[Jag ska låta det tänkta vara.]

Jag ska låta det tänkta vara. Jag ser det inte som det är,
en betydelse av. Du talar inte till mig, det är hur jag
känner. Jag grumlar älven, stänger dammen och
torrlägger. Dalgången, en urgrävd ränna, klipphällar,
laxtrappan. Jag lämnar det stilla och utan det ständiga
dånet, vattenmassorna, utan rörelse.

© Pernilla Berglund
De: Tilltar
Umeå: Teg Publishing, 2013
ISBN: 9789197911566
Producción de Audio: Pernilla Berglund

[Ik laat wat ik gedacht heb rusten.]

Ik laat wat ik gedacht heb rusten. Ik zie het niet zoals het is,

een betekenis van. Je spreekt niet tot mij, zo voel ik

het. Ik vertroebel de rivier, sluit de dam en

leg droog. De vallei, een uitgegraven vaargeul, kale rotsen,

de zalmtrap. Ik laat het stil achter, zonder het constante

geraas, de watermassa’s, zonder beweging.

Vertaling: Lisette Keustermans