*** [Die Märchen, die Wunder sind alt...]

–  Gott  hat dem Menschen wahrlich
sehr wenige Märchen gegeben –
                                                       (Mihály Babits)

Die Märchen, die Wunder sind alt
Und ausgeweidet wie Schlachtvieh.
Neue sind nicht erschienen. Der Gott ist fort,
ihm gehört das Wunder, Nichts zu sein
                                      in den Räumen draussen.
Die Glocke ist ein Gefäss für Laut und Klang
Und dem Wunder am nächsten, und ist kein Wunder.
Die Kerze hält Licht und Feuer fest,
dem Wunder am nächsten, und ist kein Wunder.
Der Vogel ist von allem das Gegenteil
und dem Märchen am nächsten, und ist kein Märchen.

Am Morgen schrie der Sperber im Frühnebel draussen.

© Christoph Meckel
Producción de Audio: Haus für Poesie, 2012

*** [Sagorna och undren är gamla…]

– Gud har sannerligen givit människan
mycket få sagor –
                                               (Mihály Babits)

Sagorna och undren är gamla
och färdigbetade som slaktdjur.
Nya har inte dykt upp. Guden är borta,
hans är undret att vara ingenting i rymderna därute.
Klockan är ett kärl för ljud och klang
och närmast undret, och är inget under.
Veken håller fast ljus och eld,
närmast undret, och är inget under.
Fågeln är motsatsen till allt 
och närmast sagan, och är ingen saga.

Om morgonen skrek sparvhöken i dimregnet därute.

Översättning: Malte Persson