Legitimaties

1. Waar het om gaat is niets dan dat het ergens klopt,
de mogelijkheid een onderdeel te zijn, te behoren
tot een gezelschap, een verzameling. Mensen
die zich omkleden tussen de lage heggen
bij het prikkeldraad aan de duinrand.

Speelkaarten vallen op een handdoek in het zand,
het proviand onder lappen in een rieten mand,
een ingegraven fles van het destilleerbedrijf
waar een van ons die dag heeft gewerkt.
We rennen als iedereen naar de zee

en weer terug, slaan schoenen uit op het voetpad,
omhelzen wat in elk gesprek achterwege blijft
bij het afscheid en weten ons troosteloos als
in een tram de bestuurder zijn haltes
afroept tegen zijn enige passagier.

© Erik Lindner
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

Giustificazioni

1. Si tratta soltanto di questo, che qualcosa torni
la possibilità di essere un elemento, di appartenere
ad una compagnia, un insieme. Gente
che si cambia tra cespugli bassi
accanto al ferro spinato al limite della duna.

Carte da gioco cadono su un asciugamano nella sabbia
le provviste coperte da strofinacci in un cestino di vimini
una bottiglia sepolta della distilleria
dove uno di noi ha lavorato quel giorno.
Corriamo come tutti verso il mare

e ritorniamo, sbattiamo le scarpe sul sentiero
abbracciamo ciò che in ogni discorso è omesso
al momento dell’addio e ci sentiamo disperati se
sul tram il conducente annuncia le fermate
all’unico passeggero.

Traduzione di Pierluigi Lanfranchi. Fermata provvisoria. CFR Edizione, 2013