БЕРЕГ ПАМЯТИ

Ров. Стена.
Родимые пятна
брошенных сетей
в одном из кратеров
междуречья.
И белизна соборов
тайного города
невероятна,
когда по карте
сокровенных путей
вывожу караван навстречу.

Кто примет мой груз?
Паче чаяния,
даст кров и ручей?
Отчаяние сменяет отчаяние
в отсутствие звука шагов
и звона ключей.

Горьким запахом радует бриз.
Створки раковин падают вниз.

© Sergej Moreino
De: ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ ГАНЗЫ
Rīga: Mansards, 2012
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin 2014

ATMIŅAS KRASTS

Grāvis. Siena.
Kādā no Divupes
krāteriem
izmestu tīklu
dzimumzīmes.
Un neiespējams ir
slepenās pilsētas
baznīcu baltums,
kad pa vissvētāko
ceļu karti tiem pretī
izvedu karavānu.

Kas sagaidīs manu kravu?
Pajumti dos un ūdeni
negaidot man?
Aiz izmisuma nāk izmisums,
kad nedzird soļus
un atslēgas zvanam.

Vējš no jūras nāk rūgts un tīrs.
Gliemežvāki aizveras ciet un krīt.

Tulkojums: Maira Asare