Erik Lindner

neerlandés

[Er loopt een trap de zee in]

Er loopt een trap de zee in
een golf slaat over een trede

een schip dat aan zijn kettingen trekt
zijn romp uitzet

een chauffeur opent het portier van de rijdende auto
en spuugt de betelnoot op de wegglijdende grond

een rollende sigaret spuwt vonken in het rond

bladeren kletteren tegen de passerende wagon
een man houdt in de metro zijn helm op

er is de regen die het vuur dooft

er is een hond die over twee schapen waakt
het veld langs draaft

een trap aflopen

je afzetten op een tree.

© Erik Lindner
De: Terrein
De Bezige Bij, 2010
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[A stairway leads into the sea]

A stairway leads into the sea
a wave breaks across a step

a ship pulling against its chains
its hull bulging

a driver opens the door of the moving car
and spits the betelnut onto the receding ground

a rolling cigarette sprays a circle of sparks

leaves patter against the passing carriage
on the metro a man’s still wearing his helmet

there's the rain that’s putting out the fire

there’s a dog guarding two sheep
and trotting up and down the field

walk down a stairway
 
push off from a step.

Translated by Francis R. Jones