin
ein Mosaik aus Melodien
die tief verwurzelt sind in
satten prassenden Rhythmen
ein Kind
aus der Liebe zwischen
Hip-Hop und Afrobeats

ihr hört unsere Stimmen
pulsieren unter der Haut
einer Trommel, die singt
und Hüften kreisen lässt
ohne Vorsicht
doch Vorsicht
hier wird ja eine Frau geboren
hier lernt sie die tiefe Verbindung
zwischen ihrer Taillenkurve
und einer Basskurve

Ich bin
ein himmelhohes Gele
keck mutig und schön
mit skinny Stretchjeans
verändern wir den Style
und tragen unsere Geschichten
an den Ohren und um den Hals
so werden die Stimmen
unserer Vorfahren nie alt

Ich bin
all das was nie in euren
Geschichtsbüchern stand
mythisches Erbe uralte Tradition
Beschwörung endloser Rebellion
ein ganzes Volk von Erzählern
alle schönen und alle zerstörten
alle die scheitern alle die bleiben
alle von denen ihr sagtet
sie würden es nie schaffen

sie alle
bin ich

Übersetzt aus dem Nigerianischen Englisch von Uljana Wolf

Bloom

inglés | Imtiaz Dharker

You are nothing more than yourself,
not a message sent to change the world,
not here to save mankind or even me. You are,

like a snail or mollusc, only there;
like a leaf among thousands on a tree,
like the sea or the smallest of its creatures,

just there. And yet, and yet I watch your face
and see a star waking in your eyes
like sap-rise to a leaf, tide-rush to the moon.

I try to live the life inside your head, think
what you are thinking, feel what makes
your heart beat fast, small body, small weight

in my arms. More than my self, I want to know
you. This is the gift you give. Cradling you close
I feel the world and all its waking life.

Holding you, I hold the world,
wishing it for ever safe.

© Imtiaz Dharker
from: Luck is the Hook
Bloodaxe Books, 2018
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Blüte

alemán

Du bist nicht mehr als du selbst,
kein Eilbrief, geschickt, um die Welt zu ändern,
um die Menschheit zu retten, oder mich. Du bist,

wie eine Schnecke, ein Weichtier, einfach da;
wie ein Blatt unter tausenden an einem Baum,
wie das Meer, die kleinste Kreatur darin,

einfach da. Und doch schaue ich in dein Gesicht
und sehe einen Stern in deinen Augen wachen,
wie Nährsaft für das Blatt, Gezeitenrausch dem Mond.

Ich will das Leben in deinem Kopf leben, denken,
was du denkst, fühlen, was ein Herz schneller
schlagen lässt, kleiner Körper, leichte Schwere

in meinem Arm. Mehr als mich selbst möchte ich dich
erkennen. Das ist die Gabe, die du gibst. Wenn ich dich
umschlungen halte, fühle ich Welt, ihr waches Leben.

Wenn ich dich halte, halte ich Welt,
wünsche, dass sie immer sicher wär.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

Hiraeth, Old Bombay

inglés | Imtiaz Dharker

I would have taken you to the Naz Café
if it had not shut down.
I would have taken you to the Naz Café
for the best view and the worst food in  town.

We would have drunk flat beer and cream soda
and sweated on plastic chairs at the Naz Café.
We would have looked down over the dusty trees
at cars creeping along Marine Drive, round the bay
to Eros Cinema and the Talk of the Town.

We would have held hands in the Naz Café
over sticky rings on the table-top,
knee locked on knee at the Naz Café,
while we admired the distant Stock Exchange,
Taj Mahal Hotel, Sassoon Dock, Gateway.

We would have nursed a drink at the Naz Café
and you would have stolen a kiss from me.
We would have lingered in the Naz Cafe
till the day slid off the map into the Arabian sea.

I would have taken you to Bombay
if its name had not slid into the sea.
I would have taken you to the place called Bombay
if it were still there and if you were still here,
I would have taken you to the Naz café.

© Imtiaz Dharker
from: Over the Moon
Bloodaxe Books, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Hiraeth, Altes Bombay

alemán

Ich hätte dich mitgenommen ins Naz Café,
doch hat es längst schon zugemacht.
Ich hätte dich mitgenommen ins Naz Café
für den besten Blick und das schlechteste Essen der Stadt.

Wir hätten Cream Soda und schales Bier getrunken
und geschwitzt auf den Plastikstühlen im Naz Café.
Wir hätten hinunter auf staubige Bäume geblickt,
auf kriechende Autos am Marine Drive, über die Bucht
zum Eros Kino und Talk of the Town.

Wir hätten Hände gehalten im Naz Café
auf der Tischplatte, über klebrigen Ringen,
Knie an Knie geschmiegt im Naz Café,
den fernen Stock Exchange bestaunt,
Taj Mahal Hotel, Sassoon Dock, Gateway. 

Wir hätten Drinks genossen im Naz Café
und du hättest mich heimlich geküsst.
Wir hätten lange gesessen im Naz Café,
bis der Tag von der Karte glitt, ins Arabische Meer.

Ich hätte dich mitgenommen nach Bombay,
wär sein Name nicht ins Meer geglitten.
Ich hätte dir den Ort gezeigt, der Bombay hieß,
wenn es ihn noch gäbe, und wenn du noch da wärst,
hätte ich dich mitgenommen ins Naz Café.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

Taal

inglés | Imtiaz Dharker

This music will not sit in straight lines.
The notes refuse to perch on wires

but move in rhythm with the dancer
round the face of the clock,
through the dandelion head of time.

We feel blown free, but circle back
to be in love, to touch and part
and meet again, spun

past the face of the moon, the precise
underpinning of stars. The cycle begins
with one and ends with one,

dha dhin dhin dha. There must be
other feet in step with us, an underbeat,
a voice that keeps count, not yours or mine.

This music is playing us.
We are playing with time.

© Imtiaz Dharker
from: Over the Moon
Bloodaxe Books, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Taal

alemán

Diese Musik sitzt nicht auf geraden Linien.
Die Noten hocken niemals auf Drähten,

wollen wiegen im Rhythmus der Tänzer,
rund herum um das Antlitz einer Uhr,
durch den Pusteblumenschopf der Zeit.

So sind wir fortgetragen, frei, und kreisen doch
zurück, zu lieben, zu berühren, trennen
und treffen uns, wirbeln

vorbei am Gesicht des Mondes, dem präzisen
Unterbau der Sterne. Der Zyklus beginnt
mit Eins und endet auf Eins,

dha dhin dhin dha... Als wäre da ein anderer
Schritt, der unseren hält, ein untergründiger Takt,
eine Stimme, die abzählt, nicht deine oder meine.

Diese Musik spielt uns.
Wir spielen mit der Zeit.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

The trick

inglés | Imtiaz Dharker

In a wasted time, it’s only when I sleep
that all my senses come awake. In the wake
of you, let day not break. Let me keep
the scent, the weight, the bright of you, take
the countless hours and count them all night through
till that time comes when you come to the door
of dreams, carrying oranges that cast a glow
up into your face. Greedy for more
than the gift of seeing you, I lean in to taste
the colour, kiss it off your offered mouth.
For this, for this, I fall asleep in haste,
willing to fall for the trick that tells the truth
     that even your shade makes darkest absence bright,
     that shadows live wherever there is light.

© Imtiaz Dharker
from: Over the Moon
Bloodaxe Books, 2014
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Der Trick

alemán

In leeren Zeiten sind alle meine Sinne
nur im Schlafe wach. An dein Sein gebunden,
lass den Tag nicht tagen. Lass mich erinnern
Geruch, Gewicht, dein Licht, die Stunden,
alle endlos, die ich nachtlang zähle,
bis der Moment kommt, da du an die Tür
der Träume trittst, Orangen trägst, die strahlen
einen Glanz über dein Gesicht. Gierig nach mehr
als nur den Anblick, will ich näher sein, kosten
diese Farbe, sie küssen von deinen willigen Lippen.
Dafür, nur dafür schlaf ich immer ein, hastig,
fall auf den Trick herein, die Wahrheit wissend:
            dein Schatten schon hellt dunkle Leere auf,
            wo Licht ist, leben Schatten auch.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

X

inglés | Imtiaz Dharker

Hand shaking on the stop-cock, she looks
at the X, the warning cross,

the water-tap unlocked, its padlock cracked.
Breath hacks in the throat, Check your back.

Turn it on and an anxious mutter swells
to thunder in the plastic bucket. Don’t spill it.

Fill it to the top.
Lift to the hip, stop,
balance the weight for the dangerous walk

home. Home.
Don’t lose a drop.

From the police chowki across the track
a whistle, a shout. Run. Don’t stop. Don’t slip.

A drag at the hip. Hot, hot underfoot. Water slops
up and out in every direction, over the lip,

over her legs, a shock of cool, a spark of light.
With her stolen piece of sky, she has taken flight.

Behind her, the shouters give up. She puts down
the bucket. The water stills.

She looks into it, looks up to where the blue
is scarred with aimless tracks.

Jet-trails cross each other off
before they die out, a careless X.

© Imtiaz Dharker
Audio production: Haus für Poesie / 2018

X

alemán

Zitternd überm Absperrhahn die Hand, sie beugt
sich über das X, das warnende Kreuz,

der Wasserhahn entsperrt, das Schloss geknackt.
Atem in der Kehle hackt, Schau dich um, gib acht.

Stell es an und das furchtsame Murmeln schwillt
zum Donner, in den Plastikeimer. Verschütt es nicht.

Fülls bis zum Rand
. Hoch an die Hüfte, halt,
balanciere das Gewicht für den gefährlichen Weg

nachhaus. Nachhaus.
Dass kein Tropfen raus.

Von der Polizeistation jenseits der Gleise, ein Pfeifen,
ein Schrei. Fall nicht. Halt nicht an Du musst laufen.

Ein Ziehen in der Hüfte. Heiß, heiß, unterm Fuß. Wasser
spuckt hoch, heraus, über den Rand, rasselnd,

über ihre Beine, ein kühler Schreck, geschecktes Licht.
Mit ihrem gestohlenen Himmel ergreift sie die Flucht.

Hinter ihr, die Rufer, geben auf. Sie setzt den Eimer
ab. Das Wasser fasst sich.

Sie schaut hinein, schaut hoch, wo das Blau
Narben trägt von zielloser Spur.

Kondenstreifen, die sich kreuzen,
dann verschwinden, gedankenloses X.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

Eggplant

inglés | Imtiaz Dharker

Impossible to hold,
you have to cradle it, 
let it slide against your cheek.

If this could speak,
this eggplant,
it would have the voice
of a plump child-god,
purple-blue and sleek
with happiness,
full of milk,
ready to sleep.

© Imtiaz Dharker
from: Postcards from god
Viking Penguin, 1994
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Aubergine

alemán

Unmöglich, sie zu halten,
man muss sie wiegen,
an die eigene Wange schmiegen.

Könnte sie sprechen,
diese Aubergine,
dann mit der Stimme
eines pummeligen Kindergotts,
purpurblau und seidenglatt
vor Glück,
voller Milch,
kurz vorm Schlummern.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

Shell

inglés | Imtiaz Dharker

The egg may be
about to hatch
thresholds, windows, floors,
shutters, tiles, a room,
A tulsi plant in a Dalda tin,
mirchi and lemon over the door
to protect the children
fathers mothers brothers two-in-ones.
Stacked one upon the other,
back to back,
tacked on sideways. A place
not private, though it pretends
to walls and bolts;
but battered, cracked
so all the lives show through
the boards and beams
that might as well
be paper, glass.

At last. The promise
of the imperfect shell.

© Imtiaz Dharker
from: Postcards from god
Viking Penguin, 1994
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Schale

alemán

Vielleicht ist das Ei
bereit für den Schlupf:
Schwellen, Böden, Fenster,
Fliesen, Jalousien, ein Zimmer,
Tulsibusch in einer Dose Dalda-Öl,
Chili und Zitrone über der Tür
zum Schutz für die Kinder
Väter Mütter Brüder Zwei-als-Eins.
Übereinandergesteckt,
Rücken an Rücken,
seitlich angedockt. Ein Ort,
nicht privat, obwohl er es vorgibt
mit Wänden, mit Riegeln;
doch ramponiert, mit Rissen
so dass das Leben dringt
durch Bretter und Balken
als wären sie aus Papier,
aus Glas.

Endlich. Das Versprechen
der unvollkommenen Schale.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

One Breath

inglés | Imtiaz Dharker

All it would take
is one slammed door
to make the whole thing
fall. Once bottle hurled
against a wall,
to start the hammering
on the heart
and crack
the body’s shell.
One sneeze, one cough,
one doubt.

All it would take
is one breath,
no more.

© Imtiaz Dharker
from: Postcards from god
Viking Penguin, 1994
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Ein Atemzug

alemán

Es genügte schon
eine zugeschlagene Tür
und alles würde in sich
zusammenfallen. Eine Flasche,
gegen die Wand geworfen,
und das Herz
würde hämmern,
die Körperschale
zerbrechen.
Ein Niesen, ein Husten,
ein Zweifel.

Es genügte schon
ein Atemzug,
nicht mehr.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

Living Space

inglés | Imtiaz Dharker

There are just not enough
straight lines. That
is the problem.
Nothing is flat
or parallel. Beams
balance crookedly on supports
thrust off the vertical.
Nails clutch at open seams.
The whole structure leans dangerously
towards the miraculous.

Into this rough frame,
someone has squeezed
a living space

and even dared to place
these eggs in a wire basket,
fragile curves of white
hung out over the dark edge
of a slanted universe,
gathering the light
into themselves,
as if they were
the bright, thin walls of faith.

© Imtiaz Dharker
from: Postcards from god
Viking Penguin, 1994
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Ort zum Leben

alemán

Es gibt einfach nicht genug
gerade Linien. Das
ist das Problem.
Nichts ist flach
oder parallel. Balken
hangeln schräg auf Stützen,
die aus Vertikalen ragen.
Nägel klammern sich an offene Spalte.
Die ganze Struktur kippelt gefährlich
Richtung Wunder.

In diesen rauen Rahmen
zwängte jemand
seinen Lebensort

und traute sich sogar, diese Eier
in einen Korb aus Draht zu legen,
weiße, zerbrechliche Rundungen
baumelnd am dunklen Rand
eines schiefen Universums,
die das Licht sammeln
in sich selbst,
als wären sie
die hellen, dünnen Mauern des Glaubens.

aus dem Englischen von Uljana Wolf

Scaffolding

inglés | Imtiaz Dharker

If I were a house
shored up like this
with ancient scaffolding
the threat of bars for windows,
damp roof and door of tin,

would you take the time
to walk into my face,
to move from room to room
and find the quiet space
where I begin?

Would you be tempted
to come in?

© Imtiaz Dharker
from: Postcards from god
Viking Penguin, 1994
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Gerüst

alemán

Wär ich ein Haus,
gestützt wie dieses
durch uraltes Gerüst,
das Fenster eine Gitterdrohung,
feuchtes Dach und Tür aus Blech,

würdest du innehalten,
durch mein Gesicht treten,
von Raum zu Raum gehen
und den ruhigen Ort finden
an dem ich beginne?

Wärst du versucht,
hineinzukommen?

aus dem Englischen von Uljana Wolf

Blessing

inglés | Imtiaz Dharker

The skin cracks like a pod.
There never is enough water.

Imagine the drip of it,
the small splash, echo
in a  tin mug,
the voice of a kindly god.

Sometimes, the sudden rush
of fortune. The municipal pipe bursts,
silver crashes to the ground
and the flow has found
a roar of tongues. From the huts,
a congregation: every man woman
child for streets around
butts in, with pots,
brass, copper, aluminium,
plastic buckets,
frantic hands,

and naked children
screaming in the liquid sun,
their highlights polished to perfection,
flashing light,
as the blessing sings
over their small bones.

© Imtiaz Dharker
from: Postcards from god
Viking Penguin, 1994
Audio production: Haus für Poesie / 2018

Segen

alemán

Die Haut platzt auf wie eine Hülse. 
Nie gibt es genug Wasser.

Stell dir sein Tröpfeln vor,
den kleinen Spritzer, Echo
im blechernen Becher,
die Stimme eines sanften Gottes.

Manchmal ein plötzlicher Anrausch
von Glück. Die städtische Leitung birst,
Silber stürzt zu Boden
und das Strömen lodert
als Tosen von Zungen. Aus allen Hütten
eine Gemeinde: jeder Mann jede Frau
jedes Kind, eingebogen,       
läuft hinzu, mit Töpfen,
Messing, Kupfer, Aluminium,
Eimern aus Plastik,
Hände, hektisch,

und nackte Kinder
kreischen in flüssiger Sonne
ihr Glänzen poliert zur Perfektion,
blitzende Lichter,
als der Segen singt
über ihre kleinen Knochen. 

aus dem Englischen von Uljana Wolf

Excerpt from: RATIO

inglés | M. NourbeSe Philip

                                me san me
lua                                                   thugs all fins
                 all round port                                             side star board
                                           fore & aft i am
           against                                              sin shun crime                          i must re
                          sume my tale fins                                          all
                                                                                                             round the guinea
         negro pray s a name
                                                                                             a name what
                                                      is his name he
               is fon he                                                    says i re
                                   main man though                                     sin owns me the road
to rome is long                                                            & my thirst
                                 for truth grow s o                                            rí orí or
í onise es                                                 o es es                                                    o es you
                              my must now                                    my loss she
                                                     has died coins                               on her eyes cradle
    the head linen for her                                   bod y ease my
                                            mind ruth she was                                         too thin hang
                                                                                                       him over
                                                                   board throw her                     him too rum
                  more rum time                                               meet s truth in a pot
                                                of yam a
                                                            song an ode                                   to the ne
                       gro in me in                                    you to the one
                                                     the son the                                song in
                                                                           negro i have                   lost ruth round
         and round sound                                                          of guns they run
                                         dogs run to                                                   ground not
                                                              so not so
           tups her then                                              tips her o
                                   ver in my gut                                    fear gut her them
                                                          too the raven                                    nest s in mes
                                                                                    rêves rome
             mourns                                                                               her ruins her
                                    runes some mourn
                                                                          the dead we
                                                                                                                     the facts the

© Weslyan University Press
from: Zong!
Middletown, CT, USA: Weslyan University Press, 2008
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Auszug aus: RATIO

alemán

                                              me san me
lua                                                              
flegel alle flossen
         über all im hafen                                                            stern steuer bord
                                        vorder & achter bin ich
gegen                                                              frevel scheu schossen       muss fort
        setzen mein sagen     mein fließ & floß                                   alle
                                                                                                           rund die guinee
negern gebot                                           (gebet) ein name
                                                                                                    ein name wie
                                          ist sein name er
   ist fon er                                                        sagte ich fort
                    bestehe als mann     obschon               frevel mich besitzt der weg
nach rom ist lang                                         & mein durst
                                 nach wahrheit wächst s o                      rí orí or
í onise es                                                            o es es                                   o es
du
                 mein mussen denn je                                     mein verlust wenn sie
                                           starb mit münzen                               auf augen wiege
den kopf         leinen für ihren                           leib stille mein
                                           mind ruth sie war                             zu dünn häng ihn
                                                                                über
                                 bord wirf sie                                   wirf ihn            zu rum
oren ein mal mehr                        misch wahrheit                     in ein’ topf
                                  mit yams ein
                                                           lied oder ode                              an den ne
gro in mir                                                                  in dir den einen
                   den sohn den                       song in
                                     negro ich verlor                     die wahrheit ruth rund her
um und rund ein mund                 ein laut     wie schuss       sie muss
                                            ten laufen         hunde                         zu grund nicht
                                                    so nicht so
deckt sie dann                                                    dreht sie rum
                      in mei’m bauch            sang angst auch              dann sie (sg.)
   dann sie (pl.)                       raben auch                      nisten so               in mes
                              rêves
rom
trauert                                                                        ihr ruin             ihre ruinen o
                                    der runen manche betrauern
                                                                                        die toten wir
           die fakten die

Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Uljana Wolf

Zong! #15

inglés | M. NourbeSe Philip
             defend the dead

                                              weight of circumstance

             ground

                                   to usual &

                                                        etc

                                                        where the ratio of just

             in less than

                                              is necessary

                                                                           to murder

             the subject in property

             the save in underwriter

                                                                   where etc tunes justice

                                                                   and the ratio of murder

                                                                   is

                                                                   the usual in occurred

[...]


___________________________
Akilah Falope Ouma Weke Jubade

© Weslyan University Press
from: Zong!
Middletown, CT, USA : Weslyan University Press, 2008
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Zong! #15

alemán
             die toten verteidigen

                                              gewicht der umstände

             auf grund ge

                                   läufig &

                                                        etc

                                                        wo die quote (ratio) ge              ge

                                                                                             recht            setz

             geringer als

                                                      geboten sei

                                                                           zu morden

             die subjekte im eigentum

             das retten im versicherer

                                                                   wo etc gesetzt justiert

                                                                   und die quote zu morden

                                                                   sei ge

                                                                   läufig eben so häufig[...]


___________________________
Akilah Falope Ouma Weke Jubade

Übersetzung der Gedichte aus dem kanadischen Englisch von Uljana Wolf

Excerpt from: SAL

inglés | M. NourbeSe Philip

                                      hum hum                                                       hum him him

                                                                     & him too

                       a hero he was                                                     and a negro

                                                                                                                          we dare

                                                         the deed

   act the part                                                                 he cut

                            the cards i won the                                                 throw one

                 deuce                             two aces

                                                                                  cut

                                                    her

                                                                                            open her

              shape                                          tie her

     ripe                                                                      toes

                        round

        and firm

                                                                            the cord             it is

                              dead she went                                                              over &

                                                              under she was

                                                                                              wet put

                                               ashes

                     on her water s

                                            leak oil                                                              her and bring

                                                                     her

                                                       to me                                 no god

                                                                             no i should

cut the cord of this                                                                                      story


                                                 i rest

                     my case                                                   in negligence my plea

                                                               ignorance ave                                       to àse

                          to ilé ifê                                                salve

     to cain                                                                                  to abel too

                                                                                                                    we need must

                       meet with the east &

     the west kings                                be queens

                                       slaves too

                 slip lip over                           nip the rose                                       she spin s

                                         in the bud                                                once

                                                                                                                          once

                                                                                          more

                                          falls                                                     the oba

                                                                          sobs

                                                       again                                     & again the

                                                                    tense the time

                                                   is all

                                                                                                  wrong what will

                                                            mend

         my mind i cede                                           all good

                                        in the span of                                       pain

                                                                   lisp my

     longing she falls                                                       i will

                                                                             loan                   her

                                      to you ration                                                    the yam and

                                                                      the facts pain

                    cap n pain                                                            ma ma pat

                                   pat she s done                                                             for

rêve
master                                            rêve the she negro

                        he s done for                                                    drives me

                                               mad je rêve je                                            rêve him him

       him & him                                                                her

© Weslyan University Press
from: Zong!
Middletown, CT, USA : Weslyan University Press, 2008
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Auszug aus SAL

alemán

                                             brr brr                                                 brrr brr err

                                                                       & auch er

              ein held war er                                        und ein neger

                                                                                                                  wir wagen

                                            die tat

unsren part                                                                           er mischt

                             den stapel ich gewann                                               wirf dann

eine zwei                        lauf                     zwei asse

                                                                                          er schnitt

                                          sie

                                                                                                     auf ihre

               form die                                    nabel

reife                                                                      schnürt                       ihre zehen

               runde

und feste

                                                            schnur                     es ist

               tot sie fiel                                                                         über &

                                         unter sie ging

                                                                    nass hing

                                         asche

auf ihren wassern

                              schwappt öl                                                          sie und bring

                                                      sie

                              zu mir                                                gott war nicht

                                                                   nein sollte ich

die schnüre kappen                                                               der geschichte

                              fahren lassen

meinen fall                                                          fahrlässig mein ein

                                                                                                      spruch mein nicht

                               wissen ave                                   zu áse

                                             zu ilé ifé                          salve

zu kain                                                                                    zu abel auch

                                                                                                            wir müssen not

                                             begrüßen die könige

des westens & ostens                                              werdn königinnen

                                                        sklaven auch

              lippen stülpen                                         nippen rose         sie dreht sich

                                       in der blüte                                             einmal

                                                                                                                        einmal

                                                             noch

             fällt                                                                          die oba

                                                seufzt

             wieder                                                                    & wieder die

                                     zeitform die zeit

          ist ganz

                                                                                                 falsch was

                                     kann heilen

meinen sinn       ich verschwind                                                                alles gut

                                          in der dauer                                 der pein

                                                    mein lispeln   sei mein

sehnen sei        sie fällt                                                         ich will

                                                    ihr über                                   lassen

                           die ration                                                              aus yams und

                                                    fakten schmerzen

          kapitän      kapier die pein                                              ma ma my klaps e

                                                    klappts sie tats

rêve
master                                                     rêve die negerin

                         er ist hin                                                             treibt mich

                                                    in wahnsinn       je rêve je                rêve ihn ihn

ihm & ihm                                                                                    sie

Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Uljana Wolf

Zong! #12

inglés | M. NourbeSe Philip
                                           it

                                                      is said

                                                      has been decided

                                                      was justified

                                                      appeared impossible

                                                      is not necessary

                                                      is another ground

                                                      need not be proved

it

      was a throwing overboard

      it

                                                      is a particular circumstance

                                                      need not be proved

                                                      is another ground

                                                      is not necessary

                                                      appeared impossible

                                                      was justified

                                                      has been decided

                                                      is said

it

      was


___________________
Oni Sanura Mashama Sigolwide Shamfa
Mhonum Ajike Odunmbaku Maizah Oku Lizige

© Weslyan University Press
from: Zong!
Middletown, CT, USA: Weslyan University Press, 2008
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Zong! #12

alemán
                                           es

                                                      wird gesagt

                                                      wurde entschieden

                                                      wurde gerechtfertigt

                                                      schien unmöglich

                                                      ist nicht nötig

                                                      ist ein anderer grund

                                                      muss nicht bewiesen werden

es

      war werfen über bord

      es

                                                      sind besondere umstände

                                                      muss nicht bewiesen werden

                                                      ist ein anderer grund

                                                      ist nicht nötig

                                                      schien unmöglich

                                                      wurde gerechtfertigt

                                                      wurde entschieden

                                                      ist gesagt

es

      war


___________________
Oni Sanura Mashama Sigolwide Shamfa
Mhonum Ajike Odunmbaku Maizah Oku Lizige

Übersetzung der Gedichte aus dem kanadischen Englisch von Uljana Wolf

Zong! #14

inglés | M. NourbeSe Philip
               the truth was

                                                the ship sailed

                                                the rains came

                                                the loss arose

                                                                                    the truth is

               the ship sailed

               the rains came

               the loss arose

                                                                                    the negroes is

               the truth was__________________________________
Nkrumah Ato Nobanzi Oduneye Opa Fagbulu

© Weslyan University Press
from: Zong!
Middletown, CT, USA : Weslyan University Press, 2008
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Zong! #14

alemán
               die wahrheit war

                                                das schiff fuhr

                                                der regen kam

                                                verlust entstand

                                                                                    die wahrheit ist

               das schiff fuhr

               der regen kam

               verlust entstand

                                                                                    die neger ist

               die wahrheit war__________________________________
Nkrumah Ato Nobanzi Oduneye Opa Fagbulu

Übersetzung der Gedichte aus dem kanadischen Englisch von Uljana Wolf

[My eyes, not seeing you]

inglés | Erín Moure

My eyes, not seeing you, to all else
go blind.

Is it you, from far off, blinding me?

So many others just look up from their mundane
desks, and see you.

They re blind too, without a clue
of what blindness is.

(Green plants see me, I can t bear
to see them.)

(Ducks, white leaves. The air
of Lisbon.)

                                                   (Ships.


[ ] #1394
María A. SoldadeiraThe excess, "ships," is one way of hoping for love. 

© Erin Moure, used with permission of House of Anansi Press
from: O Cadoiro
Toronto: House of Anansi Press, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

[Meine augen, die dich nicht sehn]

alemán

Meine augen, die dich nicht sehn, sint
Für alles andere blind.

Bist du das, aus der ferne, blendest mich?

So viele leute schauen ständig von ihren banalen
Schreibtischen auf: und sehn dich.

Auch sie sint blind, ohne schimmer
Was blindheit bringt.

(Grüene pflanzen sehn mich, ich kans nicht
Ertragen, sie zu sehn.)

(Enten, weißes laub. die luft
Von lissabon.)

                            (Schiffe.[ ] #1394
María A. SoldadeiraDer Überschuss („Schiffe“) ist eine Art, auf Liebe zu hoffen.

Aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Uljana Wolf

[I m going to walk to the mountain]

inglés | Erín Moure

I m going to walk to the mountain. As if
we could meet there!

First I must dream the mountain
will it be verdant? Hazed with summer?

Or will I walk to you through
snow.

(My heart.)


[871] #927
Roy Fernandez, Clerigo

© Erin Moure, used with permission of House of Anansi Press
from: O Cadoiro
Toronto: House of Anansi Press, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

[Ich wandre bis zu diesem berg]

alemán

Ich wandre bis zu diesem berg. als ob
Wir uns dort je erkennen!

Zuerst muss ich noch den berg träumen
Wird er grüen? vor sommer brennen?

Oder werde ich dich im schnee
Erwandern.

(Mein herz.)


[871] #927
Roy Fernandez, Clerigo

Aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Uljana Wolf

[I m not pleading any thread of love]

inglés | Erín Moure

I m not pleading any thread of love
until I see you.

I m not plaiting my hair above
until the sea brings you.

Back from where you ve gone.
To serve history and the King?

(I don t know what to do
and don t advise me, oh my friends.)


[861] #918
Pero Gonçaluez de Porto Carreyro

© Erin Moure, used with permission of House of Anansi Press
from: O Cadoiro
Toronto: House of Anansi Press, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

[Ich tanze ab jetzt keinen tanz]

alemán

Ich tanze ab jetzt keinen tanz
Bis ich dich wiederseh.

Fflechte mein haar nicht zum kranz
Bis dich wiederbringt die see.

Von irgendwo, wohin du zogst
Für die geschichte, den könig?

(Ich weißn icht, was ich machn soll
Und freunde, gebt mir ja kein’ rât.)


[861] #918
Pero Gonçaluez de Porto Carreyro

Aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Uljana Wolf

[I ll never master the art of poetry]

inglés | Erín Moure

I ll never master the art of poetry. I
have these words: sadness and tears!

I m not going to put them into lines for
you. Or ask for death. Or tell you

I suffer endlessly, courting
you.

Sadness and tears!


[807] #864
Dom Johanne Meendiz de Breteyros

© Erin Moure, used with permission of House of Anansi Press
from: O Cadoiro
Toronto: House of Anansi Press, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

[Ich werde nie die dichtkunst meistern]

alemán

Ich werde nie die dichtkunst meistern. ich
Hab blôʒ diese worte: traurigkeit und tränen!

Ich werd sie nicht in zeilen für dich
Flechten. oder um tod flehen. oder dir sagen

Ich leide endlos, dich um
Werbend.

Trûrekeit und trân!

[807] #864
Dom Johanne Meendiz de Breteyros

Aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Uljana Wolf

[It was at the fountain where I washed my curls]

inglés | Erín Moure

It was at the fountain where I washed my curls,
Mother, and where I did loosen them
    and me
                   oh lucent

It was at the spring where I rinsed my locks
Mother, and where I did loosen them
    and me
                   Lucent

At the fountain where I did loosen my curls
there I knew — Mother — one to lord over them.
   and me
                  Lucent oh

Before I from that place departed
Loosened was I in the words he d told me
    and me
                   oh oh [lucent

[652] #689
Don Joham Soarez Coelho
« and so I did appease them »

© Erin Moure, used with permission of House of Anansi Press
from: O Cadoiro
Toronto: House of Anansi Press, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

[S war am brunnen wo ich meine locken wusch]

alemán

S war am brunnen wo ich meine locken wusch,
Mutter, wo ich sie löste
    Und mich
                    Oh schimmrig

S war an der quelle wo ich meine zöpfe spülte
Mutter, wo ich sie löste
    Und mich
                    Schimmrig

Am brunnen wo ich meine locken löste
Traf ich – mutter – den der sie beherrschte.
    Und mich
                    Schimmrig oh

Bevor ich fortging von dem brunnenort
War wie gelöst ich von sei’m wunderwort
    Und so
                    Oh oh [schimmherr


[652] #689
Don Joham Soarez Coelho
„und so erfüllte ich sie alle“

Aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Uljana Wolf

[I can t sleep for grief]

inglés | Erín Moure

I can t sleep for grief.
I can t sleep for longing.
I can t sleep for wanting happiness!
Mother, how will I live.
Who will sing a canticle?
The word bower?

(I can t sleep, I don t believe now in service
to the king! The king s a traitor.
He s going to kill what I most love!)
 

[776] #833 [777] #834
Pero da Ponte

© Erin Moure, used with permission of House of Anansi Press
from: O Cadoiro
Toronto: House of Anansi Press, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

[Ich kan nicht schlafn vor gram]

alemán

Ich kan nicht schlafn vor gram.
Ich kan nicht schlafn vor verrinnen.
Vor so viel sehnsucht nach glück!
Mutter, wie werd ich leben.
Wer wird minne singen?
Das wort loube?

(Ich kan nicht schlafn, ich glaub nicht mehr an treue
für den [kö/nig] dienstherrn! Der [kö/nig] herr ist ein verräter.
Er tötet wasich am meisten begehr!)


[776] #833 [777] #834
Pero da Ponte

Aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Uljana Wolf

[Lisbon is sleeping]

inglés | Erín Moure

Lisbon is sleeping;
the spaces under the staircase breathe like
a lung.
The loneliness inside horse-drawn vehicles
was transferred to us on their demise.
Rain falls into the Tejo.
Reverence waits in the streets
and on the roof tiles.

The city of Lisbon is asleep.
The Phoenician city is asleep and the Roman city is asleep
It is Sunday and the city of Lisbon
breathes like a lung
breathes like a lung
asleep on its side

a dog asleep on its side in a house in the Lapa
a chandelier on its side in the Bairro Alto.

Real lungs have journeyed to Lisbon
Lungs in a coat, arriving now
in Lisbon.
A carriage is not enough for a lung.
A river is enough for a lung!

A carriage has journeyed into Lisbon,
look, the lung has turned away
and is walking.

The lung wants a river or nothing.
The lung can make its own river and its own
coitas.

How haughty of the lung!

Some hands are slicing potatoes in the kitchen.
I am alone in the streets of Lisbon.
The cobbles are kicked up
fractured, the hands keep cutting potatoes.

The player falls dead on the field;
for a moment, pain’s syncope, then nothing!
The hands in the kitchen cut potatoes.
Potatoes come from the earth!
Far earth. Earth below Lisbon.
Pain like that is surprising
but doesn’t last.last long.

Sea.

The mouth of the sea?
A lungs’ mouth too common in an aching world
So many ancestors wore their molecules differently
coats
meals, sweaters
as the wind comes up. Will you be there?

When you’re hungry you move
so fast you bear snow in you.

50 years since it’s

snowed in Lisbon.

© Erin Moure, used with permission of House of Anansi Press
from: O Cadoiro
Toronto: House of Anansi Press, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

[Lissabon schläft]

alemán

Lissabon schläft;
die Winkel unter der Treppe atmen wie
eine Lunge.
Die Einsamkeit im Innern von Pferdekutschen
übertrug sich uns als sie uns nicht mehr trugen.
Regen fällt in den Tejo.
Andacht wacht in den Straßen
und auf den Dachpfannen.

Die Stadt Lissabon schläft.
Die phönizische Stadt schläft, die römische Stadt schläft.
Es ist Sonntag und die Stadt Lissabon
atmet wie eine Lunge
atmet wie eine Lunge
im Schlaf auf der Seite

ein Hund schläft auf der Seite in Lapa
ein Kronleuchter auf der Seite im Bairro Alto.

Echte Lungen reisten nach Lissabon
Lungen im Mantel, kommen nun an
in Lissabon.
Eine Kutsche reicht nicht für eine Lunge.
Ein Fluss reicht grad für eine Lunge!

Eine Kutsche reiste nach Lissabon.
Guck, die Lunge hat sich abgewandt
und läuft davon.

Die Lunge will einen Fluss, oder Schluss.
Die Lunge macht sich eigene Flüsse und eigene
coitas.

O Hochmut der Lunge!

Hände schnippeln Kartoffeln in der Küche.
Ich bin allein in den Straßen von Lissabon.
Die Pflastersteine aufgeworfen
gebrochen, die Hände schnippeln weiter Kartoffeln.

Der Spieler fällt tot auf dem Feld um.
Eine Sekunde Schmerz, Synkope, dann nichts.
Die Hände in der Küche schnippeln Kartoffeln.
Kartoffeln kommen aus der Erde!
Ferne Erde. Erde unter Lissabon.
Ein Schmerz wie dieser ist jäh
aber er hält nicht an.lang an.

Meer.

Mündung des Meeres?
Mündung dieser Lungen: zu gewöhnlich für die wehe Welt
So viele Vorfahren trugen ihre Moleküle anders
Mäntel
Mahlzeiten, Pullover
wenn Wind aufkommt. Wirst du da sein?

Wenn du hungrig bist bewegst du dich
so schnell dass Schnee durch dich fällt.

50 Jahre seit s

geschneit in Lissabon.

Aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Uljana Wolf

Bones

inglés | Titilope Sonuga

Centuries from now
when the archaeologists
shake the dust from your bones
let them marvel at this thing
called courage
let them still find traces
of brave and beautiful

When they rearrange each part of you
hold you piece by piece against the light
give them something
to marvel at let their history books say:

"Here lies a woman who knew
that fear is just a growling animal
with no teeth"

© Titilope Sonuga
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Knochen

alemán

In ein paar Jahrhunderten
wenn Archäologen den Staub
von unseren Knochen pusten
lass sie dieses eine bestaunen
das wir Mut nennen
lass sie Spuren finden auch
von Stolz und Schönheit

Wenn sie dich zusammenlegen
jeden Teil von dir ins Licht halten
gib ihnen etwas
das sie staunend schreiben lässt
in ihre Geschichtsbücher:

"Hier liegt eine Frau die wusste
Angst ist ein knurrendes Tier
ohne Zähne"

Übersetzt aus dem Nigerianischen Englisch von Uljana Wolf

Becoming

inglés | Titilope Sonuga

When the world unravels before you
and even your dreams are crumbling stones
when everything you dare to touch
is set on fire
and all around you is ash and smoke
remember this

rock bottom
is a perfect place for rebuilding
Remember that you are your mother's daughter
your grandmothers answered prayers
a whole bloodline of women who bend
in response to raging winds
there is nothing broken here
nothing damaged or discarded
each scar is a badge of honor
every misstep is a victory dance
waiting to happen

You are a woman becoming
learning the complicated language
of forgiveness
the intricate lessons of the universe

Your heart is just a muscle
it needs exercise
and you were born for this sort of heavy lifting
you were born one part saint
one part warrior woman

Loving yourself without shame
is the most important thing
you will ever have to fight for

© Titilope Sonuga
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Im Werden

alemán

Wenn die Worte vor dir zerfasern
und selbst deine Träume bröckeln wie Stein
wenn alles was du berühren möchtest
aufgeht in Flammenschein
und alles um dich ist Asche und Rauch
dann denke dran

der absolute Tiefpunkt
ist ein guter Ort um wieder aufzubaun
Vergiss nicht dass du deiner Mutter Tochter bist
dass mit dir Großmutters Gebete sich erfüllten
die Kontinuität dieser Frauen
die biegsam waren im rasenden Wind
nichts ist hier zerbrochen
nichts beschädigt oder verworfen
jede Wunde ist ein Ehrenmal
jeder Fehltritt ein Siegertanz
in die Zukunft

Du bist eine Frau im Werden
du lernst die komplizierten Sprachen
der Vergebung
die verflochtenen Lektionen des Universums

Dein Herz ist bloß ein Muskel
der trainieren muss
du wurdest geboren diese Gewichte zu heben
du wurdest geboren halb Heilige
halb Kriegerin

Dich selbst zu lieben ohne Scham
ist das wichtigste Ziel
für das du je kämpfen wirst

Übersetzt aus dem Nigerianischen Englisch von Uljana Wolf

How To Heal A Wound

inglés | Titilope Sonuga

This is how you heal the wound

i
cleanse it with salt water
it is the only way
to release the poison

the tears will come
let them

ii
you will need to apply
a healing balm

the only cure for hate
is more love
be generous in your application

iii
Let the wound breathe
do not cover it until it
festers and rots

speak it then let it go
let it go

iv
Do not ever pick the scab

© Titilope Sonuga
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Wie man eine Wunde heilt

alemán

So heilt man eine Wunde

I
spüle mit Salzwasser
nur so kann man
die Gifte vertreiben

Tränen werden fließen
lass sie

II
nun trage
die Wundsalbe auf

die einzige Heilung gegen Hass
ist mehr Liebe
reichhaltig auftragen

III
Lass die Wunde atmen
bedecke sie nicht bis sie
eitert und schwärt

sprich es aus dann lass es gehn
lass es vergehn

IV
niemals am Schorf pulen

Übersetzt aus dem Nigerianischen Englisch von Uljana Wolf

Icarus

inglés | Titilope Sonuga

I once saw a man on fire
a gasoline soaked rubber tire around his neck
arms flailing like he was trying to fly

I was too young to differentiate horror from spectacle
so I asked my mother why
with all the people that surrounded him
nobody brought water

She was navigating a different kind of spectacle
in the bumper to bumper traffic before us
she said,

Shhh, don’t look at it, we’ll be past this soon

and I tried not to look directly at the flames licking at his skin
or the way his mouth froze open without a sound
like an unanswered question

Even now
this memory is colored by the normalcy of it
how life went on all around him
this thief
Icarus fallen amongst us

This is the way it has always been
we will shield our eyes from the flames
but my country is on fire
every corner of it a smoldering heat
a slow creeping combustion
we have flown too close to the sun
with wings made only of feather and wax

Royal Jordanian Airlines, 171
ADC Airline, 151
EAS Airlines, 148
Bellview Airlines, 117
Sosoliso Airlines, 103
Dana Airlines, 153 and counting

While greedy mouths continue to blow on embers
we will cast another prayer up to God
question him in every language we speak
ask him why us again
we will plan another memorial
another tribute song
another cautionary tale
another reminder to do better
next time

But one day even this will pass
we will forget to argue
about whether the aircraft was 22 years old
or 21 and a half
we will forget about a 3 year old girl
who will never know her mother
whole families wiped out in one swoop
the wedding that never was
our memory will betray us again
it will tell us

shhh..don’t look at it, we will be past this soon

We will settle into a new normal
the hum of generators will numb us
we will remain unmoved by 4 hours of traffic
the sounds of exploding churches
will be just another Sunday morning

So when our children ask us
what it was like to fly
we will tell them it was a dangerous gamble
between the sun and the sea
and we were to afraid to swim the distance
so we chose instead to spread our faulty wings
and fly toward the fire of the sun

© Titilope Sonuga
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Ikarus

alemán

Einmal sah ich einen Mann der brannte
ein benzingetränkter Reifen um den Hals
die Arme fuchtelten als wollte er fliegen

Ich war zu jung für den Unterschied
zwischen Horror und Spektakel
und fragte meine Mutter warum
so viele Leute um ihn standen
aber keiner Wasser brachte

Sie navigierte ein anderes Spektakel
durch den stockenden Verkehr vor uns
und sagte

Schau nicht hin das liegt bald hinter uns

Und ich versuchte nicht zu sehen
wie die Flammen an seiner Haut leckten
wie sein Mund aufklaffte ohne einen Laut
wie eine unbeantwortete Frage

Sogar jetzt
ist die Erinnerung gefärbt von der Normalität
des Lebens um ihn herum
um diesen Dieb
Ikarus der unter uns fiel

So war es immer gewesen
wir schützen unsere Augen vor dem Feuer
doch steht mein Land in Flammen
jede Ecke ist ein Schwelbrand
langsam glimmende Herde
wir kamen der Sonne zu nahe
mit unseren Flügeln aus Feder und Wachs

Royal Jordanian Airlines, 171
ADC Airline, 151
EAS Airlines, 148
Bellview Airlines, 117
Sosoliso Airlines, 103
Dana Airlines, 153
und so weiter

Während gieriger Atem die Glut anfacht
schicken wir noch mehr Gebete an Gott
flehen in all unseren Sprachen
fragen warum schon wieder wir
und planen noch ein Denkmal
und singen noch ein Trauerlied
und geben wieder Warnungen aus
und versichern nächstes Mal
besser aufzupassen

Aber eines Tages liegt das hinter uns
wir werden nicht mehr diskutieren
ob das Flugzeug 22 Jahre alt war
oder 21 ein halb
wir denken nicht an das dreijährige Mädchen
das seine Mutter nie kennenlernen wird
ganze Familien ausgelöscht auf einen Schlag
die Hochzeit die nie stattfand
unsere Erinnerung wird uns wieder belügen
und uns sagen

schaut nicht hin das liegt bald hinter uns

Wir werden uns an die Normalität gewöhnen
betäubt von Brummen der Generatoren
werden vier Stunden im Stau stumm stehen
und das Geräusch explodierender Kirchen
wird einfach nur wie Sonntagmorgen sein

Und wenn uns unsere Kinder fragen
wie das war: zu fliegen
sagen wir es war ein Risiko
zwischen Sonne und Meer
weil wir den Weg nicht zu schwimmen wagten
und unsere fehlerhaften Flügel aufspannten
um ins Feuer der Sonne zu fliegen

Übersetzt aus dem Nigerianischen Englisch von Uljana Wolf

Hide And Seek

inglés | Titilope Sonuga

i
What do we do with the bodies?

How do we gather them up
or know which arm goes where?

Whose eyes are still searching?
Whose head with the delicate head tie
now sits atop a suited torso?
Which hands clasped in prayer belongs
to which kneeling body?

Whose heart is this
to whose hollowed chest does it belong?
How do we separate the babies' legs
from the sea of forearms
and calves
and thighs?

How do we return the boys to their fathers?
Who will reconstruct the jigsaw of their faces
the mangled puzzle of teeth and flesh?

What do we give back to the mothers?
Who will fish out the ears from this river of blood?
Who will travel the whole length of it
to find something whole enough to call by name?

What do we do with all these bodies

ii
The children are asleep in their beds
food provisions locked in tiny cupboards
buckets of water for their morning bath beside them
their uniforms are ironed and folded
a row of polished shoes wait at the door

They are snoring in unison
the one who sleeps sprayed out like a wishing star
or the one with her thumb clasped between her lips
even the one that lies with arms akimbo
as if preparing for a fight
above their heads the night sky is full of promise
and their dreams are safe in the hands of a God
who demands no sacrifice of young hearts

There are no nightmares tonight
the boogie man does not come
the monsters are not hiding beneath their beds
they have not broken into the school
with fury on their tongues
machete claws sharpened
teeth a row of bullets
They will not make an offering no God could ever accept
with hands stained with blood that doesn't wash
they do not line them up like cattle for slaughter
their rag doll bodies have not been piled by the dozen

The front page of the newspaper
is still the president's smiling face
the television is tuned to the entertainment channel
oil still pumps through the veins of our great country
we are not ragged with grief
we are not dragging politicians from their beds into the streets
wielding questions like batons
demanding more than wringing hands and more prayer

If we are here
not draped in black in mourning for the morning that never came
if we can still laugh loud from throats that have not been slit open
kiss our own babies on both cheeks and marvel at our good fortune
it must mean those children are still asleep
they are safe in their beds
their dreams a kaleidoscope of color
in a night sky that is still full of promise
and we are not the monsters hiding beneath their beds

iii
The history books won’t remember
how a group of girls the size of a small tribe vanished
like a twisted kind of hide and seek

How we began our counting too late
imagined them giggling in their hiding places
like the games we used to play
when we were just little girls
when we were sure the someone would always find us
no matter how far we went
no matter how dark the night
If 200 is too high a number to count to
start at

1
The apple of her father’s eye

2
The one with her mother’s smiling face

3
The one that could’ve been a doctor

What if we called them by name
what if we imagined our own daughters waiting
counting on the fact that we would turn the whole world over
just to find them
counting on our numbers

If 200 is too high a number to stand with
start at

1
me

and

2
you

© Titilope Sonuga
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2016

Versteckspiel

inglés

I
Was sollen wir tun mit den Leichen?

Wie tragen wir sie zusammen
wie wissen wir wem welcher Arm gehört?

Wessen Augen suchen noch?
Wessen Kopf mit komplizierten Tuchknoten
sitzt jetzt auf einem Anzugtorso?
Wessen ins Gebet verschränkte Hände
gehören zu welchem knienden Körper?

Wessen Herz ist das
in welche leere Brust gehört es?
Wie finden wir Babys Beine
in dieser Flut aus Armen
und Schenkeln
und Waden?

Wie bringen wir die Söhne zurück zu ihren Vätern?
Wer löst das Mosaik ihrer Gesichter
geschundenes Puzzle aus Zähnen und Fleisch?

Was bringen wir zurück für die Mütter?
Wer wird aus diesem Blutfluss alle Ohren fischen?
Wer wird den Fluss so lang bereisen bis er
genug Teile findet für etwas, das einen Namen hat?

Was sollen wir tun mit all den Leichen

II
Die Kinder schlafen in ihren Betten
Der Proviant verstaut in kleinen Schränken
Wassereimer neben ihnen für den Morgen
ihre Uniformen gebügelt und gefaltet
eine Reihe frisch geputzter Schuhe an der Tür

Sie schnarchen im Gleichklang:
der eine hingesprüht wie eine Sternschnuppe
die andere mit dem Daumen noch im Mund
der eine sogar mit Armen in den Hüften fast
als ginge er in einen Kampf
die Nacht hat viel Versprechen über ihren Köpfen
und ihre Träume ruhen in den Händen Gottes
der keine Opfer von jungen Herzen verlangt

Heute gibt es keine Alpträume
der böse Mann kommt heute nicht
die Monster lauern nicht unterm Bett
sie stürmten nicht die Schule
mit Zungen voller Raserei
Klauen scharfe Macheten
Zähne ein Wall aus Patronen
Sie werden Gott kein Opfer bringen das er nie annehmen kann
mit Händen voller Blut das niemals abgeht
sie reihen die Kinder nicht wie Schlachtvieh auf
die Körper der Kinder sind keine leblosen Haufen wie Puppen

Auf der Titelseite der Zeitung
lächelt noch das Gesicht des Präsidenten
im Fernseher läuft der Unterhaltungssender
Öl pumpt durch die Adern unseres großen Landes
wir sind noch nicht von Schmerz zerfetzt
wir zerren keine Politiker aus ihrem Bett
und schwingen Fragen wie Schlagstöcke
und fordern mehr als Händeringen und Gebet

Wenn wir hier stehen
in kein Schwarz gehüllt aus Trauer über niemals dämmernde Morgen
wenn wir noch lachen laut aus nicht zerschlitzten Kehlen
und unsere Babys auf die Wangen küssen unser Glück bestaunen
dann heißt das wohl dass diese Kinder
noch sicher in ihren Betten schlafen
mit Träumen bunt wie Kaleidoskope
unter einem Himmel voller Versprechen
und wir sind nicht die Monster
die sich unter ihrem Bett verstecken

III
In den Geschichtsbücher wird nicht stehen
wie eine ganze Gruppe von Mädchen
eine Gruppe so groß wie ein kleiner Clan
verschwand als wärs ein perverses Versteckspiel

Wie wir zu spät zu zählen begannen
uns vorstellten sie kicherten noch im Versteck
wie wir damals als wir spielten
als wir nur kleine Mädchen waren
und wussten: man wird uns immer finden
egal wie weit wir gingen
egal wie dunkel die Nacht
Wenn 200 zu viel ist
um bis zum Schluss zu zählen
beginnen wir mit

1
Sie war Vaters Augapfel

2
Sie hatte Mutters Lächeln

3
Sie hätte Ärztin werden können

Und wenn wir sie mit ihren Namen riefen
wenn wir uns sagten das sind unsere Töchter
die zählen drauf dass wir die Welt absuchen
um sie zu finden
sie zählen auf unsere Zahlen

Wenn 200 zu viel ist um auch nur anzufangen
beginn einfach mit

1
mir

und

2
dir

Übersetzt aus dem Nigerianischen Englisch von Uljana Wolf

THE EGG AND THE TEACUP

inglés | Kwame Dawes

i

Perhaps I should have asked
your father for your hand,
and, perhaps, he should have said

no, just to show us he could;
then we would not wonder
if it mattered at all to him.

We might not have felt so on our own.


ii

They never made your wedding—
a cousin had one, too, and they had
to go, they said, and did.

And you, they thought, could take it,
And we, they thought,
could handle it—so we did.

He may not have meant to,
but he taught me not to fear
your body broken easily—

but you were strong, weren’t you?

It takes years, years to learn
how much you’ve longed to be
the fragile one, the delicate vessel.


iii

This was my betrayal,
to think you could take it,

while I cupped the fragile
catastrophes of others—

for my vanity and the lie of misplaced
care—forgive me, forgive me.

I am learning the language
of husbandry, how to tend

beauty, to listen to the power
of a broken thing, a cup, some china

almost transparent, two broken pieces
in a bed of soil, gleaming.


iv

Not that you never tried before—
I simply chose to read it
as your stoic way;

you binging on a box of jelly-
filled donuts; devoured
in front of me, and always

followed by the coolness
of insouciant accusation,
and firm push back: “Alone!”

you would command, and I fled.
You tested me so often
and I failed you.

Still you gave me
an open door as if
you thought your tests

too hard, too advanced
for me. How we compromise
for love, how we survive!

I am grateful for those vivas,
re-testing inside our hothouse,
my hands learning to caress.


v

You did not hesitate,
I know, to face
the violence of cancer:

it looked as if the body
could at last
show me your wounded

self, and I would
see how tenderly
you wanted me to touch

you—inside, far
inside. So it was
not the fear of death,

nothing like that;
just the knowledge
of how it is written

that these things
hidden in the dark
will be revealed.

I see you now,
I hold you gingerly,
I will learn you, I will.


vi

Harder than a stone but more
fragile than an egg—as if in the dark

of youth one can tell them apart:
the egg from the thunder egg.

© Kwami Dawes
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Achatmandel

alemán

i

Vielleicht hätte ich deinen Vater
um deine Hand bitten sollen,
vielleicht hätte er nein sagen sollen,

nur um uns zu zeigen, dass ers kann;
dann würden wir uns jetzt nicht fragen,
ob es ihm überhaupt etwas bedeutet.

Dann fühlten wir uns jetzt nicht so allein.

ii

Sie schafften es nie zu deiner Hochzeit –
gleichzeitig heiratete ein Cousin, sie mussten
dorthin, sagten sie, und so war’s dann auch.

Und du, dachten sie, verkraftest das,
Und wir, dachten sie, halten das
aus – und so wars dann wohl auch.

Er hatte es vielleicht nicht im Sinn,
aber er nahm mir die Furcht, dass
dein Körper leicht zerbricht –

aber du warst stark, oder nicht?

Es dauert viele Jahre, bis man lernt,
dass man nur verletzlich sein will,
zerbrechliches Gefäß.

iii

Dies war mein Verrat,
zu denken, du hältst alles aus,

während ich die zarten
Dramen anderer abnahm –

vergib mir meine Eitelkeit, die Lüge
verirrter Kümmernisse – vergib.

Ich lerne jetzt die Sprache der
Genügsamkeit, wie man sich sorgt

um Schönheit, die Stärke von
Zerbrochenem, eine Tasse, Porzellan,

nahezu durchsichtig, zwei Scherben
in einem Bett aus Lehm, leuchtend.

iv

Dabei hast du’s früher schon versucht –
nur las ich es als deine Art,
stetig stoisch zu sein:

wie du eine ganze Schachtel
gefüllter Donuts verputzt, vor
meinen Augen, und jedes Mal

danach die Kühle sorgloser
Vorwürfe, die beharrliche
Antwort: „Allein!“,

lautete dein Befehl, und ich floh.
Du hast mich so oft geprüft,
ich versagte jedes Mal.

Und doch hieltst du die Tür
einen Spalt geöffnet, als ob
du deine Tests ja selbst
als hart empfandest, als zu
schwierig, für mich. Wie wir
für Liebe uns biegen, überleben!

Ich bin dankbar für diese vivas,
die Tests in unserem Gewächshaus,
meine Hände, die Sanftmut lernen.

v

Ich weiß, dass du nicht zögertest,
der Brutalität von Krebs
ins Gesicht zu sehen:

es war, als ob der Körper
mir endlich zeigen wollte,
wie verwundet

du immer warst, und ich
verstand, wie zart du immer
berührt werden wolltest

von mir: innen, tief unten.
Und darum war es nicht
die Angst vor dem Tod,

nichts dergleichen,
nur die Erkenntnis:
es steht geschrieben

diese im Dunkeln
verborgenen Dinge
kommen einst ans Licht.

Jetzt sehe ich dich,
halte dich sanft, jetzt
werde dich lernen.

iv

Härter als Stein, zerbrechlicher
als ein Ei – als ob man sie im Dunkel

der Jugend je unterscheiden könnte
(und heißen manche Steine: Donner-Ei)*

* Das englische „Thunder egg“ heißt auf Deutsch Achatmandel, was hier nicht ohne zu starke Abwandlung hätte dargestellt werden können.

Übersetzt von Uljana Wolf

ROPE

inglés | Kwame Dawes

To hold our lives together on the cart
before the slow march after midnight
along back-roads, blind-driving, the scent
of the exhaust making us drowsy, every
shadow in the fields a threat of sorts;
we use rope thick as two thumbs side-by-side,
pulling hard on the knot to keep our
parts from falling by the wayside. We
have kept this rope supple with oil,
constant use, never letting it stay
idle long enough to rot. It is hard
to look at the coiled silence of our
strongest rope and not think of what
it has held; the heavy grey –green
battered bucket knocking the stone
sides of the wall; top water spilling
back down, this cherished substance,
carrying our lives; the mare, white
and grey, plodding across the wide
open field at dusk, her head heavy
with labor, the rope a caress
against her neck, the way she
turns towards a gentle tug, we
hold the balance of our need
in thin rope; the dead weight
of Junebug at dawn, his skin still
steaming, his beautiful black skin
catching the morning light, tender
among the leaves, how we found him
there, his neck stretched, the wrapping
of several yards of taut rope
around the drooping branch; where
we found it, how we undid the knot,
let his body down into our
arms then carried it like a soldier’s
flag; bearing it behind the cart
shaking along with his swollen body.
This ordinary rope, this gift
we cannot forget, this remembrance
of what we have lost. Some day,
a soul will come out of the fields
to claim it, and then we will know.

© Kwame Dawes
from: from Rattle #40, Summer 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Das Seil

alemán

Um uns am Leben zu halten, zusammen,
auf dem Wagen vor dem langen Marsch
nach Mitternacht, auf Landstraßen, halb-
blindes Fahren, wo Abgase uns schläfrig
machen, jeder Schatten Gefahr ruft im Feld:
fassen wir ein Seil, zwei Daumen dick,
krallen uns um den Knoten, damit wir
nicht hinunterfallen, tot am Wegrand liegen.
Wir haben dieses Seil gepflegt mit Öl,
mit ständigen Gebrauch, nie lange ruhen
lassen, dass es uns zerfällt. Man kann kaum
das geflochtene Schweigen unseres stärksten
Seils betrachten, ohne dran zu denken,
was es hielt: den schweren, graugrün
zerbeulten Eimer, der an die Steinwand
seitlich schlug; das Wasser oben, das
hinunter rann, die heilige Substanz,
die unser Leben sichert; die Stute, weiß
und grau, wie sie sich abschuftete, das
weite, offene Feld am Abend, ihr Kopf
schwer vom Joch, das Seil ein Sanftes
am Hals, wie sie danach den Kopf dreht,
bei jedem leisen Ziehen, wir balancieren
mit diesem Seil, dünn, unsere Not;
die tote Schwere von Junebug am
Morgen, seine Haut noch warm,
seine schöne, schwarze Haut im
Morgenlicht, so zerbrechlich zwischen
den Ästen, wie wir ihn fanden, dort,
sein Hals gestreckt, das straffe Seil
so viele Male um den hängenden
Ast gewunden; wo wir ihn fanden, wie
wir diesen Knoten lösten, seinen Körper
auffingen mit unseren Armen, ihn trugen
wie eine Soldatenfahne; trugen hinterm
Wagen, zitternd mit seinem geschwollenen
Leib. Dies einfache Seil, diese Mitgift,
die wir nicht vergessen können, Erinnerung
an das, was wir verloren. Eines Tages wird
eine Seele aus den Feldern treten und es
zurückfordern: dann werden wir erfahren.

Übersetzt von Uljana Wolf

HOW TO PICK A HANGING TREE

inglés | Kwame Dawes

          Pastoral scene of the gallant south,
           The bulging eyes and the twisted mouth,
         Scent of magnolias, sweet and fresh,
        Then the sudden smell of burning flesh.
                                                                           Lewis Allen

Young trees may look sturdy, but they have no memory,
they are green so near the surface they bend with the sudden weight;
and the truth is that not all trees can carry a man’s dead weight
with enough air between pointed toes and earth, with enough height
so the scent of rotting can carry far enough to be a message
for those who are sniffing the muggy air for news.

Old as it may look, craggy bark, twisted branches,
drooping limbs, old as it may seem sitting there by the edge
of the canal, that live oak understands the simple rituals of hanging.
See, there is the natural notch where the rope will slip
and hold, and here, angled like this, the damp air
off the river, carries the decay for miles and miles.

Sometimes, a fresh tree will simply die after the piss
of a dying man seeps into its roots. Sometimes a tree
will start to rot from guilt or something like a curse.
But the old trees, seasoned by the flame of summer lightning,
and hardened to tears, know it is nothing to be a tree, mute
and heartless, just strong enough to carry a man until he turns to air.

© Kwame Dawes
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Wie man einen Galgenbaum wählt

alemán

         Pastoral scene of the gallant south,
          The bulging eyes and the twisted mouth,
        Scent of magnolias, sweet and fresh,
       Then the sudden smell of burning flesh.
                                                                         Lewis Allen

Junge Bäume sehen zwar stark aus, aber sie haben keine Erinnerung.
Ihr Grün sitzt zu nahe der Oberfläche, sie biegen sich jeder raschen Last.
Und es ist doch so, nicht alle Bäume tragen eines toten Mannes Last
mit ausreichend Luft zwischen Zehen und Erde, nicht genug Platz,
so dass sich bald der Geruch der Verwesung verbreitet, eine Nachricht
für jeden, der in schwüler Luft nach unguten Neuigkeiten sucht.

Auch wenn sie alt aussieht, mit schroffer Rinde, knorrigen Ästen,
hängenden Zweigen, auch wenn sie alt scheint, hier unten am Kanal:
diese Eiche versteht was von dem simplen Ritual des Hängens.
Hier drüben ist die natürliche Kerbe, in die bald das Seil gleitet
und hängenbleibt; hier in diesem Winkel wird die feuchte Luft
vom Fluss den Leichengestank meilenweit ins Land tragen.

Manchmal stirbt ein junger Baum, wenn die Pisse eines sterbenden
Mannes in seine Wurzeln sickerte. Manchmal fängt ein Baum
plötzlich mit Verrotten an, aus Schuld, oder etwas wie Fluch.
Aber die alten Bäume, gestählt vom Sengen sommerlicher Blitze,
hart gegen Tränen, wissen, dass es wenig braucht, ein Baum zu sein, stumm
und herzlos, nur die Kraft, einen Menschen zu tragen, bis er Luft wird, ganz.

Übersetzt von Uljana Wolf

AFRICAN POSTMAN

inglés | Kwame Dawes

Son, who is dat?
Is de African Postman, Daddy
Burning Spear

East from Addis Ababa, and then south
deep into the Rift Valley, I can hear the horns
trumpeting over the flat-roofed acacia trees,
see the African women bend low with wood
heavy on their backs, and the cows, goats,
donkeys, mules, sheep, and horses snapped
into obedient herds by sprinting children,
move along the roadside. Life happens here.
I am travelling to the land I have heard about,
Sheshemane, the green place, five hundred acres
of Jah’s benevolence, and I know now that
I long to hear the rootsman tell me how,
despite rumors of his passing, the natty
keeps on riding, keeps on standing in the fields
of praise to hold onto the faith of roots people.
Brother Solomon, you put the name Ephraim
on your head and carry the face of the true
Rasta, the face of an Ashanti warrior, eyes deep
under heavy lids, and your skin tight as leather,
blacker dan black. I have met you before
on the streets of Kingston, there where you trod
to the hiss and slander of the heathen, you,
natty dread, gathering the people’s broken minds
into your calabash. You carry it all, tell them
Return to the roots, the healing shall take place.
You are Burning Spear’s voice in the fields of teff,
you tell me of the prophecy of Marcus,
and I listen to you, through the phlegm,
through the gruff of your voice, and suddenly
when I ask about the passing of the Emperor,
you rise up like a staff of correction, your voice
reaching back to the mountains, your warrior
self, your yardman greatness, and you speak
a [of the] mystery of those who have ears but won’t hear,
and those who have eyes and won’t see,
and I know that this dread will one day stand
in this soil, and find his feet growing roots,
that soon the earth will be darker for the arrival
of Solomon. Let the heathen rage, let the doubters
scoff, let this Ghanaian youth whose eyes
have seen the face of Jesus Christ, let him too
sit and marvel at the faith of the natty..
For this African Postman has forsaken
father and mother, and has come to stand
before His Imperial Majesty, to call only him
Father, so that the Father might call him son,
and the world will carry on its weary march,
and the ibises will swoop in the Ethiopian dusk
and the smoke will rise from wood fires,
and the night will come with news that the rootsman,
after four hundred years of being told
he is homeless, has come home, yes, Jah,
has come home.

               Sons and daughters of His Imperial Majesty Haile Selassie,
              Earth Rightful Ruler, without any apology say:
             This is the time when I and I and I should come home,
             yes, Jah… Nah leggo! Nah leggo! Nah leggo!
                              Winston Rodney

© Kwame Dawes & Peepal Tree Press
from: Wheels
Leeds: Peepal Tree Press, 2010
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

African Postman

alemán

Son, who is dat?
Is de African Postman, Daddy
Burning Spear

Östlich von Addis Abeba, dann nach Süden tief
ins Rift-Tal komm ich, höre den Ruf der Hörner
über den flachen Dächern der Akazienbäume,
sehe afrikanische Frauen, ihre Rücken gebeugt
von schwerer Ladung Holz, und am Wegrand
Kühe, Ziegen, Esel, Maultiere, Schafe und Pferde,
von flinken Kindern in folgsame Herden getrieben.
Hier ist alles lebendig. Ich reise in das Land,
von dem ich so viel gehört habe:
Shashemene, grünes Reich, zweihundert Hektar
von Jahs Güte, wo ich mit dem rootsman spreche,
wo ich will, dass er mir sagt: der Rasta lebt,
er steht und geht in den Feldern, hält aufrecht
den glorreichen Glauben der roots people.
Bruder Solomon, du nahmst den Namen Ephraim,
du trugst das Antlitz des wahren Rasta,
Gesicht eines Ashanti-Kriegers, Augen klug
unter schweren Lidern, deine Haut straff wie Leder,
blacker dan black. Ich traf dich schon einmal
auf den Straßen von Kingston, wo du unterm
Lästern und Zischen der Heiden umherliefst, du,
natty dread, sammeltest die zerstreuten Hoffnungen
der Menschen in deine Kalebasse, nahmst sie auf dich, sagst:
Kehrt zu euren Wurzeln zurück, ja, es gibt Heilung.
Du bist die Stimme von Burning Spear im Teff-Feld,
erzählst mir von den Prophezeiungen von Marcus Garvey,
und ich höre dir zu, durch all meine Langsamkeit hindurch,
auch durch deinen barschen Ton, und plötzlich,
als ich dich nach dem Tod des Kaisers frage,
erhebst du dich wie ein Wächter, deine Stimme
dehnt sich weit zurück in die Berge, dein Krieger-
Ich, deine ganzes yardman-Sein, und du sprichst
die Mysterien jener, die mit Ohren nicht hören,
und jener, die mit ihren Augen nichts sehen,
und jetzt weiß ich, dieser Dread wird eines Tags
hier auf dieser Erde stehen, seine Wurzeln finden,
und darum wird bald die Erde dunkler sein, weil es
Solomon gibt. Lass die Heiden rasen, lass die Zweifler
spotten, lass auch diesen Jungen aus Ghana, dessen
Augen das Antlitz von Jesus erblickten, lass auch ihn
ehrfürchtig den Glauben dieses Rastafari verstehen.
Denn dieser African Postman verließ seine Mutter
und seinen Vater und ging hin, zu stehen
vor Seiner Majestät, und nur ihn zu nennen
Vater, auf dass der Vater ihn nannte Sohn,
und so wird die Welt weiter müde rotieren
und Ibisse durch äthiopisches Dämmern huschen
und der Rauch aufsteigen von Holzfeuern
und die Nacht verkünden, dass der rootsman,
dem man vierhundert Jahre lang eingetrichtert hat,
er sei heimatlos, nach Hause kommt, yay, Jah,
nach Hause kommt.

                    Sons and daughters of His Imperial Majesty Haile Selassie,
                   Earth Rightful Ruler, without any apology say:
                  This is the time when I and I and I should come home,
                  yes, Jah… Nah leggo! Nah leggo! Nah leggo!
                                   Winston Rodney

Übersetzt von Uljana Wolf

PROGENY OF AIR

inglés | Kwame Dawes

The propellers undress the sea;
the pattern of foam like a broken zip
opening where the bow cuts the wave

and closing in its wake. The seals bark.
Gulls call and dive, then soar loaded with catch.
The smell of rotting salmon lingers over the Bay

of Fundy, like a mortuary’s disinfected air;
fish farms litter the coastline;
metal islands cultivating with scientific

precision these grey-black, pink-fleshed fish.
In the old days, salmon would leap up the river to spawn,
journeying against the current. They are

travellers: When tucked too low searching for
undertows to rest upon, they often scrape
their bellies on the sharp adze and bleed.

Now watch them turn and turn
in the cages waiting for the feed of
colourised herring to spit from the silver

computer bins over the islands of sea farms,
and General, the hugest of the salmon,
has a square nose where a seal chewed

on a superfreeze winter night when
her blood panicked and almost froze.
Jean Pierre, the technician and sea-cage guard,

thinks they should roast the General in onions
and fresh sea water. It is hard to read mercy
in his stare and matter-of-factly way.

He wears layers, fisherman’s uniform,
passed from generation to generation:
the plaid shirt, the stained yellow jacket,

the ripped olive-green boots, the black
slack trousers with holes, the whiskers
and eye of sparkle, as if salt-sea has crystallised

on his sharp cornea. He guides the boat in;
spills us out after our visit with a grunt and grin,
willing us to wet our sneakers at the water’s

edge. The sun blazes through the chill.
The motor stutters, the sea parts, and
then zips shut and still.

Stunned by their own intake of poison,
the salmon turn belly up on the surface;
then sucked up by the plastic piscalator,

they plop limp and gasping in the sunlight.
One by one the gloved technicians
press with their thumbs the underside of the fish

spilling the eggs into tiny cups
destined for the hatchery, anaesthetised eyes
glazed shock on the steel deck.

They know the males from the females:
always keep them apart, never let seed touch egg,
never let the wind carry the smell of birthing

through the June air. Unburdened now the fish
are flung back in – they twitch, then tentative
as hungover denizens of nightmares, they swim

the old sisyphean orbit of their tiny cosmos.
The fish try to spawn at night
but only fart bubbles and herring.

On the beach the rank saltiness of murdered salmon
is thick in the air. Brown seaweed sucks up the blood.
The beach is a construction site of huge cement blocks

which moor the sea-cages when tossed eighty feet down.
They sink into the muddy floor of the bay and stick.
There is no way out of this prison for the salmon,

they spin and spin in the algae-green netting,
perpetually caught in limbo, waiting for years before
being drawn up and slaughtered, steaked and stewed.

And in the morning’s silence,
the sun is turning over for a last doze,
and silver startles the placid ocean.

Against the grey green of Deer Island
a salmon leaps in a magical arc,
slaps the metal walkway in a bounce,

and then dives, cutting the chilled water on the other side.
Swimming, swimming is General (this is my fantasy)
with the square nose and skin gone pink with seal bites,

escaping from this wall of nets and weed.
General swims up river alone,
leaping the current with her empty womb,

leaping, still instinct, still travelling
to the edge of Lake Utopia, where
after so many journeyings, after abandoning

this secure world of spawning and living
at the delicate hands of technicians,
after denying herself social security and

the predictability of a steady feeding
and the safety from predator seal and osprey;
after enacting the Sisyphean patterns of all fish,

here, in the shadow of the Connors Sardine Factory
she spawns her progeny of air and dies.

© Kwame Dawes & Peepal Tree Press
from: Progeny of Air
Leeds: Peepal Tree Press, 1994
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Laich aus Luft

alemán

Die Schiffsschraube entkleidet die See:
das Muster, ein kaputter Reißverschluss,
offen, wo die Messer Wellen schneiden,

schließt sich dahinter wieder. Seehunde bellen.
Möwen rufen, tauchen, fliegen auf mit ihrem Fang.
Geruch von faulem Lachs hängt über der Bucht

von Fundy wie desinfizierte Leichenhausluft,
die Küste übersät mit Hallen für Fischzucht,
Inseln aus Stahl, darin der schwarzgraue Fisch,

sein pinkes Fleisch, zerlegt wird mit Präzision.
Früher sprangen Lachse zum Laichen flussaufwärts,
gegen die Strömung. Sie sind Wanderer:

Wenn sie zu niedrig sinken auf der Suche
nach einem Gegensog, einer Pause, schürfen
sie sich oft die Bäuche auf am Dechsel, bluten.

Jetzt aber drehen sie sich um die eigene Achse
in ihren Zuchtbecken, warten auf das Futter:
gefärbter Hering, ausgespuckt von silbernen

Computerkübeln über ihren Meergehegen;
und da der General, der größte der Lachse,
seine platte Nase, den eine Robbe angenagt

in einer bitterkalten Winternacht,
als ihr Blut erschrak und fast gefror.
Jean Pierre, der Techniker und Netzwächter,

sieht General schon in Zwiebeln schwimmen,
angedünstet mit frischem Meerwasser. In seinen
Augen, seiner Sachlichkeit, wohnt keine Gnade.

Die Fischerkluft auf seinem Leib, Schichten,
weiter vererbt seit Generationen:
kariertes Hemd, die fleckig gelbe Jacke,

olivegrüne, abgewetzte Stiefel, die lockere
schwarze Hose, ihre Löcher; Backenbart und
Augenblitzen, als hätte Meersalz sich auskristallisiert

auf seiner Hornhaut. Er steuert sein Boot an Land;
entlässt uns, die Besucher, mit Grunzen und Grinsen,
die Turnschuhe müssen wir ins Nasse setzen

am Wasserrand. Die Sonne sengt durch Kälte.
Der Motor stottert, das Meer geht auf, dann
schließt der Reißverschluss sich wieder, still.

Die Lachse drehen, erstaunt über ihre eigene
Vergiftung, die Bäuche nach oben und
landen, angesaugt von einem Plastikschlauch,

schlaff und nach Luft schnappend im Sonnenlicht.
Die behandschuhten Techniker streifen
mit ihrem Daumen an der Unterseite der Fische

die Eier ab, direkt in winzige Tassen: alles
für den Brutbetrieb; auf den betäubten Augen
ein Schockfilm, der Stahltisch glänzt.

Sie unterscheiden Weibchen und Männchen,
halten sie getrennt, damit Samen nie Ei berührt,
der Wind nie den Geruch von Geburt

durch die Juniluft trägt. Entledigt ihrer Fracht,
gleiten die Fische ins Wasser zurück – zucken
benommen, wie Figuren aus Alpträumen,

schwimmen zurück, ihr winziger Sisyphos-Kosmos.
Nachts versuchen die Fische zu laichen,
aber sie gebären nur Luft und alten Hering.

Am Strand steht dick die widerliche Lauge toter
Lachse in der Luft. Braune Algen saugen Blut auf.
Die Küste endlos verstellt mit großen Betonblöcken,

mit denen man die Käfige verankert, 25 Meermeter tief.
Sie sinken in den Schlamm der Bucht und bleiben.
Kein Entkommen aus dem Knast: die Lachse

rotieren und irren immer im algengrünen Netz,
ihrem Aquafarm-Fegefeuer, sie warten so Jahre,
bis sie dran sind: geschlachtet, filettiert, gekocht.

Und doch vorm grauen Grün der Insel Deer
springt ein Lachs seinen magischen Bogen,
klatscht kurz an den metallenen Steg und

durchschneidet dann das Wasser auf der anderen Seite.
Schwimm, schwimm, General (ich stell es mir vor:)
mit deiner Plattnase, den rosa Spuren von Robbenbiss,

du sollst dem Gehege aus Netzen und Algen entfliehen.
Und so schwimmt General flussaufwärts, allein,
springt gegen die Strömung mit leerem Bauch,

folgt noch immer ihren Instinkten, Wanderung,
bis an die Spitze des Utopia-Sees, und hier,
nach langer Reise, jenseits der sicheren Welt

aus ständigem Laichen, zirkulärem Leben
unter der zarten Hand von Technikern,
jenseits auch von sozialer Sicherheit

und der Bequemlichkeit getimter Fütterung,
dem Schutz vor Robbenbiss und Fischadler;
nach ihrer Sisyphusschlaufe von Fischleben,

hier, im Schatten von Connors Sardinenfabrik,
legt sie endlich ihren Laich aus Luft und stirbt.

Übersetzt von Uljana Wolf

hey music man

inglés | Natalia Molebatsi

-- hey music man
promise you will live a long
very long time
and when you die one day
like all natural beings do
season in and season out
promise that your fingers will return
as butterflies
promise that your fingers
will return as a time of water
for the people
music man promise

and when you die one day
and when you die one day
i will cry for you
i will dance for you
i will say your name out loud

© Natalia Molebatsi
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

hey music man

alemán

-- hey music man
versprich mir dass du lange
sehr lange lebst
und wenn du eines tages stirbst
wie alle natürlichen wesen
zu jeder jahreszeit
versprich dass deine finger
als schmetterlinge wiederkehren
versprich dass deine finger
als wasserzeit zurückkehren
für alle menschen
versprich mir music man

und wenn du eines tages stirbst
und wenn du eines tages stirbst
will ich für dich weinen
will ich für dich tanzen
sing ich deinen namen lautÜbersetzt von Uljana Wolf

this heart

inglés | Natalia Molebatsi

this heart is built around
string songs of tears and its
occasional joys and endearments
born to ‘boogey’ beyond its melancholies
it is ready to stand in for another soul
everyday it is finding home
in kalipso and kaleidoscope
constantly snatching words 
and their rhythm from the tongues of passers by
stealing the laughter of lovers to make its own...

this heart here is an instrument
learning the rhythm of the music
yearning to walk anew
to tie the shoelaces of time
to stand in a distance
and look back
to allow itself to stroll
around an entire sea
to make amends
to beat its drum steady...
again

© Natalia Molebatsi
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

dieses herz

alemán

dieses herz das sich gebaut
aus strängen tränen songs und auch
gelegentlichen freuden, zärtlichkeiten
das boogey machen muss trotz seiner blauen stunden:
es ist bereit für andere seelen einzustehn
und findet täglich neue heimat
in kalypso und kaleidoskop
kann immer worte klauben
rhythmen aus den zungen von passanten
und liebenden ihr lachen stehlen für ein eigen ziel…

dieses herz hier ist ein instrument
das erst musik lernt, seine rhythmen
das neue schritte für sich sehnt
die schnürsenkel der zeit zu binden
mit abstand zu allem zu stehn
und zurückzusehn
und sich die zeit gibt
um einen ganzen see zu laufen
um alles wieder gut zu machen
seinen puls zu schlagen stark…
von neuem

Übersetzt von Uljana Wolf

i wish you...happy

inglés | Natalia Molebatsi

i wish you whole
as words water a flower
beneath the yellow rays of yearnings
beyond the reach of growling pains
i wish you inviolable dreams
flourishing under the
silent and attentive gaze of the moon
i wish you a sky,
open enough and ready
for thoughts of light
simple earthly delights
pouring in and out of this moment
i wish you alive
playing a game of cards
in the blossoming
pathway of unfolded wings
here, a wish for you,
of brave dreamlings
touching your eyes at dawn
picking shells along the beach with your brother
on the roof of your home, feeding doves
fitting your wedding gown
marvelling at the beat of your sister’s heart
laughing at your father’s funny stories
happy...
harvesting olives and memories

© Natalia Molebetsi
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

ich wünsche dir ... glück

alemán

ich wünsche dass du ganz bist
wie worte die blumem wässern
unter den gelben strahlen der sehnsucht
jenseits der kralle knurrender schmerzen
ich wünsche dir unantastbare träume
blühend unter dem stillen
und aufmerksamen blick des mondes
ich wünsche dir einen himmel
offen genug und empfänglich
für lichte gedanken
für einfache freuden
durch und durch diesen moment
ich wünsche dir lebendigkeit
beim kartenspielen
im aufblühenden
pfad sich öffnender flügel
hier ist ein hoffen für dich
von mutigen träumlingen
die deine augen im dämmern berühren
am strand mit deinem bruder muscheln sammeln
auf dem dach deines hauses tauben füttern
dein hochzeitskleid anprobieren
den herzschlag deiner schwester bestaunen
lachen über die lustigen geschichten deines vaters
glücklich...
beim ernten von oliven und erinnerung

Übersetzt von Uljana Wolf

after the war

inglés | Natalia Molebatsi

after the war,
what do we do
with the guns
and the machetes?
after the war,
when the men
and the boys return
what do we do
with the guns
and the machetes?
do we toss them
into the deepest of pits
never to see them
surface again?
or do we keep them,
in tact, just in case
after the war,
what do we do
with the guns
and the machetes?
when the men
and the boys are torn
and worn and dead
what do we do,
with the guns
and the machetes?
do we melt them
onto our walls
as amulets?
or do we pass them on
to next brother or stranger?
just in case
we need another war
after this one

© Natalia Molebatsi
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

nach dem krieg

alemán

was tun wir mit
den gewehren
und macheten?
nach dem krieg
wenn die männer
und jungs zurückkehren
was tun wir mit
den gewehren
und macheten?
werfen wir sie
ins tiefste loch
auf nimmer
wiedersehen?
oder behalten wir sie
nur für den fall
dass nach dem krieg
was tun wir mit
den gewehren
und macheten?
wenn die männer
und jungs gehetzt
daheim sind, in fetzen, tot
was tun wir mit
den gewehren
und macheten?
schmelzen wir sie
für unsere wände
als amulette?
oder reichen wir sie weiter
an den nächsten fremden oder bruder?
nur für den fall
dass wir einen neuen krieg
nach diesem hier brauchen

Übersetzt von Uljana Wolf

hello journey people

inglés | Natalia Molebatsi

hello journey people hello
welcome to these pages
these are the stages on our journey
hello, goodbye...

i will meet you at the corner
i will find you at the fringes
at the crossroads of our prayers
i will see you at the centre of our forming

hello...
traveller warrior man troubled
warrior journey woman tired but...
trying into the limitless sky
in pursuit of the other side
in pursuit of routes and truths

journey woman...
what are your formulations?
i too am searching for my foundations
i searching for roots
i am searching...

and if any of you
traveller warrior journey people
ever get to the other side
tell them that we were made of flesh
and blues

tell them we were twisted into flesh
and loss and lies
tell them that we were woven into long
tapestries who hold us up
when we can't uphold ourselves

tell them that we were made of flesh
and...
love
so hello...

© Natalia Molebatsi
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

hey ihr wanderer überall

alemán

hey ihr wanderer überall
seid willkommen, diese zeilen
sind stationen eurer reise
willkommen, wiedersehen...

werd euch treffen an der ecke
werd euch finden an den rändern
auch am kreuzweg eurer gebete
und im zentrum eures werdens

hey ihr alle...
wanderer krieger mit gesenktem kopf
kriegerin wanderin müde aber doch...
auf grenzenlosen himmel hältst du zu
suchst immer nach der andren seite
nach deiner wahrheit, deinen wegen

wanderin, frau...
was sind deine fragen?
auch ich suche fundamente
mein ich sucht wurzeln
     sucht nach der suche...

falls eine von euch
wanderkriegerwegemenschen
je zur anderen seite durchkommt
sagt ihnen wir waren aus fleisch
und blues

sagt wir waren verloren in fleisch
und verlust und lügen
sagt wir waren verflochten in lange
gewebe die uns halten
wenn wir uns nicht selber halten können

sagt ihnen wir waren aus fleisch
und...
liebe
hey ihr ... was bliebe

Übersetzt von Uljana Wolf

Theatre of the Calzada (Reboredo)

inglés | Erín Moure

Nowhere yet has a footfall proven
adequate to its situation
Waiting for the boots to call out
from their stall by the door

Boots wet with river and a field’s muck
Boots that touched a swollen sheep
lain there and a swollen yellow cat
lain there rain in its hair
little rivulets running down its body
its hair in wet swirls

Boots that found it there beside the road’s calzada
A little grass grown round it far too soon
and no one to bring it to the earth again
though it touches the earth

and the boots touch the earth
that’s all they do
touch the earth
that’s all they do

© House of Anansi Press / Erín Moure
from: Little Theatres
Toronto: House of Anansi Press, 2005
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Theater der Calzada (Reboredo)

alemán

Noch nirgendwo hat sich ein Schritt
so fit für seinem Augenblick erwiesen
Wartend auf die Rufe der Stiefel
von ihrem Trittbrett nahe der Tür

Stiefel nass von Fluss und Feldersiff
Stiefel die ein aufgeblähtes Schaf berührten
wie es da lag und die aufgeblähte gelbe Katze
wie sie da lag Rinnsal im Haar
und Regen rann ihr Fell entlang
und nasse Wirbel war ihr Haar

Stiefel die sie fanden an der Straße calzada
kleines Gras ist viel zu rasch um sie gewachsen
keiner bringt sie wieder in die Erde
obwohl sie die Erde berührt

und auch die Stiefel die Erde berühren
mehr können sie nicht
Erde berühren
mehr können sie nicht

Aus dem Englischen übersetzt von Uljana Wolf

Theatre of the Confluence (A Carixa)

inglés | Erín Moure

A little river and a big river
the story of the bronchials
Some of earth’s heartbeat but not all

The water rose in the little river
and washed the big river away
Some of the lungs’ telluric memory

The story of a river mouth
and a confluence
From such a place you can hear the river
or you can breathe
but you have to choose or it chooses you

If it chooses you you are an asthmatic
Now you can live here forever
You can sit under the oak leaves and feel wet spray

The big river and the little river
The story of breath in a meander

The big river and the little river
A little story of leaves the river swept away

© House of Anansi Press / Erín Moure
from: Little Theatres
Toronto: House of Anansi Press, 2005
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Theater der Mündung (A Carixa)

alemán

Ein kleiner und ein großer Fluss
die Geschichte der Bronchien
Und ein wenig, nicht alles, vom Herzton der Erde

Das Wasser im kleinen Fluss stieg
und spülte den großen Fluss fort.
Ein wenig vom tellurischen Wissen der Lungen.

Die Geschichte einer Flussmündung
und ein Zusammenfluss
Von hier kannst du den Fluss hören
oder atmen
aber du musst dich entscheiden sonst scheidet
es dich

Und in diesem Fall hast du dann Asthma
Jetzt kannst du hier für immer leben
Kannst unter Eichenblättern sitzen, im Sprühnebel

Der große und der kleine Fluss
Die Geschichte des Atmens als Mäander

Der große und der kleine Fluss
Eine kleine Erzählung von fortgeschwemmten Blättern

Aus dem Englischen übersetzt von Uljana Wolf

Theatre of the Peito (Santiso)

inglés | Erín Moure

In a woman’s arms lies a man
his skin is blue and his lips are blue
and his chest is a hayrick
flat with forks of blue
Perhaps he is dead, perhaps he is dreaming
perhaps he remembers the law has smote him down

he has shut his eyes
his eyes are open
his chest is a hayrick
His head is very tiny, bearded with thread

his head has the breadth of an onion
in a mother’s arms
where is she carrying this onion :
its chest is so huge!
on the road above the house roofs :

why is this onion passing by?

© House of Anansi Press / Erín Moure
from: Little Theatres
Toronto: House of Anansi Press, 2005
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Theater des Peito (Santiso)

alemán

In den Armen einer Frau liegt ein Mann
seine Haut ist blau und seine Lippen sind blau
und ein Heuhaufen ist seine Brust
von blauen Gabeln plattgedrückt
Vielleicht ist er tot, oder er träumt, vielleicht
denkt er an das Gesetz, das ihn erschlug

seine Augen sind geschlossen
seine Augen sind offen
seine Brust ist ein Heuhaufen
Sein Kopf ist winzig, mit Bart aus Garn

sein Kopf ist so breit wie eine Zwiebel
in den Armen einer Mutter
doch wo trägt sie diese Zwiebel hin :
so riesig ist seine Brust!
auf der Straße oben die Häuserdächer :

warum geht diese Zwiebel vorbei?

Aus dem Englischen übersetzt von Uljana Wolf

Theatre of the Green Leira (Mandúa)

inglés | Erín Moure

Is bad weather coming
how would we know
Is bad weather coming
call everyone

I am all alone cutting the grass or grain
cutting the wood I am alone
splitting it open carrying it to the crib
Call everyone, put the white table out in the yard
sharpen the knives the scythes
bring out the books now
sharpen the clock’s knives too

where did we read any of this
my heart mad with beating
I might lie down here in this field before you come

call everyone
the flies are singing their hymnal hum hum ai ai
how would we know

the needles of the clock are cutting down the names of the hours

© House of Anansi Press / Erín Moure
from: Little Theatres
Toronto: House of Anansi Press, 2005
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Theater der Grünen Leira (Mandúa)

alemán

Kommt schlechtes Wetter
woher sollen wirs wissen
Kommt schlechtes Wetter
hol alle her

Ich bin allein ich mähe Gras vielleicht Getreide
hacke Holz ich bin allein und
spalte Scheite trage sie zum Stapel
Hol alle her, stell weiße Tische in den Hof
die Messer schärfe, die Sensen
die Bücher pack jetzt aus und
die messerscharfen Zeiger schärfe auch

wo lasen wir all das überhaupt
mein Herz verrückt vor Schlägen
Vielleicht leg ich mich kurz ins Feld bevor ihr kommt

hol alle her
die Fliegen brummen hymnisch ihr summ summ ai ai
woher sollen wir es wissen

die Uhren mit Zeigermessern mähen die Namen der Stunden

Aus dem Englischen übersetzt von Uljana Wolf

Theatre of the Stones that Ran (Fontao, 1943)

inglés | Erín Moure

At night in the valley of penedos erguidos
a glint of wolfram

the uncles’ job at night
to touch the glint of wolfram

wolfram brought riches for all in Fontao
they all had jobs then in Fontao
even the prisoners worked in Fontao
the garrison eyed everyone

there was only the night left

The uncles mined the glint in the river course
and stood up in the water
at night they worked each with small hands of xeo
and stood up in the water
climbed out of the river with the wolfram

penedos erguidos
human uncles, tiny

and they ran


                                                           for M.I

© House of Anansi Press / Erín Moure
from: Little Theatres
Toronto: House of Anansi Press, 2005
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Theater der fliehenden Steine (Fontao, 1943)

alemán

Nachts im Tal der penedos erguidos
ein Wolframglühen

nachts ist der Job des Onkels
das Wolframglühen zu berühren

Wolfram brachte allen Reichtum in Fontao
alle hatten damals einen Job in Fontao
sogar die Gefangenen arbeiteten in Fontao
und die Aufpasser passten auf

nur die Nacht war noch geblieben

Die Onkel fischten das Glühen aus der Strömung
und standen im Wasser
nachts mit ihren Jobs und kleinen Händen aus xeo
und standen im Wasser
und kletterten mit Wolfram aus dem Fluss

penedos erguidos
menschliche Onkel, winzig

und dann flohen sie

                        für M.I.

Aus dem Englischen übersetzt von Uljana Wolf

Benihana

inglés | LaTasha N. Nevada Diggs

she wishes Rocky usada cookbooks              rūma moe : bedroom cuisine

              niho : nitro libido    samurai diced & sliced

     sweet & sour calypso in a hotei tiki mug   baby girl knows he burned the rice

she wishes Rocky a rave kei : at Che Fong’s bungalow

       uru : enter the binghi harps played by Duke Lukela

                     she wishes Rocky tossed oriental shrimp y huevos in a hot tub

                            korā : over there Kono Kalakaua is manning the grill

his backgammon trophy awaits him in heaven

       an afterlife supply of jheri curl kits

                     saketini on the house       a rave in his name

in virtuous timbre she mantras, “come now, no more faking blackouts.”

                     Japanese custom              Rocky’s poly

                     konā: there, ka tākaro ngā tamariki ki waho with Ginsu knives

                                   the children will play outside

                                   Chin Ho Kelley is attending to them

she wishes Rocky muziek di zumbi, a day with Sizzla in a hot air balloon

                     a hummer converted ice-cream truck

       te tae : the color of kikorangi : blue

              a collage of sugar cones & strawberry road on DVD

       his wrestling pecks in high-res        he did not patent the fortune cookie, but…

                     pequino manu, no strife from Bobos down Lenox Ave.

pūrnimā : night of full moon, night of vaudevillian lineage

someone did not read the omikuji

                            she wishes Rocky an odò kāshmīrī dam gōsht

                     pepper steak               hea : where?

                            mua: in front of heroes & foes

              konei: here she wishes Rocky moe: sleep

       passage in not an abebuu adekai fashioned like his teppanyaki

                     but his speedboat severing Bullwinkle’s spleen

       somewhere in Iceland she wishes Rocky jouk & Wonderbras abundant

              two centerfolds for the price of one              a rave in his name

a place where he eats his celestial tsujiura senbei

                            uru : enter again the binghi harps played by Duke Lukela

       he’s finally escaped the Blacks and the Jews

__________

Benihana is written in Maori, Hawaiian, Japanese, Samoan, English, and some Hindi/Urdu. Rocky is Hiroaki Aoki, the founder of the Benihana restaurant chain. Omikuji is Japanese for fortune slip and the type of the cookie often associated with Chinese restaurants. The fortune cookie was "allegedly" introduced to America by the Japanese in the early 20th century. Che Fong, Duke Lukela, Kono Kalakaua, and Chin Ho Kelley were characters in the original television series Hawaii Five-O.

© LaTasha N. Nevada Diggs
from: TwERK
New York: Belladonna, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Benihana

alemán

sie wünscht Rocky ma usada : cookbooks   rūma moe: schlafzimmer kochfest

                        niho : nitro libido        samurai hackt & zackt

süß-saurez calypso in hotei tiki tass    dis baby girl weiß : bei ihm brennt da reis
           
sie wünscht Rocky ma ein rave kei: at Che Fongs bungalow

            uru : rein kommz Duke Lukela mit binghi trommz

            sie wünscht Rocky mixt ma spicy shrimp & huevos inna whirlpool

                                   korā : drübn hier is Kono Kalakaua mista grillmann am grill

im himmel kriegt er sein backgammon preis:

            n jenseits voller jheri curl kits

                                               saketini aufs dom                    n rave in su nom

 ihr mantra virt imma timbre in uso: „komm schon, no more ohnmacht faken!“

                                  
japanischer brauch :                           Rockys poly auch
           
konā: drübn, ka tākaro ngā tamariki ki waho mit Ginsu messa

                        die kinder spielen dann kurz draußen

                       
Chin Ho Kelley passt auf sie auf

sie wünscht Rocky ma muziek di zumbi, n tag mit Sizzla im heiß(luftballon

                                   sein umgebauter hummer is eis(waggon

te tae : the colo of kikorangi : blue
                       

                        mix aus zuckerhut & strawberry road auf dvd

sein rödeln mit di vögel in auflösung: voll hoch

            ok der hat kein glückskeks=patent aber geht auch so

                        pequino manu, kein zank mit di Bobos von Lenox Ave

pūrnimā : vollmondnacht, vaudeville-nacht voll past & ahnen

da hat einer wohl sein omikuji nicht gelesen

                                               sie wünscht Rocky ma ein odò kāshmīrī dam gōsht

                        pfeffersteak                            hea : woa?
                                                                       (hear: hier
                                                                       hier: her
                                                                       her: hört sie
                                                                                  hier  ma bloß zu)

                        mua: vor allen helden & feinden

            konei : hier wünscht sie Rocky ma moe: schlaf

alles nur kein abgang im abebuu adekai gestylt wie sein teppanyaki

                        aber sein schnellboot raste trotzdem durch Bull:winklz milz

irgendwo in island wünscht sie Rocky ma jouk & wonderbras en (sonder) masse

            dos pin-ups zum preis von una                       ein rave in sei nombre

wo er ma ruhig sein himmlisch tsujiura senbei bei(s)sen kann

                                   uru : rein kommzwieda Duke Lukela mit binghi trommz

nu isser endlich jenseits auch von schwarzn und judn

______

Orijinal-Fußnote: Benihana verwendet Maori, Hawaiianisch, Japanisch, Samoan, Englisch, Deutsch und ein wenig Hindi/ Urdu. Rocky ist Hiroaki Aoki, der Gründer der Restaurantkette „Benihana“. Omikuji ist das japanische Wort für den Zettel in einem Glückkeks, den man eher mit chinesischen Restaurants assoziiert. Der Glückskeks wurde angeblich Anfang des 20. Jh von Japanern nach Amerika gebracht. Che Fong, Duke Lukela, Kono Kalakaua und Chin Ho Kelley sind Figuren aus der Fernsehserie Hawaii Five-0.

Übersetzt von Uljana Wolf

mungkin(mencintai)mungkin possibly(to love)maybe

inglés | LaTasha N. Nevada Diggs

 taisetsu na tu mio guagua nyamuk
how beloved you my baby mosquito

engkau imponente gila murasaki buaya
              you awesome insane purple crocodile

karakau mi cinta sampai saya chi es habuk
                ridicule me love until my blood is dust

taisetsu na tu mio guagua nyamuk
how precious you my baby mosquito

un aislado kelasi mungkin ninaru nyanyuk
                         a lonely sailor might grow senile

dakedo, espero para kisu, muda bula mata
              although, I wait for a kiss, a young eyelash

taisetsu na tu mio guagua nyamuk
  how beloved you my baby mosquito                   

engkau imponente gila murasaki buaya
     you awesome insane purple crocodile

© LaTasha N. Nevada Diggs
from: TwERK
New York: Belladonna, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

mungkin(mencintai)mungkin möglich (zu liebn) vielleicht

alemán

taisetsu na tu mio guagua nyamuk
       so lieb dich hab mein babymück

engkau imponente gila murasaki buaya
              du krass verrücktes lila krokodil

karakau mi cinta sampai saya chi es habuk
       verspott mich liebes bis mein blut is staub

taisetsu na tu mio guagua nyamuk
            so kostbar du mein babymück              

un aislado kelasi mungkin ninaru nyanyuk
       einsamer seeman wird schnell senil

dakedo, espero para kisu, muda bula mata
             aber, ich warte kuss, ne junge wimper

taisetsu na tu mio guagua nyamuk
          so lieb dich hab mein babymück

engkau imponente gila murasaki buaya
          du krass verrücktes lila krokodil 


_______

Fußnote: Das Gedicht verwendet Japanisch, Spanisch, Malay  und English [jetzt auch Kiezdeutsch und Deutsch].

Übersetzt von Uljana Wolf

Son of a Negro Explorer (Not) at the North Poleii (Colonel Platoff)

inglés | LaTasha N. Nevada Diggs

hawk the rabbit trim darling. the iconographic
          halo shadows your stare. whose
barber makes the grooming regal. what do you point towards?
          silver leafed children
pray to your Nikes. tangerine & blood in japanned leather. can you
          see father? hold

the pose Henson’s legacy. descendant of Inuit.
          cloud burst of wonderful sexy. his
is your bequest: seaman & arctic booty. clock wolves.
          rock the navigator. hand
over your BBQ whale meat. polar bear & Lil Louie’s French Kiss. mirror
          mirror at

the ball. walrus blubber carved w/ your sword. foreign familiar.
          lime cargos reflect the
cold Tundra sun. your name: Anauakaq of the
          Polo Grounds. where’s your father? perp
contests the dogsled as prop. chiseled Arabian your pallid
          companion. bitch walk.

© LaTasha N. Nevada Diggs
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

sohn eines schwarzen entdeckers (nicht) am nordpol (Colonel Platoff)

alemán

vertick den hasensaum, schatz. der nimbus, ikonographisch,
           verschattet dein blick. dessen feldscher
macht majestätisch die schur. wohin zeigt dein finger?
           silberblättrige kinder
beten deine nikes an. tangerine & blut auf urushileder. siehst du
           den vater? halten

jetzt, diese pose, henson’s vermächtnis. nachfahr der inuit.
           wolkensprengendes sexy. seine
erbschaft ist deine: seeman & arktisarsch. wolfsuhren. wohlan,
           mach den steuermann. hand
über dein BBQ walbauch. polarbär & lil louies french kiss. spiegel
           spiegel aufm

ball. cargohose in limette mimt karges tundralicht. walrossspeck
           geschnittn mit dein spieß
oder schwert. vertraut verqueert. dein name: Anauakaq von
           Polofeld. wo is dein vater? routn
von tätern übertreffn di hundeschlitten. kantiger araber, dein blass
           gefährte. queen lauf.

Übersetzt von Uljana Wolf

Sunspot

inglés | LaTasha N. Nevada Diggs

flensing the bounce, the clap cheeks make, boys are
adored too easily. or perhaps the treasure trove we

deem invoked by twerk. love offering? booty without
arcane clues? rump could be scrolls the pirates desire
buried in the crease of flesh; or even thoroughbred mouthed
by knees that meet upon instruction and beat. Who

discovers the loot? cheap stilettos draw blood. are
we penors of lace fronts? our muskets black thighs? we

perspire into amphorae enough to erect and reward. in
15 cubits resides our platinum peek-a-boo chests. the
glare: a sunspot adorned just for a night of presence.

© LaTasha N. Nevada Diggs
from: TwERK
New York: Belladonna, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

sonnenspot

alemán

dis wackeln flensen, klatschen von wangen, in jungs sind
wir zu schnell verknallt. oder gehts um den schatz, den wir

mit twerk beschwörn wolln. liebesgaben? popologie ohne
geheime spuren? ärsche sind karten, die piraten begehren
in fleischfaltn versteckt. oder vollblüter, aus knien fließend,
die sich begrüßen auf beat & befehl. Wer

findet di beute? billig stöckelschuh, blut im nu. sind
wir penors von perücken? musketen unsre schwarzn schenkel? wir

schwitzen in amphoren, genug für steifsein, unsern preis. in
15 königsellen wellt platin um unsre nippelfreie brust. der
glanz: ein sonnenspot, zier für eine nacht voll gegenwart. 

_______

Orijinal-Fußnote: Das Gedicht ist in der „Golden Shovel Form“ geschrieben, es enthält eine Zeile aus dem Gedicht „Recite Neruda in my thighs in my open mouth constellatory psalms“ von Metta Sáma, sie lautet „are we withouth desire mouthed Who are we in the presence“ [sind wir ohne begehren fließend Wer sind wir in  der gegenwart.] Penor ist Walisisch für „Maulkorb“.

Übersetzt von Uljana Wolf

the originator

inglés | LaTasha N. Nevada Diggs

here’s the remedy for your chronic whiplash –

           coming to you via triple ones on a mission –

                        pop a wheelie for originators of the flash.

                                  check ya dial, emboss the rock b4 a fella dip dash.

                                           grand to slam a party – peep two needles in collision:

                                  here’s the remedy for your chronic whiplash.

                        flare your dome w/ a pinch of cheeba succotash.

           got my avenue peaking from rapid circumcision:

pop a wheelie for originators of the flash.

           ululate the call; gods never caught tongue-lash –

                         tweak an EQ before hash sparks double vision:

                                   here’s the remedy for your chronic whiplash.

                                   got my tambourine for ya partner, now pass the calabash.

                                   smile for the DJ when the cut spits – peep the precision:

                         pop a wheelie for originators of the flash.

           never fret what the beat can establish in the trash.

master meter on Orion, starship blast w/ supervision:

           here’s the remedy for your chronic whiplash –

                         pop a wheelie for originators of the flash.

© LaTasha N. Nevada Diggs
from: TwERK
New York: Belladonna, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

di( originator(in

alemán

dein mittel gegen kannich-nich-vastehn-pech –

            zwei sprachn-regler auf na dreh-mission plus crew –

            hör einfach ma nur zu – dis is la digga-sprech.
                       
                        vergiss di peilung, check ma wie kültür-beat echt
                       
                                   deine ohren-party crasht – sprachscratch aufeinanda zu

                        hier is dein mittel gegen ich-vasteh-nich, echt –

            macht deine birne weich mit prise bahnhofskrächz.

wenn städte gähn mit kommunixkation auf monotracks:
           
geh lieber kieze hörn, mach gözler zu – dis is la digga-sprech.

            ruf ma ruhig ulula, assimilierte könn nix zungensmäck – 
                       
                        schieb di regler rauf, dis is dein migro-snack –
                       
                                   dein leziz medizin für ich-versteh-nich-dreck.
                                                          
                                   ich mach dich tambur lan, du machst mich lingua-mess

                                   wir machen grinsen, wenn die präzi scratcht –
           
                        hier is dein furious gegen ich-vasteh-nicht, ächz.

            multi-beat killt sorgen, wo dich morgens panik päckt

jetzt bistu master of Orion, yeah dein starship sprachflip rächt:

                        hier is dein schüttel-deutsch für ich-vasteh-nich-pech

                        hör einfach ma nur zu jetzt – is translatah-sprech.

Übersetzt von Uljana Wolf

pidgin toe

inglés | LaTasha N. Nevada Diggs

on di saké menu no descriptive like quiet & smooth.
lean & firm. dry seems redundant. di comedic
pause dat carry so much inna tree letas. wen
di flesh breaks, a ranginamu glimma free itself to become
sky misty aan di temple. a strait of islands set against
a hazel setting inna di west. kolo pollo. morning is belated
aftanoon whey mourning dove & starling sing der
medley of five songs wich scratch at nickel clouds.
showcase loose silver reatas. aroha. der claws carving
tools. der beaks pick & sift gravel. it said inna myth
dat di rooster was sent down from heaven to shape
di earth. dat di world was once all wata. dat di rooster
no call out ‘pōkokohua’. wat yuh create w/ yrs out of wood,
metal & lacquer? di descriptive begin again. dreamy. reka reka
             engari ia mīere.
ae, dry is practical. perhaps necessary for di lineage.
perhaps necessary to protect di heart. di sky
neither dusk nor honolulu azure. di sparrow medley
now tree or two. di manner of tings arrive wen di sun cracks
di pastel smear. in di end, e taku hoa pūmau pūrotu,
                                                   di hair gladly protest shampoo.

             e taku tamatāne ngaro mokemoke,

in di end, gochira get devoured by sand dollah.

© LaTasha N. Nevada Diggs
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

pidgin türk toe

alemán

auf da saké-karte keine textung wie sanft & weich.
fest & firm. dry redundantmedundant. voll lustisch
lan dis sprechnde schweign in dreı buchstabn. wenn
dis fleisch reißt, n ranginamu glimman raus sich wringt
& himmelt diesig an di schläfe. im bild di inselkette vorm
nussuntergang im westn. kolo pollo. morgen is nur alda
nachmittag wenn singen star & klageamseln ihr
medley von five songs: kratzn wolkengroschn. ah di
silberklimper lariate. aroha. ihre schnitzkralln tools.
ihre schnabel pickn & kieselschiebn. ey der mythos
sagt, dass hahn ausm himmel kam um di erde zu
machen. dass di welt war ma alles wassa. dass hahn nicht
rief ‘pōkokohua’. was machste mit was haste, holz, metall
& lack? beschreibungn beginn wieda. träumıg. reka reka
                        engariia mīere.
ae, dry is praktisch. vielleicht gut wegen vergewisserung.
vielleicht gut wegen protecten von dein herz. himmel jetzt
weder dämmer noch honolulu azur. di spatzen meddeln
baum oder traum. wie dinge erscheinen wenn di sonne
dis pastelmastel aufbricht. in di end, e taku hoa pūmau pūrotu,
                                                           wehrt haar glatt gegen shampoo, gluckst.

                        e taku tamatāne ngaro mokemoke,

in di end macht sand dollah messa mit gochira.

Übersetzt von Uljana Wolf
Orijinal-Fußnote: Das Gedicht verwendet Pidgin (Nigerianisch und Hawaiianisch), Patois, Maori, Spanisch, Japanese, English [[jetzt auch Kiezdeutsch und Deutsch.

damn right it’s betta than yours

inglés | LaTasha N. Nevada Diggs

she getting taught – him getting schooled

            – frosty dips – foamy zouk

                                        drown dem clods in kikongo dollop

                                        bradda tell a rida – holla at yuh fadda

                                                     – yu in yuh caddy –

                                                                  ricochet feed yu – barrington


            di seagulls crack clam shells –

                          sailors – da kine stuffin’ swelled snails

dey navy yard smiles chinky – cause dey drown dem clods in kikongo dollop

            shantay yuh stay – dem – yard fowl – serve

swim in kaiso – hotel drive – milk dem lick mouth – holiday den

assified – technique drop – kikongo dollop – blocka-blocka

            erode di pentameter – blocka-blocka

                          shadows sashay – freak-a-leek

                                        milk dem – hotel drive – bum by – don a dime

                                        – true dat fadda – charge dem clods

                          shantay yuh thesis – walk tick short tongue

            – squint when ya milk shake –

                                 drown dem clods – charge dem clods

                                                                  seagulls on crack – blocka-blocka

© LaTasha N. Nevada Diggs
from: TwERK
New York: Belladonna, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

damn right dis bessa wie deins

alemán

sie da be studiert – er da be geschult

            – frostig flips – schaum da zouk

                                   tunk di babos in kikongo sirup
                                  
                                   bruda schwingda weita – holla nach dein vadda
                                              
                                               – du in dein caddy –

                                                           rikoschett mach dich fett – barrington


            di möwen hackn muscheln well –
                       
                        eh, matrosen – son futter macht di schneckn schwell-schwell


di werft grinst schlitzig – weil di tunkn alle babos in kikongo sirup


            shantay yuh stay – aber didah – werftvieh – dienen
           
treib in kaiso – hotel auffaht – melk di leckmund – urlaub::zen

arschisiert – technik check nich – kikongo supsup – blocka-blocka

            jamben unterwandern – blocka-blocka
                       
                        schatten schwänzeln – freak-a-kiek
                                  
                        melk di – hotel schmotel – schnorr schnorr – dollar d’or
                       
                                   – is wahr vadda – weich die babos ein oda?

                        shantay ma deine diss – tippel tick di zung kurz
            
–  schäker wennde milch shake hast –

                        tunk die babos – weich di babos richtig ein

                                                           möwn auf crack – blocka-blocka

Übersetzt von Uljana Wolf

Fingers Inc. - Mystery Of Love

inglés | LaTasha N. Nevada Diggs

the first three notes. brick & cowry waist shaker. a synth seconds later. either her hips goes that way or the feet will get caught up in the scribbling. if she raise her arms exceeding her head, she get dizzy. is why her feet move so. hard. why she slant against the pole. why her back is up against another whose back is outsider. stranger hands finger latch to keep pace. a drunk tilt is a gesture. they collapse in a signature intonation. deep red house currency. watch these giving legs soar. levitated bodies duplicate fever. the man handles her shoulders like oars. consensual mount. even breath solicits sync. all demons who exorcised the rafters become smoke. zanzibar spice from pore. arrangement offers a moment of reserve. this social dance between unspecified muscle. revel soft ache just to be led. their only thoughts submit to bass & voice & echo. the claps are meant to step out of the mantra. how the keys trip up slave traders.

© LaTasha N. Nevada Diggs
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Fingers Inc. - Mystery Of Love

alemán

di ersten drei noten. brick & kauri hüft-schüttler. sekunden später der synth. entweder ihre hüfte geht jetzt da lang oder di füße verfitzn sich im kritzeln. schwingt sie jetzt arme hoch über kopf holla sie dönmek. darum di füße fest. aufm boden. darum sie schräg lehnt an stange. darum ihr rücken drückt an ein ander rücken der is ausgeländer. fremde hände lockn sich ein voll im takt zu sein. nicht trockn also trippn ist di geste. fallen in einander in grundton & intonation. deep red house currency. al akım. guckma beine zittern, schwebn. guckma körper fliegn, alles doppelt fieber. ein typ regelt ihre schultern wie ruder. so zusammen eingepegelt. wallah sogar atem stiftet sync. alle geister wo dach verkleistern werdn rauch. sansibar aus poren. tracklist setzt di pausen. tanzt du auf einmal sozial zwischen mysterious muskel. magst di megasanfte pein wo dich ins offne führt. wo gedanken nur tanken stimme & echo & bass. wie dich di claps ausm mantra zappen. wie di töne sklavenhändler foppn. 

Übersetzt von Uljana Wolf

Nail Technician as Palm Reader

inglés | Warsan Shire

The nail technician pushes my cuticles
back, turns my hand over,
stretches the skin on my palm
and says I see your daughters
and their daughters.

That night, in a dream, the first girl emerges
from a slit in my stomach. The scar heals
into a smile. The man I love pulls the stitches out
with his fingernails. We leave black sutures
curling on the side of the bath.

I wake as the second girl crawls
head first up my throat—
a flower, blossoming
out of the hole in my face.

© Warsan Shire
from: unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Die Nagelstylistin als Handleserin

alemán

Die Stylistin schiebt die Nagelhaut
zurück, dreht meine Hand,
strafft die Haut der Innenseite
und sagt Ich sehe Ihre Töchter
und deren Töchter.

In der Nacht darauf steigt das erste Mädchen
aus einem Schlitz in meinem Bauch. Die Narbe heilt
zu einem Lächeln. Der, den ich liebe, zieht
die Fäden mit den Fingernägeln. Schwarze Nähte
hinterlassen wir, sie kräuseln sich im Bad.

Ich erwache, als das zweite Mädchen
den Kopf voran aus meiner Kehle schlüpft –
eine Blume, ein Blühen
in dem Loch in meinem Gesicht.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

ŽILE ŽICE

esloveno | Anja Golob

To se mi sanja: žival ima prste.
Leži na boku, gledam jo s hrbta,
glavo sklanja naprej, kot da je
plašna, in rahlo ritmično niha.
Z mehaničnimi, praznimi gibi
brska po raztrganini, prsti pozorno
prebirajo tkivo in iščejo žile.
Eno po eno izdirajo, da jih je lažje prijeti –
žile so tenke, a čvrste, kot žice v električnem vezju –
in jih s težavo pretrgajo, drugo za drugo.
Žival dela neslišno, je skoraj negibna, počasi
in temeljito prekinja dovode utripanja srcu,
ki se ječé zapira, kakor žival zastira zavese zenic.
Prostor krog nje je izpraznjen, namočen v mlako
polzeče krvi, nad katero nima in noče več oblasti.
Plašč njene kože je razpet na skelet kot mlahav
šotor v pomladnem vetru, pred katerim ležijo
kot nametana prtljaga nasedli organi.
Hlastavo diha žival (telo je mašina), prisluhne,
skrči se, obnemore, stegne zariple prste od sebe
in zmagoslavno otrpne.

© Anja Golob
from: VESA V ZGIBI
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Aderndraht

alemán

Dieses träumt mir: Finger hat das Tier.
Es liegt seitlich, ich seh’ seinen Rücken,
den Kopf nach vorn geneigt, als wär’ es
scheu, es schwingt ihn rhythmisch, leise.
Mit mechanisch leeren Griffen wühlt es
in einem frischen Riss, seine Finger fahren
achtsam durchs Gewebe, suchen Adern.
Eine nach der andern zieht es heraus, so sind sie leichter zu halten –
feine Adern, aber kräftig, wie Drähte in einer Stromschaltung –
man kann sie nur mit Mühe zerreißen, einzeln, nacheinander.
Das Tier schafft lautlos, reglos fast, legt langsam
und bedacht den Puls zum Herzen lahm,
das ächzend zufällt, wie beim Tier der Vorhang der Pupille.
Drumherum der Raum ist leer, mit eine Sickerpfütze Blut
gefüllt, über die es nicht mehr herrschen kann noch will.
Der Mantel seiner Haut ist auf ’s Skelett gestreckt, ein
schlaffes Zelt im Frühjahrswind, davor liegen, wie
hingeworfenes Gepäck, gestrandete Organe.
Das Tier schnappt Luft (der Körper ist Maschine), es horcht,
es schrumpft, versumpft, streckt lautlos seine Finger von sich
und erstarrt dann im Triumph.

Aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Uljana Wolf
Aus: 'ab und zu neigungen'
Wien: hochroth, 2015

SVETLOBA PRIHAJA OD SPODAJ

esloveno | Anja Golob

Svetloba prihaja od spodaj,
telo ob tvojem spi in ne vidi,
kako preži zunaj, razbija po oknih,
tiplje pod vrati,
polzi iz tebe.
             Tvoje telo je hladno in zvito
             kot pregorela žička v steklenki,
             negibno mežika v ostrem ritmu
             (predstavljaj si tak res natančen svetilnik)
             zaspanim krmarjem na čezoceankah.

Svetloba prihaja od spodaj.
Ni vedela, da sem kresnica, a da imam
tudi dolge tipalke in gnezdo iz voska –
na prstih mi piše, a ni opazila.
             Morda nosim v rokah, karkoli že ljubi,
             a bolj verjetno imam le kremen in trske
             in ne znam z njimi, da bi bile ogenj.

Kljub temu se v spanju obrne, izreče ime
in si me vzame, četudi se
luč ne hrani iz luči.
             Nato skupaj dolgo,
             zasoplo igrava
             na kožo zraka, da
             žari v noč s temotnim sijajem in
             preseva počasi v gostem polmraku
             njeno telo luč iz teme.

»Zaspi, zaspi nazaj,« ji šepečem,
naj oslepi, nemo prosim, naj nikdar ne vidi,
kaj sem v resnici, in naj ne razume,
da nič, kar imam, ni zares moje,
ker vse, vsa lepota,
kakor svetloba,
prihaja od spodaj.

© Anja Golob
from: VESA V ZGIBI
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Die Helle kommt von unten

alemán

Die Helle kommt von unten,
neben dir der Körper schläft und sieht nicht,
wie sie draußen lauert, an die Scheibe schlägt,
sich unter der Tür durchtastet,
aus dir heraussickert.
            Dein Körper ist kühl und gewunden
            wie ein flackernder Draht im Glas,
            er zwinkert reglos einen harten Takt
           (stell dir einen ganz präzisen Leuchtturm vor)
           für die schläfrige Crew auf einem Überseeschiff.

Die Helle kommt von unten.
Sie wusste nicht, dass ich ein Glühwurm bin, dass
ich aber auch lange Fühler und ein Wachsnest hab –
es steht auf meinen Fingern, doch sie bemerkte es nicht.
          Vielleicht halten meine Hände, egal was sie liebt,
          doch hab ich wohl nur Feuerstein und Späne
          und weiß nicht, wie ich sie anzünden soll.

Doch sie dreht sich im Schlaf, sagt meinen Namen
und nimmt mich, obwohl
sich Licht nicht nähren soll von Licht.
           Dann spielen wir
           lang, atemlos
           auf der Haut der Luft,
           bis ihr düsterer Glanz die Nacht erhellt
           und ihr Körper das dichte Dämmern
           mit Licht durchdringt.

„Schlaf ein, schlaf wieder ein“, flüstere ich leise,
sie soll blind sein, bitte ich, soll niemals sehen,
was ich wirklich bin, soll nicht verstehen,
dass nichts, was ich habe, mein ist,
weil alles, all die Schönheit,
wie die Helle,
von unten kommt.

Aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Uljana Wolf
Aus: 'ab und zu neigungen'
Wien: hochroth, 2015

KJER JE OTROK UJEL ŽUŽELKO

esloveno | Anja Golob

Tam, kjer je otrok ujel žuželko,
je v tleh ostala plitka luknja
Sčasoma je veter vanjo znesel suhe iglice,
mrtve mravlje in odpadlo listje.
Ko je čeznjo dovolj dolgo teklo sonce,
se je svet v njej umiril.
Spodaj se je počasi zgostilo življenje.

Sprva je imel tu prostor moč, premikati okvire,
toda temne, šibke sence, ki so ostale po
ujeti živali, ne dopustijo miru.
Tam, kjer je otrok ujel žuželko,
je v zraku ostala drobna škrbina.

Otrok ni vedel, kaj je z dlanjo zgrabil, da spada
žuželka v družino Lampyridae, red Coleoptera,
da ima krila in da ponoči sveti po lastni sledi,
svetloba, ki jo proizvaja, pa da je hladna,
saj je njen spekter odsekan, njena valovna dolžina
se giblje med 510 in 670 nanometri.
Namesto: »Nano, nano!« je torej kričal:
»Žuža! Žuža!« in s stisnjeno pestjo
zmagoslavno rezal zrak kot jurišnik, ki
uboga povelje, a ga je strah, kaj bo.

Kjer je otrok ujel žuželko,
je veter razpihal oblake.
Skozi tenko zev
tam zdaj v nočeh sveti na
plitko luknjo v tleh in
drobno škrbino v zraku
ozek soj praznega neba.

© Anja Golob
from: VESA V ZGIBI
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Wo das Kind das Kerbtier fing

alemán

Dort, wo das Kind das Kerbtier fing,
blieb eine flache Kuhle zurück.
Der Wind trug stetig Laub hinein,
tote Ameisen und dürre Nadeln.
Wenn die Sonne lang genug drüber lief,
beruhigte sich die Welt darin.
Allmählich wurde das Leben dort dichter.

Anfangs war der Raum so stark, verschob Rahmen,
doch die dunklen, schwachen Schatten, die das Tier,
gefangen, zurückließ, ließen keinen Frieden zu.
Dort, wo das Kind das Kerbtier fing,
blieb in der Luft eine winzige Scharte zurück.

Das Kind wusste nicht, was seine Hand griff, nichts
von der Kerbtier-Familie, Lampyridae,
von der Ordnung Coleoptera, von den Flügeln,
die nachts die eigene Fährte anstrahlten,
nicht, dass es Licht abgab, ein kühles,
weil sein Spektrum abgehackt, seine Wellenlänge
zwischen 510 und 670 Nanometern lag.
Statt: „Nano, Nano!“ schrie es also:
„Summsumm! Summsumm!“ und schnitt mit der Faust
triumphierend durch die Luft, ein Sturmsoldat, der
einem Ruf folgt, aber fürchtet, was da kommen mag.

Dort, wo das Kind das Kerbtier fing,
zerwehte der Wind die Wolken.
Durch den schmalen Spalt
fällt nachts ein Schimmer
auf die flache Kuhle im Boden
auf die winzige Scharte in der Luft,
aus leerem Himmel.

Aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Uljana Wolf
Aus: 'ab und zu neigungen'
Wien: hochroth, 2015

KONCERT DEBELE GOSPE

esloveno | Anja Golob

Par se nas bo zapilo,
kdo od nas bo utonil, zletel s ceste ali bo na kolesu zbit.
Kaka akutna depresija tu, kak hepatitis c tam,
večina bo šla žvižgat vseh sort rakom,
vsaj za enega človeka stavim na kap med seksom,
par nas bo padlo in obležalo na tleh kopalnice.
Kdo se bo verjetno ubil.
Tu in tam bo kdo zvečer zaspal in se zjutraj ne zbudil.
Par nas je že splavilo,
nekaj nas še bo,
nekaj nas ne more imeti otrok,
nekaj nas otrok noče imeti.
Tisti z več denarja bodo končali v sobah domov za ostarele,
med sekajočimi sekundnimi kazalci hodniških ur,
postanim vonjem po inkontinenci in uvelih rožah,
ostali na cesti, daleč od oči in src,
morda v razpadajočih domovih svojih staršev.
Katerih diagnoze so že začele kapljati iz telefonskih slušalk,
že smo si začeli beležiti njihove preglede pri specialistih,
fizioterapije, imena zdravil, že se počasi poseda po nas
tesnoba nemoči – mi : starost = 0 : 1.
Redko, a zgodi se že, da kupujemo rože,
da pošiljamo žalne karte, da iz mobitelov
brišemo številke. Redko, a zgodi se že, da slutimo
v sebi naraščajočo frekvenco črnine.
A za zdaj, preden nas drugega za drugim pogoltne, delamo.
Delamo mnogo, delamo, kar dobimo, večinoma sede za zasloni
na slabih stolih, ukrivljenih hrbtenic, s sendviči za kosilo.
Včasih pride vesela novica ali pismo, napisano z roko,
včasih dobra knjiga, film, album, razstava, koncert,
včasih kdo na odru pove stavek, ki predre
četrto steno in ostane. Včasih zagovarja kdo
svoj doktorat, včasih zadane kdo na loteriji,
včasih se komu rodi otrok. Včasih kdo odpotuje in
pošlje kartico, ima se dobro in to res misli,
včasih gre kdo s kom domov in je seks izjemen,
zjutraj pa potem nobenega teženja, samo vzajemni
“Tenks, sej se kaj vidva, dobr bod,” in čao, včasih,
res včasih mavrica.
Gledamo, beremo, poslušamo, govorimo,
tu in tam kaj napišemo. Sledimo napredku, kupujemo
razne naprave in se jih na skrivaj učimo uporabljati.
Redko plezamo na hribe, redko kadimo haš, redko
gledamo zvezde, redko pojemo, redko tvegamo, redko zamižimo.
Toda dokler sloni še kak človek v zahajajoči svetlobi dneva
na mostu in sanjaje zre v vlak pod seboj,
dokler ponoči še kdo odkolesari s sprejem k opustelemu
kontejnerju sredi idilične nizozemske pokrajine
in nanj čez celo prednjo steno na tolsto našprica RELAX,
in dokler v najbolj oddaljenem kotu dvorišča pred vrtcem še stoji
tih, vase zazrt otrok, ki s palico ali ročajem lopatke
skoz špranjo ograje z resno
zavzetostjo beza v prst tam zunaj, na drugi strani,
dotlej smo varni. Ni še zares, zares.

© Anja Golob
from: VESA V ZGIBI
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Wenn die dicke Dame singt

alemán

Ein paar von uns werden im Suff krepieren,
andere ertrinken, im Graben landen, mit dem Fahrrad stürzen.
Hier eine akute Depression, dort Hepatitis C,
die meisten von uns werden zum Ausgang krebsen,
mindestens einer, wette ich: Schlaganfall beim Sex,
ein paar im Bad umfallen und auf dem Boden liegen.
Mancher wird wohl Selbstmord begehen.
Andere abends einschlafen, morgens nicht mehr aufstehen.
Ein paar von uns haben abgetrieben,
manchen steht es noch bevor,
manche können keine Kinder kriegen,
manche wollen keine haben.
Die mit mehr Geld werden in Altersheimen landen,
unterm Hämmern der Sekundenzeiger auf dem Flur,
schaler Inkontinenzgeruch und welke Blumen,
wieder andere auf der Straße, aus Augen und Sinn,
manche in den maroden Häusern ihrer Eltern.
Deren Diagnosen tropfen schon aus unseren Telefonen
und wir notierten ihre Besuche bei Spezialisten, ihre
Therapien, die Namen ihrer Medizin, langsam schließt sich
die Klammer der Ohnmacht um uns – wir : Alter = 0 : 1.
Selten (aber immer öfter) kaufen wir Blumen,
senden Beileidskarten, löschen Nummern
aus Handys. Selten (aber immer öfter) ahnen wir
die steigende Frequenz des Dunkels in uns.
Doch bevor uns alles Stück für Stück verschlingt, arbeiten wir.
Arbeiten viel, arbeiten, was wir kriegen können, meist vor Bildschirmen
auf schlechten Stühlen, mit krummen Rücken, Sandwiches statt Lunch.
Mal erreicht uns eine gute Nachricht, mal ein handgeschriebener Brief,
mal ein gutes Buch, ein Film, ein neues Album, Ausstellung, Konzert,
mal sagt jemand auf der Bühne einen Satz, der durch
die vierte Wand bricht und bleibt. Mal macht einer
seinen Doktor, mal gewinnt einer im Lotto,
mal bekommt einer ein Kind. Mal reist einer ab,
schickt eine Karte, es gehe ihm gut, und meint es ernst,
mal geht einer mit dem andern nach Haus und der Sex ist wow,
am Morgen stellt man sich nicht an, bloß ein gegenseitiges
„Thanks, man sieht sich, mach's gut“, und tschüss, manchmal,
nur manchmal, auch ein Regenbogen.
Wir schauen, lesen, sprechen, hören zu,
wir schreiben ab und zu was auf. Folgen dem Fortschritt, schaffen
diverse Geräte an und lernen heimlich, sie zu verwenden.
Selten klettern wir auf Berge, selten kiffen wir oder schauen
in die Sterne, selten singen wir, riskieren was, schließen selten die Augen.
Aber solange einer noch im untergehenden Licht des Tages
an einer Brücke lehnt und träumend Züge anstarrt,
solange einer nachts mit seiner Dose mitten in der hübschen
niederländischen Landschaft zu einem verwaisten Container radelt
und die ganze Vorderseite wulstig mit dem Wort RELAX besprayt,
solange in der hintersten Ecke des Kindergartens noch ein Kind steht, still,
in sich gekehrt, und mit einem Stöckchen oder Spatengriff
konzentriert und eifrig durch einen Zaunspalt
in der Erde draußen stochert, auf der anderen Seite,
solange sind wir sicher. Ist noch nicht ernst, ernst.

Aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Uljana Wolf
Aus: 'ab und zu neigungen'
Wien: hochroth, 2015

DA, BIL SI POTREBEN POMLADIM.

esloveno | Anja Golob

Pomladim nisi potreben. Nisi potreben
poletjem, zimam in jesenim. Ljudem
in živalim nisi potreben, drevesom
in času nisi potreben, nisi potreben
in nisi koristen. Nič te ne rabi.
Ni denarja, ki bi te plačal.
Biti izven sveta ti daje uteho,
tolaži te in te obsoja na zgolj lastno družbo.
Kamorkoli pogledaš, se vidiš, le sam slišiš,
kar rečeš, sebi natakaš čaj v svojo posodo,
s sabo se ljubiš, sebi uhajaš.
Bil si nekdo, ki ustavlja čas,
zdaj si le senca z veliko tišine,
zaupal si, smejal si se, glasnó si govoril,
zdaj sediš v svojem brlogu, zatopljen v preučevanje
sten, v štetje vijakov, prelete letal se komaj kdaj zganeš.
Na tihem bi rad le, da vigred razbije vsa okna, te zbrca
v jajca in ti zatuli v uho, da vstani, lenoba, da si potreben,
da si koristen, da nisi zastonj in da vesolje ne more brez tebe,
a v sebi, v tem tihem, volhkem zapredku, veš brez sence dvoma,
da sta ti to življenje, ta smrt že davno tega
odtehtala vse, kar je bilo v knjigah zapisano zate.
Da, bil si potreben pomladim, in nujen, da se je svet vrtel,
in nekim očem, da so se vsako jutro odprle,
potreben, koristen, nespregledljiv –
nekoč, prej, enkrat davno.

© Anja Golob
from: VESA V ZGIBI
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl.

alemán

Die Frühlinge brauchen dich nicht. Auch
Sommer, Winter, Herbste nicht. Weder Menschen
noch Tiere brauchen dich, keine Bäume,
nicht die Zeit, sie brauchen dich nicht,
du bist nicht notwendig. Nichts bedarf deiner.
Kein Geld würde dich bezahlen.
Außerhalb der Welt zu stehen gibt dir Trost,
beruhigt dich, verurteilt dich, mit dir allein zu sein.
Wohin du auch blickst, du siehst nur dich, hörst nur,
was du sagst, gießt Tee in deine eigene Schale,
befriedigst dich selbst, entfliehst dir selbst.
Du warst mal jemand, der die Zeit zum Stehen brachte,
jetzt bist du nur ein Schatten voller Stille,
einmal hast du vertraut, gelacht, laut geredet,
jetzt sitzt du nur in deinem Bau, erforschst
die Wände, zählst Schrauben, Flugzeugüberflüge, regst dich kaum.
Und wünschst dir insgeheim, der Frühling würde Fenster zertrümmern,
dir in die Eier treten, dich anbrüllen, du sollst aufstehen, Faulpelz,
ja, du bist nötig, ja, man braucht dich, du bist nicht umsonst,
das All kommt nicht ohne dich klar, doch in dir, in diesem stillen,
ausgehöhlten Kokon, weißt du ohne Zweifel,
dass dieses Leben, dieser Tod dir längst schon
alles boten, was in den Büchern für dich stand.
Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl, wegen dir drehte sich
die Welt, gingen Augen jeden Morgen auf,
notwendig, nötig, unübersehbar –
einmal, früher, einst vor langer Zeit.

Aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Uljana Wolf
Aus: 'ab und zu neigungen'
Wien: hochroth, 2015

Lady Poverty

inglés | Alice Notley

Sings in the gullies
To all you go without is added more as the years
Youth's face health certain friends then more and
so to get poorer
life's arrow—tapers thinner sharper

She always sang there to purify
not the desert always pure
but me of my corrupt furor
So losing more further along in this dream of
firstrate firmament fireworks—
consigned to roam above brown dirt occasional
maxilla, and be shaped badly—
twisted internally join her truly

She's I

She should be

the shape of a life is impoverishment—what
can that mean
except that loss is both beauty and knowledge—
has no face no eyes for
seasons of future delivery—rake the dirt
like Mrs. Miller used to
down at the corner had a desert yard and raked her dirt.

Beginning in poverty as a baby there is nothing
for one but another's food and warmth
should there ever be more
than a sort of leaning against and trust a food for
another from out of one—that would be
poverty—we're taught not to count on
anyone, to be rich,
youthful, empowered
but now I seem to know that the name of a self is poverty
that the pronoun I means such and that starting so
poorly, I can live

© Alice Notley
from: Mysteries of Small Houses
Penguin Group US, 1988
ISBN: 978-1-4406-2125-3
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

Lady Armut

alemán

Singt in den Rinnen
Ihr alle ohne was kommt mehr dazu derweil die Jahre
Gesundheit Antlitz Jugend manche Freunde mehr und
so wird man wohl verarmen
Lebenspfeile – bleichen dünner spitzer
           
Sie sang immer um zu läutern
nicht die Wüste die immer rein
doch mich und mein wüstes Zetern
So verlor ich mehr und mehr in diesem Traum aus
feinstem Firmamentenfeuerwerk –
zum Streunen über braunen Staub verdammt war mal
ein Oberkiefer, schlecht geformt –
intern verdreht  jetzt folge ihr

Sie bin ich

Sie ist es besser

die Form des Lebens ist doch stets Verarmung – was
heißt das eigentlich
außer dass Schwund auch Schönheit ist, und Wissen –
und kein Gesicht hat keine Augen für
die Zeiten zukünftiger Erfüllung – Staub harken
wie früher Mrs. Miller
unten an der Ecke war ihr Wüstengarten harkte darin Staub

Ist aller Anfang Armut wie ein Säugling gibt es nichts
für einen als die Nahrung eines anderen seine Wärme
braucht man eigentlich je mehr
als diese Art Vertrauen oder Neigung ist Nahrung
in einem für andere – das wäre ja
Armut – man lehrt uns, nie auf andere
zu zählen, reich zu sein,
jugendlich, selbst mächtig
doch seh ich jetzt dass jedes Selbst mit Namen Armut heißt
nicht anders das Pronomen ich und dass in diesem Anfang ich,
so ärmlich, leben kann

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

From In the Pines

inglés | Alice Notley

               My old friend. Could I call it that, so fierce? A visage in the
orange flash.
               It eats you. Because you think that you're people.
               I have a necklace of bloody teeth for this cure. Teeth of many
martyrs; the stars above the barren town.
               Move in waves. Crickets sing too. See the empty haunt here,
it eats you.
               But how many of death's teeth have I stolen? It doesn't have any
left. Pass through the image of death.
               He's taken your name. I had no name.
               Do not remember me, unreal lord. You are wrong about
everything.

                            There's a cure
                            in each instant
                            if you can keep it
                            from ending.

               Don't think what the songs think now. I hear her hypnotic voice,
the blood on my hair.
               Soon be over. Sorrow will have an end. No don't think what the songs think. Just think how they sound.
              Don't answer if you can. And he walks with me and he talks with
me. Where the sister dwells, with the flame jaguar.
              Is this the debt to beauty? The whole conception was bloody.
              Heap of silver and turquoise. My magic.


                            If you change you
                            show it indifferently. Crickets
                            don't change the federales' ways.
                            Crickets
                            don't even know the federales.

               Cross the silver mesh path there.
               Turn off the law.
               I'm not part of your growth chart, saying this life is compelled.
I have the unconditioned, in a heap in my pocket. She says in her bloody monotone.
               Where is the change?
               It's in you.

                            It's
                            my magic
                            no one's.


                                                   *   *   *


               I'm wading in shallow water. Wade in the water. Lift your skirt.
I've done this so many times.
               How did you learn it?
               It's in my genes. It's in my global genes.
               There were once jaguars everywhere around here. There will be animals in your deaths, won't there?
               I'm talking directly to you.
               I'll greet my defect my soul, with this animal, part of the folk.
               If I find your soul do you want it?
               I see it everywhere, past the death visage.
              If I find your soul do you want it? Do you even know? Do you
even know what part of you you are?


                                                   *   *   *


                            Big medallion
                            the gold you invested
                            a precision of sorrow

                            cut out to be a face
                            you almost remember.

               It floats within.
               On the road of the souls, the jaguar and I. Through the deserts
of dying words, and spirits thick as bats.
               Plow on through Corolla Pass, to meet my love. See the souls
around me everywhere. One of them is you.
               I know who I was, says the soul. I don't try to remember it.

                            It's the promised line
                            Not the promised land
                            What you recall
                            That's all.

               He has a big face; his eyes are closed. I wouldn't want to go back,
he says.
               I don't blame you.
               What will you return with, then?
               A fair deal, I say.
               When I died, he says, everything was unresolved. That's always
the case with deaths. There is no official cause of death, is there?
               Yes, there is, but it isn't correct.
               I had what you have now, he says.
               That's not why 1 came. Or is it part? I should bring back a soul.
It's my work, after all.
              Shades crowding round the bloody jaguar; shades crowding
round my blood-red hair.
              Then I see her. Young, eyes closed.


                            I see my
                            own soul.

                            How do you know?

                            It stands between
                            the king and queen
                            of swords.

               There are no rooms here. There are no beds. Where is there rest?
I ask.
               That's not the right language, he says. There's plenty of rest here.
As I once told you there'd be.
               She's resting, you know. She needed some peace, he says.

                            I see my
                            own soul there
                            heavily guarded

                            by others.
                            As always.

               This is an ancient procedure. I know that she doesn't want to die. Though her land is condemned. My own soul doesn't want to die.
               The hoot owl sings; the jaguar grins.
               I'm taking her back, I say. And I reach for her hand and lead her
from between the king and queen.
               Then I face my old love, no one.
               I gave you the illness, he says.
               It doesn't matter, love, I say, leaving.

© Alice Notley
from: In the Pines
Penguin Group US, 2007
ISBN: 978-1-4406-1977-9
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

Mein alter Freund. Könnt ich es so heftig nennen?

alemán

Gesicht im orangen Blitz.
            Es frisst dich auf. Weil du glaubst, dass du zu den Menschen gehörst.
            Mein Mittel dagegen ist eine Kette aus blutigen Zähnen. Vieler Martyrer Zähne; Sterne über der verblichenen Stadt.
            Beweg dich in Wellen. Auch zirpen Grillen. Hier ist dein alter Unterschlupf, schau, es frisst dich auf.
            Doch wieviele Zähne stahl ich schon dem Tod? Er hat keine mehr übrig. Geh durch das Bild des Todes, geh hindurch.
            Er nahm deinen Namen an. Ich hatte keinen Namen.
            Vergiß mich bitte, unechter Meister. Du hast einfach nie recht.
           
                        Alle Augenblicke
                        haben Gegenmittel
                        wenn du dafür sorgst
                        dass sie nicht aufhören.

            Denke nicht, was das Lied jetzt denkt. Ich höre ihre hypnotische Stimme, das Blut in meinem Haar.
            Bald vorbei. Das Leiden wird enden. Nein, denke nicht, was das Lied denkt. Denke einfach wie es klingt.
            Antworte lieber nicht. Und er geht mit mir und er redet mit mir. Wo die Schwester wohnt, mit dem Flammenjaguar.
            Sind wir das der Schönheit schuldig? Die ganze Angelegenheit war blutig.
            Wirres Bündel Silber und Türkis. Meine Magie.
           
                        Falls du dich veränderst
                        zeigst du’s ziemllich unberührt. Grillen
                        verändern nada im Leben der Grenzpolizei.
                        Grillen
                        wissen nicht mal was das ist.

            Überquere diesen Silbermaschenpfad.
            Schalte das Gesetz ab.
            Ich bin nicht Teil deiner Wachstumskurve, will sagen, dieses Leben ist Zwang. Ich habe das Unbedingte, ein wirres Bündel in meiner Hosentasche. Sagt sie in ihrem blutigen Monoton.
            Wo steckt die Veränderung?
            Sie ist in dir.

                        Ist
                        Meinmagie,
                        Niemandes.


                                   •••

            Ich wate im flachen Wasser. Wate ins Wasser. Hebe deinen Rock. Ich hab das schon so oft gemacht.
            Wie hast du es gelernt?
            Ich habs in meinen Genen. Meinen globalen Genen.
            Einmal gab’s hier überall Jaguare. Eure Tode werden viele Tiere in sich haben, nicht wahr.
            Ich spreche jetzt direkt zu dir.
            Ich grüße meine Defekte meine Seele, mit diesem Tier, volkstümlich.
            Wenn ich deine Seele finde, willst du sie haben?
            Ich sehe sie überall, hinterm orangen Todesgesicht.    
            Wenn ich deine Seele finde, willst du sie haben? Weißt du überhaupt ob? Weißt du überhaupt, welcher Teil von dir du bist?

                                   •••

                        Großes Medaillon
                        dein Gold investiert in
                        eine Präzision aus Leid

                        ausgeschnitten als Gesicht
                        an das du dich fast erinnerst.

            Es schwebt darin.
            Auf der Straße der Seelen, der Jaguar und ich. Durch die Wüsten sterbender Worte, und Geister fett wie Fledermäuse.
            Ich jage weiter durch den Corolla Pass, ich will meinen Geliebten treffen. Sehe um mich herum die Seelen. Eine davon bist du.
            Ich weiß, wer ich war, sagt die Seele. Ich versuche nicht, mich zu erinnern.

                        Es war die gelobte Linie
                        Nicht das gelobte Land
                        Die hattest du im Sinn
                        Mehr war nicht drin.

Er hat ein großes Gesicht; seine Augen sind geschlossen. Ich würde nicht zurückwollen, sagt er.
            Ich verdenke es dir nicht.
            Wenn du zurückkommst, später, was wird es sein?
            Ein fairer Handel, sage ich.
            Als ich starb, sagt er, blieb alles ungelöst. Das ist bei allen Toden so. Es gibt keine offizielle Todesursache, oder?
            Doch, gibt es, aber sie ist falsch.
            Ich hatte, was du jetzt hast, sagt er.
            Darum bin ich nicht gekommen. Oder doch? Ich soll eine Seele zurückbringen. Das ist mein Job, so einfach ist das.
           

            Schatten schwirren um den blutigen Jaguar, Schatten schwirren um mein blutrotes Haar.
            Dann sehe ich sie. Jung, die Augen geschlossen.

                        Ich sehe meine
                        eigene Seele.

                        Woher weißt du?

                        Sie steht zwischen
                        König und Königin
                        der Schwerter.

Es gibt hier keine Zimmer. Es gibt hier keine Betten. Wo findet man Ruhe, frage ich.
            Das ist die falsche Sprache, sagt er. Ruhe gibt’s hier genug. Wie ich dir schon einmal sagte.
            Sie ruht sich aus, weißt du. Sie brauchte ein bißchen Frieden, sagt er.
           
                        Ich sehe meine
                        eigene Seele dort
                        stehen, bewacht

                        von anderen.
                        Wie immer.

Eine uralte Regel. Ich weiß, dass sie nicht sterben will. Obwohl ihr Land verdammt ist. Meine eigene Seele will nicht sterben.
            Das Käuzchen singt; der Jaguar grinst.
            Ich nehme sie zurück, sage ich. Fasse ihre Hand und führe sie zwischen dem König und der Königin hinaus.
            Dann stehe ich vor meinem meiner alten Liebe, niemand.
            Ich hab dir diese Krankheit gegeben, sagt er.
            Das spielt jetzt keine Rolle, Liebster, sagte ich, gehe.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Remember What I Came Here to Do
to This World Very Little Actually

inglés | Alice Notley

I came here so that the
I came to be equal in surprise to
I came empty-handed before being dried
I am a poisonous epoch
I was at four a shape of love and reason
I was at fifteen capable of heinous pity
I'm not so foolish as to
I think at 34 that I know who the best poets are
I saw your footage of what you said was the age
I meet 6000 men and 15 women on the way to
I thought we would have more influence on
I perform no generous act '84
I put self back in the genie bottle for the fad
I, and did I ever love
I, loving truth more than myself, am abased by
I was poor but never poor enough
I have as much authority to speak as
I was against all war and loved mostly soldiers
I have no identity I recognize except in myself
I go in there it's the page of a book I rip it
I am infidel to country
I, guilty always through speaking, inhale
I, that year, hating the species, thought of myself as inhuman
I think the imagination is more real than
I, I said, presume we're all fully responsible for
I once visited their great graves that was years ago
I measured that year in sequence of vivid dreams of it
I was once the shaman of a death
I keep trying to be honest in this glittering wind
I find you difficult like as not
I saw it and I said
I will never be complete without the
I caressed him too clumsily
I borrow someone else's form what else is a body

© Alice Notley
from: Mysteries of Small Houses
Penguin Group US, 1998
ISBN: 978-1-4406-2125-3
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

Warum kam ich überhaupt auf diese Welt
ich hatte sehr wenig zu tun, oder

alemán

Ich kam hierher damit die
Ich kam, ihnen staunend zu gleichen
Ich kam mit leeren Händen trocken nicht
Ich bin eine toxische Epoche
Ich war mit vier ein Bündel Liebe und Vernunft
Ich war mit fünfzehn ruchlosen Mitleids mächtig
Ich bin nicht so trottelig dass ich
Ich glaub mit 34 weiß ich wer die besten Dichter
Ich sah dein Video von dem du meintest es sei unsere Zeit
Ich traf 6000 Männer und 15 Frauen auf dem Weg zu
Ich hoffte, wir könnten mehr Einfluß haben auf
Ich vollbringe '84 keine große Tat
Ich schick mein Ich wieder in eine Dschinnflasche für die Disco
Ich, und hab ich je geliebt
Ich, die Wahrheit mehr liebend als mich selbst, gedemütigt von
Ich war arm jedoch nie arm genug
Ich habe genauso viel Recht zu sprechen wie
Ich war immer gegen Krieg und liebte meist Soldaten
Ich erkenne keine Identität an oder in mir allein
Ich geh da rein die Seite eines Buchs ich reiß sie aus
Ich bin dem Land nie treu
Ich, wie eh und je durch Sprechen schuldig, atme ein
Ich hasste die Menschheit, damals, hielt mich für unmenschlich
Ich denke, die Fantasie ist wirklicher als
Ich, sagte ich, vermute, wir sind alle verantwortlich für
Ich besuchte ihre prächtigen Gräber, Jahre her
Ich maß dieses Jahr in lebhaften Träumen, da ich es träumte
Ich war damals die Schamanin eines Todes
Ich versuche doch, in diesem Glitzerwind anständig zu bleiben
Ich finde dich schwierig als ob nicht
Ich sah es und ich sagte
Ich werde nie vollkommen sein ohne
Ich liebkoste ihn immer zu lumpig
Ich borgte mir die Form eines anderen was anders ist ein Körper

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

IN THE CIRCUIT

inglés | Alice Notley

In the circuit
of shades and transit; in the circuit
of shadowed transit whose
paths are sensitive,
patterned, and rational as
if they knew;

When her love felt cold, but
knowledgeable
That design existent almost without me,
in my free instant
But you'll never know about her;

While I slept
affecting my most obscure
fatelines,
from the beginning,
when I, you say, followed him;
Crossing over into
unknowns
neither he nor you could guess;
from my youth's first risks
and still not articulate or conscious;

I've now spoken for many who
spoke to me
We've changed what we could;
But if you don't know you were fated
can you know how light you are?

I'm still going barefoot and so are my dead

© Alice Notley
from: In the Pines
Penguin Group US, 2007
ISBN: 978-1-4406-1977-9
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

Im Kreislauf

alemán

Im Kreislauf
aus Schatten und Transit; im Kreis-
lauf schattiger Transite wo die
Pfade ganz sensibel sind,
gerastert, rational als
wüssten sie was;

Als ihre Liebe
kälter schien, aber klug
Dieses Design existiert fast ohne mein Zutun
in meinem freiesten Zustand
Aber du wirst nie von ihr erfahren;

Während ich schlief
und damit mein dunkelstes
Schicksal umtrieb,
von Anfang an,
als ich, sagst du, ihm folgte;
Übersetzen in
Unbekanntes
ihr konntet es beide nicht ahnen;
schon meine Kindheit barg Gefahren
die noch nicht klar geworden waren;

Ich habe jetzt für so viele gesprochen
die mit mir sprachen
Was wir konnten haben wir verändert;
Aber wenn du deinen Schicksalsschlag nicht kennst
woher weißt du, wie leicht du bist?

Ich geh noch immer barfuß meine Toten auch.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

The Secret

inglés | Alice Notley

Nobody knows who one is. Therefore I sought you
to tell you who I was though I didn't know—I keep trying
to prove my connection to the soil I stand on. I can't do that,
yet speak to someone of "la ville de mon coeur"
for at that moment I am only the one speaking.

If reality in all its details were but aspects of a voice
it would not be Language, rather, one would be obligated
to define voice. As in the voice of the rose; the voice
of rue des Messageries. The voice of your continuity in the body of M.

The secret is telling me to write by rote—okay I'm doing that—
until it speaks. Somewhere along the line it started to. It knows my course
though I don't. It would tell me to speak in French if it cared, it
doesn't give a shit—That's it talking now.

I am more powerful than a president; I am a charmed and desperate
poet speaking to everyone.

© Alice Notley
from: Culture of One
Penguin Group US, 2011
ISBN: 978-1-101-50203-7
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

Das Geheimnis

alemán

Niemand weiß, wer sie selber ist. Darum kam ich zu euch, zu sagen
wer ich bin, obwohl ich es nicht weiß – ich will immerzu beweisen
dass ich mit dem Boden unter mir verbunden bin. Ich kann es nicht,
aber sprechen, zu jemandem, von „la ville de mon coeur“ –
denn in diesem Moment bin ich die einzige, die spricht.

Wär die Wirklichkeit in ihrer Fülle nur Facetten einer Stimme
sie wäre nicht Sprache, nein, man müsste hier definieren,
was Stimme ist. Wie in: die Stimme der Rose; die Stimme
der Rue des Messageries. Die Stimme deines Fortlebens im Körper von M.

Das Geheimnis sagt, ich soll auswendig schreiben – ok, geht klar —
bis es spricht. Irgendwo auf dieser Zeile fing es an. Es kennt meinen Weg,
ich aber nicht. Es könnte mir ja zum Französischsprechen raten, aber
sowas ist ihm scheißegal — Da, jetzt spricht das Geheimnis.

Ich bin mächtiger als ein Präsident; ich bin eine entzückte, verzweifelte
Dichterin und spreche zu allen.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Morris (12) [In a universe renowned for its simplicity]

inglés | Eugene Ostashevsky

12.
In a universe renowned for its simplicity
Composed, as it was, of P and ¬P

There lived a philosopher who became a painter
He painted portraits of philosophers

Each of them was caught in the act of thought
Like a victim of eating disorder in front of the refrigerator

A river flowed past the painter’s house with words in it
That connected and disconnected very poetically

And sometimes you thought you understood what it said,
Even though it was all random, and sometimes you didn’t

The sun rose and the sun set
And sometimes the other way around

And the seasons progressed from winter to spring to summer to fall
And sometimes the other way around

Every Saturday a philosopher who became a violinist
Came by to play always the same sonata, composed of three movements

                                                                          First movement: love
                                                                          Second movement: love and loss
                                                                          Third movement: just loss

© Eugene Ostashevsky
from: Enter Morris Imposternak, Pursued by Ironies
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Morris 12 [In einem für seine Einfachheit bekanntem Universum]

alemán

12.
In einem für seine Einfachheit bekanntem Universum
Das alles in allem aus P und ¬P bestand

Lebte ein Philosoph, der jetzt ein Maler war
Er malte Porträts von Philosophen

Und hielt sie alle beim Denken fest
Wie arme Essgestörte vor dem Kühlschrank

Vorbei am Haus des Malers floss ein Fluß mit Worten
Die sich sehr poetisch verbanden und entwanden

Und manchmal glaubte man, seine Sprache zu verstehen
Obwohl sie total zufällig war, und manchmal nicht

Die Sonne ging auf und unter
Und manchmal anders herum

Die Jahreszeiten folgten einander: Winter Frühling Sommer Herbst
Und manchmal anders herum

Jeden Samstag kam ein Philosoph vorbei, der jetzt ein Geiger war
Und eine Sonate spielte, immer dieselbe, in drei Sätzen

                                                                          Erster Satz: Liebe
                                                                          Zweiter Satz: Liebe und Verlust
                                                                          Dritter Satz: Bloß Verlust

Aus dem Amerikanischen von Uljana Wolf

Morris (9) [Morris Imposternak hears the sounds of music]

inglés | Eugene Ostashevsky

9.
Morris Imposternak hears the sounds of music.
What does it say, music,

This most abstract and emotional of all arts?
It is strange that the arts still exist, isn’t it?

It is strange that we have volume and depth,
That we cannot turn ourselves inside out,

Arrange all of ours on the surface,
That we’re not entirely decorative?

Run your hand over your hand,
What do you make of that thereness?

You hear music,
But where is it?

What shall we do with these questions, questions?
The questions are there but not the answers.

Sometimes it seems as if there are some answers,
But you come up closer and they turn out to be, after all, questions:

Music where are you and what is your question?
Table what is your question? Cup

What is your question? Hand what is
Your question? Combination of words what is your

Question? Question
What is your question?

Maybe there aren’t even questions,
Maybe there are just positions.

You sleep in an excessively large room,
My soul—odoriferous flowers swell

Outside your windows—and here passes Morris Imposternak
Listening to music with his broken heart.

© Eugene Ostashevsky
from: Enter Morris Imposternak, Pursued by Ironies
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Morris (9) [Morris Imposternak hört Musik.]

alemán

9.
Morris Imposternak hört Musik.
Was sagt sie, Musik

Abstrakteste und emotionalste aller Künste?
Ist es nicht komisch, dass die Künste noch da sind?

Ist es nicht komisch, dass wir Volumen haben und Tiefe
Dass wir uns nicht von innen nach außen krempeln

Und auf der Oberfläche anordnen können
Dass wir nicht ausschließlich dekorativ sind?

Berühre deine Hand mit deiner Hand:
Was ist dir dieses Dasein?

Du hörst Musik
Aber wo ist sie?

Was sollen wir mit diesen Fragen machen, machen?
Die Fragen sind da, aber die Antworten nicht.

Manchmal sieht’s so aus, als ob ein paar Antworten da wären
Dann kommt man näher und sieht, es sind auch nur Fragen

Musik, wo bist du und was ist deine Frage?
Tisch was ist deine Frage? Tasse

Was ist deine Frage? Hand was ist
Deine Frage? Wortkombination was ist deine

Frage? Frage
Was ist deine Frage?

Vielleicht gibt’s gar keine Fragen
Vielleicht gibt’s nur Positionen.

Du, meine Seele, schläfst in einem riesigen Zimmer
– duftende Blumen drängen sich

Vor deinen Fenstern – eben geht Morris Imposternak
Vorbei und hört mit gebrochenem Herzen Musik.

Aus dem Amerikanischen von Uljana Wolf

Morris (8) [Let us ask a question: Where have you been]

inglés | Eugene Ostashevsky

8.
Let us ask a question: Where have you been,
Morris Imposternak? Whom have you lied to

Again, and when? Among what arms, what legs
Have you remembered

What arms, what legs? If there was a paradox
In some proposition, then does it matter:

What’s a proposition without a paradox?
If there was a love that is no longer

Then does it matter:
There are so many things that are no longer.

How many philosophers does it take
To prove anything, no matter how small?

We do not know the answer to this question
Or any question at all.

It may be that we’re alive, it may be that we’re happy,
That our sense of our unhappiness is objectively mistaken,

Or it may be that our affects are doors
To doors to doors to doors and so ad infinitum.

How can we say anything
To anyone anywhere?

Morris Imposternak tries to speak, gets choked up
And runs to the bathroom.

Goodbye poetry, goodbye visual art, goodbye music,
Goodbye Same and Other, Real and Ideal.

If this were a question, we wouldn’t know the answer to it,
Though it would be very small.

© Eugene Ostashevsky
from: Enter Morris Imposternak, Pursued by Ironies
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Morris (8) [Lasst uns eine Frage stellen: Wo warst du]

alemán

8.
Lasst uns eine Frage stellen: Wo warst du
Morris Imposternak? Wen hast du wieder

Belogen und wann? In welchen Armen, Beinen
Dachtest du an

Welche Arme, Beine? Wenn eine Aussage
Paradox war, spielt es eine Rolle –

Was ist eine Aussage ohne Paradox?
Wenn es eine Liebe gab, die’s nicht mehr gibt

Spielt es eine Rolle –
Es gibt so viele Dinge, die’s nicht mehr gibt.

Wieviele Philosophen braucht man
Um irgendwas, egal wie winzig, zu beweisen?

Wir wissen die Antwort auf diese Frage nicht
Und auch auf sonst keine Frage.

Es könnte sein, dass wir lebendig sind oder glücklich
Dass unser Gefühl von Unglücklichsein objektiv falsch ist

Oder es könnte sein, dass unsere Affekte Türen sind
Hinter Türen hinter Türen hinter Türen und so ad infinitum.

Wie können wir irgendwas irgendwo
Zu irgendjemandem sagen?

Morris Imposternak will sprechen, hat einen Frosch im Hals
Und rennt aufs Klo.

Lebwohl Poesie, lebwohl bildende Kunst, lebwohl Musik
Lebwohl Selbes und Verschiedenes, Wirklichkeit und Ideal.

Wenn das eine Frage wäre, wüssten wir die Antwort nicht
Obwohl sie sehr winzig wäre.

Aus dem Amerikanischen von Uljana Wolf

Morris (6) [Do not love]

inglés | Eugene Ostashevsky

6.
Do not love
It is possible that nothing is true anyway

That we live in a forest of begriffons
And that even we ourselves are begriffons, it is possible

That I am not saying what you think I am saying
And that you are not hearing what you think you are hearing,

But that we are scratching and howling on a branch in the dark
To signify our loneliness and desire for mice and other delicious vermin.


Do not love
For when you pop open a human being

All you find is forty feet of intestine
And how lovable is that?

Being a body is an infirmity and an indignity
It sags over time like a deflating balloon

If it toots your horn to embrace something that eats at one end and excretes
       at the other,
Why stop at people, why not direct your emotions at cows?


Do not love
For love will come to grief

And if it doesn’t come to grief, it will come to grief anyway
Since one of you must die first

What is the point of anything when everything has an end?
The world is like

The fiddling of a deaf musician in an empty room
He finishes, bows—to whom?—and modestly leaves

And then there’s silence.
How is the silence afterwards different from the silence during?

© Eugene Ostashevsky
from: Enter Morris Imposternak, Pursued by Ironies
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Morris 6 [Liebe nicht]

alemán

6.
Liebe nicht!
Vielleicht ist sowieso nichts wahr

Vielleicht leben wir in einem Wald aus Be-Greifen
Und jeder von uns ist selbst ein Be-Greif, vielleicht

Sage ich nicht, was du denkst, was ich sage
Und hörst du nicht, was du denkst, was du hörst

Sondern wir sägen und heulen auf einem Ast in der Nacht
Drücken Einsamkeit aus und Verlangen nach Mäusen und andrem Getier.


Liebe nicht!
Denn wenn du einen Menschen öffnest

Findest du bloß acht Meter Darm
Und wie lieblich ist das?

Ein Körper zu sein, ist befremlich und beleidigend
Mit der Zeit schrumpft er wie ein luftarmer Ballon

Wenn du wirklich was umarmen willst, das oben ißt und unten scheißt
Warum nur Menschen, warum Gefühle nicht auf Kühe richten?


Liebe nicht!
Denn die Liebe wird scheitern

Und wenn sie nicht scheitert, scheitert sie trotzdem
Weil einer zuerst sterben muss

Wozu ist irgendwas gut, wenn alles ein Ende hat?
Die Welt ist wie

Das Gefidel eines tauben Musikanten in einem leeren Raum
Der aufhört, sich verbeugt (vor wem?) und leise geht.

Und dann ist es still.
Wie unterscheidet sich die Stille danach von der Stille dabei?

Aus dem Amerikanischen von Uljana Wolf

Morris (3) [When Morris Imposternak fell in love]

inglés | Eugene Ostashevsky

3.
When Morris Imposternak fell in love
The woman he loved didn’t love him in return

And so he picked up a violin and said:
You, violin, respond to my application

Because as an inanimate object you have no choice
Play to me, violin, of the amaritude we both know

You, because you are not alive
I, because I am not loved

We are alike, you and I
We can’t change the world we can only make noise

The violin played
That is, its strings pushed the air to and fro

As Morris Imposternak remembered how he made love
To the woman who did not love him

Even as matters stood, the look of her eyes had made him forget himself
That is, forget he was Morris Imposternak

The violin played
Outside, buildings crowded together

And passersby passed whose figures resembled figures such as the Russian Л
All life is real life, the violin played

And the amaritude of Morris Imposternak
Became set to music

Blessed are those who love
There are so few of them, almost everybody

Blessed are those who are loved
There are so few of them, almost everybody

How sad there is no one-to-one correspondence
Between these two sets

© Eugene Ostashevsky
from: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Morris (3) [Als Morris Imposternak sich verliebte]

alemán

3.
Als Morris Imposternak sich verliebte
In eine Frau, die ihn nicht zurückliebte

Griff er nach einer Geige und sprach:
Erwidere du mein Werben, Geige

Weil du als unbelebtes Objekt nicht anders kannst
Spiel mir vom Kummer, den wir beide leiden, Geige,

Du, weil du nicht lebst
Ich, weil man mich nicht liebt

Wir sind uns ähnlich, du und ich
Wir können die Welt nicht besser machen, nur lauter

Die Geige spielte
Bzw. ihre Saiten stießen die Luft an

Während Morris Imposternak daran dachte
Wie er mit der Frau, die ihn nicht liebte, schlief

Wie er sich trotz allem in ihren Augen vergaß
Bzw. vergaß, dass er Morris Imposternak war

Die Geige spielte
Draußen gruppierten sich Gebäude

Und Passanten passierten mit Figuren, die aussahen wie russische Лs
Alles Leben ist wirkliches Leben, spielte die Geige

So wurde Morris Imposternaks Kummer
Schließlich vertont

Gesegnet sind die Liebenden
Es gibt so wenige, fast jeder ist einer

Gesegnet sind die Geliebten
Es gibt so wenige, fast jeder ist einer

Schade, dass es zwischen beiden Mengen
Keine eineindeutige Zuordnung gibt

Aus dem Amerikanischen von Uljana Wolf

Morris (2) [When Morris Imposternak throws his round shield]

inglés | Eugene Ostashevsky

2.
When Morris Imposternak throws his round shield
Down during, say, the battle of Philippi or something

Who knows what poems, what true propositions
Will rise out of the sticky, fragrant loam?

If he were a monist philosopher,
His principle would be monism,

But it’s hard to believe your own thoughts
And phenomena can be so distracting...

And books can be so disheartening...
And anything can be just so anything:

Thus Russell developed his theory of types to get rid of the Village Barber
       Paradox,
But who cares about the theory of types? What’s really interesting is the
       Village Barber Paradox!

Or take the phenomenon of love:
He felt such tenderness towards you,

That writing “tenderness” I sigh
“Alas, poor Morris!”

Yet, since no one from the scientific community has ever explained love to              everyone’s satisfaction,
Scientists fall in love or do not fall in love

Without any of them really knowing when they are in love or not,
Whether they are in love or not.

This is true. It is also true
That where there’s tenderness, there’s suffering:

Hence when we say that an elbow is tender,
It means we have a booboo,

And money, announcing itself as “legal tender,”
Causes suffering, but in such a way as to absolve the beneficiary thereof from        responsibility therefor.

Look at the sea! Don’t you think that the sea too suffers
When it pulls up its skirt at low tide

And shows the varicose veins, the ingrown hairs, the splotches
Along its cold, pale, swollen, hypertensive leg?

It is possible that ideas don’t suffer—
Such as the idea of suffering, for instance,—

But we are not ideas, are we?
Morris Imposternak, at least, is not an idea.

© Eugene Ostashevsky
from: Enter Morris Imposternak, Pursued by Ironies
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Morris (2) [ Wenn Morris Imposternak seinen Rundschild wirft]

alemán

2.
Wenn Morris Imposternak seinen Rundschild wirft
Wie, sagen wir, ein Handtuch in der Schlacht von Phillipi

Wer ahnt da welche Gedichte, welch wahre Aussagen
Dem klebrigen, duftenden Lehm entsteigen?

Wäre Morris ein monistischer Philosoph
Käme prinzipiell Monismus in Frage

Aber es ist schwer, den eigenen Gedanken zu vertrauen
Und Phänomene sind oft so verwirrend…

Und Bücher sind oft so verstörend…
Und irgendwas ist oft so irgendwas.

Also entwickelte Russell seine Typentheorie, um das Barbier-Paradoxon loszuwerden.
Bloß wen interessiert die Typentheorie – das Barbier-Paradoxon ist ja viel interessanter!

Oder nimm das Phänomen Liebe:
Er fühlte sich dir so empfindsam zugetan

Dass ich, wenn ich „empfindsam“ schreibe
Seufzen muss: „Armer Morris!“

Weil aber niemand aus wissenschaftlichen Kreisen die Liebe zur Zufriedenheit aller erklären konnte
Verlieben sich Wissenschaftler oder nicht

Und wissen nie, wenn sie verliebt sind oder nicht
Ob sie verliebt sind oder nicht.

Das ist wahr. Es ist auch wahr
Dass, wo Empfindungen sind, Leiden weilt:

Wenn wir sagen, ein Ellbogen ist empfindlich
Heißt das, wir haben ein Aua

Und wenn sich Geld im Englischen mit “legal tender”
Offiziell als empfindsam deklariert

Verursacht es ebenfalls Leiden, allerdings trägt der Profiteur
Meist keine Verantwortung für das Malheur.

Sieh dir das Meer an! Meinst du nicht, auch das Meer leidet
Wenn es bei Ebbe seinen Rock rafft

Und die Krampfadern zeigt, eingewachsene Haare, die Flecken
Auf seinem kalten, blassen, aufgeblähten, hypertonen Bein?

Es ist möglich, dass Ideen nicht leiden –
Die Idee des Leidens, zum Beispiel –

Aber wir sind keine Ideen, oder?
Zumindest Morris Imposternak ist keine

Aus dem Amerikanischen von Uljana Wolf

DJ Spinoza Does Not Fight the Begriffon

inglés | Eugene Ostashevsky

Said DJ Spinoza to his friend MC Squared:

            Let us go slay the Begriffon!
            Frightful is the Begriffon and sharp are his claws,
            He disobeys rules and cares nothing for laws,
            He is full of effects but do they have a cause?
            Let us go slay the Begriffon!

Said MC Squared to his friend DJ Spinoza:

            Why should we add to the misery of the world?
            Even the wicked have feelings!
            They shout and they quarrel
            Cause they’re anal and oral,
            Problems make them immoral—
            They’re wicked because they have feelings!

DJ Spinoza:

            Well, what do you want to do then?
            Do you want to watch TV? No!
            Do you want to play cards? No!
            Do you want to go get a beer? “I’m sick of beer, it’s so fattening!”
            Let us go slay the Begriffon!

MC Squared:

            Are you always so restless because you’re reckless
            Or are you so reckless because you are restless?
            Can’t you even for a moment
            Think of how it’ll make you feel in the morning?
            Tell me you won’t be a) whining; b) kvetching; c) moaning!
            And besides—even the wicked have feelings!

So the two friends went off to slay the Begriffon. But when they were halfway to the House of Mostly Unlike, DJ Spinoza realized he forgot his sword at home—and you can’t slay the Begriffon with no sword! They had to return for the sword but by the time they did, it was already too late to do anything. They put slaying the Begriffon off for tomorrow and went to sleep extremely content with themselves.

© Eugene Ostashevsky
from: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

DJ Spinoza kämpft nicht mit dem Begriffon

alemán

Sagte DJ SPINOZA zu seinem Freund MC QUADRAT:

            Laß uns den Begriffon erschlagen!
            Schrecklich ist der Begriffon, seine Krallen sind spitz,
            Er bricht alle Regeln, schert sich nicht ums Gesetz,
            Er hat voll die Wirkung, an Ursachen gebrichts –
            Laß uns den Begriffon erschlagen!

Sagte MC QUADRAT zu seinem Freund DJ SPINOZA:

            Warum sollen wir das Elend der Welt noch vermehren?
            Auch die Bösen haben Gefühle!
            Morgens sind sie Kontrollfreaks, abends Krakeeler,
            Dazwischen Störenfriede und Erbsenzähler,
            Wenn sie Probleme haben, werden sie Kinderquäler –
            Sie sind böse, weil sie Gefühle haben!

DJ SPINOZA:

            Okay, aber was willst sonst machen?
            Willst du Fernsehn sehn? Nein!
            Willst du Karten spielen? Nein!
            Willst du Bier trinken gehn? „Ich will kein Bier mehr, das macht dick!“
            Laß uns den Begriffon erschlagen!

MC QUADRAT:

            Bis du eigentlich so rastlos, weil du taktlos,
            Oder bist du so taktlos, weil du rastlos bist?
            Kannst du nicht mal eine Sekunde
            Ausrechnen, wie’s dir am nächsten Morgen geht?
            Sag mir, daß du nicht a) winselst b) flennst c) stöhnst!
            Und überhaupt – auch die Bösen haben Gefühle!

Die beiden gingen den Begriffon erschlagen. Als sie halbem Wege am Haus der wahrscheinlichen Ungleichheit waren, merkte DJ Spinoza, daß er sein Schwert vergessen hatte – aber den Begriffon kannst du nicht ohne Schwert erschlagen! Sie mußten umkehren, das Schwert holen, aber dann war es viel zu spät, um irgendwas zu machen. Sie verschoben das Erschlagen auf den nächsten Morgen und gingen vollauf mit sich zufrieden schlafen.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Spinoza / Jacob

inglés | Eugene Ostashevsky

When his father lay dying
DJ Spinoza knelt before him in goatskins
and pretended he was someone else.

Cropdusters buzzed over the cornfields,
the knocking of washing machines was heard throughout the land
and the olive trees produced olives with newfound, masculine power.

Poor father! He was becoming smaller,
growing waxier and more inaccessible.
His face bore the stamp of chemotherapy.

He made efforts to speak, but the words shattered
into letters stamped on white plastic blocks in the game of Boggle.
The family bent forward to see what he was saying.

It was, “màmochka, màmochka.”
DJ Spinoza unwittingly looked at his own mother,
who sat as close to the bed as she could, grasping his father’s hand.

© Eugene Ostashevsky
from: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Spinoza / Jakob

alemán

Als der Vater im Sterben lag,
kniete DJ Spinoza vor ihm in Ziegenfellen
und tat, als wäre ein anderer.

Streuflugzeuge surrten über die Felder,
man hörte Waschmaschinen rumpeln überall im Land
und die Olivenbäume trieben Oliven mit frischer, männlicher Kraft.

Armer Vater! Er wurde kleiner,
wächsern und immer abgelegener.
Sein Gesicht trug Spuren von Chemotherapie.

Er wollte sprechen, doch die Worte zerfielen
zu den Buchstaben auf kleinen weißen Plastikdingern wie bei Scrabble.
Die Familie beugte sich erwartungsvoll vor.

Er sagte: „Mamutschka, Mamutschka.“
DJ Spinoza sah unwillkürlich zu seiner Mutter,
die ganz nah am Bett saß und die Hand des Vaters hielt.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Now the Lord Said to DJ Spinoza

inglés | Eugene Ostashevsky

Now the Lord said to DJ Spinoza,
Get out of your country!

And DJ Spinoza said to the Lord,
What country are you talking about, Lord?

And the Lord said to DJ Spinoza,
Good start, good start, for I shall make you lost among nations.

And DJ Spinoza said to the Lord,
Make me lost among nations, Lord, for I am already lost among myself.

And the Lord said to DJ Spinoza,
Why do you bring up personal problems? Hire a therapist—you who made
       the schools ring with Sic probo!

And DJ Spinoza said to the Lord,
Lord, is not the set of things in your apprehension infinite?

And the Lord said to DJ Spinoza,
All things are one thing but the irrationals are something else. Haven’t you
       heard of the diagonal proof?

And DJ Spinoza said to the Lord,
So there is another God above you?

And the Lord said to DJ Spinoza,
Read my lips: get out of your country!

And DJ Spinoza said to the Lord,
But surely just the fact that you’re talking in language means you admit of
       emotions.

And the Lord said to DJ Spinoza,
Do you want to be numbered on the tip of my boot?

And DJ Spinoza made himself scarce. He lived among the deaf and became
       as one blind. He lived among the blind and became as one deaf. He saw
       never the sea. He awoke in a room with four walls.
The room moved. He heard the voice of a child but what it said he ignored.
       He awoke from awaking. He was aged, wrinkled, hairless, toothless. He
       remembered nothing of what had happened to him.

© Eugene Ostashevsky
from: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Und der Herr sprach zu DJ Spinoza

alemán

So sprach der Herr zu DJ Spinoza:
Verschwinde aus deinem Land!

Und DJ Spinoza sprach zu dem Herrn:
Welches Land meinst du jetzt genau, Herr?

Und der Herr sprach zu DJ Spinoza:
Gut gesagt, guter gesagt, denn ich werde dich verloren machen unter den
       Völkern.

Und DJ Spinoza sprach zu dem Herrn:
Mach mich verloren unter den Völkern, Herr, ich find mich ja selbst nicht
       mehr.

Und der Herr sprach zu DJ Spinoza:
Warum mußt du gleich Privatkram bringen? Such dir einen Therapeuten –
       der du Auditorien mit Sic probo widerhallen ließest!

Und DJ Spinoza sprach zu dem Herrn:
Herr, ist nicht die Menge der Dinge nach deiner Auffassung unendlich?

Und der Herr sprach zu DJ Spinoza:
Alle Dinge sind eins, nur die irrationalen Zahlen, die sind ’ne andere
       Nummer. Noch nie was vom Diagonalargument gehört?

Und DJ Spinoza sprach zu dem Herrn:
Also gibt’s einen anderen Gott über dir?

Und der Herr sprach zu DJ Spinoza:
Ich sag’s ein letztes Mal: Mach dich vom Acker!

Und DJ Spinoza sprach zu dem Herrn:
Allein, daß du Sprache verwendest, heißt ja, dass du Gefühle anerkannt hast.

Und der Herr sprach zu DJ Spinoza:
Willst Du ’ne Nummer sein auf meinem Stiefelschaft?


Und DJ Spinoza machte sich rar. Er lebte unter den Gehörlosen und wurde
       wie ein Blinder. Er lebte unter den Blinden und wurde wie ein Gehörloser.
       Er sah nie das Meer. Er erwachte in einem Zimmer mit vier Wänden.
Das Zimmer bewegte sich. Er hörte die Stimme eines Kindes, aber was es
       sagte, kümmerte ihn nicht. Er erwachte vom Erwachen. Er war alt,
       runzelig, zahnlos, kahl. Er erinnerte sich an nichts, das ihm zugestoßen
       war.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Dear Owl

inglés | Eugene Ostashevsky

Dear Owl
you have big eyes

feathers that stick in all different directions
you wake up

your panties are funny
You hear

the sounds words make
as they plead for life

that’s all that remains
of the language of language

O Owl
among leaves

what is this forest
of “letters,” black light

of unintelligible suns
I cannot see

who I am
who you are

the difference between good and evil
the end of human desire

how to tell the truth
and why

Is this my life
Are you in it

© Eugene Ostashevsky
from: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Liebe Eule

alemán

Liebe Eule
du hast große Augen

deine Federn stehen kreuz und quer ab
du erwachst

dein Höschen sieht lustig aus
Du hörst

die Laute von Worten
die um ihr Leben flehen

weil mehr bleibt nicht
von der Sprache der Sprache

Oh Eule
Umheult von Blättern

was ist dieser Wald
aus „Lettern“, Schwarzlicht

unverständlicher Sonnen
ich kann nicht sehen

wer ich bin
wer du bist

den Unterschied zwischen Gut und Böse
das Ende menschlicher Sehnsucht

wie die Wahrheit sagen
und warum

Ist das mein Leben
Bist du drin

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

DJ Spinoza Talks to Flipper

inglés | Eugene Ostashevsky

He walks around walks around
DJ Spinoza

He looks like a circle
from which sticks out a snorkel

He says, Hey Flipper
You’re next in line

for the French throne!
For your directions aren’t overthrown

by th’ element they swim in
You almost talk

whereas I sit under infinitesimal pieces of glass
instead of doing philosophy

If I were a rich man
all day I would tiddi-tiddi-dum

for the order of tiddi-tiddi-dum
repeats the order of things

I know
it is so

Look,
              A cow flies
              A fly cows

              A rat larks
              A lark rats

              But a dog dogs
              A bug bugs

All sorts of things are happening
in the bayou

© Eugene Ostashevsky
from: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

DJ Spinoza spricht mit Flipper

alemán

Er läuft rum er läuft rund
DJ Spinoza

Er sieht aus wie ein Zirkel
und aus der Mitte ragt ein Schnorchel

Er sagt: Hey Flipper
Du bist der nächste schon

auf dem französischen Thron!
Dein Bestreben wird ja wohl kaum umgestimmt

von dem Element worin du schwimmst
Du kannst quasi sprechen

nur ich sitz hier mit infinitisemalen Glassplittern
statt in Philosophie zu machen

Wenn ich einmal reich wär
würd’ ich den ganzen Tag widiwidibummen

denn die Ordnung des Widiwidibum
spiegelt die Ordnung der Dinge

Sei gewiß
So ist’s

Schau:
              Eine Kuh fliegt
              Eine Fliege kuht

              Eine Ratte lercht
              Eine Lerche rattet

              Aber ein Käfer käft
              Und ein Kläffer kläfft

Alles mögliche geschieht
in den Sümpfen

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

[Unbeugsam]

árabe | Amel Moussa

© Amel Moussa
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Unbeugsam

alemán

Auf dem Weg zu mir
Entdecke ich Geheimnisse
Verzeichne alle Orte
Und gebe Ländern neue Namen

Ich erklimme meine Glieder
Berühre und besänftige
Brüste und Taille
Zähle meine zehn Finger
Sanfte Sterne am Himmel

Wenn ich mich überfliege
Lese ich mich als Geographie

Wenn ich mich durchblättere
Bin ich eine Karte ohne Legende
Und falte ich mich zusammen
Bin ich unbeugsam
Verloren Sein
Ist meine Stärke

Übersetzung: Raid Naim
Nachdichtung: Uljana Wolf

[Un peu de vide valant...]

francés | Pascal Poyet

Un peu de vide valant bien son pesant — de quoi au juste? au moindre laissé horreur pourtant il en faut bien laisser de garanti même et velléités quelqu’un qui regarde un peu assez pour qu’arrive tiens vaille que vaille quelque chose — le remplir pardon est-ce forcé diriger allez la manœuvre pousser arrière dans la foulée, la ville a ses mesures rases, il faut le faire, la cohue qui pas une once non pas d’histoires vétilleux regarde donc s’y installerait bien sinon.

© Pascal Poyet
from: Draguer l’évidence
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2011

[Da ein wenig leere aufzuwiegen wäre]

alemán

Da ein wenig leere aufzuwiegen wäre – womit jetzt genau? da die geringste verbliebene ach du liebe güte, dabei muss doch was übrig bleiben nämlich die verbürgte und jemand brütet schaut sich ein wenig um, genug um dass sieh doch was vorbei war abzuwägen wär – hieße sie zu füllen verzeihung heißt das wirklich dringlich und so drin gleich, gehalten wie geparkt, los doch, ach du schiebe die gute auf, oder auf fersen, aus versehen, hat die stadt ihre maße bis zum rand, muss ran, hat masse keinen deut nein kein theater jetzt, so genau, schau doch, man würde sich gerne dort einbürgern sonst.

Deutsche Fassung von Uljana Wolf.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des http://www.literaturwerkstatt.org/index.php?id=1016" ">Poesiefestivals Berlin 2011

[Portant léger sur le moindre tiens...]

francés | Pascal Poyet

Portant léger sur le moindre tiens — mais il n’y a qu’à se baisser facile ! — que moyen d’échouer bon voué aux objets comme toucher au but — mais qui sait comment et même si, possible mais pas évident cela tournera? — comment portant léger sur le premier venu, sans crier gare à bas que sais-je toucher sûr — mais toucher, bonjour — une chose du doigt — quelle ambition ! — n’en poserait-on, à en juger d’ici jamais qu’une face?

© Pascal Poyet
from: Draguer l’évidence
Éric Pesty Éditeur,
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2011

[Sich also leichthin stoßen am geringsten]

alemán

Sich also leichthin stoßen am geringsten – schlichterdings kurz bücken! – eine brücke für das unter gegenständen ausgesetzte scheitern, licht der dinge, kurz am drücker – doch wer weiß wohin und ohnehin ob, möglich doch nicht offensichtlich, sich das richtet? – wie sich leichthin stoßen am erstbesten, zweitrichtigen, ohne vorsicht! zu rufen, runter mit, was weiß ich, aber sicherlich berühren – sich berühren, aber hallo – mit dem finger jedes ding – so eine dringlichkeit! – und ob man dann, aus dieser richtung, immer nur eine seite angestoßen?

Deutsche Fassung von Uljana Wolf.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des http://www.literaturwerkstatt.org/index.php?id=1016" ">Poesiefestivals Berlin 2011

[Mettons d’abord — d’emblée?]

francés | Pascal Poyet

Mettons d’abord — d’emblée? l’évidence étant souvenir déjà, au possible d’abord puis dans un «ça se pourrait» — que le sens est par provision toujours dans une position différente et que les objets tiens parce que dit-on rivaux chacun en son lieu l’objet d’une possible invective accessibles d’un tenez presque un tutoiement ne s’éprouvent pourtant qu’au finish. Et, s’étant alors doux qui sait facilité les choses leur tendance à se couler facile coulé à se suivre plutôt et serré billes plutôt
qu’étoffe, imprimant léger aux mots un sens comme on imprime allez en douceur leur mouvement aux personnages, qu’il ne s’agit pas
d’élire — pensez ! il n’y a que draguer, tout nom à l’évidence étant pour le discours qui le drague un personnage en excès.

from: Draguer l’évidence
Éric Pesty Éditeur, 2011
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2011

[Nehmen wir anfangs – auf anhieb?]

alemán


Nehmen wir anfangs – auf anhieb? weil das offensichtliche schon andenken ist, anfangs möglich, dann ebenso „hätte können sein“ – also an, dass sinn als besteck stets andere verstecke und dass die gegenstände sieh mal einer an weil sie als gegner sagt man jeder in seinem stand auch imstand gegenstand möglicher tiraden zu sein sich durch sehen sie ein beinahe ein anreden doch erfassen auf der zielgerade fast erfahren lassen. Und sich, leichtfüßig dann, artig oder wer weiß leicht, die dinge machen, ihre art sich durchzuhangeln über banden, eher nachläufe und eng, eher kugeln als stoff, sanft den worten einen sinn einprägen wie man figuren los gehts abläufe einprägt, da bleibt einem ja nichts übrig – denken sie nur! da bleibt nur anmachen weil jedes nomen offensichtlich für die rede die es anmacht hübsch figürlich ist, ein überschuss.

Deutsche Fassung von Uljana Wolf.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des http://www.literaturwerkstatt.org/index.php?id=1016" ">Poesiefestivals Berlin 2011

[La volonté doux dans les choses...]

francés | Pascal Poyet

La volonté doux dans les choses s’excuse qui sur ce, cet échantillon du moins dépositaires sont remerciées, rien attention ne se posant là d’emblée ne plairait pareil mais, c’est d’ailleurs la tendance, patience, le truc si ça se trouve, s’installe dans le provisoire, comme qui dirait devant, voilà le panneau, les objets sont, tangibles, les velléités, les indicateurs des injonctions — si les mots sont pleins, ce verre vidé, seule la soucoupe — ou en couvercle —, donner dedans.

© Pascal Poyet
from: Draguer l’évidence
Éric Pesty Éditeur,
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2011

[Der doppelte wille tanzt den dingen exklusiv]

alemán

(traduction visuelle)


Der doppelte wille tanzt den dingen exklusiv, -quisit, sehr enchanted, moin, die positionen vor – sonst remarkiert reine achtung, ne, sind posen emblematisch, ne, plärrt parteilich meise, sind dellen latente patienten, ich trug sie in die truhe, installierte tänze provisorisch – kommt kinder die wand, voilà, paneelen, die objekte sonnen sich, tangente wellen, lies in die kanten injektionen – sieh letzte motten, sonnenplan, sich wehren wie die, seele und suppencoup – und ein kuvert – dann der tanz!

Deutsche Fassung von Uljana Wolf.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des http://www.literaturwerkstatt.org/index.php?id=1016" ">Poesiefestivals Berlin 2011

[Herbstblume]

árabe | Amel Moussa

© Amel Moussa
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Herbstblume

alemán

Ich schlief drei Jahreszeiten
In einem geschliffenen Glas
Bis mich der tiefe Rausch
Des Schlafes weckte
Damit ich aus den Quellen
Trank was übrig war
Ich wanderte über die Erde
Eine Frau
Schwanger mit einem
Aufschäumenden Fluss
Und das Gras war
Und im Herbst
ging meine Blume auf

Übersetzung: Raid Naim
Nachdichtung: Uljana Wolf

[Fluss der Hände]

árabe | Amel Moussa

© Amel Moussa
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Fluss der Hände

alemán

Lass deine Kindheit
Gehn in meiner Spur
Einatmen meinen Staub
Und aus dem Grund der Worte
Auflesen was vom Schweigen blieb

Lass deine Kindheit
Nach meinem Schalsaum greifen
Lass deinen Kopf
Sich an mich schmiegen
Wie eine Wahrheit in
Verzauberten Zeiten

Lass deine durstigen Freunde
Zu mir kommen
Und aus dem Fluss
Meiner Hände trinken

Sich hüllen in meinem Geruch
Bevor er verfliegt

Lass mich lösen
Meine schwarzen Zöpfe
Damit das Weiß der Kindheit leuchtet
Lass mich in lose Stücke
Meinen Körper teilen

Lass mich
Von mir kosten
Bevor es mich verschlingt

Übersetzung: Raid Naim
Nachdichtung: Uljana Wolf

[Die Enkelin des Propheten wäscht sich]

árabe | Amel Moussa

© Amel Moussa
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Die Enkelin der Propheten wäscht sich

alemán

Umkreise mich
Und zähle die Kreise nicht
Und drehe mich in deinen Körper ein
Damit ich achtzig Jahre lang erbebe
In einer Lust die sich am Wein
Mit Nüchternheit berauscht

Dein Duft entdeckt Geheimnisse
Entlarvt dich als ein sorgloses Kind
Als einen Liebenden den eine Frau verehrt
Und ich verbrenne zwischen Lust und Frage
Und die Zukunft zerrt an mir
Ich bin eine Zigeunerin
Die ihre Hand
Aus den Augen verlor
Und mein Herz ist so müde
Und mein Puls entzündet sich am Alter

Adamstochter
So zerrt an Dir die Zeit
Du zählst die Munition aus Äpfeln
Sünde
Sünde
Sünden

Und du sagst
Mein Vater ist der Großvater der Propheten
Gott richtete ihm die Erde
in sieben Wünschen ein
Und vermachte ihm
den Thron auf Erden

Und er schenkte ihm ein Weib
Damit er das Wasser in ihr verbarg
Und ich verstand
Warum Frauen ertrinken
Und warum ich mein Schicksal irre führe
Um im Herzen des Feuer zu brennen

Vielleicht singe ich
Während ich mich
Am Tage wasche
Eine Wahrheit
Die überliefert wird
Über den Jüngsten Tag hinaus

Übersetzung: Raid Naim
Nachdichtung: Uljana Wolf

[плуг мой застраг]

bielorruso | Volha Hapeyeva

плуг мой застраг
зь месца яго ня зрушыць
пачну ўпрошваць
     варажыць   злавацца   крыўдзіцца
     і прасіць прабачэньня
але куды мне да цьвёрдасьці плуга
пагляджу на суседнія гоні
жыта з валошкамі ці лён у рамонках
і толькі маё неўзаранае поле ня хоча нікога прымаць
і толькі маё неўзаранае поле – асфальт
ад якога адсоквае насеньне
нясецца прэч ветрам і забывае дарогу сюды
а я стаю і чакаю што вырасьце нешта
нешта з нічога
вакол ужо пожні
і пожняй мне не прайсьціся ўвосень

кепскі аратай
кепскае поле
і плуг  кепскі
зь мяне

ненадрукаваны,
Audio production: European radio for Belarus (http://euroradio.fm/) / Belarusian PEN-Centre

[mein pflug steckt fest]

alemán

mein pflug steckt fest
bewegt sich nicht vom fleck
verleg ich mich aufs flehen
    hexen  schmollen  grollen
    und bitten um vergebung
werd ich doch nie so hart sein wie er

ich schaue auf die nachbarfelder
kornblumen im roggen, unter kamille der flachs

allein mein braches feld heißt niemanden willkommen
allein mein braches feld ist  – beton

an dem die saat abprallt
verweht vom wind, verirrt vom weg hierhin

während ich stehe und warte, dass etwas wächst
etwas aus nichts

rundum schon ernte
erntelos werd ich mein feld im herbst begehen

mieser pflüger
mieses feld
mieser pflug

bin ich

Übersetzung ins Deutsche von Uljana Wolf (Interlineare: Iryna Herasimowitsch)

[дарогаю быць цяжка]

bielorruso | Volha Hapeyeva

дарогаю быць цяжка
асабліва ў тым месцы
дзе намаляваная зебра
там
         гАрызанТАль  
і

ВЭртыкаль

зводзяць людзей і машыны
часам жывёл
сабакаў і галубоў
і ровары – новыя за некалькі сотняў баксаў
і тыя што засталіся ў спадчыну ад кагосьці з 1930-х гадоў нараджэньня

як малая была
часта блытала гарызанталь і вэртыкаль
і кожны раз прамаўляючы словы гэтыя
ўяўляла сабе гарызонт

гарызонт гэта такая рыса на даляглядзе
за якой вось-вось мусіць узьнікнуць мора
і зьнікнуць я
дарога

ненадрукаваны,
Audio production: European radio for Belarus (http://euroradio.fm/) / Belarusian PEN-Centre

[es ist schwer, eine straße zu sein]

alemán

es ist schwer, eine straße zu sein
besonders an der stelle
wo die zebrastreifen liegen
dort verbinden
          hOrizontAle
und
VErtikale

menschen und maschinen
manchmal tiere
hunde und tauben
und räder – die neuen für paar hundert dollar
oder die alten, geerbt von leuten jahrgang 1930

als ich klein war
verwechselte ich oft die vertikale und die horizontale
und jedes mal beim sagen dieser worte
stellte ich mir den horizont vor

horizont – das ist so eine linie
hinter der sogleich das meer erscheinen sollte
und verschwinden
diese straße – ich

Übersetzung ins Deutsche von Uljana Wolf (Interlineare: Iryna Herasimowitsch)

[вычытаць гэты сьнег]

bielorruso | Volha Hapeyeva

вычытаць гэты сьнег
     да канца
каб ніводнай памылкі не засталося
калі будзе ён паміраць
наталяючы смагу   эмансыпацыйнай зімы
вынесьці на палі птушак чырвоных
каб дзяўблі яны глебу што камянём застрае ў горле
і глытай не глытай
сінія вусны да жыцьця не вярнуць мне
або ня вернуць,
 я - нескладовая перад націскам
а дакладней – назоўнік жаночага роду з асновай на ”г”
і таму калі мяне праскланяць...
-дык Вы будзеце што-небудзь браць?
-..цукеркі...
множны лік мае свае перавагі
аднак ёсьць словы якія нельга пісаць разам
таму ў скрайніх выпадках я пішу сябе праз злучок
трымаючы пад паліто
букеты ружовых і жоўтых
мяккіх знакаў
каб паслабіць тваю цьвёрдасьць
          але
ты  не выключэньне
а я ня правіла

© Логвінаў
from: Няголены ранак
Мінск: Логвінаў, 2008
Audio production: European radio for Belarus (http://euroradio.fm/) / Belarusian PEN-Centre

[bis ans ende]

alemán

bis ans ende
lesen den schnee:
tilgen alle fehler
bis der schnee schmilzt
durst stillt emanzipierter winter
an den feldrand rote vögel setzen:
so die erde lockern, den knoten im hals
doch wie du auch schluckst
diese blauen lippen rette
ich nicht:
ich: nichts
als unsilbe vor der betonung
ein weibliches hauptwort, stamm auf »h«
weshalb, will man mich beugen …
- was darf ich ihnen zeigen?
- diese bonbons ….
der plural immer hilft
und weil sich manche worte
nicht zusammen schreiben
geb ich mir den bindestrich
und trage unterm mantel
sträuße roter und gelber
weichheitszeichen
gegen deine härte
                   doch
bist du nicht die ausnahme
und ich nicht die regel

Übersetzung ins Deutsche von Uljana Wolf

*** [чарговыя здрады ўсяго толькі...]

bielorruso | Vika Trenas

чарговыя здрады ўсяго толькі зграйкі сняжынак
у цёплую восень драбнюткія белыя птушкі
ці жнівеньскі дожджык з гаркавых чырвоных слязінак
вось новы аб’ект, двортэр’еры наставілі вушкі

сачыце, лавіце бялявых і шэравокіх
я маю ў дзіравай кішэні квіток удачы
я маю знутры тое, што вы схавалі вонкі
пранізлівы вецер мне валасы кудлачыць

ёсць новыя выразы твару, кацячыя рухі
надзейная зброя і поўная вершаў абойма
назаўтра мне хтосьці сагрэе азяблыя рукі
назаўтра ўзыходзіць сонца ў тваіх абдоймах

© Vika Trenas
Audio production: PEN - Centre Belarus

*** [die nächsten falschen eide sind bloß schneeflocken]

alemán

die nächsten falschen eide sind bloß schneeflocken
im warmen herbst, winzige vögel, weißgefleckt
oder bitter-roter tränenregen im august. hier hocken
hofrudel mit gespitzen ohren: hier ein neues objekt –

jagt und fangt die blonden und die grauäugigen
denn ich hab ein ticket, mit dem mir alles gelingt
denn was ihr da draußen hortet, hab ich in mir drin
an meinen haaren zaust ein beißender wind

ein neuer zug im gesicht, katzenhaftes schwärmen
eine treue waffe, ein patronengürtel aus gedichten
morgen wird mir wer die kalten hände wärmen
morgen wird der himmel sich in deinen armen lichten

Aus dem Weißrussischen von Uljana Wolf

*** [ты вернешся за мной...]

bielorruso | Vika Trenas

ты вернешся за мной, ды я ў жалобе
пішу верлібры разам з лістападам
ён, як і я, ад жалю захварэлы
ты вернешся -- адно не дачакацца
запозненай пяшчоты палахлівай
залечанай ласкавым “супакойся”
ёсць боязь назаўсёды стаць шчаслівым
я -- дзіўны боль
той боль пад першым снегам
мая душа з тваёй не мае выйсця

© Vika Trenas
Audio production: PEN - Centre Belarus

*** [du kommst zurück, kommst meinetwegen]

alemán

du kommst zurück, kommst meinetwegen
doch ich bin traurig, kritzle verse mit november
der, wie ich, vor lauter trauer krank geworden ist
du kommst zurück, doch dieses darf ich nicht erwarten:
zärtlichkeit, verspätet, furchtsam
zärtlichkeit, die alles heilt mit ihrem „es ist gut “
denn da ist diese furcht vorm glücklichsein …
ich ist ein sonderbarer schmerz
der schmerz unter dem ersten schnee
aus deiner seele findet meine keinen weg

Aus dem Weißrussischen von Uljana Wolf

*** [сталасць не ёсць мудрасцю...]

bielorruso | Vika Trenas

сталасць не ёсць мудрасцю
схілі свой пасівелы голаў
перад мужнасцю маленькай дзяўчынкі
якую носіць на руках ранішні вецер
якую лашчыць абрыкосавае сонца
і ў душы якой – бурлівасць горнага вадаспаду
усе мы выпалі з калыскі часу
усе мы хочам пакаштаваць бяссмерця
усе мы цягнем рукі да любові
і атрымліваем аплявухі
яна танчыць у цэнтры
замкнёнага кола
застаецца адно
схіліць перад ёю голаў

© Vika Trenas
Audio production: PEN - Centre Belarus

*** [denn reife ist nicht weisheit]

alemán

denn reife ist nicht weisheit
verneige deinen grauen kopf
vor der weisheit des mädchens:
der morgenwind trägt es auf händen
die pfirsichfarbene sonne liebkost es
und ein wasserfall tost in seiner seele
wir alle sind aus der wiege der zeit gefallen
wir alle wollen von der unsterblichkeit kosten
wir alle strecken die hände aus nach liebe
und fangen uns ohrfeigen ein
sie aber tanzt im zentrum
eines geschlossenen kreises
uns bleibt einzig
den kopf vor ihr zu neigen

Aus dem Weißrussischen von Uljana Wolf

* * * (гэта сьнег)

bielorruso | Maryja Martysievich

Як правільна сустракаць новы год? Трэба, каб
Тэлевізар быў сапсаваны й сьвяточны канцэрт – хрыпкі,
каб сьняжыла і ў зорак айчыннай эстрады быў паласаты мэйк-ап,
а ў руках прэзыдэнта ўгадваліся контуры скрыпкі.

І тады пэтарды суседзяў – фэервэркамі Фантэбло.
Дзед Мароз, п’яны ў Зюзю, лезе на гмах прывакзальнай вежы.
Тэлевізар трэба такі, каб відаць было яго радаснае табло,
і казьліную яго бараду, і кажух ягоны мядзьведжы.

© Maryja Martysievich
Audio production: PEN - Centre Belarus

*** (das ist schnee)

alemán

Wie soll man Neujahr richtig feiern? Mit kaputtem TV.
Das Festkonzert: verrauscht. Schnee flirrt, und die Stars
der nationalen Hitparade tragen Streifen-Make-up. Schau,
auf den Händen des Präsidenten: eine Geige. Das wars.

Dann der Nachbarn Feuerwerk: wie Silvester in Fontainebleau.
Väterchen Frost besteigt den Turm am Bahnhof (schon hackedicht).
Man sieht den Ziegenbart (der richtige Fernseher ist das A und O)
den langen Bärenpelzmantel und sein rosiges Gesicht.

Aus dem Weißrussischen von Uljana Wolf

your letter

inglés | Breyten Breytenbach

your letter is larger and lighter
than the thought of a flower when the dream
is a garden—
 
as your letter opens
there's an unfolding of sky, word from outside,
wide spaces
 
I slept in green pastures,
I lay on the cusp of the valley of the shadow of death
during the last watch of the night
listening to those condemned to die
being led through tunnels in the earth,
 
how they sing
with the breath at their lips
as residents at the point of leaving
a city in flames, how they sing,
their breaths like shackles,
 
how they sing—
they who are about to jump from light into darkness,
they who will be posted to no destination—
terror fills me at the desecration
 
the table before me in the presence of my enemies
is bare, I have ash on my head,
my cup is empty
 
and I fled to your letter to read
of the orange tree decked out in white blossoms
opening with the sun,
 
I could smell it on the balcony—
I can smell you
lovelier and lighter than the thought of a flower
in this dismal night
 
I will be suspended from the sky of your words—
grant that I may dwell in your letter
all the days of my life
 
envoi
your letter is wonderful, larger and lighter
than the thought of a flower when the dream
is the earth of a garden—
 
as your letter opens
there's an unfolding of sky, word from outside,
memory

© Breyten Breytenbach
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Dein Brief

alemán

Dein Brief ist glänzender und größer
als der Gedanke an eine Blume, wenn der Traum
ein Garten ist –

als sich dein Brief öffnet:
ein Auffalten von Himmel, Wort von außen
weite Räume

ich schlief in grünen Weiden
während der letzten Nachtwache
lag ich auf der Schwelle zum Tal der Schatten
und hörte wie man die zum Tod Verdammten
durch Tunnel in die Erde führte

wie sie singen
ihr Atem an den Lippen
ein Bewohner, der eben fortgehen will
eine Stadt in Flammen, wie sie singen
ihr Atem aus Fesseln

wie sie singen –
sie, die aus dem Licht ins Dunkel springen
sie, die man ohne Ziel verschickt –
schrecklich spür ich diese Schändung

der Tisch vor mir im Beisein meiner Feinde
ist blank, Asche bedeckt meinen Kopf
mein Krug ist leer  

ich floh in deinen Brief und wollte lesen
vom Orangenbaum, geschmückt mit weißen Blüten
die sich in der Sonne öffnen

ich konnte sie riechen, auf dem Balkon –
ich kann dich riechen
lieblicher und lichter als der Gedanke an eine Blume
in dieser düsteren Nacht

bald werde ich am Himmel deiner Worte hängen –
gib dass ich deinen Brief
mein Leben lang bewohnen kann

Envoi
dein Brief ist herrlich, glänzender und größer
als der Gedanke an eine Blume, wenn der Traum
die Erde eines Gartens ist –

als sich dein Brief öffnet:
ein Auffalten von Himmel, Wort von außen,
Erinnerung

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

XVIII (from “Odi”)

inglés | Ogaga Ifowodo

Dawn bared their states of undress, mocked
the women’s peasant propriety
as homes crumbled and the bush waved in vain

its green scarves for peace. They huddled under trees
and counted a bomb when the ground shook, till
it rumbled as if the god of thunder

had changed his throne. Fear stilled the ungovern-
able mouths of babies strapped to backs with
bedspreads grabbed by instinct at the moment of flight.


Crickets, outshouted, scurried
in dazed circles around children too stunned
to stretch out a hand, until hunger matched fear

and the men, far from yam or fish, turned insect
hunters, wild root diggers. Banished
from fire by fire, they ate their food fresh.

It was dark when they fled their beds,
dark again when they knelt in silence,
prayed the invaders to accept victory and go home,

but heard the ground tremble, the sky rumble,
and the trees wave again in vain.

© Ogaga Ifowodo
Audio production: 2010 Literaturwerkstatt Berlin

XVIII (aus „Ogi“)

alemán

Dämmerung entdeckte ihre Nacktheit, spottete
über die dörfliche Tugend der Frauen
und Hütten zerfielen, der Busch schwang grüne Tücher

wie Friedensfahnen, umsonst. Unter Bäumen kauernd
zählten sie die Stille nach der Bombe, wankender Grund,
bis sie das Rumpeln hörten, als hätte der Donnergott

seinen Thron verrückt. Angst stillte die unbändigen
Münder der Säuglinge, Bündel auf Rücken, geschnürt
mit Decken, die sie insinktiv auf der Flucht ergriffen.

Grillen, von allem übertönt, schwirrten
betäubte Kreise um verstörte Kinder, die ihre Hand
nicht ausstreckten, bis der Hunger so groß wurde wie die Angst

und Männer, fern von Süßkartoffeln oder Fischen, Insekten
jagten, wild nach Wurzeln gruben. Vom Feuer
durchs Feuer vertrieben, aßen sie ihre Mahlzeiten roh.

Es war dunkel, als sie aus ihren Betten flohen,
wieder dunkel, als sie in der Stille knieten, beteten,
die Feinde mögen ihren Sieg feiern und gehen,

doch sie hörten die Erde zittern, den Himmel grollen,
die Bäume umsonst sich wiegen.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

XLV (from “The Pipes War”)

inglés | Ogaga Ifowodo

They scrap for a living
where the land’s promise was boundless ease.
The fisherman throws his net, rejoices

for a single meal’s catch, as trawlers
haul in schools of fish. Tankers,
whose docking and leaving make his canoe

rock to the wild tune of their wakes, sail away
with Bonny Light crude. And far
from the lighted Jetty, he paddles home

by the flame of Iron-Dragon –
the gas-flaring stack whose awful mouth spits fire
without cease near his village. Born before

the first built by Shell, he too had cursed
the dragon, called it Hell’s Gorge,
sure to retch on every head afflictions and deaths

sucked from the depths of the earth;
till the women found its oven heat perfect
for drying tapioca. Till he – in the absence

of eletiriki – renamed the red tongues snarling
at the inky skies, Oil Lamps of the Delta.

© Ogaga Ifowodo
Audio production: 2010 Literaturwerkstatt Berlin

XLV (aus “The Pipes War”)

alemán

Sie kämpfen ums Überleben,
wo das Land grenzenlose Leichtigkeit verspricht.
Der Fischer wirft sein Netz, jubelt,

wenn er eine Mahlzeit fängt, während Trawler
ganze Schwärme einholen und Tanker
sein Kanu im wilden Sog ihrer Launen

schaukeln, andocken, ablegen, verschwinden
mit Bonny Light Öl. Und jenseits
des hellen Piers paddelt er nach Hause

im Licht des eisernen Drachen –
Gas-flackernder Kasten, furchtbarer, Feuer speiender Mund
in der Nähe seines Dorfs, Tag und Nacht, gebaut von Shell,

bevor er geboren wurde. Auch er hatte
den Drachen verflucht, ihn Höllenschlund genannt,
der alles Leiden und Sterben aus der Tiefe der Erde

aufsaugte und über die Menschen brachte:
bis die Frauen jene Drachenwärme nutzen,
um Tapioca zu trocknen. Bis er – so ganz ohne

eletiriki – für die rot leckenden Zungen am tintigen Himmel
einen anderen Namen fand: Öllampen des Deltas.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Wiosna narodów

bielorruso | Maryja Martysievich

XVIII стагодзьдзе.
Прыходзіць дзяўчынка па навуку ў маёнтак,
кажа: “Дабрыдзень, цётачка!”
а ёй – бізуном па срацы:

Mów, kurwa, po polsku!
Mów, kurwa, po polsku!

ХІХ стагодзьдзе.
Прыходзіць хлопчык па навуку ў школку,
кажа: “Дабрыдзень, дзядзечка!”
а яму – лінейкай па пальцах:

Говори, блядь, по-русски!
Говори, блядь, по-русски!

Адно й застаецца радасьці:
кароўкі ў полі,
каштэлі ў прыполе
і хлеб на абруску.

© Maryja Martysievich
Audio production: PEN - Centre Belarus

Wiosna narodów

alemán

18. Jahrhundert.
Kommt ein Mädchen zum Lernen auf den Gutshof
sagt auf weißrussisch : „Guten Tag, Tantchen!
und kriegt mit der Peitsche eins über:

Mów, kurwa, po polsku!
Mów, kurwa, po polsku!

19. Jahrhundert
Kommt ein Junge zum Lernen in die Schule
sagt auf weißrussisch: „Guten Tag, Onkelchen!
da klatscht ihm ein Lineal auf die Finger:

Говори, блядь, по-русски!
Говори, блядь, по-русски!

Da bleibt nur ein Trost:
Kühe auf der Weide
Äpfel im Rockschoß
auf dem Tischtuch das Brot.

Aus dem Weißrussischen von Uljana Wolf

Visoko jezdijo ulice

esloveno | Gregor Podlogar

sonči žarki so razparali trebuhe oblakov
dež je ponehal turisti izmučeni moja mala
mašinca v možganih deluje v taktu
velikega imperija nekaj je z u n a j
tam kjer se začne drugo življenje brez odmeva
izkopanin svet okoli mene se je razprl kot pomlad
v osrednjem delu stare celine kartica iz Kolumbije
me je spet opozorila da obstaja še drug svet nisem
še zažgal tibetanskega denarja iz novega sveta ne
ne poznam habsburškega mita zakaj sprašuješ
sem petindvajseta generacija izza Karpatov
še pred sto leti so moji predniki živeli v isti sobi
skupaj s prašiči in drugimi živalmi danes pa ponosno
hodimo po ulicah in letamo v jeklenih ptičih

© Gregor Podlogar
from: Milijon sekund bliže
Ljubljana: Lud Literatura, 2006
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

lang fahrn strassen

alemán

sonnenstrahlen reißen wolkenbäuche auf
regen vorüber touristen müde mein kleines
maschinchen im kopf schlägt den takt
des großen imperiums etwas ist dort draußen
wo ein anderes leben beginnt ohne ausgrabungs
echos die welt um mich reckt sich wie frühling
im zentrum des alten kontinents eine postkarte aus kolumbien
sagt mir wieder es gibt eine andere welt nein ich habe noch kein
tibetanisches geld aus der neuen welt verbrannt nein
ich kenne den habsburger mythos nicht warum fragst du
ich bin die fünfundzwanzigste generation jenseits der karpaten
vor hundert jahren teilten meine ahnen ein zimmer
mit schweinen und anderen tieren heute aber
laufen wir stolz durch die straßen und fliegen in eisenvögeln

Aus dem Slowenischen von Uljana Wolf

UK – Jen Hadfield

inglés | renshi.eu [GR-LV-UK-CZ-MT-HR-GR]

Faith made us stand facing the wall.
But to visualise debt on this scale we had to climb it

and confront bankrupt Luilekkerland – País Cucaña – the Fools' Paradise –
and witness the mass exodus of the lamed hams –

the pounds melting off them,
carving knifes dropping from their clove-studded crackling – as they cantered

the shattering flats of sour curd. Someone hoisted a greasy pole,
crowned it with a cottage loaf, and it was idolised – it started a riot.

When we'd seen the bonus-trees bust, shrink and canker,
we'd seen enough – we climbed down peerie-wise

to open the sluice-gate above the little mill –
the sober, brown water clasped the wheel,

a nutritious crater began to accumulate
around the susurrant millstones.

And downstream, this one excess – swans flocked to the inundated pasture,
and up-ended there, flickering –

it wasn't worth anything, but looked just like a bowl
of liquid flame.

_____________


'Luilekkerland' (1567), Pieter Brueghel The Elder greasy pole/'La Cucaña' (Goya 1786/87 /de boom van luilekkerland/de ingevette klimpaal

peerie wyes
(Shetland dialect) = cautiously

© Jen Hadfield
Audio production: renshi.eu @ poesiefestival berlin 2012

Vereinigtes Königreich – Jen Hadfield

alemán

Glaube stellte uns mit dem Gesicht zur Wand.
Doch um Schulden dieser Größe zu verstehen, mussten wir hinaufklettern,

gaben uns das bankrotte Luilekkerland – País Cucaña – Fools' Paradise –
sahen den Massenexodus der lahmen Braten und Hanswürste –

wie ihre Pfunde dahinschmolzen,
Tranchiermesser aus Nelken-satten Krusten troffen, während sie trabten

über klägliche Ebenen aus Sauerquark. Jemand errichtete einen fettigen Pfahl,
setzte drauf eine Krone aus Brot: erst wurde angebetet, dann randaliert.

Als wir die Bonusbäume bersten, schrumpfen und verkrebsen gesehen hatten,
hatten wir genug gesehen – wir kletterten scheeläugig hinunter,

öffneten das Schleusentor über der lütten Mühle –
backig braunes Wasser erfasste das Rad,

nährreiche Krater sammelten sich
um die flüsternden Mühlsteine.

Stromabwärts, dieser Überfluss – Schwäne strömten auf überschwemmte Wiesen
und tauchten mit zuckenden Bürzeln –

war überhaupt nichts wert, aber er ähnelte einer Schüssel
flüssiger Flammen.


__________


Anm. d. Autorin:

„Luikkerland“ (1567) Pieter Brueghel der Ältere / País Cucaña = Schlaraffenland;

der fettige Pfahl = 'La Cucaña' (Goya 1786/87), der Baum des Schlaraffenlands

Übersetzung aus dem Englischen von Uljana Wolf

this is the season

inglés | Breyten Breytenbach

this is the season when the dreamer,
swathed in dark remembrances
like an infant swaddled in the weavings of night,
often sobs in his sleep
 
this is the season when he finds a copper coin
under stripped trees in the lane,
the bankrupt moon, a rusted leaf,
the barking dog,
and precipitously the heart tumbles
and memory brings back
widgeons in the reed-bush,
crackling evenings,
waves combed in tresses on the beach,
your beautiful hips
a violin with a scroll at heaven's door
for the tongue to enter your bliss
 
awareness is a boat nosing for the open sea
and life a body slithering over its side,
sinking like a sob
to wash up tomorrow among rocks
for the postmortem opening-up
in search of meaning
 
when the moon is full of rot
I shall go to Santiago de Cuba
I shall go to Santiago
in a carriage of black water
 
this is the season when church bells peal
and snow must slip over towers and spires and peaks
silence shroud the hollows of the city
like cold come from heaven
 
Estos dias, iguales a otros dias de otros años:
these days exactly like the days of earlier years
with people exactly like those of then
with the same hours and the dead
with similar desires
and the old-old restlessness of before
is here
 
nothing happens
you're not alone
with the sleepless cold, you come
you go, you don't know where
or why
 
put on angel wings, love,
and I'll suck my tongue
while playing the violin
in a carriage of black water

© Breyten Breytenbach
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Dies ist Zeit

alemán

dies ist die Zeit, da der Träumer
zugedeckt von finsterer Erinnerung
gewickelt wie ein Kind in Nachtgeflecht
oft schluchzt in seinem Schlaf

dies ist die Zeit, da er eine Münze findet
unter nackten Bäumen in der Gasse
blanker Mond, rostiges Blatt
ein Hund, der bellt
und steilab stolpert das Herz
und Erinnerungen stöbern
Pfeifenten auf im Schilfgras
knisternde Abende
Wellenlocken, in den Strand gekämmt
deine schönen Hüften
eine Geigenschnecke an der Himmelstür
für die Zunge, dein Glück zu betreten

Bewusstsein ist ein Boot mit Kurs aufs offene Meer
das Leben ein Körper, über Bord geschleudert
sinkend wie ein Schluchzen
um am Morgen zwischen Felsen anzuspülen
für die postmortale Öffnung
für die Suche nach dem Sinn

wenn der Mond voll Fäule ist
werde ich nach Santiago de Cuba fahren
werde ich nach Santiago fahren
in einer Kutsche aus schwarzem Wasser

dies ist die Zeit, da Glocken läuten
Schnee von Türmen, Spitzen, Gipfeln gleitet
und Stille all die Senken in der Stadt bedeckt
wie Kälte, die aus Himmeln kommt

Estos dias, iguales a otros dias de otros años:
diese Tage, anderen Tagen anderer Jahre gleich
mit Menschen, die genau wie damals sind
mit gleichen Stunden, gleichen Toten
und ähnlichen Lüsten
und der uralten Unruhe von früher
sind hier

nichts geschieht
du bist nicht allein
mit der schlaflosen Kälte, du kommst
du gehst, weißt nicht wohin
oder warum

Liebe, leg dir Engelsflügel um
und ich beiß auf meiner Zunge
während ich die Geige spiele
in einer Kutsche aus schwarzem Wasser

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

there is no time

inglés | Breyten Breytenbach

there is no time
time is man's skin
it cracks and crackles and shrinks
in life's passing-by
in the fire of being
telling the hours
then letting them be
in the ever reverberating
moment of silence
 
in the smoking dance
of the evening star and the midnight sun
in the curl of the leaf
in the dove's swiftly
graceful and fluttered
gesture of dying
 
there is no time
time is the shooting
comet of recall
strewing heaven with the sparks
of stories no one will ever hear again
 
time's my love for you
the lizard movements
in your body that come and go
to fill the hollows
with the fire of telling
those many faces of departure
 
there is no time
just the pulse of the heart
as pain under eye-shells
 
just the emptied tell-skin
of this poem
splotched and measured
by cancer words of forgetting
like lizard shit

© Breyten Breytenbach
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Es gibt keine Zeit

alemán

Es gibt keine Zeit
Zeit ist Menschenhaut
raschelt, reißt und schrumpft
im Auf und Ab des Lebens
im Feuer des Daseins
sagt dir die Stunde
und lässt sie vergehn
im ewig vibrierenden
Augenblick der Stille

im rauchigen Tanz
von Abendstern
und Mitternachtssonne
im Kräuseln eines Blatts
in der anmutigen, rasch
aufflatternden Todesart
einer Taube

es gibt keine Zeit
Zeit ist der schnelle
Komet des Erinnerns
sprenkelt den Himmel
mit Funken von Geschichten
die keiner mehr hören wird

Zeit ist meine Liebe zu dir
die Echsenregungen
deines Körpers
die kommen und gehen
um die Furchen zu füllen
mit der Glut des Erzählens
die vielen Gesichter des Abschieds

es gibt keine Zeit
nur den Herzschlag
als Qual unter Augenschalen

nur die schale Sprachhaut
dieses Gedichts
fleckig und gesprenkelt
von Krebsworten aus Vergessen
wie Echsenschiss

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Their stories

inglés | Ngwatilo Mawiyoo

The one with no husband, the one who has had three,
the one with HIV, the one who was married at fourteen.
The one who weaves sisal baskets, the one who is the thatch
of her community. The safari boot and jeans
millionaire, the merciful one who gives all her money
to the poor. The one who speaks no English, the one
who speaks Swahili like rain seeping into parched red dirt.
The Arab Kenyan whose otherness wins her elections,
the CBO director and mother whose tribe we know
from the words she cannot say, the other one we place
on a map of Kenya by the jewelry she wears. The women
we cannot classify and those we think do not fit
among our 42. Both the one who went to university
and remains unremarkable, and the thoughtful one
who did not make it past KCPE. The one who commands
our attention every time she speaks and the one we do not mean
to ignore, but do. Their stories can fill the pages of books
so harrowing and instructive, rife with sin,
forgiveness and joy that we will refuse to read their lives
as non-fiction, as joined to our own.

© Ngwatilo Mawiyoo
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Ihre Geschichten

alemán

Eine hat keinen Ehemann, eine andere hatte drei,
eine hat Aids, eine war mit vierzehn verheiratet.
Eine flicht Sisalkörbe, das Herz der anderen ist
das Strohdach der Gemeinde. In Safaristiefeln und Jeans
die Millionärin, eine andere gibt ihr Geld barmherzig
an die Armen. Eine spricht kein Englisch, die andere spricht
Suaheli wie Regen, wenn er trockenen, roten Staub benetzt.
Eine arabische Kenianerin gewinnt mit Anderssein die Wahl,
eine CBO-Vorsitzende und Mutter verrät uns ihren Stamm
mit den Worten, die sie nicht sagt, eine andere verrät uns
woher sie stammt mit ihrem Schmuck. Frauen, die wir nicht
einordnen können, und Frauen, von denen wir glauben,
sie passen nicht zu unseren 42. Eine kam auf die Uni,
wo sie wenig erreichte, eine andere war klug und kam nie
am Schulexamen vorbei. Eine zieht beim Sprechen immer alle
Blicke auf sich, eine andere ignorieren wir ständig ungewollt.
Ihre Geschichten könnten Büchern füllen, so qualvol
und lehrreich, so voller Sünden, Vergebung, und Glück,
dass wir es nur ertragen würden, sie als Fiktion zu lesen,
die mit unseren Leben nichts gemeinsam hat.


____
Anm. der Übersetzerin:
CBO = community based organization
42 = die offizielle Zahl der Stämme in Kenia

Aus dem kenianischen Englisch von Uljana Wolf

The Orchid Flower

inglés | Sam Hamill

Just as I wonder
whether it’s going to die,
the orchid blossoms

and I can’t explain why it
moves my heart, why such pleasure

comes from one small bud
on a long spindly stem, one
blood red gold flower

opening at mid-summer,
tiny, perfect in its hour.

Even to a white-
haired craggy poet, it’s
purely erotic,

pistil and stamen, pollen,
dew of the world, a spoonful

of earth, and water.
Erotic because there’s death
at the heart of birth,

drama in those old sunrise
prisms in wet cedar boughs,

deepest mystery
in washing evening dishes
or teasing my wife,

who grows, yes, more beautiful
because one of us will die.

© Sam Hamill. Used with the permission of The Permissions Company, Inc., on behalf of the author, www.permissionscompany.com
from: Almost Paradise: New and Selected Poems & Translations
Boston: Shambhala Publications, 2005
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Die Orchidee

alemán

Eben als ich mich frage
ob sie jetzt eingehen wird
treibt die Orchidee Blüten

und ich kann nicht sagen, warum
dies so mein Herz bewegt, warum

in einer einzigen kleinen Blüte solche Lust ist,
auf einem spindeldürren Stiel,
eine blutrote, goldene Blume,

die mitten im Sommer aufgeht,
winzig, vollkommen in ihrer Zeit.

Selbst für einen weiß-
haarigen rauen Dichter
ist das ziemlich sinnlich,

Stempel, Staubblatt, Blütenstaub,
Tau der Welt, ein Teelöffel voll

Erde, und Wasser.
Sinnlich, weil der Tod
im Herzen des Anfangs ist,

weil Trauer in den morgendlichen Sonnen-
prismen feuchter Zedernzweige ist,

und ein tiefes Geheimnis
im abendlichen Geschirrspülen,
im Scherzen mit meiner Frau,

die, ja, immer schöner wird
weil einer von uns früher stirbt.

Aus dem Englischen übertragen von Uljana Wolf

the meeting

inglés | Breyten Breytenbach

when my heart comes to me
through the night
the streets where horse carts go
clip-clopping to collect black bags
of trash
are fragrant with fallen flowers
from the frangipani trees
 
when my heart comes to me
through the night
I set a table by the window
with bread and wine and sweet
dark figs
 
and write this little poem
as a full-blown paper moon
of waiting
to echo that other of white stone
outside
traveling the night
where dark men drive their horses
 
when my heart comes to me
through the night
when the waiting is filled
with words
we'll eat the figs and drink the wine
and make love to the moon
 
Porto Alegre

© Breyten Breytenbach
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Das Treffen

alemán

wenn mein Herz zu mir kommt
durch die Nacht
duften die Gassen wo Pferdekarren
klappernd schwarze Abfallsäcke
sammeln
nach den verlorenen Blüten
des Frangipani-Baums

wenn mein Herz zu mir kommt
durch die Nacht
stelle ich einen Tisch ans Fenster
mit Brot und Wein und süßen
dunklen Trauben

und schreibe dieses kleine Gedicht
wie ein ausgereifter Papiermond
aus Warten
ein Echo jenes anderen aus weißem Stein
der dort draußen
durch die Nacht reist
wo dunkle Männer ihre Pferde antreiben

wenn mein Herz zu mir kommt
durch die Nacht
wenn das Warten
voller Worte ist
essen wir die Feigen, trinken den Wein
und schlafen mit dem Mond

Porto Alegre

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

The Hate Artist

inglés | Niran Okewole

In the death camps there is a failed landscape
Artist with a meinkampf, brushstroke moustache
Mounting a collage of bones and hair on a canvas
Of Aryan pride.

His reincarnation in Alabama,
Worshipper of a black cross, cross upside down,
Cross burning, burning

He loves the texture of grief, like velvet,
Loves the feel of passion in heat
Waves, shock waves, the erotic melody of a
Bomb blast in Ulster or Beslan, shattering
Glass and crunching steel, the counterpoint.

Today he sculpts wood, leaving splinters in the eye
Of his imago, the other subculture.
He loves to sculpt the lean, lanky Tutsi frame,
Does Darfur bronze casts on the side.
(Nothing like molten ore for
drawing deathscapes on the skin.)

Brush strokes on tarmac, he paints with bombs,
Smouldering pastel, the soothsayer’s recompense,
Like de Chirico, wrought iron sticking out
Like ribs on the kerb, it could be blood or ketchup.

At a council flat in Leeds, munching a sandwich,
Plotting the mother of all intrigues, hate is the juice
That trickles down the chin when he
Chews on a red apple,

Libido rising at the thought of the crowd on the
Madrid metro, a baseball field in Nevada,
A market in Damascus, cinema house in Mogadishu.
Or Wimbledon. Or Kigali. Or Freetown.

Audio production: 2010 Literaturwerkstatt Berlin

Der Hasskünstler

alemán

In den Todeslagern klebt ein gescheiterter Landschafts-
Künstler mit verpinseltem Meinkampfbärtchen
Eine Collage aus Haar und Knochen auf Leinwand
Aus arischem Stolz.

Seine Reinkarnation in Alabamba
Betet ein schwarzes Kreuz an, Kreuz auf dem Kopf,
Brennendes, brennendes Kreuz.

Er liebt die Textur von Leiden, wie Samt,
Liebt das Gefühl von geiler Leidenschaft
Wellen, Schocks, ekstatischer Singsang einer
Explosion in Ulster, oder Beslan, klirrendes
Glas, knirschender Stahl, der Kontrapunkt.

Heute macht er Holzskulpturen, streut Splitter
Ins Auge seines Imago, die andere Subkultur.
Er liebt lange, schlanke Tutsi-Torsi,
Gießt nebenbei seine Darfur-Bronzen.
(Nur geschmolzenes Erz zeichnet
die besten Todeszonen auf der Haut.)

Pinselstriche auf Asphalt, er malt mit Bomben,
Glühendem Pastell, die Belohnung des Wahrsagers,
Wie de Chirico, Eisenstäbe stechen hervor
Wie Rippen am Bordstein, Ketchup oder Blut.

Wenn er in einer Sozialwohnung in Leeds kauend
Den Meistercoups plant, ist Hass der Saft,
Der von seinem Kinn tropft, wenn er
In einen roten Apfel beißt,

Und eine Lust aufsteigt beim Gedanken an die Menge –
Metro in Madrid, Baseballfeld in Nevada,
ein Markt in Damaskus, Kino in Mogadischu.
Oder Wimbledon. Kigali. Freetown.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Spring in Nairobi

inglés | Ngwatilo Mawiyoo

is Jacaranda trees in bloom
a blissful blue, bold, edging
toward lavender gladness.

When rain pours or commands
the winds to boast that it can, the flowers
fall in a flurry of whispers, which caress
like sudden sunlight, like the warm touch

left by your fleeting love. It is not tragic,
the romp we make on Kenyatta Ave,
it is at once delicate and joyful. We hope
the ritual will make us blissful
while blue, free, decidedly bold even.

© Ngwatilo Mawiyoo
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Frühling in Nairobi

alemán

ist die Blüte der Jacarandabäume
beherztes Blau, bezaubert, es grenzt
an die Freude von Lavendel.

Wenn Regen fällt oder die Winde
prahlend von sich künden lässt, fallen
die Blüten in flüsternder Hast, unverhofftes
Sonnenlicht, wie die warme Berührung

deiner flüchtigen Liebe. Nicht tragisch
ist unser Tollerei auf Kenyatta Avenue,
sie ist heiter und zart zugleich. Das Ritual,
so hoffen wir, wird uns bezaubern, wenn wir
blaue Trauer tragen, beherzen, befreien sogar.

Aus dem kenianischen Englisch von Uljana Wolf

Songbird

inglés | Tade Ipadeola

So the world became a field
Of birds always rising into flight,
A swarm of starlings and ravens
Restless as a run of frantic locusts….

And I heard the songbird’s call, sonorous
To birds of all seasons to converge
With their chorus of mellow harmonies
And their music of manifold melodies
Plural as the provenance of proverbs -

Sang the songbird: share my perch
Upon this mount of visions
Fellow me with songs beyond haruspications;
Come, share with me your own songs
And let’s incline our ears to each other.

So sang the songbird to the conference,
Her luminous voice a resounding echo
Of her rich fluorescent feathers.
And I heard a chorus rising where birds rose
A moving chorus meant for birds
Of every plumage:

‘The world is a wondrous egg
A wondrous egg, a wondrous egg
The world is a wondrous egg
And it sits on a nest of words’

Words…. mules of meaning, Atlas
That shoulders the planet, let
Me have you in my pouch, not around
My neck, when called upon to account,
Let me be found busy in your loom
With strand on strand of substance.

Words. Wild as waterfalls, you cascade
With the heat of summer in rap songs
And tonight, at a night club in Baghdad,
Only the wise will heed your cautious
Portents. Words !  You roll through winter
In stadium after stadium, powering anthems
Of soccer lovers in deep play, you never
Walk alone, you lead the dance across
The fecund face of the moon. Words,
Your tenderness turns into a gardener
Of flowers on the field of Kigali and Darfur,
Your hands free caged birds in Seoul and Pyongyang.

The songbird sang through harmattan and rain
Of the wondrous, wondrous egg,
The starlings and ravens chorused
Of the nest that holds the egg.

Their voices is a stream
Running over cool stones, singing:

‘The world is a wondrous egg
A wondrous egg, a wondrous egg
The world is a wondrous egg
And it sits on a nest of words.’

Audio production: 2010 Literaturwerkstatt Berlin

Singvogel

alemán

So verwandelte sich die Welt in ein Feld
Voller Vögel, immer im Aufstieg, Flug
Ein Schwarm aus Staren, Raben, ruhelos
Wie ein Sturm wilder Heuschrecken…

Und ich hörte das Rufen des Singvogels, laut,
Die Vögel aller Jahreszeiten sollen sich sammeln
Mit ihren Chor aus weichen Harmonien
Mit ihrer Musik aus reichen Melodien
Weitläufig wie das Woher von Sprichwörtern –

Der Singvogel sang: Rastet mit mir
Auf diesem Hügel aus Visionen
Nährt mich mit Liedern jenseits der Orakel;
Kommt und teilt eure Lieder mit mir
Und lasst uns einander zuhören.

So sang der Singvogel zur Versammlung,
Die hellklare Stimme ein lautes Echo
Seiner prächtigen, leuchtenden Federn.
Und ich hörte, mit den Vögeln stieg ein Chor auf
Ein schwebender Chor für Vögel
Aller Gefieder:

‚Die Welt ist ein wunderliches Ei
Wunderliches, wunderliches Ei
Die Welt ist ein wunderliches Ei
Sie liegt in einem Wörternest.’

Wörter … Oh Esel der Bedeutung, Atlas,
Der du die Welt schulterst, ich will dich
In meinem Beutel tragen und nicht
Um meinen Hals haben, wenn es Zeit ist
Will ich in deinem Webstuhl fleißig sein
Mit Strähnen, Strähnen von Substanz.

Wörter. Wild wie Wasserfälle, ihr stürzt
Mit der Hitze des Sommers in Rap-Songs
Und heute Nacht in einem Club in Bagdad
Werden nur die Weisen euren vorsichtigen
Zeichen folgen. Worte! Ihr rollt durch Winter
In Stadien, Stadien, dröhnt in den Hymnen
Der Fußballfans, tief im Spiel, You never
Walk Alone, ihr führt den Tanz über
Die fruchtbare Maske des Monds. Worte,
Eure Sanftheit ist ein Blumengärtner
Auf den Feldern in Kigali und Darfur,
Eure Hände befreien Vögel in Seoul und Pjöngjang.

Der Singvogel sang durch Harmattan und Regen
Von dem wunderlichen, wunderlichen Ei,
Die Stare und Raben sangen im Chor
Vom Nest, da ruht das wunderliche Ei.

Ihre Stimmen sind ein Strom
Der über kühle Steine stürzt und singt:

‚Die Welt ist ein wunderliches Ei
Wunderliches, wunderliches Ei
Die Welt ist ein wunderliches Ei
Und liegt in einem Wörternest.’

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Sins we committed

inglés | Ngwatilo Mawiyoo

Umau has given up on us. He says
if we could teach our children a few words –
to call their mother Mwaitu, their father Nau,
their grandfather Umau – it shall be enough
to root them. Shall have to be.

He gave up before the 60’s. Mummy
was raised on Jesus, school and English.
Umau knew and was told
Akamba wisdom was irrelevant
to the future, couldn’t give his children
the luxury to learn a phrase like “psychic pain.”

Daddy says I speak Kikamba like a Dholuo.
My tone goes up when it should go down.
At Umau’s church, a spectacle unfolds:
The outsider says, “Andu ma Ngai
eka nimukethye siitwaani ya Yesu Kristo.
Mwiaseo?” They laugh.

Umau explains they did not expect
so much, didn’t hope to hear me greet them
in their own tongue.     My tongue.
The village of my grandparents is happy
for me. I am doing well.

© Ngwatilo Mawiyoo
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Unsere Sünden

alemán

Umau hat uns längst aufgegeben. Er sagt,
wenn wir den Kinder ein paar Worte beibringen –
dass sie die Mutter „Mwaitũ“ nennen, Vater „Nau“
und Großvater „Ũmau“ – soll es genügen
für ihre Wurzeln. Es muss genügen.

Er gab schon lange vor den 60ern auf. Mama
wurde mit Jesus, Schule und Englisch erzogen.
Umau wusste das, man sagte ihm:
Akambawissen sei unnütz für die Zukunft
und biete seinen Kindern nicht den Luxus
einer Wendung wie „psychischer Schmerz“.

Papa sagt, ich spreche Kikamba wie ein Dholuo;
hoch geht meine Stimme, wenn sie sinken soll.
In Umaus Kirche, seht das Spektakel,
die Fremde sagt: „Andũ ma Ngai
eka nĩmũkethye syĩtwani ya Yesũ Kristo.
Mwĩaseo?“  Sie lachen.

Umau erklärt, sie hätten nicht erwartet,
nie gehofft, aus meinem Mund zu hören
wie ich sie in ihrer Sprache grüße.     Meine Sprache.
Das Dorf meines Großvaters freut sich
für mich. Ich mache mich gut.


___
Anm. der Übersetzerin:

Akamba, Kamba, Kikamba = Sprache der Kamba,
eine der Bantu zugehörige Sprache, die vor allem in Kenia gesprochen wird.
Dholuo, Luo = Sprache des Volkes der Luo, gesprochen am Viktoriasee in Kenia und Tansania

Aus dem kenianischen Englisch von Uljana Wolf

Repeatedly

inglés | E. E. Sule

The delta is aflame in my country
my laughter short-lived, memory furious.

Let me hide my grief in your long belly, oh Sea
to shelter with the shrimps, feel the joy of the oysters
to laugh with the lobsters, and crow with the crabs.

My angst against myself
is nothing
but a manifestation
that drama of l life is harrowing.

I fail to know myself
in that moral examination
that rises from your expansive bowel.

And the curse that I would remain
dwarf through all ages
comes from nowhere
but my own tongue.

Exile seduces me
a maiden of unknown mermaid.

from: What the Sea Told Me
Audio production: 2010 Literaturwerkstatt Berlin

Wiederholung

alemán

In meinem Land steht das Delta in Flammen,
mein Lachen ist kurz, Erinnerung – Raserei.

Will mein Leid in deinem großen Bauch verstecken, ach Meer,
will mit den Krabben wohnen, die Lust der Austern spüren,
mit den Hummern lachen, mit den Krebsen krähen.

Meine Angst vor mir
ist nichts
als der Beweis
für das quälende Drama des Daseins.

Ich erkenne mich nicht
in dieser moralischen Prüfung
die aus der Tiefe deiner Gedärme steigt.

Und der Fluch, dass ich Zwerg
bleiben würde, zu allen Zeiten,
kommt allein durch
meine eigene Zunge.

Das Exil verführt mich –
eine unbekannte Nixe aus dem Meer.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

rebel song

inglés | Breyten Breytenbach

give me a pen
so I may sing
that life is not in vain
 
give me a season
an autumn a spring
to see sky with open eyes
when the peach tree vomits its white plenitude
a tyranny will be brought to earth
 
let mothers lament;
may breasts become dry
and wombs shrivel
when the scaffold finally weans its own
 
give me that love
which won't rot between fingers,
give me a love like this love I must give you,
my dove

grant me a heart
that will pulsate its throb
more strongly than the white thrashing
heart of a terrified dove in the dark
knock louder than bitter bullets

give me a heart
small fountain of blood
to spout blossoms of bliss
for blood is never for naught
 
I need to die before I'm dead
when my heart is still fertile and red
before I eat the darkened soil of doubt
 
give me two lips
and bright ink for tongue
to write the earth
one vast love letter
swollen with the milk of mercy
 
sweeter day by day
spilling all bitterness
burning as summer
burns sweeter
 
then let it be summer
without blindfolds or ravens
allow the gallows to give the peach tree
its red fruit of satisfaction
 
and grant me a love song
of doves of atonement
so I may sing my life was not in vain

for as I die
to wide eyes
under sky
my red song will not lie
my red song will never die

© Breyten Breytenbach
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Rebellenlied

alemán

gib mir einen Stift
denn ich will singen
dass das Leben nicht vergeblich ist

gib mir eine Jahreszeit
einen Frühling oder Herbst
ich will mit offenen Augen Himmel sehen
wenn der Pfirsichbaum sein weißes Treiben speit
wird auf die Erde eine Tyrannei gebracht

lass die Mütter klagen;
mögen Brüste versiegen
und Schöße schrumpfen
wenn endlich das Schafott die Seinen stillt

gib mir diese Liebe
die zwischen Fingern nicht verfault
gib mir eine Liebe dieser gleich, die ich dir geben muss
meine Taube

gewähre mir ein Herz
dessen Schläge stärker pulsen
als das weiße, panisch rasende
Herz einer Taube im Dunkeln
das lauter klopft als dumpfe Kugeln

gib mir ein Herz
einen kleinen Brunnen aus Blut
ich will Glücksblüten ausspucken
denn Blut ist nie vergeblich

ich muss sterben, noch bin ich nicht tot
solang mein Herz noch fruchtbar ist und rot
bevor ich diese dunkle Zweifelerde schlucke

gib mir zwei Lippen
für die Zunge leuchtende Tinte
ich will der Erde
einen riesigen Liebesbrief schreiben
angeschwollen von der Milch der Gnade

täglich süßer
alle Bitterkeit vergießend
brennend wie der Sommer
süßer brennt

dann lass es Sommer werden
ohne Augenbinden ohne Raben
lass den Galgen jetzt dem Pfirsichbaum
die roten Früchte der Genugtuung zurückgeben

und gewähre mir ein Liebeslied
von Tauben der Versöhnung
denn ich will singen dass mein Leben
nicht vergeblich war

wenn ich dann sterbe
offenen Auges
unterm Himmel
wird mein rotes Lied nicht lügen
wird mein rotes Lied nicht in der Erde liegen

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

płodne dni

polaco | Marta Podgórnik

W takie dni już tylko herbata liptona nad
tomikami bohdana zadury, albo poprawianie
dykcji przed brązowym lustrem.

na przystanku smarkanie wprost do kosza z
przytrzymaniem jednej dziurki,
i po czesku odwracanie numerów autobusów
i tak jadących w jedno i to samo miejsce.

już tylko umywanie rąk od wszystkich ważnych
i nieważnych, od przegranych naszych bitew,
od zaraz. mimowolne przełykanie umykającego
spod podeszw kurzu, latarniane puszczanie oczek
w rajstopach kabaretkach.

nazywają to szerokim układem odniesienia,
jeśli to coś mówi komukolwiek.

w takie dni już tylko do skupu butelek,
po więcej pustki, po więcej.

© Marta Podgórnik
from: Próby negocjacji
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

die fruchtbaren tage

alemán

An diesen tagen höchstens lipton tee mit
den bücher bohdan zaduras, oder sprech
erziehung vor dem stumpfen spiegel.

an der haltestelle aus einem loch
direkt in den mülleimer rotzen
nusbummern verdrehen und trotzdem
an der gleichen stelle landen.

höchstens die hände reinwaschen von
wichtigen, nichtigen, vergeigten schlachten
jetzt gleich. nebenbei verschlucken, was an staub
von unseren sohlen aufweht, dann die laternenmasche
mit dem netzbestrumpften blick.

man nennt das ein breites spektrum
falls das jemandem interessiert.

an diesen tagen höchstens zum glascontainer
für mehr, mehr leere.

Deutsche Fassung von Uljana Wolf. Die Übersetzung entstand während des Übersetzungsworkshops Versschmuggel im Rahmen des Poesiefestivals Berlin 2009.

Poem for a Census and a Forecast

inglés | Ngwatilo Mawiyoo

i
My government wants to know if I live, if I am dead.
My government wants to know what I do for a living,
how many hours I work. It counts my offspring
my livestock my radio my mobile phone. It wants to know
my tribe, the place I was born, if I own a fridge. My fridge
shall help my government plan what to do with bodies & carcasses

ii
when El Niño comes. My government will be in control
it is telling me what to do in good time & meanwhile
I work & pray. For my government is planning
to collect the coming rain so that there shall be food
for the year & enough to store. We shall not need
a Red Cross or Crescent to mark our homes
for the Angel of Death because we are righteous
at peace with God with each other with nature.
My government is steadfast; it does the right thing.

iii
my government is a man,
a giant who speaks every tongue:
he sings to my hair,
it grows long & shiny;

he inspires my hands & feet,
they are calloused with purpose;
he speaks the language of the drum for my hips
my cheeks twist round & round – time unhinges

he calms the quiver of my breast, even
when it spreads to my bones when there is danger;
he sedates my mind with signs
& I am saved for his own hell.

© Ngwatilo Mawiyoo
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Gedicht für eine Volkszählung und eine Vorhersage

alemán

i
Meine Regierung will wissen, ob ich lebe, ob ich tot bin.
Meine Regierung will wissen, wie ich mein Brot verdiene,
wieviele Stunden ich arbeite. Sie zählt meine Brut mein
Vieh mein Radio mein Handy. Sie fragt nach meinem Stamm,
Geburtsort, ob ich einen Kühlschrank hab. Mein Kühlschrank
hilft der Regierung, den Umgang mit Leichen & Kadavern zu planen

ii
wenn El Niño kommt. Meine Regierung wird Herr der Lage sein
sie sagt mir jetzt schon was ich tun soll & bis dahin
arbeite ich & bete. Meine Regierung will den Regen
sammeln der da kommen wird damit es Nahrung gibt
fürs Jahr & genügend zum Lagern. Wir brauchen dann
keine Roten Kreuze oder Halbmonde um unsere Häuser
zu zeichnen für den Engel des Todes wir sind redlich
wir sind im Reinen mit Gott mit uns selbst mit der Natur.
Meine Regierung wankt nicht; sie tut immer das Richtige.

iii
meine regierung ist ein mann,
ein riese, der in jeder zunge spricht:
er singt für mein haar
dass es wächst & glänzt;

er inspiriert meine hände & füße,
die vor lauter tatkraft schwielig sind;
er spricht die sprache der trommeln für meine hüften
dass beim körper kreist & kreist – die zeit verschwindet

er besänftigt das zittern in meinen brüsten, auch
wenn es in die knochen kriecht wenn gefahr aufzieht;
er betäubt mit seinen zeichen mein denken
& rettet mich für seine eigene hölle.

Aus dem kenianischen Englisch von Uljana Wolf

New York, September 12, 2001

inglés | Breyten Breytenbach

"Then it went dark. Real dark. Like snow."
—words of a survivor
 

will the hand endure moving over this paper
will any poem have enough weight
to leave a line of flight above the desolate landscape
ever enough face to lift against death's dark silence
who will tell today
 
the huge anthill of people remains quiet
somber and bright but obscure
as if the brown effluvium of sputtering towers
sweeps still the skyline with a filthy flag
who will weep today
 
today images wail for voice behind the eyes
planes as bombs stuffed with shrapnel of soft bodies
then the fire inferno flame-flowers from skyscrapers
human flares like falling angels from the highest floor
down, down all along shimmering buildings of glass and steel
fluted in abandoned beauty and fluttering
weightless and willowy and flame-winged to streamline
fleeting reflections in the fugitive language of forgetting
the hellhound of destruction has a red tongue of laughter
 
who will tell and who will count
gouged eyes do not understand the blue of sky
through a dismal and chilly nuclear winter
people stumble people shuffle
stumble-people shuffle-people worm-white-people

where lie the faces
old before their end or their wedding
grayed in ashes from head to toe
as if clothed in coats of the snowing knowing of ages
 
beneath rummage and debris rosy corpses move and mumble
and in East River confidential files and folders float
with shreds and feathers lacerated human meat
scorched confetti for the dog's feast
who will tell tomorrow tomorrow
 
where are the faces
will the tongue still think
still pulse its dark lair
with flamed memory of bliss
will words still drink oblivion
will any poem some day ever carry sufficient weight
to leave the script of scraps recalling fall and forgetting
 
will death remain quivering in the paper

© Breyten Breytenbach
Audio production: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

New York, 12. September 2001

alemán

„Dann wurde es dunkel. Vollkommen dunkel. Wie Schnee.“
        – Worte eines Überlebenden


wird es die Hand ertragen, über dies Papier zu fahren
wird je ein einziges Gedicht genug Gewicht haben
eine bleibende Linie über die trostlose Landschaft zu ziehen
je genug, dem Todesschweigen sein Gesicht zu zeigen
wer wird heute sprechen

der große Ameisenhügel aus Menschen hält still
düster und leuchtend aber unverständlich
als ob der braune Auswurf der spuckenden Türme
die Skylinie noch immer mit dreckiger Fahne verwischt
wer wird heute weinen

heute rufen klagend Bilder nach einer Stimme hinter den Augen
Flugzeuge wie Bomben vollgestopft mit der Munition weicher Körper
dann das Inferno Feuer Flammenfalter aus Wolkenkratzern
menschliche Fackeln fallende Engel aus dem obersten Stock
hinab, hinab, entlang glitzernder Gebäude, Glas und Stahl
wie Wellen fast und in verlassener Schönheit flatternd
schwerelos, schlank, die Stromlinie gefiedert mit Flammen
flüchtige Betrachtung in der Flüchtlingssprache des Vergessens
der Höllenhund der Zerstörung lacht mit roter Zunge

wer wird sprechen, wer wird zählen
zerstochene Augen fassen nicht das Himmelsblau
durch einen trostlos kalten nuklearen Winter
stolpern Menschen schlurfen Menschen
Stolper-Menschen Schlurf-Menschen Wurm-weiße-Menschen

wo liegen die Gesichter
die alt geworden sind vor ihrer Hochzeit, ihrem Tod
die aschegrau geworden sind vom Scheitel bis zur Sohle
als ob sie Mäntel trügen aus dem Schnee, der alle Zeiten kennt

unter Trümmern und Tand regen sich raunend rosige Körper
im East River treiben vertrauliche Akten und Mappen
Menschenfleisch, zerfleddert, Fetzen und Federn
angekokeltes Konfetti für das Fest der Hunde
wer wird sprechen morgen morgen

wo sind die Gesichter
wird die Zunge noch denken
und ihr dunkles Versteck durchpulsen
mit der glühenden Erinnerung ans Glück
werden die Worte noch Vergessen trinken

wird je ein einziges Gedicht genug Gewicht haben
die bleibende Schrift zu kitzeln, die an Fallen und Vergessen mahnt

wird der Tod bleiben zitternd im Papier

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

параўнальны аналіз траекторыі падзеньня лісьця што вырасла на дрэвах Бэрліну і Менску

bielorruso | Volha Hapeyeva

параўнальны аналіз
траекторыі падзеньня лісьця
што вырасла на дрэвах Бэрліну і Менску
быў праведзены намі напрыканцы жніўня
пры дапамозе вачэй і пачуцьцяў
асобы жаночага полу
ва ўзросьце
не маладым і ня сталым
у тым што акурат пасуе сядзеньню
самотна за столікам і назіраньню
за аб’ектам дасьледаваньня (viz. лісьцем)

у аднаго гэта робіцца вынікам справы
трэба хутчэй даляцець
і палёт перажыць як непазьбежнае ліха
у гэтага лісьця вага ў пашане
шпарчэй датыкнуцца б наждачнай шчакі травы
і гніць, парахнець, перамешваць пах свой сасьпелы з парэшткамі кветак
здабываючы паступова колер Той што іх нарадзіла
а за некалькі сот кіламетраў (дакладней 1031)
іншае лісьце імкнецца схапіцца за вецер
каб як мага даўжэй затрымацца на вертыкалі сцэны
зьвярнуць на сябе ўвагу і прожылкамі пахваліцца
так дасканала сплеценымі на целе
каб праз гэты празрысты экран сонца пасьпела сказаць
пра расклад гастроляў у гарадах іншых
і перадаць прывітаньне сымпатычнай лямпе дзённага асьвятленьня
каб позіркі з вокан насупраць, з-пад акуляраў, брылёў і проста з-пад веек
даляталі, краналі, сачылі і не адпускалі да самай апошняй хвіліны палёту
гэтае лісьце
што нават долу будзе выкладваць пазл з узору падгледзены ім на сьпіне матылька
а пошум машынаў і крокаў будзе здавацца авацыямі
і так да заканчэньня сэзону

ненадрукаваны,
Audio production: European radio for Belarus (http://euroradio.fm/) / Belarusian PEN-Centre

vergleichende analyse der flugbahn fallender blätter von bäumen in minsk und berlin

alemán

eine vergleichende analyse
der flugbahn fallender blätter
von bäumen in minsk und berlin
wurde von uns unter einsatz von augen
und gefühlen ende august vorgenommen
mit einer person weiblichen geschlechts
in einem alter
weder jung noch betagt
das sich exakt zum einsamen sitzen
am tisch und dort zum beobachten
des forschungsobjekts (sprich: blätter) eignet

die einen, so das ergebnis, setzen auf die tat:
so schnell als möglich hinunterfliegen
und den flug als notwendiges übel verkraften
diese blätter legen wert auf schwere
wollen rascher an der schmirgelwange des grases liegen
wollen faulen, staub sein, mit blumenrest vermischen ihren reifen duft
und langsam werden wie Jene, die sie gebar
dagegen ein paar hundert kilometer weiter (genauer: 1031)
will ein anderes blatt am wind festhalten
damit es lange auf der bühnenvertikale schwebt
gesehen wird und zur schau stellt seine adern
die so perfekt vertaut sind in der haut
damit durch diese transparente leinwand noch die sonne
vom gastspielplan in anderen städten sprechen
und die nette tageslichtlaterne grüßen kann
damit aus fenstern, brillen, unter hüten oder schlicht durch wimpern blicke
sie finden, fühlen, verfolgen, bis zur letzten minute des flugs nicht verlieren:
diese blätter
die am boden noch das muster eines schmetterlings kopieren
die jeden schritt und autobrausen wie applaus verstehen
für immer bis zum ende der saison

Übersetzung ins Deutsche von Uljana Wolf (Interlineare: Iryna Herasimowitsch)

Яна: Penelopa

bielorruso | Maryja Martysievich

Калі выкладаць, то яна хацела найлепшай клясы,
калі куціць – то ад сушы-бару да айрыш-пабу,
калі ідэю – то фікс, і абавязкова ў масы,
калі засільвацца – то пятлю пажадана
зь ядвабу.

Працэс, дзе яна пракурорам, адклаўшы зноўку,
яна падпілоўвала шпількі варожым гейшам,
ня думаючы пра тых, што сплылі ў вандроўку,
і, як ні складана было, жыцьцё рабіла
прасьцейшым.

А па начох яна, распусьціўшы дазваньня сыстэму
спрадвечных каардынатаў “уток –аснова”,
муляла, няўмёха, пальцы, ды ткала схему
мэтрапалітэну свайго існаваньня
нанова.

© Maryja Martysievich
Audio production: PEN - Centre Belarus

Sie: Penelope

alemán

Was Bildung anging, wollte sie nur die Elite-Klasse
was Prassen: alles zwischen Irish-Pub und Sushi-Schick
Ideen nur als fixe, unbedingt en masse
und Hängen nur an einem Seiden-
strick.

Und beim Prozess gelangs ihr immer, zu vertagen
(sie sägte an den Pumps der anderen Partei)
vergaß kurz jene, die in See gestochen waren
und ihr verstricktes Leben wurde
einfacher dabei.

Nachts aber, dröselnd, lösend, auftrennend das System
bis auf den Grund der Koordinaten „SchußundKette”
wob sie mit wunden Fingern, Tagediebin sie, dem
Schiffchen ihres Lebens eine neue
Strecke.

Aus dem Weißrussischen von Uljana Wolf

Шчымлівы лістапад

bielorruso | Vika Trenas

вясёлая восень, за кожным вуглом – па забойцы
і памяць пра лета ад шчасця ўтапілася ў Леце
яны бавяць час у баях між сабой, ці
мае залаценькія вершы зграбаюць у смецце
спаліць бы душу, цёплы попел развеяць па ветры
быць лёгкім дыханнем у родным азяблым целе
тваім. Мой горад – адзіны, каму я веру
так прагне, так прагне Амур у цябе пацэліць

© Vika Trenas
Audio production: PEN - Centre Belarus

beklemmender november

alemán

heiterer herbst – ein mörder lauert in jedem eck
das letzte sommerglück in der Lethe ertrunken
die mörder vertreiben mit kämpfen die stunden
und fegen meine goldenen verse weg wie dreck
ach, verbrennen die seele, die warme asche verstreun
atem sein, leichter, in deinem geliebten, kalten
körper: Meine stadt, die eine, zu der ich halten
kann – so dürstet Amor, so will er bei dir sein

Aus dem Weißrussischen von Uljana Wolf

Сакавіцкая элегія

bielorruso | Vika Trenas

гаркавы пах вясны – прадвесце адзіноты
плюс тонкі саладжавы пах парфумы
я адчуваю і душой, і скурай
я адчуваю крохка і празрыста
ёсць час адчуць чужыя боль і страх
ледзь бачны рух пачуцця ў гэтых зрэнках
пачнецца перакульванне сусвету
пачнецца перагортванне старонак
агромністай, усім вядомай кнігі
ты – люстра, тут адбітыя фігуркі,
машынкі, дрэўцы, вулкі, хаткі, крамкі
ты – рэха ўсім вядомага хаосу
твой лёс абліты цёплым смачным ветрам

© Vika Trenas
Audio production: PEN - Centre Belarus

märzelegie

alemán

frühlings bittere luft, bote der verlassenen
dazu das zarte, süße duften von parfüm
ich fühle ja mit seele und mit haut
ich fühl es sanft und deutlich, dass
es eine zeit zu fühlen gibt: andrer schmerz und angst
kaum sichtbar regt sich das gefühl in den pupillen
und so beginnt es, wenn das weltall kippt
und so beginnt es, wenn man in dem buch
dem großen, allbekannten, seiten blättert
du bist der spiegel: sieh die reflektierten männchen
wagen straßen bäumchen, shops und häuschen aus holz
du bist das echo jenes allbekannten chaos
dein schicksal überströmt ein köstlich warmer wind

Aus dem Weißrussischen von Uljana Wolf

ПРОЛЕТ: КАМБАНИ

búlgaro | Ekaterina Yossifova

Нищо по-игриво от
бялото яре,
нищо по-млечно, нищо по-пролетно
от ярето,
подскачащо от радост поради
самото скачане,
бодящо въздуха заради
самия въздух,
завиращо муцунка в мен
заради мен:
нехранеща, неиграеща, зъзнеща
в звънтящия предпразничен въздух, знаеща
каквото не е за знаене.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

FRÜHLING: GLOCKEN

alemán

Nichts verspielter als
das weiße Lamm
nichts milchiger, nichts mehr Frühling
als das Lamm
das springt vor Lust
nur am Sprung
das schubst die Luft
nur für die Luft
und stupst in mich sein Mäulchen
nur in mich:
die ich nicht nähre, nicht spiele, die ich friere
in der klingenden, vorfestlichen Luft, wissend
was niemals niemand wissen darf.

Ins Deutsche übertragen von Uljana Wolf

ПРЕПИСВАЧКАТА

búlgaro | Ekaterina Yossifova

Преписвачка от мъртви отличници,
подслушвачка по пазарите за думи, крадла
с джобове пълни с листчета поради лоша памет

листчета за преписване
листчета за подсказване
листчета за подсещане

и кой ще ме засрами, кой ще ме хване, кой
ще тръгне да издирва всички книги
всички мириси всички болки всички брегове
да развързва оплетени нишки
да разгъва смачкани листчета        подрежда скъсани хартийки

листчета за закуска
листчета с вкус на кафе
топящи се листчета в банята
листчета насън отнасяни
от студената вода на събуждането
там пишеше

не мога
никога не мога
никога ли няма да ги разчета

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

SIE SCHREIBT AB

alemán

sie schreibt nur von den guten Toten ab
sie schnappt beim Trotten Worte auf, Diebin sie
Zettel in den Taschen gegen das Vergessen

Spickzettel, Zettel
mit Lösungsworten
Merkzettel

wer wird sie erwischen, wer entlarven
die Bücher nach Spuren durchsuchen
Schmerzen, Böschung, Gerüche
die Fäden entwirren, Zerknülltes
entfalten, sammeln all dies, Papier

Zettel beim Frühstück
Zettel mit Kaffeerand
in der Badewanne Zettelfetzen
ein geträumte Zettel, fortgespült
von kaltem Wasser
darauf stand

ich kann nicht
nie kann ich
das lesen

Nachdichtung von Uljana Wolf
Übersetzungswerkstatt Dezember 2007, Literaturwerkstatt Berlin

НА ПРАГА

búlgaro | Ekaterina Yossifova

Както стоях дори не до прозореца,
стоях си просто между тенджерата и чинията, питайки се за солта,
стори ми се – някой чака вън.
Свечеряваше се,
сенките се вдигаха от земята и изпълваха въздуха,
когато застанах на прага.
Може би беше дете
този, който чакаше.
Може би беше мъж,
който трябва да крие сянката си
(в такава кротка и домашна нощ,  
в която всички сенки се познават).
Може би беше жена, чиято ревнива душа
пищи като прилеп, прикован за късмет на вратата на нечия страст.
Може би звезда изгоря.
Така постоях на прага
на една домашна, кротка нощ,
в която всички сенки се познават.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

AUF DER SCHWELLE

alemán

Ich stand, und nicht am Fenster, stand
zwischen Tisch und Herd, griff nach dem Salz
und wusste, einer wartet draußen.
Abend fiel, Schatten
stiegen von der Erde, bewohnten die Luft
als ich auf der Schwelle stand.
Wartete vielleicht
ein Kind. Wartete
vielleicht ein Mann
versteckte er seinen Schatten
(in dieser sanften, alten Nacht
sind alle Schatten Nachbarn).
Wartete eifersüchtig eine Frau, ihre Seele
eine Fledermaus, als Talisman über der Tür
eines Verlangens angeschlagen.
Verglühte vielleicht ein Stern.
So stand ich auf der Schwelle
in dieser sanften, alten Nacht
als alle Schatten Nachbarn warn.

Ins Deutsche übertragen von Uljana Wolf

МАГИСТРАЛА

búlgaro | Ekaterina Yossifova

вода върху асфалта
блестяща локва под сухо небе
винаги на стотина метра отпред
мъничък мираж
над мъничка пустиня.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

JULI: AUTOBAHN

alemán

wasser auf asphalt
glänzend eine pfütze
unter staubigem himmel
immer die hundert meter voraus
ein winziges trugbild über
einer winzigen wüste

Nachdichtung von Uljana Wolf
Versschmuggel, Poesiefestival Berlin 2006

ИМАХ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ

búlgaro | Ekaterina Yossifova

ИМАХ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ
Гледах
Бях на седем
Не изпитвах потребност от внимание към себе си
С полуотворена уста
което пък отчайваше майка ми  
неприлично е да се гледат така хората
видяното остава  
Наблюдателят в душата ми
вече правеше своите избори
създаваше моя живот.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

ICH HATTE ALLE ZEIT...

alemán

Ich schaute zu
Ich war sieben
Ich brauchte ja mein Schauen nicht für mich
Der halboffene Mund
ließ die Mutter Hände ringen
man starrt die Leute nicht so an
Was ich schaute blieb
In meiner Seele der Beobachter
entschied dabei
mein Leben.

Nachdichtung von Uljana Wolf
Versschmuggel, Poesiefestival Berlin 2006

ЗАВЗЕМАТ СЕРГИИТЕ

búlgaro | Ekaterina Yossifova

ЗАВЗЕМАТ  СЕРГИИТЕ
плодове без вкус цветя без мирис
подредени еднакви обагрени

очите се лъжат но не и
още дивите носове

безвредни метафори меки мечтания
уж отговори на уж въпроси

грамотността се подлъгва но не и
още дивата й душа

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

SIE NEHMEN DIE STÄNDE EIN

alemán

die duftlosen blumen faden früchte
gleich an gleich in farbe aufgereiht

augen fallen darauf rein
ungezähmte nasen nicht

metaphern seicht die träume weich
scheinantworten auf scheinfragen

belesene gehn in die falle
ihre ungezähmte seele nicht

Nachdichtung von Uljana Wolf
Versschmuggel, Poesiefestival Berlin 2006

ЕДИНАЦИТЕ

búlgaro | Ekaterina Yossifova

Един, който е дете и
отива сам на брега, гледа водата

Един, който върви с раница и
с тишината и звуците й
и с тишината в себе си и своя звук

Един, който е сам с книгите
и после с тишините в тях,
запълвайки ги сам,
сам присъединяващ се, сам несъгласен

Единаците,
тях вече никакъв общ шум
не може да обърка.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

ALLEIN

alemán

Dieser ist ein Kind und geht
zum Ufer allein, er schaut übers Wasser

Dieser trägt einen Rucksack und geht
umher in der Stille, ihren Stimmen
der Stille in sich, den Stimmen darin

Dieser hat seine Bücher, sonst nichts
und später die Stillen darin
die er allein bestimmt, frei
sich ihnen zu zeigen, zu verweigern

Sie sind allein
kein Lärm
wird sie beirren

Nachdichtung von Uljana Wolf
Übersetzungswerkstatt Dezember 2007, Literaturwerkstatt Berlin

ДЕТСТВО: СПОМЕНИ

búlgaro | Ekaterina Yossifova

Спомен за пътнически влакове
Дълго пътуване
Тя е на четири, пет, шест години
Когато я питат, отговаря с доверие.
Те се смеят: каква хитруша,
ще те продаде!
Тя не хитрува
и не продава,
а те са
чужди.

По-късен, но неясен спомен за
нейни лъжи: нейна
по-съвършена действителност.
Истини в аванс.

Ясен спомен за книжки
с корави листа и картинки на цяла страница:
Дърварят е заклещил лапите на мечката
Овчарите хвърлят в реката вълка, завързан в чувал
Дядото претрепва зверовете, които са се сместили
учтиво в ръкавичката
Български приказки.
Немски приказки:
Мрачни гори
Зловредни гномове
Плашени до смърт деца

Хензел и Гретел
Иванчо и Марийка
Още скитащи
призраци
неутолени молби за сигурен свят.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

KINDHEIT, SZENEN

alemán

Erinnerungen:
volle Züge, lange Fahrten,
sie ist vier, fünf Jahre alt, spricht
wenn man sie fragt, ohne Furcht.
Man lacht: ein Schlitzohr ist sie
schwatzt dir später alles auf!
Sie aber schwatzt nicht
verkauft nichts
diese sind ihr
fremd.

Verschwommen später die
Erinnerung an eigene Lügen:
diese bessere Wirklichkeit
ein Vorrat an Wahrheiten.

Deutlich aber die Erinnerung an Bücher
mit festen Seiten, großen Bildern:
Wie der Holzfäller die Pfote des Bären einklemmt.
Wie die Schäfer den Wolf im Sack ertränken.
Wie Großvater grausam die Tiere erschlägt
die friedlich im Handschuh wohnen
Bulgarische Märchen.
Märchen aus Deutschland:
Dichte Wälder
Finstre Zwerge
Kinder, zu Tode erschrocken

Hänsel und Gretel
Iwan und Mariechen
Wie sie umherirren
Geister, ihre Bitten
für eine sichere Welt noch unerhört.

Nachdichtung von Uljana Wolf
Übersetzungswerkstatt Dezember 2007, Literaturwerkstatt Berlin

ДВАМА

búlgaro | Ekaterina Yossifova

Пихме вино, не много, излегнати върху матрака под скосения покрив на онази стая,
удобно близко до автогарата, гледахме жарта зад отворената вратичка на печката,
някой от двамата каза:

Добре е човек да остава отвреме-навреме  
гол, само с огъня.

Първата ни обща нощ, къса лятна нощ, извървяхме покрай реката, така и
не разбрах коя от двете реки на онзи град беше и кой от нас каза:

Ще трябва да направим нещо заедно,
пък макар и колиба от клони.

Живяхме в различни градове, пътувахме
един към друг. Някой от двамата каза:

Няма нищо по-прекрасно от разума и
разумът на разума са чувствата.

Каза:
Ние на младостта не се оставихме,
та на старостта ли.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

EIN PAAR

alemán

Wir tranken Wein, wenig, unterm schrägen Dach auf der Matratze,
dieses Zimmer
nahe am Busbahnhof, schauten in die Glut, die Ofentür geöffnet
einer sagte:

Es ist gut, von Zeit zu Zeit
nackt, nur mit dem Feuer
zu liegen.

Unsere erste Nacht, die kurze Sommernacht, wir durchliefen sie, am
Fluss entlang
ich wusste nicht, an welchem der zwei Flüsse dieser Stadt, und
wer es war der sagte:

Lass uns gemeinsam etwas schaffen,
und wenn es ein Haus aus Zweigen ist.

Wir wohnten in zwei Städten, besuchten
einander oft. Einer sagte:

Nichts ist schöner als Verstand und
der Verstand des Verstandes sind die Gefühle.

Sagte:
Wir haben die Jugend besiegt
wir schaffen auch das Alter.

Ins Deutsche übertragen von Uljana Wolf

ГОРЕ ВЯТЪРЪТ

búlgaro | Ekaterina Yossifova

ГОРЕ  ВЯТЪРЪТ
пълни ушите с вятърна глухота
суши очите дърпа
дрехите косите плющи

нямам друго знаме.

© Ekaterina Yossifova
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

OBEN DER WIND

alemán

ohren füllt er mit taubem klang
dorrt augen aus und zerrt
an kleidern knattert haare

ich habe keine andere fahne

Nachdichtung von Uljana Wolf
Versschmuggel, Poesiefestival Berlin 2006

Dvajseti avgust

esloveno | Gregor Podlogar

Danes je tihi ponedeljek.
Stebri megle potujejo z ljudmi slabe volje.
Stene pisarn z njimi dihajo isti zrak,
ista občutja, mislijo iste misli.

Danes sem z vsemi stvarmi kot otrok.
Še vedno pišem s svinčnikom,
še vedno divjam s kolesom,
da bi za hip ubežal življenju.

Danes razumem, da se je stoletje zaprlo
kot pokrov kanalizacije. Novice so prazne.
Ljudje niso pametnejši. Politika ne bo umrla.
Za nami ne bo ostalo ničesar, razen blebetanja.

Danes so delavci spet razkopali cesto.
Zdi se, da iščejo zlato. Velika votlina,
ki so jo izdolbli v gramoz, je podobna
vhodu v jamo iz kamene dobe. Kakšno veselje.

© Gregor Podlogar
from: Vrtoglavica zanosa
Ljubljana: Aleph, 2002
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Der zwanzigste August

alemán

Heute ist ein stiller Montag.
Nebelsäulen wandern mit Leuten und Launen.
Bürowände atmen die gleiche Luft,
gleiche Gefühle, denken gleiche Gedanken.

Heute nehme ich Alles wie ein Kind.
Ich schreibe noch immer mit dem Bleistift,
ich rase noch immer mit dem Fahrrad,
um dem Leben mal eben zu entwischen.

Heute verstehe ich, das Jahrhundert wurde verschlossen
wie ein Gulli. Die Nachrichten sind hohl.
Die Leute sind nicht klüger. Politik wird niemals sterben.
Von uns wird nichts bleiben als dieses Geschwafel.

Heute haben Arbeiter die Straße aufgerissen.
Vielleicht suchen sie nach Gold. Das große Loch,
das sie im Kies geschaufelt haben, ähnelt dem Einstieg
in eine Steinzeithöhle. Was für ein Spaß.

Aus dem Slowenischen von Uljana Wolf und Bastian Böettcher

Maputo Olive

inglés | Tade Ipadeola

Your poem nails home horseshoes
wears hat, mounts steed
does not look back.
And longing strives but cannot cross
the field. Like Zeno's arrow.

From now on, the miles
are marked with milestones
of sapphire and a bush
of flowers each
a different fragrance, each a note
from your music that wore a hat
and spurred my wistfulness

Into the terraced night.

Audio production: 2010 Literaturwerkstatt Berlin

Maputo Olive

alemán

Dein Gedicht beschlägt Hufe,
trägt Hut, springt aufs Ross,
schaut sich nicht um.
Die Sehnsucht zieht und kann doch
das Feld nicht queren. Wie Zenos Pfeil.

Von jetzt an sind die Meilen
markiert von Meilensteinen
aus Saphir und ein Strauch
voller Blüten, jede
ein anderer Duft, jede eine Note
deiner Musik, die einen Hut trug
und meine Wehmut spurte

in die abgestufte Nacht.

Aus dem Englischen von Uljana Wolf

Majhne stvari

esloveno | Gregor Podlogar

Rad bi pisal ekološke pesmi, pa ne morem.
Plujejo proti Evropi ledene plošče,
beli medvedi mahajo v pozdrav
in sem zgrožen kot v kakšnem butastem filmu.
Grmijo temni oblaki časa,
mestnih glodalcev je vse več
in češnje letos niso dobre.

© Gregor Podlogar
from: Vrtoglavica zanosa
Ljubljana: Aleph, 2002
Audio production: 2008 Literaturwerkstatt Berlin

Kleine Dinge

alemán

Ich möchte ökologische Gedichte schreiben, aber ich kann nicht.
Eisschollen driften auf Europa zu,
Polarbären winken zum Gruß,
und ich grusele mich wie in einem blöden Film.
Dunkle Wolken, Zeitendonner,
Hinterhausratten trauen sich nach vorn
und die Kirschen dies Jahr weniger süß.

Aus dem Slowenischen von Uljana Wolf