[När man lägger...]

När man lägger sig i snön börjar allting gå långsamt. Det kan
hända att det blir alldeles tyst. Man behöver inte ligga särskilt
lång stund för att förstå att det är dags att gå vidare. Ligger
man för länge skapas sprickor i jordskorpan. De märks inte
till en början men när våren kommer kan man se att det är
hål på flera ställen. Att laga sprickorna kan ta åratal och man
måste använda provisoriska material. Det är för att det riktiga
materialet är en så kallad icke förnybar energikälla.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[When you lay down...]

When you lay down in the snow everything slows down. It might become all quiet. You won’t have to be there for long to realize it is time to move on. If you stay for too long, the earth crust will get cracks in it. At first you won’t distinguish them, but in springtime you’ll clearly see holes in several locations. It might take years to mend the cracks, and you have to use provisional materials. That is due to the actual material being a so called non-renewable energy source.

Translated by Kristian Carlsson