[Du anar inte hur det kommer till dig.]

Du anar inte hur det kommer till dig. Det är vägarna
som färdas. Du har ingen handling, det är ett förande
framåt. Platsen omkring dig, på väg att lossna.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[You have no idea how it comes to you.]

You have no idea how it comes to you. It is the roads

that travel. You have no plot, it is a shoving

forward. The place around you, about to come unstuck.

Translated by Katherine Stuart