СНИМОК

Зеленый полугоризонт
продолжает какие-то мысли.

Смазанное полароидом лицо
пока что не существует.

Проявится ли оно
в этой листве?

Несколько брызг,
упавшие на руку,
и слеза ветра,
скатившаяся по лобовому стеклу, –
вот все твои знаки, –

как это становится ясно
в моем неодиночестве
уже.

© Sergej Moreino
De: ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ ГАНЗЫ
Rīga: Mansards, 2012
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin 2014

BILDE

Zaļais pusapvārsnis
turpina kādas nebūt domas.

Polaroidā izplūdusī seja
vēl neeksistē.

Vai tā taps redzama
lapotnē?

Šļakatas dažas
uz rokas,
un vēja asara
lēni norit pa priekšējo stiklu,
lūk, tavas zīmes, –

tā tas top redzams
manā nevientulībā
tagad.

Tulkojums: Maira Asare