[Om min verklighet kan tydas, så tala inte om mig.]

Om min verklighet kan tydas, så tala inte om mig.
Jag vill inte förutsäga, jag vill vara händelsen. Så länge
jag räcker till och sedan tillbaka.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[Ako je moguće protumačiti moju stvarnost, nemoj da govoriš o meni.]

Ako je moguće protumačiti moju stvarnost, nemoj da govoriš o meni.

Ne želim da predviđam, želim da budem pojava. Dokle god mogu da se

pružim i ponovo vratim.

Prevod sa srpskog Svetlana Lučić