[Du anar inte hur det kommer till dig.]

Du anar inte hur det kommer till dig. Det är vägarna
som färdas. Du har ingen handling, det är ett förande
framåt. Platsen omkring dig, på väg att lossna.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[Je snapt niet hoe het naar je komt.]

Je snapt niet hoe het naar je komt. Het zijn de wegen

die reizen. Je hebt geen handeling, het is een voorwaarts

voeren. De plek rondom je, op weg om los te raken.

Vertaling: Lisette Keustermans