[Om min verklighet kan tydas, så tala inte om mig.]

Om min verklighet kan tydas, så tala inte om mig.
Jag vill inte förutsäga, jag vill vara händelsen. Så länge
jag räcker till och sedan tillbaka.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[Ak je možné vyjasniť moju skutočnosť, nehovor o mne.]

Ak je možné vyjasniť moju skutočnosť, nehovor o mne.

Nechcem predpovedať, chcem sa udiať. Kým ešte siaham

niekam a potom späť.

Preklad: Katarína Motyková