[Du letar mitt enkla, det som inte tar plats.]

Du letar mitt enkla, det som inte tar plats. Solljuset
när det väcker dig på morgonen, du kan aldrig veta
annars.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[You search for the simple of me, what does not take space.]

You search for the simple of me, what does not take space. The sunlight
when it awakens you in the morning, you can never know
otherwise.

Translated by Katherine Stuart