[я твою мысль мыслю...]

я  твою  мысль  мыслю
я  твёрдо  мыслю
в  твоей  мысли
нетвёрдо  другое
мыслю  ли  я  с  тобой
а  как  хотелось  бы

древесина  рассудка
рассохлась  расщепилась  расплющилась

живые  пишут  плохие
стихи

De: Наталия Азарова. Соло равенства
М.: Новое литературное обозрение, 2011
ISBN: 978-5-86793-900-7
Producción de Audio: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[jag tänker din tanke...]

jag tänker din tanke
jag tänker bergsäkert
i din tanke
osäkert är något annat
om jag tänker med dig
som jag så gärna hade velat

tankeförmågans virke
har torkat flagnat flisats

de levande skriver dåliga
dikter


Översatt från ryska av Mikael Nydahl