Erik Lindner

neerlandés

Rosemarie Still

alemán

18 september 1994

1. Alles wat ontstaan is kan verdwijnen.

Hoe op een hete dag een lange bank
schaduw ontvangt van zeven olijfbomen.
Hoe het zitvlak verklamt in aanraking
met het massief en eeuwenoud steen.

Hoe de tramontane de zeespiegel breekt
en door indringend licht van een lome zon
het wateroppervlak oppikt en ronddraait
in orkanen geel, blauw, oker, zand, water.

Hoogtevrees kan oplossen, richtingloos.

Zwaluwen die als vleermuizen duiken
langs de stijle rotswand achter de bank
waar het pad drie baaien doorslingert
maar nog slechts naar Frankrijk wijst.


2. Niets sterft vrijwillig in Port Bou.

Het meisje uit Aragon op het strand
doet haar rok uit en loopt antilopig
door de branding terwijl haar leren tas
een schrijfmap bewaart met ijzerwerk.
Ze is hier alleen voor deze zondag
die gelijk een naamloze geschiedenis is.

Een lege sokkel op een stalen plateau.
De voortuin van een verlaten douanepost.
Een rots die haast wegglijdt in de zee.
Geef het daar kleurenblind benamingen
spel van tramontane, wind met kracht
van hoge bergen, doet rillen in de zon.


3. Alles wat ontstaan is kan verdwijnen.

Het vrijelijk verstrekken van penicilline
en morfine. In de oude pensionkamer
staan twee bedden tussen een muur
van ziekte. Jij en ik, wie is mannelijk?

Wat is mannelijkheid? Het schrapen
van een mesje over de ontstoken keel,
hoe het voelt te worden geschoren
de laatste keer, voor een feest waar

je niet meer bij zal zijn. Of hoe
een kind lachend zand gooit
naar de zon. Vallen en pas
schaamte bij het opstaan.


4. Ook wat niet ontstaan is kan verdwijnen.

Zand, wortels, helmgras, sporen die hier
nimmer liepen. De inwoners die de reiziger
nastaren maar zijn signalement niet geven.
Hun gang nog verstoord na het bouwen

van een monument. Nu, als de tramontane
aan je lichaam likt en jou en je bril oppikt,
die meevoert. Waar de passage het kerkhof
brengt tot aan de afgrond boven de branding.

Daaromtrent kan enkel een bijziende vinden.
Hoe het hier komt? Vijftig jaar geleden. Zo-
iets vergeten is barbaars. Zelfs de verminking
van een kunstwerk is een uiting van cultuur.

Dit deed ik. Gewetenloos. Vandaag. Datum.

© Erik Lindner
De: Tramontane
Perdu, 1996
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

18. September 1994

1. Alles was ist, kann verschwinden.

Wie an einem heißen Tag eine lange Bank
Schatten bekommt von sieben Olivenbäumen.
Wie der Hintern kalt wird vom Sitzen
auf dem massiven uralten Stein.

Wie die Tramontana den Meeresspiegel bricht
und durch eindringendes Licht einer trägen Sonne
die Wasseroberfläche mitnimmt und herumwirbelt
in Orkanen gelb, blau, ocker, Sand, Wasser.

Höhenangst kann verschwinden, richtungslos.

Schwalben im Sturzflug wie Fledermäuse
vor der steilen Felswand hinter der Bank
wo sich der Pfad durch drei Buchten windet
doch immer noch nach Frankreich weist.


2. Niemand stirbt freiwillig in Port Bou.

Das Mädchen aus Aragon am Strand
zieht den Rock aus und läuft antilopenhaft
durch die Brandung, während ihre Ledertasche
mit Metallbeschlägen eine Schreibmappe birgt.
Sie ist hier allein an diesem Sonntag
der wie eine namenlose Geschichte ist.

Ein leerer Sockel auf einer Plattform aus Stahl.
Der Vorgarten eines verlassenen Grenzpostens.
Ein Felsen, fast ins Meer rutschend.
Gib allem dort Namen, farbenblind.
Spiel des Tramontanas, Wind mit der Kraft
hoher Berge, lässt einen frösteln in der Sonne.

                                 
3. Alles was ist, kann verschwinden

Die rezeptfreie Abgabe von Penizillin
und Morphin. Im Zimmer der alten Pension
stehen zwei Betten zwischen Wänden
aus Krankheit. Du und ich, wer ist männlich?

Was ist Männlichkeit? Das Schaben
eines Messers über den entzündeten Hals,
wie es sich anfühlt rasiert zu werden
das letzte Mal, vor einem Fest bei dem

man nicht mehr sein wird. Oder wie
ein Kind lachend Sand zur
Sonne wirft. Fallen, und Scham
erst beim Aufstehen.

                                             
4. Auch was nicht ist, kann verschwinden.

Sand, Wurzeln, Strandhafer, Spuren die es hier
nie gab. Die Einwohner die dem Reisenden
nachstarren ihn aber nicht beschreiben.
Ihr Gang noch unwillig nach dem Bau  /Erik fragen: hun gang...

eines Denkmals. Jetzt, wo die Tramontana
an deinem Körper leckt und dich und deine Brille aufliest,
sie mitnimmt. Wo der Korridor den Friedhof
bis zum Abgrund über der Brandung bringt.

Dort wird nur ein Kurzsichtiger fündig.
Wie es dahin kommt? Es war vor fünfzig Jahren. Das
zu vergessen ist barbarisch. Selbst das Verschandeln
eines Kunstwerks ist ein Ausdruck von Kultur.

Das hab ich getan. Gewissenlos. Heute. Datum.

Ins Deutsche von Rosemarie Still
Aus Nach Akedia, Matthes & Seitz, Berlin, 2013