[Omkring elcentralerna...]

Omkring elcentralerna ser miljön ut på ett särskilt sätt. Det
finns spår av barnfötter och gropar där barnen har varit. Man
har flera heltidsanställda på varje central som bara sysslar med
markutjämning.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[Okoli trafopostaj...]

Okoli trafopostaj se zdi okolje drugačno. Tam so sledi
otroških nog in jamic, ki so jih pustili otroci. Na vsaki
postaji je nekaj polno zaposlenih, ki se ukvarjajo samo
z izravnavo površin.

Iz švedščine prevedla Sara Grbović