[Jag ska låta det tänkta vara.]

Jag ska låta det tänkta vara. Jag ser det inte som det är,
en betydelse av. Du talar inte till mig, det är hur jag
känner. Jag grumlar älven, stänger dammen och
torrlägger. Dalgången, en urgrävd ränna, klipphällar,
laxtrappan. Jag lämnar det stilla och utan det ständiga
dånet, vattenmassorna, utan rörelse.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[I will leave my thinking be.]

I will leave my thinking be. I do not see it as it is,

a meaning of. You do not speak to me, it is how I

feel. I muddy the river, close the dam and

dry up. The long valley, a dug-out channel, flat cliffs,

the salmon ladder. I leave it quiet and without the constant

roar, the water masses, without motion.

Translated by Katherine Stuart