Poem despre sau Poate că ai şi murit

TATĂ
tu
trebuia
azi
să vii
în oraşul ăsta
 
TU trebuia
să vii
AZI la MINE
 
dar
 
Tată
eu aşteptam
să vii azi în oraşul ăsta şi
să mă duci acasă
 
să vii mai repede
mi-a zis fratele
azi
trebuie să vină tata
 
azi 
prietenul meu a plecat
şi eu
te aşteptam
să vii
tată
 
ştiţi vreau
ca tata să moară
tata e bolnav
şi ştiţi
eu aş vrea ca tata
să se sinucidă
 
azi când toţi se certau
eu am vorbit şi toţi au râs
ştiţi am zis
eu vreau ca tata să moară
 
soarele mă făcea să transpir ca un animal
eram în pustiu şi nu vedeam
nici cămile pe nimeni
eram singur
nici nu puteam să visez măcar câteva persoane obosite
ce trec prin nisip ca în romanele lui Fowles
nici nu ştiu de ce tată
dar nu mă simţeam rău
ştiam că tu trebuie să vii
 
am aflat tată
că te-ai îmbolnăvit rău de tot
cineva ar fi zis că
eşti pe ducă tată
eşti bolnav de rinichi şi
azi când am ieşit la balcon să fumez
cerul pământul mi s-a
părut un rinichi mare insuportabil
cu pietricele în loc de stele
 
tu eşti
bolnav
şi eu
nu pot
să fac
nimic-nimic
decât aşa
mai bine
ai muri tată
 
Dante călătorea prin infern
purgatoriu paradis ca să ajungă
să privească
pur şi simplu
cerul cu stele
şi tu trebuie să mori
tată
 
străzile mi s-au întunecat
ca nişte gânduri
azi gândurile mi-s toate la tine
ieri am vrut să-i spun unei femei
 
te-am iubit şi te voi iubi
totdeauna
nimeni niciodată
nu va putea schimba aceasta faţa de tine
nici eu​nici tu
 
dar gândurile
acestea rătăcite
nu erau pentru ea
 
şi
 
cobor din troleu
picioarele încep
să-mi alerge
de fapt totul depinde
de tine
nu ştiu ai venit tu sau nu
dar eu vreau să ajung mai repede
să deschid uşa
şi deşi ai fost întotdeauna foarte calm
azi vreau să deschid uşa
să-mi desfac palmele
 
tată eu vreau
să deschid uşa
şi să-ţi zic

© Alexandru Vakulovski
De: Oedip, regele mamei lui Freud
Braşov: Aula, 2002
Producción de Audio: Haus für Poesie, 2017

Poem about Or maybe you died

FATHER
today
you
had
to come
to this city
 
YOU had
to come
to ME TODAY
 
but
 
Father
I have waited
for you to come today to this city
and take me home
 
come earlier
my brother said
today
father must come
 
today
my friend left
and I
waited you
to come
father
 
you know I want
my father to die
my father is sick
and you know
I would like father
to kill himself
 
today when everybody quarrelled
I have spoken and everybody laughed
you know I said
I want my father to die
 
sun made me sweat like an animal
I was in the desert and I had not even seen
camels nobody
I was alone
I couldn’t even dream about some exhausted people
that pass through sand as in the novels of Fowles
father i don’t know even why
but  didn’t feel bad
I knew you had to come
 
father I found out
that you got really sick
somebody would have said that
you’re gonna die
you’ve got kidneys disease and
today when I went to the balcony to smoke
the sky the earth have
seemed to me as a big unbearable kidney
with stones instead of stars
 
you are
sick
and I
can’t
do
anything-anything
you better
die father
than this
 
 
Dante was travelling through hell
purgatory heaven to get
to simply
look
at the sky with stars
And you have to die
father
 
my streets got dark
like some thoughts
today all my thoughts are about you
yesterday I wanted to tell a woman
 
I loved you and I will always
love you
nobody would never
be able to change this regarding you
neither I             nor you
 
but this lost
thoughts
were not for her
 
and
 
I get off the trolley
my feet start
running
actually it all depends
of you
I don’t know if you came or you didn’t
but I want to get
to open the door faster
and although you were always very calm
today I want to open the door
loosen my hands
 
father I want
to open the door
and tell you

Translation by Sandu Macrinici