Hen gapel

‘Cysgant mewn Hedd’ meddai cofeb y colledigion,
ond ar y jiwcbocs heno, nid oes emynau, 
ddim hyd yn oed Rhys
nac Ebenezer,                         
wnaeth gathrain y milwyr o’r ffos...                           
 
Codaf beint wrth y bar lle ces i medyddio.
Mae’n amser cwrdd; 
mae merch yn hel gwydrau cymun y p’nawn;
mae’n rhoi gwên yn adnod i’r barman.
 
Cyfodaf fy llygaid tua’r oriel chwil
lle bu nhad yn hel casgliad,
lle cyfarfu gyntaf â llygaid fy mam
a hithau’n rhoi einioes gyda’r swllt yn ei blât. 
                                      
‘O ba le y daw fy nghymorth?’
Plethaf ddwylo am fy nghwrw.
Cau llygaid. Plygu pen.
Cyfri bendithion....
ond methu â mwynhau
fy mheint cableddus.

© Ifor ap Glyn
De: Cuddle Call?
Gwasg Carreg Gwalch, 2018
Producción de Audio: Wales Literature Exchange

Sena koplyčia

'Jie ilsis ramybėje', tegia žuvusiems skirta plokštelė.
bet šiąnakt himnai neskamba iš muzikos automato,
nei Rhys,
anei Ebenezer,
raginę lįsti karius iš apkasų...
 
Kilsteliu bokalą bare, kuriam priėmiau krikštą.
Mišių laikas;
mergaitė renka Komunijos taures;
nusišypso barmenui pamaldų šypsena.
Aš pakelsiu akis į svaiginančią galeriją,
kur tėvas nunešė savo kolekciją,
kur jis pirmąkart išvydo mano motinos žvilgsnį,
jos ilgaamžį pasišventimą
su šilingu jo lėkštėje.
 
'Iš kur atvykęs darbininkas?'
Tvirčiau suspaudžiu bokalą.
Užmerkiu akis. Nulenkiu galvą.
Prisimenu laimės akimirkas...
bet negaliu
mėgautis šventvagišku alumi.

Vertė Vytautas Stankus