OĞLUM

Uzun bir yola benzetiyor beni oğlum
Anasını toprağa
Ben uzakta hapishanede yatmışım
Anası yürümeyi öğretmiş ona

© Metin Cengiz
De: Dünyaya Katkımız Bir Ebru Vurgusu
Istanbul: Şiirden Publishing, 2009
ISBN: 9759056704

Fiul meu

Fiul meu mă face să par un drum lung
Şi mama sa, pămîntul
Eu, departe, am fost la închisoare
Mama lui l-a învătat să meargă

Translation: Valentin Talpalaru