[Om min verklighet kan tydas, så tala inte om mig.]

Om min verklighet kan tydas, så tala inte om mig.
Jag vill inte förutsäga, jag vill vara händelsen. Så länge
jag räcker till och sedan tillbaka.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[Als mijn realiteit verklaard kan worden, praat dan niet over mij.]

Als mijn realiteit verklaard kan worden, praat dan niet over mij.

Ik wil niet voorspellen, ik wil het voorval zijn. Zo lang

ik volsta en dan weer terug.

Vertaling: Lisette Keustermans