[Omkring elcentralerna...]

Omkring elcentralerna ser miljön ut på ett särskilt sätt. Det
finns spår av barnfötter och gropar där barnen har varit. Man
har flera heltidsanställda på varje central som bara sysslar med
markutjämning.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[In the surroundings of the electricity substations...]

In the surroundings of the electricity substations, the environment has a certain look to it. The children have left a trace of footprints and pits allover. At each substation, it takes several full-time employees to level out the ground.


Translated by Kristian Carlsson