[Jag ska låta det tänkta vara.]

Jag ska låta det tänkta vara. Jag ser det inte som det är,
en betydelse av. Du talar inte till mig, det är hur jag
känner. Jag grumlar älven, stänger dammen och
torrlägger. Dalgången, en urgrävd ränna, klipphällar,
laxtrappan. Jag lämnar det stilla och utan det ständiga
dånet, vattenmassorna, utan rörelse.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[Jeg vil lade det tænkte være.]

Jeg vil lade det tænkte være. Jeg ser det ikke som det er,

en betydning af. Du taler ikke til mig, det er sådan det

føles. Jeg forplumrer floden, lukker dammen og

tørlægger. Dalen, en udgravet rende, klippesten,

laksetrappen. Jeg efterlader det stille og uden den konstante

bragen, vandmasserne, uden bevægelse.

På dansk ved Liv Sejrbo Lidegaard