[Vi gräver ner korv under sommarsäsongen]

Vi gräver ner korv under sommarsäsongen. Barn älskar korv.
De kan krypa i timmar med näsan mot marken innan de hittar
en korv och ändå ger de inte upp. Det är en fröjd för ögat.
Liksom för barnen. Det är få saker som gör barn så ivriga som
korv. Därför har vi utvecklat ett system för belöning/straff:
vissa dagar ligger det ingen korv i marken. Vi säger ingenting
förrän barnen blir hämtade igen. Då är de nära att svimma av
hunger. På så sätt får de veta att de gjort någonting fel. Få saker
biter så bra som korvstraff på barn. Dessutom är det en extra
stor glädje att dagen efter få se dem krypa igen. Hur de små
händerna gräver. Nästan ingenting gör en människa så glad som
åsynen av ett barn med en nyfångad korv mellan tänderna.

© Linn Hansén
Producción de Audio: Rámus.

[In summertime we dig hot dogs into the ground]

In summertime we dig hot dogs into the ground. Children love hot dogs. They'll crawl about for hours, nosing the ground for hot dogs, never giving up. That's a delight to the eye. As it is to the children. Hot dogs will get children more excited than most things. Hence we've elaborated a structure of punishments/rewards: some days there aren't any hot dogs in the ground. We never say a thing until they are picked up again later. At that point they nearly faint from hunger. This way they'll know they have done something wrong. Not much have the same impact on a child as hot dog-punishment. Besides, the next day you’ll find a superior pleasure in once again seeing them crawl about. Such small hands all digging. Nearly nothing would give greater pleasure to man, than the sight of a child with a newly caught hot dog in her teeth.


Translated by Kristian Carlsson