[Du anar inte hur det kommer till dig.]

Du anar inte hur det kommer till dig. Det är vägarna
som färdas. Du har ingen handling, det är ett förande
framåt. Platsen omkring dig, på väg att lossna.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[Nemaš predstavu odakle ti to.]

Nemaš predstavu odakle ti to. Putevi su oni

koji putuju. Nema zapleta, tek guranje

unapred. Ovo mesto oko tebe, samo što se nije otkačilo.

Prevod sa srpskog Svetlana Lučić