LAMENTATION

цыганские домики
чертово отродье
ходят голодные
гадают на пальцах
чему я учился
где мои угодья
чем поить скотину
Господи, сжалься
что ж это: ямы
рельсы да рельсы
все твои храмы
стоят за лесом

© Sergej Moreino
De: ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ ГАНЗЫ
Rīga: Mansards, 2012
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin 2014

LAMENTATION

čigānu mājeles
vella izdzimums
badaini klejo
zīlē uz pirkstiem
kam esmu mācīts
kur mana manta
kā lopus dzirdīt
apžēlo, Dievs
kas tās par bedrēm
sliedes bez gala
visi tie tempļi
aiz meža malas

Tulkojums: Maira Asare