[En morgon, marken närmast trädet.]

En morgon, marken närmast trädet. Det är här vi
börjar. Linjerna, hur det kan vara längs med. Jag väljer
dig och att mena samma sak. Inte som att lova, bara
det självklara. Barken, jag vilar min hand mot dig, din
hud. Jag står dig närmare här.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[En morgen, jorden nærmest træet.]

En morgen, jorden nærmest træet. Det er her vi

begynder. Linjerne, hvordan det kan være langs med. Jeg vælger

dig og at mene det samme. Ikke som at love, bare

det indlysende. Barken, jeg hviler min hånd mod dig, din

hud. Jeg står dig nærmere her.

På dansk ved Liv Sejrbo Lidegaard