Hydref eto

Ar ael y bryn,
lle mae’r llwyni lletraws 
a’r gwrychoedd gwargam                        
yn edliw’r gwynt i’r gwyll,                      
 
yno mae’r hydref 
yn tynnu wynebau watsus y coed...
 
y dail fel cocos 
yn chwyrlïo yn y gwynt,
fel llythrennau’n hedfan,
a’r wyddor yn datod.

© Ifor ap Glyn
Producción de Audio: Wales Literature Exchange

Outono de novo

No cumio do outeiro,
onde a maleza inclinada 
e os vivos arbustos encurvados
reprochan o anoitecer polo seu vento,
 
alí o outono
quita a cara do reloxo do bosque...
 
as follas coma rodas dentadas
xiran en remuiño co vento,
coma letras voantes,
e o abecedario desenrédase.

Translation: Philip R. Davies / David Miranda Barreiro