Staří bohové jsou stále online

Ráda bych obcovala s chmelem
zarostlým v lese jako moje srst
v namožených fasciích úřednice

Kroky odměřím touhu po tobě
útrpné právo pro pokročilé
a vím, ještě je čas, protože
staří bohové jsou stále online

© Jana Orlová
De: Neutečeš
Brno: Větrné mlýny, 2022
Producción de Audio: Jana Orlová, 2022

The ancient gods are still online

I would like to commune with hops

overgrown in the woods like my fur

in the strained fascia of a clerk


I will measure out my desire for you with steps

torture for the advanced

and I know there’s still time because

the ancient gods are still online

Translation: Nathan Fields