T. Warburton 
Translator

on Lyrikline: 8 poems translated

from: bielorruso, croata to: inglés, español

Original

Translation

Святая праўда

bielorruso | Vital Ryzhkou

Сёння, Божа, іконы твае смяяліся.

Праваслаўны бацюшка Міхаіл Царквы Трох Свяціцеляў
за стырном у нецвярозым стане спынены супрацоўнікам ДАІ
(зусім яшчэ маладзенькім, па вайсковых панятках — духам);
з Ленінскага РАУСа — як добра, што ён недалёка, —
выкліканая на асведчанне камісія з двух міліцыянтаў,
бацькі і сына.

бацюшка Міхаіл кляне ўсіх трох імем Госпада
бацюшка Міхаіл абяцае ўсім гарачыя пуцёўкі ў Пекла
бацюшка Міхаіл адчувае сябе святым дамкратам
ён бярэ загрудкі міліцыянта і ўздымае яго бліжэй — да Бога.
таму складаецца ўражанне, што ён не хоча ў аддзяленне

вялізны святар трасе барадой
бамбіза-святар не дае начапіць кайданкі
супрацоўніка царквы ледзь запхнулі ў машыну
урэшце едуць

бацюшка Міхаіл прызвычаіўся на пярэдніх месцах
бацюшка Міхаіл адчувае няёмкасць
бацюшка Міхаіл прасоўвае нагу ў пярэднюю частку машыны
і пі..дзіць, пі..дзіць ёй кіроўцу і пасажыра-міліцыянта,
нялюбых сыноў праваслаўя, клятых анафемскіх вырадкаў

машына спыняецца
бацюшку звязваюць ногі скураным рамянём
машына едзе да аддзялення

зрэшты, тое, што было далей, зразумела і нецікава
вобшук, допыт, складанне актаў
бацька, сын і дух-даішнік і іх адзіная воля і справа — любоў
і званок, каб хутчэй прыпынялі справу і ўсё забылі, ад некага зверху

дзякуй, Божа, за слёзы ад смеху,
за жыццё і любоў, за свабоду і праўду
за званы Падніколля і Царквы Трох Свяціцеляў
за своечасовыя тэлефанаванні зверху

© Vital Ryzhkou
from: Дзверы, замкнёныя на ключы
Мінск: Логвінаў, 2010
Audio production: Yahor Mayorchyk

The Lord’s Truth

inglés

Today, my Lord, thine icons laughed.


Orthodox priest Father Mikhail of the Three Holy Hierarchs Church

was stopped driving drunk by a traffic police officer

(for his skill to smell out drunkards nicknamed Spirit);

from the local precinct  – just two blocks from the place -

two more policemen arrived -

a father and son.


Father Mikhail curses this trinity in the name of God

Father Mikhail promises them all the hot tickets to Hell

Father Mikhail feels himself a holy jack -

he grabs a cop and raises him closer to Heaven

so there’s an impression that he isn’t going to jail.


the giant priest tosses his beard

the huge priest does not allow a cop to snap the handcuffs

the employee of the church has been barely crammed into the car

finally they go


Father Mikhail is used to the front seats

Father Mikhail feels uneasy

Father Mikhail pushes his foot in the front of the car

and kicks, kicks both cops, a driver and a passenger,

unloved sons of Orthodoxy, damned anathematized bastards


the car stops

they bind father Mikhails’ legs with a leather belt

the car goes to the police department

however, what happens next, is obvious and dull

a search, an examination, drawing up a report

cop-father, cop-son and cop-spirit whose only will and matter is love

and the a phone call from someone above to stop trial and forget everything


Thank you, God, for the tears of laughter,

for life and love, for truth and freedom

for the Saint Nicholas convent’s bells

for the Church of the Three Holy Hierarchs

and for the timely phone calls from someone

above

Translated form Belarusian by T. Warburton

* * * [два скрыпачы...]

bielorruso | Vital Ryzhkou

Генерал! Наши карты — дерьмо. Я пас.
                           І. Бродскі

два скрыпачы праз поле ваенных дзеянняў
з руінаў філармоніі
ў ціхае «будзем»
бягуць

нарэшце адзін з іх падае,
паранены,
другі вяртаецца,
узвальвае на плечы першага
і пачынае яго цягнуць

першы доўга трывае боль,
а пасля пачынае трэнас:

сымон, бог з табой,
якога
хрэна?!

сымон,
твая каханая здраджвала табе са мной,
цяпер,
каб здрадзіць ізноў, вярнулася да цябе,
скажы шчыра,
думаеш, ты — сапраўдны мужчына?

бо мужык даўно з цябе выпарыўся, знік
у кірунку нябёсаў. у рэшце рэшт,
ты няправільна трымаеш смык,
ты няправільна мяне нясеш!

мы маглі б быць з табой кім заўгодна, мы маглі б быць
зусім не музыкі, калі б не гэты пракляты бліц-
крыг, распачаты імперыяй; мы не бярэм удзелу ў вайне —
і кааліцыі напляваць, як мне цяпер баліць.

галоўнакамандуючы не мае музычнага слыху, таму
як дырыжор ён ніякі, ён ніколі не ўчуе вайну
усё супраць нас, сымоне, і нашы з табою шанцы —
нуль.

сымон, кінь мяне проста тут дзеля нашых сыноў
я такі, ты ведаеш, здолею выкараскацца ізноў
ты слабак, сымон, таму ты мусіш бегчы адзін
і сына свайго абдымі і скажы, што ён мой сын

ты мамчын сынок,
сымон! —
чулася наўздагон

© Vital Ryzhkou
from: Дзверы, замкнёныя на ключы
Мінск: Логвінаў, 2010
Audio production: Yahor Mayorchyk

*** [two violinists]

inglés

General, I fold. Our maps are crap.

                               J. Brodsky


two violinists

run

from the ruined Philharmonic

in a quiet "we wil be"

 through the battlefield


finally one of them falls,

wounded

while the second one turns back

and shoulders the first

to pull


the first endures pain for long

and suddenly starts to yell:


symon,

come on,

what the hell?


symon,

your sweetheart was cheating on you with me,

and now

she is back to you to betray you

again:

do you still think you’re a real man?


cause the man in you turned into vapor, gone

with the wind, with the rain

after all, you hold your bow wrong,

you carry me in a wrong way


you and me could be anyone, we could be not

the musicians at all, but the empire started

this damned blitz-krieg; we don’t take part in this art,

and the coalition doesn’t care how I hurt


the commander has no ear for music, so

as a conductor he’s useless, he’ll never hear the war

look we’re stuck, symon, i can’t stand it any more


so, for the sake of our sons leave me here, symon,

we’d better get out of this mess one by one

you're a weakling, symon, so you should go alone

yeah, embrace your son and tell him he’s my son


you’re a mama’s boy,

symon! -

he heard as he ran on

Translated form Belarusian by T. Warburton

дарожныя здарэнні

bielorruso | Vital Ryzhkou

ты сам — гэта твае наступныя крокі і
прынятыя табой рашэнні
але ніколі не ведаеш, што цябе напаткае
ў наступны момант

мінск-магілёў. шаша ў смузе
дзве аварыі па дарозе. хутчэй бы даехаць
надакучыла ехаць
на мабілцы высвечваецца нумар былой жанчыны

і тут — бля! —
лось!
ну ведаеце лось
вясёлая махіна і стомлены пагляд
лось
назоўнік мінулага часу
і сена і соль і ўсё злілося
выдатны самадастатковы лось
прадугледжаная непазбежнасць
вы бачылі такіх
ну дык вось

нязмушана
лёгка
фактычна з усмешкай
акурат так як намалявана на дарожным знаку
(хоць там і алень)
зрэнкі ўжо павялічыліся пашча прыадкрытая
з размаху
аб бампер аб лабавое шкло
усім целам

зацішша не было

ён пачаў крычаць яшчэ да ўдару
гучна пераканаўча
плача просіць выклікаць хуткую
каб не пакідаў яго даў шанец
абдымае ўсхліпвае кажа кахае адзін цяпер не выжыве
раве нашыя адносіны не могуць так скончыцца
хай падумаю нейкі час не адпускае
гэта невыносна

мне таксама цяжка
шукаю
сабе апраўданні гэта ўсё справа звычкі
страшна заставацца аднаму
без размоваў без абдымкаў без сваёй жанчыны
столькі часу змарнавана каб наладзіць
адносіны

жудасна непрыемна
такая прыкрасць

«some sign that it's still around
got to find the love that we lost»,
«шкада заранкі мне, што ў небе дагарае» —

папераменна спявае лось

ужо ўначы стаўлю машыну ў двары
у крыві і слязах увесь хочацца паліць
халодна і адзінока страшна
ніколі не ведаеш што з табой здарыцца
ў наступны момант што цябе напаткае —
прыгажосць
каханне
лось

© Vital Ryzhkou
from: Дзверы, замкнёныя на ключы
Мінск: Логвінаў, 2010

road accidents

inglés

you are your next steps and

the decisions you take

but you never know what you are going to face

the next moment


driving to mahilou. highway in a haze

two accidents on the road. i wish i was there,

i’m sick of driving

the number of an ex-girlfriend flashes up on a cell-phone


and then – oh, shit –

a moose!

well, you know, a  moose

a cheery colossus with tired eyes

a moose

the noun in past tense

and straw, and salt and all is fused

excellent self-contained moose

foreseen inevitability

you’ve seen them

well


at ease

easily

actually, with a smile

exactly as a deer on the road sign

its pupils already increased its mouth open

with all its might

with all its weight

on the bumper on the windshield


there was no lull


it started yelling even before the crash

loudly, clearly

howling, begging to call an ambulance

not to leave it alone to give it a chance

hugging weeping saying that it  loves me, gonna die without me

roaring our relationship can’t end so brutally

asking to think for a while not to leave

this is unbearable


it’s hard for me too

i look

for excuse, that’s all a matter of course

it’s scary to stay alone

without talking, without embraces, without your own woman

so much time wasted to fix

relationships


terribly unpleasant

so annoying


"some sign thats it's still around

got to find the love that we lost ",

"till we bury every dream in

the cold cold ground " -

a desperate medley by moose


late at night i park the car outside my house

wet with blood and tears eager to smoke

cold lonely scared

you never know what will happen to you

the next moment what you are going to face

beauty

love

a moose

Translated form Belarusian by T. Warburton

Ugasiti hrast

croata | Marija Dejanović

Nismo‌ ‌takve‌ ‌da‌ ‌propustimo‌ ‌
spomenuti‌ ‌uzore:‌ ‌djevojčica‌ ‌baca‌ ‌
sve‌ ‌osim‌ ‌pepela‌ ‌u‌ ‌šahtu.‌ ‌Ne‌ ‌znamo‌ ‌ ‌
što‌ ‌ćemo‌ ‌s‌ ‌tim‌ ‌

roletama‌ ‌od‌ ‌lisičjeg‌ ‌bijega‌ ‌
napetim‌ ‌između‌ ‌dva‌ ‌stakla.‌ ‌
Propustit‌ ‌ćemo‌ ‌sunce‌ ‌ili‌ ‌nećemo?‌ ‌
Počne‌ ‌li‌ ‌kiša,‌ ‌

propustit‌ ‌ćemo‌ ‌odlazak‌ ‌na‌ ‌pogreb‌ ‌
kao‌ ‌što‌ ‌su‌ ‌onog‌ ‌dana‌ ‌propustili‌ ‌ ‌
ugasiti‌ ‌stari‌ ‌hrast‌ ‌
jer‌ ‌se‌ ‌priroda‌ ‌može‌ ‌sama‌ ‌brinuti‌ ‌o‌ ‌sebi.‌ ‌
Postavit‌ ‌ću‌ ‌previše‌ ‌pitanja.‌ ‌

Nemoj‌ ‌mi‌ ‌čestitati‌ ‌rođendan,‌ ‌
ni‌ ‌tebi‌ ‌tvoja‌ ‌majka‌ ‌nije‌ ‌brojala‌ ‌zube‌ ‌
pa‌ ‌si‌ ‌ispala‌ ‌sasvim‌ ‌u‌ ‌redu,‌ ‌nisi‌ ‌li,‌ ‌

nije‌ ‌li‌ ‌ispalo‌ ‌sasvim‌ ‌u‌ ‌redu‌ ‌ ‌
brojati‌ ‌zrna‌ ‌graha‌ ‌ ‌
umjesto‌ ‌uzastopnih‌ ‌odlazaka‌ ‌sunca?‌ ‌

© Marija Dejanović
from: Etika kruha i konja
Zagreb: SKUD IGK, 2018

Poner robles fuera

español

No somos del tipo que no
acredita sus fuentes: una chica enjuaga todo
excepto las cenizas por el desagüe. No sabemos
qué hacer con esos

persianas hechos de zorros perdidos
tensa entre sábanas de vidrio.
Llegaremos tarde al sol,
o no? Si llueve, vamos

a llegar demasiado tarde para el servicio funerario,
como el tiempo que se olvidaron
de poner el roble fuera
porque la naturaleza se cuida de sí misma.
haré demasiado muchas preguntas.

Ni suquiera mencione mi cumpleaños,
tu madre tampoco contaba sus dientes
pero resultó bien, ¿no resultó,

no resultó bien
contando cada frijol rojo
en lugar de que cada sol que escapa?

Traducido del croata por: T. Warburton y Bajo y rvb

TRI KREZUBE VJEŠTICE

croata | Marija Dejanović

Njezin je pogled nož zaboden u kruh.
Zatvorila je oči da se ne otruse
posivjele uspomene
sa njezinih zjenica.
Stavila sam joj dva zlatnika na vjeđe
i rekla: spavaj, sigurno si umorna.

Jučer je ujutro okrhnula zub.
Spremila je krunu u kutiju i okopnila.
Godinama sam vjerovala da je ona šumska
da su njezini zubi klanci za lješnjake i orah

i možda su doista bili.
Od dana kad se izgubila viđam
kako na svakom od stolova stoji kruh
i u njemu nož.

U našoj je sobi previše kuća.
U svakoj je kući stol.
Na svakom stolu tri krezube vještice
grizu šiljasti kut.

© Marija Dejanović
from: Etika kruha i konja
Zagreb: SKUD IGK, 2018

Tres brujas sin dientes

español

Su mirada como cuchillo hundido en pan.
Cerró los ojos para no derramar
recuerdos descoloridos
de sus pupilas.
Puse dos reales en sus párpados y
dije: duerme, debes estar cansado.

Ayer por la mañana se astilló un diente.
Ella puso su corona en una caja y se marchitó.
Durante años asumí que era un bosque,
las cuestas de sus dientes escondieron avellanas

y quizás hicieron así.
Desde el día en que desapareció, he visto
hogazas de pan en cada mesa y
cuchillo pegado en cada uno.

Hay demasiadas casas en nuestra cuarto.
Hay una mesa en cada casa.
Alrededor de cada mesa, tres brujas sin dientes
royendo en el extremo más delgado.

Traducido al español por: T. Warburton y Bajo y rvb

ZVUK

croata | Marija Dejanović

Jutros sam u snu uspjela zvučati
kao mehaničko biće. Ton mi je svijetlio
u tisuću maternica

koje su letjele iz mojih usta. Probudila sam se
i živim u zvučniku,
prozor mi vibrira kamionima

koji prolaze cestom. Tragovi su mi savijeni
kao sirene na glavnim trgovima.
Protegnula sam se i tražila ljude da posvjedoče:
tu sam sunce u obliku konja,
živim u vunenom jajetu.

Povoji su nepropusni svjedoci želje
da izletim u žilice
na listovima slobodnog bilja. Jutro je

želja da me nema
kao da se glazba nije dogodila.

© Marija Dejanović
from: Etika kruha i konja
Zagreb: SKUD IGK, 2018

El sonido

español

Esta mañana, en mi sueño, sonaba
como una criatura mecánica. Mi tono brilló
en los mil úteros

corriendo de mi boca. Me despierto y
vivo en un amplificador, mi
ventana reverbera con camiones

pasando por la carretera. Mis señales se doblan
como sirenas en las plazas mayores.
Me esparcé, luego busqué hombres para testificar:
aquí soy un sol en forma de caballo,
viviendo en un huevo de lana.

Los vendages son testigos impermeables de mi deseo
de arrastrarse por las venas frondosas
de plantas libres. La mañana es

el deseo de desaparecer, como
si no hubiera estado música.

Traducido del croata por: T. Warburton y Bajo y rvb

40°

croata | Tomica Bajsi?

Prelazeći ulicu vidio sam kako je leptir pao negdje između mene i debele crnkinje s
rukama punim plastičnih vreća.
Limun žuta, plava i mekano crna:
mislio sam, otkud takve boje na mrtvom leptiru a onda sam pogledao gore u vrhove
drveća i granitna brda i oblake i sjetio se da je ovo novi svijet.

© Tomica Bajsić
from: Južni križ
Goranovo proljeće, 1998
Audio production: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

40º

español

Cruzando la calle, vi una mariposa que caía en alguna parte entre yo y una señora
negra y gorda con sus manos llenas de bolsos plásticos.
Amarillo de limón, azul y negro suave:
me pregunté cómo tales colores en una mariposa muerta y entonces miréa
las copas de los árboles, las colinas de granito
y las nubes, y llegó a mi conciencia que éste es el Nuevo Mundo.

Traducido del croata por R.V. Branham y T. Warburton y Bajo

VESLO JE PROŠLO KROZ VODU U KOVITU CRNIH LEDENIH IGLICA

croata | Tomica Bajsić

Ušao sam u sobu i našao te kako spavaš
tako nepomična da mi se učinilo kao da si mrtva.
Da živimo i dvjesto godina uvijek bi ostalo stvari
koje nismo stigli reći jedno drugom.

© Tomica Bajsić
from: Južni križ
Goranovo proljeće, 1998
Audio production: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

UN REMO PASÓ A TRAVÉS DEL AGUA EN UN GIRO DE AGUJAS HELADAS NEGRAS

español

Entré al cuarto y le encontré dormido, tan immóvil
Yo pensé que usted era muerto.
Todavía habría cosas que no podríamos manejar par decir el uno al otro
para igualar si vivimos doscientos años.

Traducido del croata por R.V. Branham y T. Warburton y Bajo