Dysgu Cymraeg i Awen Dylan Thomas

Un i wneud hwyl am ei phen oedd hi unwaith,
Wrth gael ei gweld
Mewn parc gwag— 

Hen ddynes grwca heb ei medru hi. 

Ond heddi, nid felly y mae;
Eistedd wrth ei hochr a wnaf,
a dysgu iddi eiriau pwysig
Ei chael i ddweud ar fy ôl,:
Coed, O, rhai cadarn ydynt,
Cedyrn y Cymry;
a dŵr, sbiwch fel y mae dŵr yn treiglo Y d-d-d- yn disgyn, wedi tasgu o bistyll. 

ac yna adar. dysgaf iddi ddau air – Trydar ac adar;
Yr adenydd a’r ehedeg;
ac ni fydd rhai’n gweiddi geiriau cras ar ei hôl, 

achos yn ei genau bydd geiriau i’w chynnal. 

a byddaf fel ceidwad y parc yn mynd tua thre, gan wybod nad yw’n ddigartre,
ac o bell,clywaf eiriau’n seinio
dros bob lle: 

Yn Abertawe. 

Coed cadarn,
Cedyrn y Cymry,
dŵr, ac adar,
a bydd ei geiriau‘n ddiferion,
O bistyll,
Yn codi, fel adenydd sy’n ehedeg. 

a bydd ei ffon o hyn allan
Yn pigo dail marw o’r parc
a’u troi yn las,
Mor las â thafod hen wraig grwca yn y parc. 

De: Perffaith Nam / Perfect Blemish
Tarset: Bloodaxe, 2007
Producción de Audio: Wales Literature Exchange

Teaching Dylan Thomas’s Muse to speak Welsh

Once she was a mockery,
the crone in the empty park, old, impotent, hunchbacked — 

but today things are different;
I sit beside her,
teaching her words of weight — drawing her to say them after me: Trees, oh how mighty they are, with the might of the Welsh: 

and dŵr, see how water purrs
in Welsh when it’s splashed from a fountain. 

and then, I teach her two words –
adar and trydar,
the wings and the light;
and now no one will shout harsh words after her because the words will be in her mouth. 

I will be the park-keeper, going homewards knowing that she is not homeless;
far away I hear her pronounce: 

coed cadarn, cedyrn y cymry, dŵr and adar

and her words will be
drops flung from a fountain, rising like flying wings. 

Now her stick,
spearing dead leaves in the park will turn them, turn herself
into a living green. 

Translated by Elin ap Hywel